Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengenalan umrah

UMRAH

Pengenalan umrah

 1. 1. PENGENALAN IBADAH UMRAH
 2. 2. BAHASA:Berkunjung/menziarahi SYARA’:Menziarahi Baitullah al haram pada bila-bila masa kerana ingin melaksanakan ibadat tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu PENGERTIAN UMRAH
 3. 3. KONSEP IBADAH UMRAH • Umrah adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama islam yang disarankan bagi setiap muslim yang “MAMPU” . • Umrah dapat dilaksanakan sewaktu-waktu (setiap hari , bulan atau selain tanggal 10 Zulhijjah dan Hari Tasyrik.
 4. 4. PERTAMA -PERJANJIAN HUDAIBIYAH KEDUA -UMRAH AL QADA’ SEJARAH UMRAH RASULULLAH
 5. 5. KEEMPAT -HAJJATUL WADA’(HAJI QIRAN) KETIGA -PERANG HUNAIN
 6. 6. DALIL IBADAH UMRAH Firman ALLAh s.w.t “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah” (Al baqarah:196) Rasulullah bersabda “Kerjakanlah secara berturut-turut antara haji dengan umrah.Sesungguhnya kedua-duanya dapat menghapusan kekafiran dan dosa-dosa,sebagaimana halnya tukang besi menghilangan kotoran besi,emas,dan perak” (HR.TIRMIZI DAN NASAI)
 7. 7. HUKUM MENUNAIKAN IBADAH UMRAH • WAJIB: SEKALI SEUMUR HIDUP BAGI YANG MAMPU • SUNAT: BERULANG KALI
 8. 8. SYARAT WAJIB UMRAH  • ISLAM  • BALIGH  • BERAKAL  • MERDEKA  • BERKUASA
 9. 9. RUKUN IBADAH UMRAH • NIAT IHRAM UMRAH • TAWAF UMRAH • SAIE UMRAH • BERCUKUR/BERGUNTING • TERTIB
 10. 10. NIAT MENGERJAKAN UMRAH “ ْ‫م‬ َ‫ر‬ْ‫ح‬َ‫أ‬ َ‫و‬ َ‫ة‬ َ‫ر‬ْ‫م‬ُ‫ع‬ْ‫ال‬ ُ‫ت‬ْ‫ي‬ َ‫و‬َ‫ن‬َ‫ع‬ََ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ِ ََ‫ه‬ِ ُ‫ت‬َ‫ل‬ ” MAKSUDNYA: SAHAJA AKU MENGERJAKAN UMRAH DAN AKU BERIHRAM DENGANNYA KERANA ALLAH TA’ALA
 11. 11. TAWAF UMRAH • Mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh pusingan bermula dari sudut Hajarul Aswad
 12. 12. Syarat Sah Tawaf Menutup aurat Suci daripada hadas besar dan kecil Jadikan Kaabah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan Cukup tujuh pusingan dengan yakin Dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar binaan Hijr Ismail dan Syazarwan Suci badan, pakaian, dan tempat tawaf daripada najis Bermula dan berakhir di sudut hajarul aswad Mengekalkan niat tawaf
 13. 13. SA’IE UMRAH • Berjalan ulang-alik di antara Bukit Safa dan Marwah.
 14. 14. Syarat Sah Sa’ie Mula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah Dilakukan setelah sempurna menyelesaikan tawaf Sampai ke penghujung bukit Marwah dan kaki bukit Safa pada setiap pusingan Hendaklah lakukan sa’ie di tempat yang ditetapkan Cukup tujuh kali ulang-alik dengan yakin Kekalkan niat sa’ie
 15. 15. BERGUNTING ATAU BERCUKUR • Menanggalkan sekurang-kurangnya tiga helai rambut setelah sesuai sempurna lakukan tawaf dan sa’ie
 16. 16. TERTIB • Kerjakan rukun umrah mengikut susunan dari niat, tawaf, sa’ie, bercukur dan bergunting.
 17. 17. WAJIB IBADAH UMRAH Niat ihram di Miqat Meninggalkan perkara- perkara larangan semasa ihram.
 18. 18. KESALAHAN-KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN SEMASA MENUNAIKAN IBADAH UMRAH 1. Meninggalkan bacaan talbiah ketika berihram 2. Bersesak-sesak untuk mencium hajarul aswad sehingga memaki dan memukul. 3. Tawaf di dalam hijr Ismail. 4. Berjalan cepat pada waktu sa’I antara safa dan marwah pada semua pusingan.
 19. 19. KELEBIHAN UMRAH  Mendapat status ‘Tetamu Allah s.w.t’  Doa-doa akan termakbul .  Tidak akan di hisab.  Dapat menghapuskan dosa  Dapat menghayati sirah Nabi  Hubungan antara umat Islam akan terjalin lebih erat.

×