GURU DAN PERUNDANGAN    Peraturan-peraturan pegawai awam      (kelakuan dan tatatertib) 1993         (Pi...
PENGENALANPeraturan Kelakuan Tatatertib  adalah satubentuk kawalan ke atas semua penjawatawam untuk menjamin keberkesana...
Golongan   guru  hendaklah  memastikanmartabat perguruan sentiasa dipertingkatkandari semasa ke semasa.Peraturan-per...
KAWALAN TATATERTIBSatu alat pengurusan yang penting bagi mewujudkan pentadbiran yang cekap  dalam melaksanakan segala fun...
MATLAMAT TATATERTIBSupaya pegawai awam melaksanakan tugasdengan   cekap,  beramanah    danbertanggungjawabSupaya ...
Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993diperuntukkan di bawah peraturan 4    Bab D Perintah Am.
Peraturan 4 (1)Perlu sentiasa memberikan kesetiaan kepadaYDPA, negara dan kerajaanBermaksud       perlu     sent...
Peraturan 4(2)Tidak boleh membelakangkan tugasnyademi kepentingan peribadiTidak   boleh   berkelakuan  yangmemungki...
sambungan..Perlu menjaga nama baik profesion.  (Tidak boleh mencemarkan nama baik          profesion)Perlu cekap...
TATAKELAKUAN YANG DITEGAH SAMA SEKALI ATAU BOLEH DIBUAT DENGAN KEBENARAN
Peraturan 4A (gangguan seksual)• Tidak boleh melakuan gangguan seksual terhadap orang lainDefinisi gangguan seksual:- Men...
Sambungan..• Dalam konteks profesion keguruan, guru tidak boleh melakukan apa- apa pelakuan yang diistilahkan sebagai gang...
Peraturan 5 ( pekerjaan luar)• Penjawat awam tidak boleh mengambil bahagian dengan aktiviti- aktiviti luar• Walau  bagai...
Peraturan 23  ( Ketidakhadiran Tanpa Cuti)• Bermaksud tidak hadir untuk apa-apa tempoh masa dan di tempat sepatutnya be...
PERATURAN 23( Peraturan- peraturan lain yang berkaitan)• Perlu patuhi etika berpakaian seperti yang ditetapkan dalam gari...
Sambungan…• Perlu membuat pengisytiharkan harta secara bertulis• Tidak boleh meminjamkan wang dengan faedah sama ada den...
Tindakan Tatatertib• Jika seorang penjawat awam melanggar mana-mana peraturan yang termaktub dalam      perundanga...
Buang          kerja  Tangguhpengerakan gaji       Amaran         Hukuman Lucut hak       ...
Amaran• Amaran   boleh   dikeluarkan sekiranya seseorang guru itu tidak mematuhi peraturan- peraturan tatakelakuan...
Tangguh pergerakkan gaji• Seseorang  pegawai  yang   dikenakan hukuman tangguh pergerakan gaji tidak berhak  unt...
Turun gaji• Pihak berkuasa tatatertib yang berkenaan  boleh mengenakan hukuman turun gaji ke  atas  seseorang   peg...
Rasional Peraturan Tatatertib• melaksanakan   tugas  dengan cekap,    beramanah    dan bertanggungjawab;• me...
AKTA PENDIDIKAN 1996         (AKTA 550)• Merupakan satu perundangan pendidikan yang lengkap dan bersifat futuris...
TUJUAN Akta ini adalah untuk menjamin kualiti di dalam sistem pendidikan. Akta  ini  mengawalselia  usaha  ke  ...
Sistem Pendidikan KebangsaanSistem Pendidikan Kebangsaan terdiridaripada:1) Pendidikan Prasekolah2) Pendidikan Rendah3) Pe...
Sekolah• Sekolah bermaksud tempat di mana sepuluh orang murid atau lebih lazimnya diajar sama ada di dalam satu kelas a...
Pendidikan Khas• Tidak boleh kurang daripada tempoh pelaksanaan tempoh minimum pendidikan rendah dan pendidikan menengah...
Pengajaran Agama selain Agama Islam• Boleh dijalankan tetapi peruntukkan tersebut tidak dibiayai kerajaan• Tiada   mur...
Bahasa Kebangsaan sebagai Bahasa     Penghantar Utama• Menjadi bahasa penghantar utama di semua institusi pendidikan ...
Kurikulum Kebangsaan untuk Semua        Sekolah• Hendaklah digunakan oleh semua sekolah dalam Sistem Pendidikan Ke...
Peraturan- peraturan PendidikanKurikulum Kebangsaan, 1997- menggariskan mata pelajaran teras, wajib dan elektif untuk kel...
Pendidikan Khas, 1997• Untuk     murid     bermasalah pelajaran, penglihatan dan pendengaran• Guru boleh mengub...
