HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hbml2103 morfologi dan_sintaksis

2,646 views

Published on

Tugasan OUM Sem 6

Published in: Education

Hbml2103 morfologi dan_sintaksis

 1. 1. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 20121.0 PENGENALAN Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Saat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, manusia menggunakan bahasa baik bahasa lisan mahupun tulisan. Bahasa yang baik didorong oleh penggunaan tatabahasa yang baik dan sempurna. Menerusi tatabahasa, pelajar dapat menguasai perkara asas dalam pembentukan kata dan ayat serta menggunakan tatabahasa mengikut cara dan sistem yang betul. Dalam tatabahasa bahasa Melayu terdapat penggolongan kata. Penggolongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat bahagian iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Apabila pengesanan dibuat terhadap pelajar sama ada dalam lisan mahupun penulisan tentang penggunaan kata yang tergolong dalam penggolongan kata ini , didapati wujud permasalahan yang ketara dalam penggunaan kata tugas. Kekeliruan sehingga menimbulkan kesilapan dalam penggunaan kata tugas dalam kalangan pelajar boleh diatasi dengan menjadikan buku Tatabahasa Dewan keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai rujukan utama khususnya apabila melibatkan bidang penulisan. Oleh itu, tugasan yang diamanahkan ini akan memaparkan analisis lengkap tentang penggunaan kata tugas dalam ayat berasaskan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. 1
 2. 2. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 20121.1 DEFINISI DAN KONSEP KATA TUGAS OLEH LIMA TOKOH BAHASA1.1.1 PROF. DR. ABDULLAH HASSAN ( 2004 ) Mengikut Prof. Abdullah Hassan dalam bukunya TATABAHASA BAHASA MELAYU, kata tugas ialah kata yang tidak mempunyai makna kerana kata tugas hanya mempunyai tugas tatabahasa. Oleh sebab itulah ia dipanggil kata tugas. Walaupun kata tugas tidak mempunyai makna tetapi kata-kata tersebut adalah penting kerana tugas-tugas yang dimainkan olehnya adalah mustahak.1.1.2 PROF. ASMAH HAJI UMAR ( 1986 ) Prof. Asmah menamakan kata tugas sebagai kata partikel. Kata partikel menurutnya boleh dibahagikan kepada tiga sub-golongan iaitu kata depan, kata penghubung dan kata penegas.1.1.3 PROF. LIAW YOCK FONG ( 1993 ) Menurut Prof. Liaw, ahli bahasa moden sering menggolongkan kata dalam dua kumpulan besar iaitu kata leksikal dan kata tugas. Kata tugas yang juga disebut sebagai kata struktur atau kata nahuan ialah kata-kata yang tidak mempunyai makna sendiri. Maknanya hanya menjadi jelas dalam kaitan atau hubungannya dengan kata- kata lain dalam frasa atau ayat.1.1.4 PROF. NIK SAFIAH KARIM ( 2003 ) Prof. Nik Safiah menegaskan bahawa kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat, klausa atau frasa untuk mendukung suatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penerang, penguat, penentu, penghubung, penegas, penafi , pemeri dan lain- lain.1.1.5 DR. SITI HAJAR ( 2008 ) Menurut Dr. Siti Hajar pula, kata tugas ialah golongan kata yang berbeza daripada kata nama, kata kerja dan kata adjektif kerana kata ini tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam dalam binaan frasa. Tegas Dr. Siti Hajar bahawa semua perkataan yang bukan kata nama, kata kerja dan kata adjektif digolongkan sebagai kata tugas. 2
 3. 3. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012Berdasarkan lima definisi dan konsep kata tugas yang telah dikemukakan oleh limatokoh bahasa di atas, dapatlah diklasifikasikan bahawa golongan kata tugas inimerupakan golongan yang bersifat keterangan dan pelbagai jenis. Dengan kata lain ,kata tugas ini bukan sahaja mengandungi golongan kecil yang berbeza malah turutmenunjukkan sifat yang sama iaitu tidak boleh menjadi unsur inti kepada frasa nama,frasa kerja dan frasa adjektif.Kata tugas juga menjadi salah satu unsur dalam ayat , klausa atau frasa untukmendukung maksud sesuatu tugas tertentu. Menerusi hubungan ini, fungsi yangdimainkan oleh kata tugas adalah sebagai pemeri, penerang, penentu, penghubung,pembenar, penguat, penegas dan lain-lain yang seumpannya. 3
 4. 4. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 20122.0 PENYENARAIAN KATA TUGAS BERDASARKAN RUJUKAN BUKU TATABAHASA DEWAN.2.1 JENIS-JENIS KATA TUGAS Tatabahasa Dewan telah menyenaraikan kata tugas kepada 16 jenis seperti yang tertera di bawah; 1. Kata hubung 2. Kata seru 3. Kata tanya 4. Kata perintah 5. Kata pangkal ayat 6. Kata bantu 7. Kata penguat 8. Kata penegas 9. Kata naïf 10. Kata pemeri 11. Kata sendi nama 12. Kata pembenar 13. Kata arah 14. Kata bilangan 15. Kata penekan 16. Kata pembenda2.2 PENGELOMPOKAN KATA TUGAS Jenis kata tugas yang sebanyak 16 itu kemudiannya telah diletak dan dikelompokkan kepada empat kelompok utama oleh Tatabahasa Dewan berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsi kata tersebut dalam binaan ayat. Pengelompokan kata tugas tersebut ke dalam empat kelompok utama boleh dijelaskan melalui jadual 2.2 dibawah. 4
