Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jawatankuasa pembestarian sekolah

2,164 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

Jawatankuasa pembestarian sekolah

 1. 1. Mesyuarat Jawatankuasa Pembestarian Pendidikan Negeri Kedah Bil 1/2012 KELESTARIANPEMBESTARIAN SEKOLAH Sektor Pembestarian Sekolah
 2. 2. LATAR BELAKANG Fasa Rintis (1999 – 2002)FASA 1 88 Sekolah Bestari Pasca Rintis (2003 – 2005)FASA 2 Pembekalan dan Pelaksanaan inisiatif ICT KPM (Makmal Perkomputeran, PPSMI, SchoolNet, Perisian Kursus, e-bahan, Latihan ICT) Pembestarian Sekolah (2006 -2010)FASA 3 Memanfaatkan Semua Inisiatif ICT KPM (Smart School Qualification Standards – SSQS; WebTV and Pusat Akses Sekolah, iQ-PSS) Consolidate & Stabilize (2011 – 2020)FASA 4 Kelestarian, kreativiti dan inovasi (1BestariNet, MBMMBI, SPS, VLE)
 3. 3. SEKOLAH BESTARI KOMPONENSekolah Bestari UTAMAMalaysia ialah institusipembelajaran yangdireka semula secara Kemahiran Prosessistemik dari segi Pengurusanamalan pengajaran- PDPpembelajaran dan Pentadbiranpengurusan sekolahuntuk membantu kanak- Teknologi Dasarkanak menghadapiZaman Maklumat
 4. 4. PEMBESTARIAN SEKOLAHPembestarian Sekolah ialah proses berterusan kearah peningkatan penggunaan ICT dalammeningkatkan keberkesanan proses pengajarandan pembelajaran (PDP) serta meningkatkankecekapan pengurusan dan pentadbiran (PDT)pendidikan. 10,000 5.4 juta 412,042 sekolah murid guru
 5. 5. MENDIDIK MURID ABAD KE-21 • critical thinkers (pemikiran kritikal) • problem solvers(penyelesaian masalah) • innovators • effective communicators (komunikasi yang berkesan) • effective collaborators (kerjasama yang berkesan) • information and media literate (maklumat dan celik media) • globally aware (kesedaran globalisasi) • civically engaged (kesedaran sivik) • financially and economically literate(penjimatan kewangan)
 6. 6. KEPUTUSAN SSQS TAHUN 2011 PENCAPAIAN 3 HINGGA 5 BINTANG MENGIKUT NEGERI 98.0% 98.5% WP Labuan: 98.8% 100%99.2% 97.7% 86.2% 81.7% 99.7% 95.7%96.7% BILANGAN 98.3% 98.9% SEKOLAH % 5-BINTANG 627 6.49 99.4% 4-BINTANG 4552 47.11 WPPutrajaya: 3-BINTANG 3977 41.16 Melaka: 100% 100% JUMLAH 9156 94.76 6
 7. 7. KEPUTUSAN SSQS TAHUN 2010 – 2011 SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI KEDAH Bil. Bil. Keputusan Penarafan SSQS sekolah sekolah Bil. Sekolah mencapai belumTahun tahap mencapai yang di 5 4 3 2 1 bestari* tahap taraf bintang bintang bintang bintang bintang bestari2009 703 4 233 380 33 6 617 862010 703 256 369 43 9 635 68 102011 715 20 354 330 10 1 704 11
 8. 8. CONTOH PELAKSANAAN STRATEGI PEMANGKIN DALAM KELOMPOK PKG SUNGAI PETANI SK PETANI JAYA SSQS 2010 : 4 SSQS 2011 : 5  SK PANTAI PRAI SSQS 2011 : 4 SSQS 2012 : 5 SM SAINS SULTAN KOHAMAD JIWA SSQS 2010 : 5 SK TAMAN SERI SSQS 2011 : 5 WANG SSQS 2010 : 4 SSQS 2011 : 5  SK SUNGAI PASIR KECHIL SSQS 2011 : 4 SSQS 2012 : 5  SJK © SIN KWANG SSQS 2010 : 4 SSQS 2011 : 5  9 2010 2011 2012
 9. 9. STRATEGI PEMANGKIN DALAM KELOMPOK• Mencapai KPI BTPN 95% sekolah mencapai tahap bestari dalam tahun 2012 • Mencapai PI BTP • Sekolah pengurangan Objektif Siapa? Pemangkin sebanyak 0% • BTPN / PKG sekolah 1 bintang • Pengurus sekolah berupaya mengurus • Pengurusan ICT persekitaran P&P yang • Penggunaan ICT diupayakan ICT • Guru mempunyai dalam PDP dan PDT• Analisis Jurang SSQS Skop Outcomes kompetensi melaksana PDP bestari yang• Perkongsian Amalan diupayakan ICT Terbaik PDP Bestari • Murid mempunyai kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran akses kendiri, kadar kendiri dan terarah kendiri
 10. 10. PERANAN SEKOLAH PEMANGKIN • Champions yang membimbing sekolah kelompok menjayakan program pembestarian • Melapor status bimbingan dan perkongsian amalan terbaik strategi ICT berasaskan sekolah setiap suku tahun • Menggunakan pelbagai mod seperti emel, blog, telefon, faks, SMS dan forum atas talianAwareness Sharing Coaching
 11. 11. TUMPUAN:PEMBANGUNAN MODAL INSAN
 12. 12. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN Bimbingan Maklumat Interaksi On-site (Action- TindakanAsas Sebelum & Multi-Channel Pelaporan Communications Oriented SusulanPelaksanaan Strategies)
 13. 13. JAWATANKUASA PEMBESTARIAN SEKOLAH PERINGKAT NEGERI Pengerusi Pengarah JPN Setiausaha KPP BTPN KETUA SEKTOR PEGAWAI PENGURUSAN PENGETUA / GURU BESAR AKADEMIK SEKOLAH PEMANGKIN PELAJARAN DAERAH
 14. 14. JAWATAN KUASA PEMBESTARIAN SEKOLAH Pengerusi PEGAWAI PELAJARAN DAERAH Setiausaha WAKIL PKG YANG DILANTIKPENGETUA/ GURU BESAR PEGAWAI PKG SEKOLAH PENYELIA ICT DALAM DAERAH PEMANGKIN

×