Majalah Sekolah dan Bahan Multimedia, 1998• Penubuhan jawatankuasa penerbitan sekolah dan pengedaran Majalah Sekolah dan...
IMPLIKASI AKTA PENDIDIKANFalsafah         1996     Pendidikan Kebangsaan menjadilandasan aktaSistem pendidika...
RUJUKAN• Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah, Zuraidah A. Majid, (2010). Guru Dan Cabaran Semasa, Oxfor...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Guru dan cabaran semasa (guru dan perundangan) 11

8,087 views

Published on

2 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,087
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
751
Actions
Shares
0
Downloads
930
Comments
2
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guru dan cabaran semasa (guru dan perundangan) 11

 1. 1. GURU DAN PERUNDANGAN Peraturan-peraturan pegawai awam (kelakuan dan tatatertib) 1993 (Pindaan 2002)Izian Farhani binti Zainudin Nurhidayah binti Mohhammad Azmi
 2. 2. PENGENALANPeraturan Kelakuan Tatatertib adalah satubentuk kawalan ke atas semua penjawatawam untuk menjamin keberkesanan sesuatuorganisasiAntara kandungan yang terdapat dalamperaturan ini adalah: - peraturan mengenai kelakuan - tanggungjawab serta tugas kawalan dan pengawasan tatatertib - prosedur dan tatacara tindakan tatatertib - hukuman tatatertib - peruntukan pelbagai yang berkaitan
 3. 3. Golongan guru hendaklah memastikanmartabat perguruan sentiasa dipertingkatkandari semasa ke semasa.Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuandan Tatatertib) telah diperkenalkan untukmenjadi panduan kepada guru dankakitangan kerajaan yang lain dalammelaksanakan tanggungjawab yangdiamanahkan.Dalam konteks pendidikan, setiap guru harusmemahami sepenuhnya peraturan Kelakuandan Tatatertib 1993 dan telahpun dibuatpindaannya pada 2002.Di samping itu Akta Pendidikan 1996 juga harusdiperhalusi dengan teliti demi menjayakanmatlamat pendidikan negara.
 4. 4. KAWALAN TATATERTIBSatu alat pengurusan yang penting bagi mewujudkan pentadbiran yang cekap dalam melaksanakan segala fungsi serta tanggungjawab ke arah pencapaian matlamat dan objektif sesebuah jabatan
 5. 5. MATLAMAT TATATERTIBSupaya pegawai awam melaksanakan tugasdengan cekap, beramanah danbertanggungjawabSupaya pegawai awam meletakkankepentingan awam lebih daripadakepentingan mereka sendiriSupaya Pegawai awam menjaga imejperkhidmatanMenghukum pegawai yang melakukankesalahan atau melanggar peraturan
 6. 6. Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993diperuntukkan di bawah peraturan 4 Bab D Perintah Am.
 7. 7. Peraturan 4 (1)Perlu sentiasa memberikan kesetiaan kepadaYDPA, negara dan kerajaanBermaksud perlu sentiasamemelihara, mempertahankan kedaulatandan maruah pada negaraContoh kesalahan adalah seperti: - Bersubahat dengan musuh negara - Membocorkan rahsia negara - Memperkecilkan dasar serta tindakan kerajaan - Berlakon dalam filem yang memburukkan- burukkan negara
 8. 8. Peraturan 4(2)Tidak boleh membelakangkan tugasnyademi kepentingan peribadiTidak boleh berkelakuan yangmemungkinkan kepentingan peribadinyabercanggah dengan kepentingan awam.(perlu bertanggungjawab ke atas tugasnyasama ada dalam bilik darjah atau luar bilikdarjah)Seorang pegawai tidak bolehmenggunakan kedudukannya bagikepentingan diri sendiri
 9. 9. sambungan..Perlu menjaga nama baik profesion. (Tidak boleh mencemarkan nama baik profesion)Perlu cekap atau sentiasa berusaha.Mesti jujur, amanah dan bertanggungjawabTidak boleh menggunakan pengaruh ataumemberi tekanan dalam menyokong ataumemajukan sebarang tuntutanMestilah melaksanakan apa yangdiperintahkan serta perlu tekun
 10. 10. TATAKELAKUAN YANG DITEGAH SAMA SEKALI ATAU BOLEH DIBUAT DENGAN KEBENARAN
 11. 11. Peraturan 4A (gangguan seksual)• Tidak boleh melakuan gangguan seksual terhadap orang lainDefinisi gangguan seksual:- Mengambil kira keadaan seseorang, sama tersinggung atau terhina- Perbuatan menyatakan sesuatu penyataan yang bersifat seksual- Tidak kira dilakukan secara lisan, bertulis atau perbuatan