 5. 5. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 Kelompok Kata Tugas Jenis Kata Tugas Kata Penyambung Ayat 1. Kata hubung a) Kata hubung gabungan b) Kata hubung pancangan i. Keterangan ii. Komplemen iii. relatif Kata praklausa 1. Kata seru 2. Kata Tanya 3. Kata perintah 4. Kata pembenar 5. Kata pangkal ayat Kata prafrasa 1. Kata bantu 2. Kata penguat 3. Kata penegas 4. Kata nafi 5. Kata pemeri 6. Kata sendi nama 7. Kata arah 8. Kata bilangan Kata pascakata 1. Kata penekan 2. Kata pembenda Jadual 2.2 5
 6. 6. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 20123.0 HURAIAN SETIAP JENIS KATA TUGAS BESERTA CONTOH3.1 Kata Penyambung Ayat Merupakan sejumlah perkataan yang berfungsi menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat majmuk. Ayat majmuk boleh terbentuk dalam dua jenis iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Ayat majmuk gabungan dihubungkan dengan kata hubung . Manakala ayat majmuk pancangan pula dihubungkan dengan kata hubung pancangan . Kata hubung pancangan terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata hubung pancangan relatif , kata hubung pancangan komplemen dan kata hubung pancangan keterangan3.1.1 Kata hubung gabungan Kata hubung gabungan ialah kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya. Penggunaan kata hubung gabungan di dalam ayat menjadikan ayat itu dikenali sebagai ayat majmuk gabungan. Contoh kata hubung gabungan; dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan, sambil, kemudian Penggunaan kata hubung gabungan dalam ayat boleh difahami dengan merujuk kepada jadual 3.1.1 di bawah. 6
 7. 7. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012Kata Hubung Fungsinya Contoh Ayat Gabungan dan Menggabungkan dua Rumah saya dan rumah Emma tidak jauh unsur yang setara dari sini. atau Menunjukkan Mereka mungkin akan balik esok atau pilihan lusa. tetapi Menggabungkan dua Adiknya rajin tetapi abangnya malas. ayat yang membawa maksud pertentangan serta Menyatakan maksud Sulaiman rajin serta pandai menulis turut atau bersama- karangan. sama lalu Menggabungkan Pemuda itu rebah lalu pengsan. maksud turut atau bersama-sama malahan Menggabungkan Bukan Aisyah sahaja yang cantik malahan ayat yang membawa kakaknya juga memiliki rupa paras yang maksud yang sama menarik sambil Menunjukkan Husin beredar dari situ sambil memandang perbuatan lain ke arah kami. dilakukan di samping perbuatan utama kemudian Menunjukkan Batu itu diambilnya kemudian dilontarkan perbuatan yang ke dalam parit. dilakukan selepas perbuatan pertama 7
 8. 8. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 20123.1.2 Kata hubung pancangan Kata hubung pancangan ialah kata hubung yang digunakan untuk membentuk ayat pancangan dengan menghubungkan klausa-klausa tak setara pada klausa utama. Penggunaan kata hubung pancangan di dalam ayat menjadikan ayat itu dikenali sebagai ayat majmuk pancangan. Kata hubung pancangan terbahagi kepada tiga jenis iaitu; I) Kata hubung pancangan relatif II) Kata hubung pancangan komplemen III) Kata hubung pancangan keterangan Penggunaan kata hubung pancangan dalam ayat boleh difahami dengan merujuk kepada jadual 3.1.2 yang berikut. Kata Hubung Fungsinya Contoh Kata Tugas Pancangan 1) Relatif • Menghubungkan • yang klausa utama dengan satu klausa kecil yang lain. Contoh ayat 1. Saya membeli sepasang baju yang berwarna biru 2) Komplemen • menghubungkan • bahawa satu klausa yang menjadi pelengkap pada satu klausa utama. 8
 9. 9. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012Contoh ayat 1. Guru itu menyatakan bahawa Yusrie sangat keras hati orangnya.3) Keterangan • Menghubungkan • kerana, sekiranya, klausa yang kalau, hingga, menjadi keterangan sementara, ketika, pada satu klausa walaupun, agar, utama. semoga, andai kata, jika (lau), setelah, tatkala, sungguhpun, meskipun, supaya, kendatipun, semasa, sewaktu, untuk, apabila.Contoh ayat 1. Murid itu sering dimarahi oleh gurunya kerana tidak menyiapkan kerja sekolah. 2. Latihan rumah sukan akan ditangguhkan sekiranya hari hujan. 3. Kalau dia tidak hadir tempatnya akan digantikan dengan orang lain. 4. Ali bersorak terlalu kuat hingga serak suaranya. 5. Sementara menunggu suaminya pulang wanita itu membaca surat khabar. 6. Rumah Encik Rahman dimasuki pencuri ketika dia sedang nyenyak tidur. 7. Walaupun sakit, dia tetap menunaikan solat lima waktu. 8. Budak itu diingatkan agar tidak melakukan kesilapan yang sama. 9. Semoga perkahwinannya yang kedua ini membawa kebahagiaan. 10. Kami akan merayu andai kata permohonan itu ditolak. 11. Murid itu akan didenda jikalau melakukan kesilapan yang sama. 9
 10. 10. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 12. Mereka pulang ke rumah masing-masing setelah selesai menghadiri kursus. 13. Mereka masih berada di situ tatkala hujan turun. 14. Sungguhpun mengantuk dia tetap memandu kereta. 15. Meskipun hidup miskin Mak Esah tidak pernah meminta-minta dengan orang lain. 16. Sofea belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam peperiksaan. 17. Usah kita bersikap kasar terhadapnya kendatipun dia seorang yang kedekut dan sombong. 18. Penjahat itu ditahan polis semasa dia hendak keluar dari rumahnya. 19. Sewaktu polis membuat pemeriksaan barang itu tiada padanya. 20. Air kelapa muda sangat enak untuk diminum. 21. Dia bersuara apabila disoal sahaja.3.2 Kata Praklausa Kata praklausa ialah sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa iaitu yang terdiri daripada kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat. Kata praklausa ini bertugas untuk menimbulkan seruan, pertanyaan, pengiyaan atau sebagai penerang pangkal kepada klausa.3.2.1 Kata Seru Kata seru ialah kata yang berfungsi melahirkan atau menggambar berbagai-bagai perasaan seperi marah, sedih, gembira, sakit, hairan, kagum, terkejut dan sebaginya. Kata seru digunakan dalam ayat seruan. Contoh kata seru adalah seperti berikut; aduh, aduhai, ah, amboi, cis, eh, hai, nah, oh, wah, wahai 10
 11. 11. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 Penggunaan kata seru dalam ayat adalah sebagaimana dalam jadual berikut.Kata Fungsinya Contoh AyatSeruaduh Untuk menyatakan rasa sakit dan Aduh, sakitnya perutku! keluhan .aduhai Untuk menyatakan rasa sedih ( Aduhai, mengapa nasibku begini! rintihan) ah Untuk menyatakan perasaan tidak Ah, itu bukan urusanku! setujuamboi Untuk menyatakan kehairanan atau Amboi, cantiknya rumah ini! kagum. cis Untuk menyatakan perasaan tidak Cis, tidak boleh diharap! suka, benci dan marah. eh Untuk menyatakan perasaan hairan Eh, datang juga awak ke rumah saya! atau tekejut. hai Untuk menyapa atau menarik Hai, boleh saya berkenalan! perhatian. nah Untuk menyudahi percakapan orang, Nah, lihat buktinya! menarik perhatian dan lain-lain. oh Untuk menyatakan rasa hairan, Oh, rupa-rupanya engkau yang menjadi terkejut, terperanjat, kecewa dan lain- musuh dalam selimut. lain. wah Untuk menyatakan rasa hairan, kagum Wah, hebat betul dia bersilat! dan lain-lain. 11
 12. 12. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 wahai Untuk menyatakan rasa sedih, menarik Wahai bangsaku, berbaktilah kepada perhatian dan lain.lain. Negara.3.2.2 Kata Tanya Kata Tanya ialah kata yang digunakan untuk menanyakan orang, haiwan, benda, masa, tempat, bilangan, hal atau perkara. Kata Tanya hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada predikat. Sekiranya kata Tanya dikedepankan, maka kehadirannya dalam bentuk tulisan hendaklah disertai partikel –kah. Contoh kata Tanya adalah seperti berikut. berapa, bila, bagaimana, mengapa, kenapa, mana, siapa, apa, adakah Penggunaan kata tanya dalam ayat adalah seperti berikut: 1. Harga buku itu berapa? Digunakan untuk menanyakan jumlah/bilangan/harga. 2. Bilakah mereka sampai? Digunakan untuk menanya waktu/masa. 3. Keputusan peperiksaannya bagaimana? Digunaka untuk menanyakan cara dan keadaan. 4. Mengapakah dia kelihatan sedih? Digunakan untuk menanyakan sebab/alasan. 5. Dia marah-marah kenapa? Digunakan untuk menanyakan sebab/alasan. 6. Encik Shahrul mana? Digunakan untuk menanyakan orang, benda, tempat dan binatang. 12
 13. 13. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 7. Siapakah yang yang datang semalam? Digunakan untuk menanyakan orang. 8. Apakah yang ada di dalam kotak itu Digunakan untuk menanyakan binatang, hal, perkara, benda dan benda abstrak. 9. Adakah dia seorang yang rajin? Menanyakan soalan yang jawapannya ‘ya’ / ‘tidak’.3.2.3 Kata Perintah Kata perintah ialah kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah, larangan, silaan, permintaan dan sebagainya. Dengan kata lain, kata ini bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Jadual berikut menunjukkan contoh kata perintah dan peranan yang dimainkannya. Kata Fungsinya Perintah Harap Menyatakan maksud keinginan untuk menndapatakan sesuatu / meminta dilakukan sesuatu. Jangan Menyatakan maksud larangan /tidak boleh melakukan sesuatu/ melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Jemput Menyatakan maksud mengajak/mengundang. Minta Menyatakan maksud ingin akan sesuatu. Sila Meminta seseorang melakukan sesuatu dengan cara beradab. Tolong Menyatakan maksud meminta pertolongan / minta melakukan sesuatu untuknya. 13
 14. 14. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 Usah Menyatakan maksud larangan/tegahan. Penggunaan kata perintah dalam ayat adalah seperti berikut: 1. Harap jelaskan hutangmu secepat mungkin. 2. Jangan buang sampah di sini. 3. Jemput datang ke rumah saya. 4. Minta tuan-tuan bersabar sebentar. 5. Sila bertenang. 6. Tolong jangan bising. 7. Usah pedulikan kata-katanya itu.3.2.4 Kata Pembenar Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pernyataan. Contoh kata pembenar adalah seperti berikut. ya, benar, betul Penggunaan kata pembenar dalam ayat adalah seperti berikut: 1. Ya, itulah orangnya. 2. Ya, inilah rumah Pak Senik. 3. Benar, dialah yang berkata demikian. 4. Benar, itulah guru yang baharu mengajar di sini. 5. Betul, saya tidak ambil duit itu. 6. Betul, saya yang rancang semua ini. 14