 12. 12. Sambungan..• Dalam konteks profesion keguruan, guru tidak boleh melakukan apa- apa pelakuan yang diistilahkan sebagai gangguan seksual kepada murid, rakan sekerja atau sesiapa sahaja sama ada dalam bilik darjah atau luar bilik darjah• Guru perlu berhemah sewaktu berkomunikasi
 13. 13. Peraturan 5 ( pekerjaan luar)• Penjawat awam tidak boleh mengambil bahagian dengan aktiviti- aktiviti luar• Walau bagaimanapun, dibenarkan jika mendapat kebenaran ketua jabatan ( ketua sesebuah institusi)• Ketua jabatan akan pastikan aktiviti ini tidak dilakukan: - dalam waktu pejabat dan semasa melaksanakan tugas rasmi - tidak menjejaskan kebergunaannya sebagai pegawai awam - tidak bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan awam
 14. 14. Peraturan 23 ( Ketidakhadiran Tanpa Cuti)• Bermaksud tidak hadir untuk apa-apa tempoh masa dan di tempat sepatutnya beliau hadir untuk tugas rasmi• Ketidakhadiran bertugas tanpa cuti atau mendapat kebenaran ketua jabatan atau tanpa sebab munasabab boleh dikenakan tindakan tatatertib.• Contoh pegawai tidak berada di tempat kerja selepas mengetip kad perakam dan muncul semula pada waktu petang
 15. 15. PERATURAN 23( Peraturan- peraturan lain yang berkaitan)• Perlu patuhi etika berpakaian seperti yang ditetapkan dalam garis panduan cara berpakaian• Tidak boleh mengambil atau menggunakan apa-apa dadah berbahaya kecuali atas saranan doktor• Tidak boleh menerima atau memberikan orang lain apa- apa bentuk hadiah
 16. 16. Sambungan…• Perlu membuat pengisytiharkan harta secara bertulis• Tidak boleh meminjamkan wang dengan faedah sama ada dengan cagaran atau tidak• Tidak boleh membuat penyataan awam sama ada lisan atau bertutur
 17. 17. Tindakan Tatatertib• Jika seorang penjawat awam melanggar mana-mana peraturan yang termaktub dalam perundangan yang ditetapkan, tindakan tatatertib akan dikenakan• Jika disabitkan kesalahan, pegawai berkenaan boleh dikenakan tindakan bergantung pada keseriusan kesalahan• Satu jawatankuasa penyiasat terdiri daripada tidak kurang daripada dua anggota
 18. 18. Buang kerja Tangguhpengerakan gaji Amaran Hukuman Lucut hak Denda emolumen Turun pangkat
 19. 19. Amaran• Amaran boleh dikeluarkan sekiranya seseorang guru itu tidak mematuhi peraturan- peraturan tatakelakuan dan tatatertib• Amaran boleh diberi oleh seorang ketua jabatan secara lisan Denda atau lucut hak emolumen• Segala denda atau lucut hak emolumen hendaklah dipotong daripada emolumen bulanan pegawai itu dan dimasukkan ke dalam hasil kerajaan
 20. 20. Tangguh pergerakkan gaji• Seseorang pegawai yang dikenakan hukuman tangguh pergerakan gaji tidak berhak untuk menerima apa- apa pergerakan gaji dan dalam tempoh hukuman itu sedang berkuat kuasa Turun pangkat• Pihak berkuasa tatatertib boleh mengenakan hukuman turun pangkat mengikut cara menurunkan pangkat ke gred yang lebih rendah dalam skim perkhidmatan yang sama
 21. 21. Turun gaji• Pihak berkuasa tatatertib yang berkenaan boleh mengenakan hukuman turun gaji ke atas seseorang pegawai mengikut peruntukkan berikut :- diturunkan secara mendatar dalam peringkat gaji yang sama- penurunan gaji tidak boleh melebihi tiga pergerakkan gaji- tempoh hukuman tidak boleh kurang daripada dua belas bulan tetapi tidak boleh lebih daripada tiga puluh enam bulan
 22. 22. Rasional Peraturan Tatatertib• melaksanakan tugas dengan cekap, beramanah dan bertanggungjawab;• meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada kepentingan mereka sendiri;• menjaga imej perkhidmatan awam; dan yang melakukan kesalahan/ melanggar peraturan dihukum.
 23. 23. AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550)• Merupakan satu perundangan pendidikan yang lengkap dan bersifat futuristik sebagai persediaan dalam menghadapi perubahan abad ke 21• Satu misi negara menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu dan mencapai aspirasi negara• Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Akta ini merangkumi skop pendidikan yang lebih luas meliputi semua kategori sekolah yang mengamalkan sistem pendidikan kebangsaan.