 15. 15. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 20123.2.5 Kata Pangkal Ayat Kata pangkal ayat ialah kata yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Contoh kata pangkal adalah seperti berikut. hatta, maka, syahadan, adapun, alkisah, kalakian, sebermula, sekali peristiwa, arakian. Penggunaan kata pangkal ayat dalam ayat adalah seperti berikut: 1. Hatta istana yang dibina pun siaplah. 2. Maka panglima itu pun diberi persalinan. 3. Syahadan baginda pun berangkat meninggalkan Melaka. 4. Adapun kuda itu dipunyai oleh Tun Umar. 5. Alkisah tidak berapa lama kemudian hamillah permaisuri. 6. Kalakian berlakulah permusuhan antara kedua-dua kerajaan itu. 7. Sebermula berburulah baginda bersama-sama hulubalangnya. 8. Sekali peristiwa Sultan Mahmud berangkat ke Pahang. 9. Arakian bersemayamlah baginda di Melaka.3.3 Kata Prafrasa Kata prafrasa ialah sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa iaitu sama ada frasa nama, frasa kerja atau frasa adjektif. Kata prafrasa ini mendukung tugas-tugas maksud yang terkandung dalam ayat seperti tugas membantu, menguatkan, menegaskan, menafikan, memerikan, menyendikan, menunjukkan arah dan membilang. 15
 16. 16. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 20123.3.1 Kata Bantu Kata bantu ialah jenis kata yang digunakan untuk menerangkan perbuatan atau kerja. Dalam binaan ayat, kata bantu ini hadir sebelum kata kerja. Dengan kata lain, kata bantu bertugas membantu frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari segi aspek waktu atau ragam. . Oleh yang demikian, kata bantu boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Penjelasan tentang kata bantu aspek dan kata bantu ragam boleh difahami menerusi jadual berikut. Kata Bantu Kata Bantu Aspek Kata Bantu Ragam Maksud Maksud Kata bantu aspek ialah kata bantu Kata bantu ragam ialah kata bantu yang yang menerangkan perbuatan atau menerangkan ragam perasaan yang kerja dari segi masa sama ada belum berkaitan dengan perbuatan iaitu sama ada dilakukan, sedang dilakukan atau seseorang itu mesti melakukan , hendak sudah dilakukan. melakukan atau berkeupayaan melakukan sesuatu perbuatan itu. Contoh kata bantu aspek; Contoh kata bantu ragam; Belum dilakukan ( akan, belum ) ( hendak , mahu , harus , mesti , boleh , dapat ) Sedang dilakukan ( masih , sedang ) Sudah dilakukan ( pernah , telah , sudah ) 16
 17. 17. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 Contoh ayat; Contoh ayat; 1. Mereka akan dilantik sebagai 1. Mary hendak mengajak Salmah pengawas sekolah. datang ke rumahnya petang nanti. 2. Puan Ani belum puas 2. Encik Rahman mahu membuka menatap wajah anak kecilnya perniagaannya sendiri. itu. 3. Kamu harus ke sana dengan segera. 3. Dia masih menetap di Ipoh. 4. Kita mesti menghormati orang tua. 4. Puan Zakiah sedang 5. Dia boleh membaca dengan baik. memasak . 6. Sayuti dapat pulang ke kampong. 5. Sidin pernah menyertai pasukan polis. 6. Ibu Jefri telah lama meninggal dunia. 7. Ahmad sudah mampu hidup berdikari.Dalam penulisan , kata bantu aspek tertentu boleh hadir bersama-sama sebagaimadalam contoh ayat berikut. 1. Encik Khalid belum pernah menyakitkan hati isterinya. 2. Zabidi masih belum menjelaskan yuran peperiksaanya. 3. Ah Keong masih sedang membaiki motosikalnya yang rosak itu. 4. Swee Lan sudah pernah memasuki pertandingan ratu cantik itu. 5. Farid telah pernah mendaki Gunung Kinabalu. 17
 18. 18. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 Kata bantu ragam juga boleh hadir bersama-sama dengan kata bantu aspek sama ada secara mendahuluinya atau mengikutinya. Contoh ayat adalah sebagaimana berikut. 1. Saya pasti akan dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. 2. Abang Salleh belum hendak berumah tangga lagi kerana dia belum puas membujang. 3. Encik Roslan percaya bahawa anaknya mesti sudah sedar akan kesilapannya. 4. Kamu mesti telah dapat meneka jawapan yang tepat tentang persoalan ini.3.3.2 Kata Penguat Kata penguat ialah kata yang digunakan untuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif. Kata penguat ini boleh diletakkan di hadapan atau di belakang kata adjektif dalam ayat. Kata penguat terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Berikut adalah penerangan tentang kata penguat. Jenis Fungsi / Contoh Kata Contoh Ayat Kata Penguat Penguat Kata • Digunakan di 1. Kotak itu agak berat. penguat hadapan kata 2. Rumahnya paling cantik. hadapan adjektif dalam ayat. 3. Pokok di belakang rumahku terlalu tinggi. Contoh; agak , paling , terlalu 18
 19. 19. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 Kata • Digunakan di 1. Cantik benar rumah di atas bukit itu. penguat belakang kata 2. Ayahnya bengis betul. belakang adjektif dalam 3. Dia keluar sebentar nian. ayat. 4. Anak anjing itu garang sekali. Contoh; benar , betul , nian , sekali Kata • Boleh diletakkan 1. (a) Badannya busuk amat. penguat di hadapan atau (b) Badannya amat busuk bebas di belakang kata 2. (a) Sungai itu dalam sangat. adjektif dalam ayat. (b) Sungai itu sangat dalam. 3. (a) Buah mangga itu masam sungguh Contoh; (b) Buah mangga itu sungguh masam. amat , sangat , sungguh .3.3.3 Kata Penegas Kata penegas yang juga dikenali sebagai partikel ialah kata yang berfungsi sebagai penegas atau menguatkan maksud sesuatu pernyataan dalam ayat. Dalam bahasa Melayu baku, kata penegas adalah seperti dalam jadual di bawah. 19
 20. 20. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 Kata PenegasPenegas Frasa Predikat Penegas Frasa Subjek / Frasa PredikatKeterangan KeteranganHanya berlaku apabila frasa predikat atau Bersifat bebas dari segi kehadirannya dalambahagian yang ditegaskan mengalami proses ayat.pendepanan.Contoh Kata Penegas Contoh Kata Penegas-kah , -tah , -lah juga , pun , jua , hanya , lagi , memang Contoh AyatContoh Ayat 1. Ibu juga ingin ke pekan. 1. Berapakah harga buku ini? 2. Meskipun bijak dia tidak pernah 2. Bilatah masalah ini akan selesai saya bangga diri. sendiri tidak pasti. 3. Akhirnya dia datang jua. 4. Hanya dia seorang sahaja yang telah 3. Dialah bapa budak itu. menjelaskan yuran. 5. Dia tidak lagi berminat dengan projek itu. 6. Memang dia yang ambil duit itu. 20
 21. 21. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 20123.3.4 Kata Nafi Kata nafi ialah kata yang digunakan untuk membentuk ayat nafi di mana kata nafi menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Bentuk kata nafi ada dua iaitu bukan dan tidak. Kata nafi bukan boleh menjadi unsur nafi frasa nama dan frasa sendi nama sebagaimana dalam contoh ayat-ayat berikut. 1. Jalan ini bukan jalan menuju ke Utara. 2. Jam tangan ini bukan jam buatan Malaysia. 3. Tempat ini bukan tempat kelahiran orang tuanya. 4. Wang seratus ringgit ini bukan wang palsu. 5. Kereta api itu bukan dari Ipoh tetapi dari Gemas. Kata nafi tidak pula boleh menjadi unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif sebagaimana dalam contoh ayat-ayat berikut. 1. Karim tidak datang ke sekolah selama dua minggu. 2. Aliya tidak menghadiri temu duga di syarikat itu. 3. Mereka tidak sabar menanti kepulangan ibu mereka dari Mekah. 4. Sazali tidak marah kepada adiknya. Walau bagaimanapun, kata nafi bukan boleh juga hadir sebelum frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa tersebut mendukung maksud pertentangan maklumat. Contohnya; 1. Murid itu bukan hendak belajar tetapi hendak bermain sahaja. 2. Pak Karim bukan kaya sangat tetapi pemurah . 3. Kakak bukan membaca buku tetapi berbual-bual dengan kawannya. 4. Mereka bukan mengisi guni itu dengan beras tetapi dengan pasir. 21
 22. 22. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 20123.3.5 Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Pemerihalan itu dapat dilakukan melalui dua cara iaitu : i. secara persamaan dengan penggunaan kata pemeri ialah , ii. secara huraian dengan penggunaan kata pemeri adalah . Penggunaan kata pemeri ialah secara persamaan hadir di hadapan frasa nama seperti dalam ayat-ayat berikut; 1. Lembu-lembu Pak Dollah itu ialah lembu Pak Dollah yang akan dibuat korban. 2. Orang tua yang ditemui terbaring di landasan kereta api itu ialah datuk Ramona. 3. ‘ Maria Gadis Sunti ’ ialah judul novel terlaris jualannya di pasaran pada masa kini. 4. Guru baru itu ialah anak tuan pengetua sekolah kami. Penggunaan kata pemeri adalah secara huraian hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama sebagaimana dalam contoh ayat-ayat yang berikut : 1. Sumbangannya itu adalah kecil berbanding dengan pengorbanan pasukan keselamatan terhadap negara. 2. Simpatinya itu adalah palsu belaka. 3. Meja makan itu adalah untuk tetamu khas sahaja. 4. Perbuatannya itu adalah salah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Pada umumnya kata pemeri tidak boleh hadir bersama-sama kata nafi . Sebagai contoh lihat ayat-ayat di bawah; 22
 23. 23. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 Ayat salah; 1. Siswazah yang baru lulus itu ialah bukan anak Datuk Sulaiman. 2. Arahan itu adalah bukan untuk semua pegawai. Seharusnya ; 1. Siswazah yang baru lulus itu bukan anak Datuk Sulaiman. 2. Arahan itu bukan untuk semua pegawai .Namun begitu , terdapat kecualian iaitu kata pemeri boleh wujud dalam binaan katanafi dan frasa adjektif. Contohnya; 1. Kenyataan itu adalah tidak benar. 2. Keputusan itu adalah tidak adil.Penggunaan kata pemeri sebenarnya amat terbatas dan kurang digalakkan dalampembentukan ayat-ayat bahasa Melayu. Kata pemeri tidak boleh hadir di hadapanfrasa kerja atau kata kerja. Penggunaan kata pemeri adalah dalam dua ayat berikutdianggap menyalahi tatabahasa bahasa Melayu . 1. Adalah diberitahu bahawa keputusan memecat anggota jawatankuasa parti itu adalah muktamad. Seharusnya; Dengan ini diberitahu bahawa keputusan memecat anggota jawatankuasa parti itu adalah muktamad. 2. Adalah diisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa pada tahun ini telah ditetapkan pada 19 Ogos 2012 . Seharusnya; Dengan ini diisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa pada tahun ini telah ditetapkan pada 19 Ogos 2012 . 23