 24. 24. TUJUAN Akta ini adalah untuk menjamin kualiti di dalam sistem pendidikan. Akta ini mengawalselia usaha ke arah mempertingkatkan dan meninggikan kualiti pendidikan di peringkat pra sekolah, pendidikan guru, pendidikan khas, pendidikan swasta dan pendidikan teknikal. Di bawah akta ini kedudukan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua juga diberi penekanan dan pengajaran bahasa-bahasa asing yang lain juga digalakkan. Akta ini telah dikuatkuasakan pada 1 Januari 1998. Buku Akta ini boleh dibeli di kebanyakan kedai buku.
 25. 25. Sistem Pendidikan KebangsaanSistem Pendidikan Kebangsaan terdiridaripada:1) Pendidikan Prasekolah2) Pendidikan Rendah3) Pendidikan Menengah4) Pendidikan Lepas Menengah5) Pendidikan Tinggi
 26. 26. Sekolah• Sekolah bermaksud tempat di mana sepuluh orang murid atau lebih lazimnya diajar sama ada di dalam satu kelas atau lebih.• Terdapat tiga jenis sekolah dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan iaitu:- Sekolah kerajaan- Sekolah bantuan kerajaan- Sekolah swasta
 27. 27. Pendidikan Khas• Tidak boleh kurang daripada tempoh pelaksanaan tempoh minimum pendidikan rendah dan pendidikan menengah• Kurikulum dalam Pendidikan Khas hendaklah mematuhi kehendak Kurikulum Kebangsaan setakat yang munasabah Pengajaran Agama Islam• Sekiranya terdapat lima orang atau lebih orang murid yang menganut agama Islam maka hendaklah diberi pengajaran agama Islam
 28. 28. Pengajaran Agama selain Agama Islam• Boleh dijalankan tetapi peruntukkan tersebut tidak dibiayai kerajaan• Tiada murid boleh mengikuti pengajaran agama selain agama yang dianutinya kecuali dengan keizinan ibu bapanya secara bertulis
 29. 29. Bahasa Kebangsaan sebagai Bahasa Penghantar Utama• Menjadi bahasa penghantar utama di semua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah seksyen 28• Jika bahasa penghantar utama di sesebuah institusi pendidikan adalah selain bahasa kebangsaan, maka bahasa kebangsaan hendaklah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib
 30. 30. Kurikulum Kebangsaan untuk Semua Sekolah• Hendaklah digunakan oleh semua sekolah dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan• Dalam kurikulum kebangsaan, ditetapkan bahawa murid- murid akan memperoleh pengetahuan , kemahiran dan nilai pada akhir tempoh persekolahan masing- masing
 31. 31. Peraturan- peraturan PendidikanKurikulum Kebangsaan, 1997- menggariskan mata pelajaran teras, wajib dan elektif untuk kelas peralihan dan Tingkatan 6- menggariskan Gerak Kerja Kokurikulum- Ketua pendaftar berkuasa meminda jadual waktu dan sukatan pelajaran
 32. 32. Pendidikan Khas, 1997• Untuk murid bermasalah pelajaran, penglihatan dan pendengaran• Guru boleh mengubah kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran serta jadual bagi mencapai matlamat Pendidikan KhasPenilaian dan Peperiksaan, 1997• Memantau, menasihati dan membuat analisis tentang Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS)• Mengendalikan semua peperiksaan
 33. 33. Majalah Sekolah dan Bahan Multimedia, 1998• Penubuhan jawatankuasa penerbitan sekolah dan pengedaran Majalah Sekolah dan bahan multimedia• Kuasa dan fungsi jawatankuasa• Kelulusan Guru Besar atau pengetua untuk penerbitan dan pengedaran
 34. 34. IMPLIKASI AKTA PENDIDIKANFalsafah 1996 Pendidikan Kebangsaan menjadilandasan aktaSistem pendidikan dimantapkan meliputi semuaperingkat persekolahanKedudukan bahasa kebangsaan diperkukuhkanPeperiksaan yang samaPendidikan prasekolahan diperluaskanPendidikan teknik dipertingkatkan di sekolahmenengahPendidikan guru diperkukuhPendidikan Khas diberi tumpuanMengambil kira kepentingan pendidikansemua kaum
 35. 35. RUJUKAN• Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah, Zuraidah A. Majid, (2010). Guru Dan Cabaran Semasa, Oxford Fajar Sdn. Bhd.Selangor• http://www.schoolmalaysia.com/jps/info/akta.htm#t op• http://www.slideshare.net/mum2fahim/epm-1373- undang-undang-disiplin• http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/compone nt/content/article/385-info-ringkas/5643-kurikulum- alternatif-untuk-murid-istimewa.html

×