 24. 24. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 20123.3.6 Kata Sendi Nama Kata sendi nama ialah kata yang berfungsi sebagai sendi kepada frasa nama dengan perkataan perkataan-perkataan lain. Kata sendi nama terletak di hadapan frasa nama. Antara kata sendi nama yang lazim digunakan dalam bahasa Melayu ialah : di , ke , dari , daripada , kepada , pada , bagi , demi , tentang , seperti , bagai , umpama , laksana , sejak , terhadap , akan , oleh , hingga , antara , untuk , dengan , dalam , sampai . Walaupun semua kata sendi nama hadir di hadapan kata nama atau frasa nama, namun tiap-tiap satu mempunyai tugas atau fungsi yang berlainan. Penggunaan kata sendi nama ditentukan oleh peraturan-peraturan yang khusus. Antara kata sendi nama yang disenaraikan di atas , terdapat bentuk kata yang menganggotai golongan kata yang lain sebagaimana mengikut senarai di bawah; Kata Sendi Nama Golongan Kata Lain akan Kata bantu dalam Kata nama arah / kata adjektif sampai Kata kerja antara Kata nama arah Berikut ialah peraturan-peraturan khusus tentang penggunaan kata sendi nama beserta contoh ayat; Kata Sendi Peraturan Penggunaannya di Digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama; 1. yang menunjukkan tempat. Dia menyimpan bukunya di dalam almari. 24
 25. 25. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 2. Tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu , masa atau zaman. Raja Iskandar memerintah di zaman itu . (x) 3. Ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. ke Digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama ; 1. untuk menunjukkan tempat atau arah yang dituju. Adiknya pergi ke sekolah. 2. Untuk menunjukkan waktu atau masa Amin menunggu kawannya di perhentian bas hingga ke petang. 3. Tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujukmanusia atau binatang . Tolong berikan barang ini ke Ali. (x) Sisa makanan itu diberinya ke kucing. (x)dari Digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama ; 1. Untuk menunjukkan tempat atau arah. Ayah Aina baru sampai dari Sabah. Kereta itu datang dari arah Selatan. 2. Untuk menunjukkan waktu atau masa. Dari saat ini, saya akan belajar dengan bersungguh- sungguh 25
 26. 26. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012daripada Digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama; 1. Untuk menyatakan punca bagi manusia, haiwan , benda dan unsur mujarad. Separuh daripada kek itu telah dihurung semut. 2. Untuk menyatakan maksud sumber atau asal kejadian sesuatu benda Bakul itu dibuat daripada rotan. 3. Untuk menunjukkan perbezaan atau perbandingan. Rumah saya lebih besar daripada rumah Aminah. 4. Untuk menunjukkan bahagian sesuatu. Anggota kumpulan pancaragam itu terdiri daripada enam orang anggota tentera. 5. Untuk menunjukkan pertentangan. Daripada asyik termenung lebih baik membaca buku.kepada Digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk; 1. menyatakan sasaran yang merujuk manusia , haiwan , unsur mujarad. Senjata itu diserahkan kepada pegawai polis. Dia menghulurkan sebiji pisang kepada monyet. Kita mesti yakin kepada qada dan qadar. 26
 27. 27. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 2. menyatakan pecahan. Peserta kursus itu dipecahkan kepada dua kumpulan 3. menyatakan perubahan keadaan. Keadaan ekonomi berubah kepada tahap yang lebih baik. pada Digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama ; 1. menunjukkan keterangan waktu. Bas ekspres itu tiba pada pukul 10.05 pagi. 2. apabila didahului perkataan ‘ada’ mesti diikuti oleh kata nama yang merujuk manusia dan haiwan. Buku banknya ada pada Cikgu Yassin. 3. untuk menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu kerja Layang-layang itu tersangkut pada dahan pokok. 4. Tidak boleh digunakan di hadapan kata nama yang membawa maksud sasaran. Surat ini hendak dikirim pada siapa ? (x)untuk / bagi Digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama; 1. Untuk menunjukkan kegunaan sesuatu ( kata sendi nama untuk dapat bervariasi dengan kata sendi bagi ). Asrama untuk / bagi penuntut-penuntut Sarawak sedang dibina. Derma untuk / bagi anak-anak yatim sedang dikutip. Kereta itu untuk / bagi kegunaan pejabat sahaja. 27
 28. 28. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 2. Untuk menyatakan maksud bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan. Untuk tidak boleh bertukar ganti dengan bagi. Hadiah itu untukmu. ( tidak boleh : Hadiah itu bagimu ) Tanah seluas dua ekar itu untuk kami. ( tidak boleh : Tanah seluas dua ekar itu bagi kami ) Abang membeli kereta untuk ayah. ( tidak boleh : Abang membeli kereta bagi ayah ) demi Digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama; 1. Untuk membawa makna tujuan. Demi masa depan saya terpaksa menyambung pelajaran. Kita mesti bersatu padu demi kestabilan negara. 2. Sebagai unsur penegas. Demi Allah, aku bertaubat. 3. Untuk melahirkan makna urutan. Buku itu disusun di atas meja satu demi satu.tentang Digunakan ; 1. Sebagai unsur yang membawa maksud rujukan sesuatu yang tidak tentu atau umum. Mereka berbincang tentang masalah Negara. Ceritanya tentang soal pengabdian kepada Tuhan. 2. Menggantikan bentuk mengenai dan mengenai dengan. Tembakan pemburu itu mengenai sasarannya. Bola yang ditendangnya mengenai palang gol. 28
 29. 29. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 Seperti / Keempat-empat kata sendi nama digunakan di hadapan kata nama bagai / atau frasa nama ;umpama / laksana 1. Untuk membawa maksud perbandingan. seperti Hatinya keras bagai batu. umpama laksana seperti Pemuda itu berlagak bagai orang kaya. umpama laksana sejak Perkataan sejak atau semenjak digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama; 1. Untuk membawa maksud penanda waktu atau masa. Sejak / Semenjak kematian ibunya, dia berasa amat sunyi. Sejak / Semenjak hari itu dia tidak berani meninggalkan rumah. Mereka berjaga-jaga sejak / semenjak subuh lagi.terhadap Digunakan sebagai; Unsur yang membawa maksud rujukan melibatkan penyambut yang tentu sama ada manusia , haiwan atau benda. Seorang ketua harus sentiasa bersikap adil terhadap anak buahnya. Jangan bersikap biadap terhadap orang tua. Kita mesti ada rasa belas kasihan terhadap binatang. Air bersifat lengai terhadap logam adi. 29
 30. 30. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 akan Digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk manusia. Penggunaannya mesti didahului oleh kata adjektif yang bersifat emotif. Mak Limah amat rindu akan anaknya. Pak Karim sungguh benci akan kelakuan Pak Dollah yang buruk itu. oleh Digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama; • Untuk menunjukkan hubungan pembuat dalam ayat pasif menggunakan bentuk-bentuk di- , ter- , dan kena . Baju itu dijahit oleh Pak Salleh. Kuih itu dibeli olehnya. Penjahat itu kena tangkap oleh polis.hingga / Digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk membawasampai maksud perihal peringkat dan had masa , waktu atau tempat. Hingga dan sampai dapat bertukar ganti antara satu sama lain. Fuad bermain bola dari pagi hingga / sampai petang . Anak-anaknya belajar hingga / sampai peringkat university. Ibu mengaji hingga / sampai dinihari.dalam / Kedua-dua kata sendi nama ini berfungsi sebagai kata arah . kedua- antara dua kata sendi nama ini hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Dalam hal ini kita semua setuju. Perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat yang lalu. Mereka berbincang antara adik-beradik . Tidak ada perbezaan ketara antara pendapatnya dengan pendapat saya. 30
 31. 31. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 dengan Digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama ; 1. Untuk membawa maksud bersama-sama atau berserta. Fauzi ke Ipoh dengan Abang Long. 2. Untuk membawa maksud cara sesuatu itu dilakukan. Zeti membaca buku dengan suara yang lantang. 3. Untuk membawa maksud memakai atau menggunakan iaitu sebagai alat. Raju mengangkat air dengan baldi. 4. Untuk menyatakan keadaan perbandingan yang serupa atau sama. Kasutnya tidak sama saiz dengan kasut saya.3.3.7 Kata Arah Kata arah ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan arah , hala atau jurusan . Kata arah hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama seperti di , dari dan ke . Berikut adalah contoh-contoh kata arah; atas , antara , bawah , tepi , belakang , tengah , dalam , luar , sisi , penjuru , sudut , segi , selatan , samping , timur , barat , hadapan , utara dan lain-lain. 31
 32. 32. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 Penggunaan kata arah dalam ayat adalah seperti berikut; 1. Kotak tisu itu ada di atas meja. 2. Rumah Rohana terletak di antara sebuah tasik dengan sawah padi. 3. Mereka duduk di bawah pokok. 4. Petani itu berjalan ke tepi danau. 5. Kami mendirikan khemah di belakang rumah. 6. Mereka menuju ke tengah padang. 7. Murid-murid bergerak masuk ke dalam dewan. 8. Beg tangan itu dibeli di luar negara. 9. Fatimah sentiasa berada di sisi ibunya yang sakit. 10. Pasu bunga itu diletak di penjuru rumah. 11. Perkara itu wajar dari sudut pandangan mereka. 12. Mereka membuat pilihan dari segi kefasihan bertutur. 13. Dia berasal dari Selatan. 14. Di samping kekayaan dia juga memiliki kecantikan luar biasa. 15. Pergolakan itu berlaku lagi di timur negeri itu. 16. Kita tidak boleh meniru gaya hidup barat. 17. Ali berjalan dengan sopan di hadapan orang tua. 18. Ahmad menaiki kereta api untuk ke utara Semenanjung Malaysia.3.3.8 Kata Bilangan Kata bilangan ialah kata yang menjadi penerang jumlah pada frasa nama. Kata ini digunakan untuk menghitung atau membilang sesuatu.. Dalam bahasa Melayu baku , kata bilangan dapat dibahagikan kepada enam jenis mengikut ciri maknanya sebagaimana ditunjukkan dalam jadual berikut. 32
 33. 33. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 Jenis Kata Contoh Kata Contoh Ayat Bilangan Bilangan1) Kata bilangan • lima 1. Lima butir telur puyuh telah retak.tentu • lapan 2. Suzi membeli lapan tangkai bunga • Kata bilangan mawar. yang telah • sepuluh ditentukan ribu 3. Harga mesin itu sepuluh ribu. jumlah atau bilangannya. • sejuta 4. Penduduk di Bandar itu sudah sampai angka sejuta orang2) Kata bilangan tak • semua 1. Semua alat komputer itu diimporttentu dari negara Jepun. • segala • Kata bilangan 2. Segala persiapan perkahwinan yang tidak • pelbaga Mamat telah dibuat. diketahui i jumlah / 3. Pelbagai juadah ada dijual di pasar bilangannya. • para Ramadan itu. • sedikit 4. Para penonton yang hadir kelihatan terhibur dengan persembahan itu. 5. Adik tidak menjamah sedikit pun nasi itu.3) Kata bilangan • kedua- 1. Kedua-dua utas rantai berlian ituhimpunan dua ialah hadiah daripada tunangnya. 33
 34. 34. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 • Kata bilangan • beratus- 2. Beratus-ratus orang telah terkorban himpunan ratus dalam kejadian tsunami itu. asalnya ialah kata bilangan • berhari- 3. Sudah berhari-hari Ramlah tentu tetapi telah hari menunggu kepulangan suaminya digandakan dari luar negara. dan ditambah • berguni dengan -guni 4. Berguni-guni beras telah imbuhan ke diterbangkan ke kawasan kebuluran dan ber . di Afrika.4) Kata bilangan • setenga 1. Dia mesti tidur waktu siangpecahan h sekurang-kurangnya setengah jam sehari. • Kata bilangan • satu per yang tiga 2. Satu per tiga daripada hartanya itu berbentuk disedekahkan kepada anak yatim. pecahan. • separuh 3. Kek itu telah tinggal separuh.5) Kata bilangan • tiap- 1. Ali bertolak ke sekolah pada pukulpisahan tiap tujuh tiap-tiap hari. • Kata bilangan • masing- 2. Cikgu Malik meminta pelajar- yang masing pelajarnya membuat kerja masing- digunakan masing di dalam kelas. untuk • setiap membilang 3. Setiap pelajar dikehendaki mengisi sesuatu secara borang tersebut. berasingan. 34
 35. 35. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012 6) Kata bilangan • kelapan 1. Dia mendapat giliran kelapan untuk tingkat berjumpa dengan pegawai itu. • ketiga • Kata bilangan 2. Tempat ketiga dalam pertandingan yang asalnya pidato itu dimenangi oleh Susan. kata bilangan tentu tetapi telah ditambah dengan imbuhan ke.3.4 Kata Pascakata Dalam bahasa Melayu terdapat satu bentuk kata yang hadir selepas perkataan. Bentuk itu ialah –nya yang berfungsi sebagai penekan dan pembenda . Antara bentuk kata yang demikian ialah sesungguhnya , nampaknya , lajunya dan datangnya .3.4.1 Kata Penekan Kata penekan ialah satu bentuk yang memberi penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. Penggunaan kata penekan sebagaimana yang berikut; Lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis. Pokok durian itu nampaknya akan berbuah lebat . Bahawasanya pindaan perlembagaan itu wajar dilakukan pada masa ini. 35
 36. 36. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 20123.4.2 Kata Pembenda Kata pembenda ialah bentuk yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama . Berikut contoh kata pembenda; lajunya , sakitnya , lantangnya Contoh penggunaan kata pembenda dalam ayat sebagaimana berikut ; Lajunya ialah 100 km sejam . Bukan kepalang sakitnya. Dia berhujah dengan lantangnya. 36
 37. 37. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 20124.0 RUMUSAN Kata tugas yang hadir dalam sesuatu ayat sebenarnya bertindak sebagai pendukung sesuatu tugas dalam ujara-ujaran tertentu. Apabila diteliti daripada beberapa pendapat tokoh bahasa dan hasil analisis penggunaan kata tugas yang betul dalam ayat, dapatlah dibuat kesimpulan bahawa permasalahan berhubung kata tugas bukan sahaja dari kalangan pelajar malah para ahli bahasa sendiri masih belum mempunyai kata sepakat dalam menentukan apakah yang sepatutnya digolongkan sebagai kata tugas. Apa yang dapat saya rumuskan hasil daripada tugasan yang dibuat ini, kata tugas tidak seharusnya dipelbagaikan . Penggunaan kata tugas yang betul dalam sesuatu ayat sama ada secara lisan mahupun penulisan sebenarnya tidak menjadi suatu isu permasalahan yang besar sekiranya pengguna bahasa terutamanya para pelajar menjadikan buku Tatabahasa Dewan Keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai rujukan dan panduan utama dalam membina dan menutur sebarang ayat menjadi bahasa yang baik, sempurna dan lengkap dari segi tatabahasanya. Sebagai pengguna bahasa Melayu, penting sekali bagi kita untuk mengetahui aspek morfologi dan sintaksis . Kesedaran tentang hal ini penting demi menjaga kesempurnaan dan keindahan bahasa Melayu. Semoga menerusi paparan ini, pengguna bahasa dapat menangkis kekeliruan yang timbul dalam penggunaan kata tugas dan seterusnya mengurangkan kesalahan bahasa Melayu . Juga diharapkan maklumat yang terkandung dalam penulisan ini dapat dimanfaat oleh semua pihak. 37
 38. 38. HBML2103: Morfologi dan Sintaksis : Faridah Husin: 751008035900 ( E/FARIDAH/Tugasan Sem 6 ) SEM. SEPT 2012BIBLIOGRAFI Abdullah Hassan. (2004). Tatabahasa Bahasa Melayu : Morfologi dan Sintaksis. Pahang : PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. . (1994). Tatabahasa Dinamika . Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd Abdullah Hassan dan Liaw Yock Fang . (1993). Nahu Melayu Moden . Kuala Lumpur : Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd Asmah Haji Omar . (1993). Nahu Melayu Terakhir Edisi Keempat . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Azizul Rahman bin Abdul Rahman . (1996). Bahasa Malaysia KBSM. . Johor Darul Takzim : Penerbitan Pelangi Sdn Bhd Hashim Haji Musa . (1993). Binaan dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob. (1993). Bahasa Melayu Kertas Satu STPM.. Kajang : Masa Enterprise Nik Safiah Karim. Farid M. Onn , Hashim Hj. Musa dan Abdul Hamid Mahmood . (1997). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor . ( 2006) . Tatabahasa Melayu. .Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. 38

×