Rpt Pjpk Tahun Dua

9,476 views

Published on

Published in: Sports, Education
 • Be the first to comment

Rpt Pjpk Tahun Dua

 1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN 1 PJ: Pendidikan Sukan Di akhir pelajaran murid dapat : 1.1 Keselamatan Semasa Beraktiviti 1. Keselamatan 1. Memastikan setiap aktiviti • Aktiviti manipulasi alatan yang dilakukan dengan betul Nilai: dan selamat. Contoh Aktiviti: a) Menjaga Keselamatan 2. Memastikan langkah-langkah a) Manipulasi alatan seperti: • Menyatakan keselamatan dalam melakukan langkah-langkah b) Mematuhi peraturan - pundi kacang, gelung rotan, dan bola . sebarang aktiviti. keselamatan. 3. Melakukan aktiviti dengan - manipulasi alatan yang lain tali, kayu, dan seronok dan selamat dari rotan manau sebarang kecederaan. b) Demontrasi cara-cara yang selamat semasa beraktiviti. PK: Kebersihan dan Di akhir pelajaran murid dapat : 1.1 eselamatan di rumah, sekolah dan Keselamatan Persekitaran. 1. Memahami kepentingan tempat permainan. 1. Keselamatan menjaga keselamatan di Contoh Aktiviti: rumah, sekolah, dan tempat a) Menyatakan jenis kemalangan yang boleh • Menyesuaikan permainan. berlaku semasa di rumah, sekolah, dan gambar Nilai: 2. Berkeyakinan dan lebih tempat permainan a) Berhati-hati • Melengkapkan silang berhati-hati ketika berada di - terjatuh kata rumah, sekolah, dan tempat permainan. - luka • Mengisi tempat - patah kosong 3. Menyatakan langkah keselamatan semasa berada di - melecet rumah, sekolah, dan tempat - terhentak permainan. 2 PJ: Pendidikan Sukan Pada akhir pelajaran murid dapat : 2.1. Pengurusan Diri 2. Pengurusan 1. Menyatakan pakaian yang • Kesesuaian berpakaian sesuai semasa beraktiviti • Kebersihan pakaian Nilai: 2. Menyatakan kebaikan Contoh Aktiviti: a) Menjaga kebersihan berpakaian bersih dan • Melukis dan a) Menyebut pakaian yang sesuai semasa keburukan berpakaian mewarna pakaian b) Kemas beraktiviti berpakaian kotor. sukan Tahun 2020 b) Mencatat faedah-faedah berpakaian yang sesuai semasa beraktiviti. c) Cara-cara menjaga kebersihan pakaian dan akibat berpakaian kotor
 2. 2. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN 3 PJ: Kecergasan Pada akhir pelajaran murid dapat : 1.1. Lari berpasangan 20m 1. Daya Tahan Kardiovaskular 1. Melakukan larian dengan betul Contoh Aktiviti: dan berterusan selama 1 minit a. Lari dalam masa cepat, lambat Ujian Kepantasan Nilai: 2. Melakukan larian pecut dalam b. Lari ke hadapan, belakang lurus, • 10 meter a) Mematuhi peraturan masa kurang 8 saat pada jarak bengkang-bengkok • 15 meter b) Mendengar arahan 20 meter. c. Lari tukar arah • 20 meter d. Lari tanpa halangan/ berhalangan PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.1 Mengenali tubuh badan anda 1. Kesihatan Diri 1. Mengenali bahagian-bahagian - Tulang dalam tubuh badan sendiri. - Otot Nilai: 2. Menyatakan kegunaan tulang Contoh Aktiviti: a) Menjaga kesihatan dan otot pada manusia. a) Memeriksa kesihatan murid gigi, kuku, • Melabelkan / b) Makan makanan berkhasiat. dan rambut. Mewarnakan b) Menyatakan bahagian-bahagian tulang bahagian-bahagian dan otot menggunakan carta. tulang dan otot. c) Menyatakan kepentingan tulang dan otot. 4 PJ: Kecergasan Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.1 Meleding sokong hadapan dua lutut. 3. Kelenturan 1. Melakukan ledingan ke Contoh Aktiviti: belakang sambil bergerak a) Meleding dengan sokongan oleh rakan. • Soal-jawab mengenai Nilai: tanpa sokongan. b) Meleding dengan sokongan pada tiang aspek-aspek a) Mematuhi arahan 2. Menyatakan aspek-aspek c) Meleding tanpa sokongan keselamatan semasa b) Menjaga keselamatan keselamatan yang perlu d) Meleding secara individu dan kumpulan. melakukan aktiviti. diambil kira dalam melakukan aktiviti. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.1. Mengenali tubuh badan anda 1. Kesihatan Diri 1. Mengenali bahagian-bahagian - Paru-paru dalam tubuh badan sendiri. - Jantung Nilai: 2. Menyatakan fungsi paru-paru Contoh Aktiviti: a) Menjaga kesihatan dan jantung dalam tubuh a) Memeriksa kebersihan gigi, kuku, dan • Melabelkan bahagian manusia. rambut. paru-paru dan b) Menyatakan bahagian tubuh badan yang jantung. telah dipelajari. c) Menamakan bahagian paru-paru dan jantung mengunakan carta. d) Menyenaraikan cara-cara menjaga paru- paru dan jantung.
 3. 3. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN 5 PJ: Kecergasan Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.1. Lambung dan sambut bola kecil 3. Kordinasi 1. Mengkordinasikan pergerakan Contoh Aktiviti: tangan, kaki, badan, dan mata a) Setempat, sambil berjalan, sambil berlari Permainan kecil Nilai: semasa melambung bola kecil. b) Individu dan berpasangan • Pertandingan antara a) Bersyukur dengan pemberian 2. Melakukan sambutan bola kumpulan Tuhan kecil sambil berjalan dan 3.2. Lambung, tepuk dan sambut bola kecil. b) Berdisiplin berlari dengan tepat. Contoh aktiviti: 3. Menyatakan perasaan semasa a) Tepuk sekali, dua kali, tiga kali melakukan aktiviti koordinasi. b) Setempat, sambil berjalan dan berlari c) Individu dan berpasangan PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.1 Mengenali tubuh badan anda 1. Kesihatan Diri 1. Menyatakan bahagian- - Penilaian ( tubuh badan ) bahagian dalam tubuh badan Contoh Aktiviti: Nilai: 2. Menyatakan kepentingan/ a) Menamakan bahagian-bahagian tubuh • Teka silang kata. a) Bersyukur fungsi bahagian-bahagian badan. dalam tubuh manusia. - tulang, otot, paru-paru dan jantung. b) Menyenaraikan kepentingan/fungsi setiap bahagian-bahagian dalam tubuh badan. 6 PJ: Kecergasan Pada akhir pelajaran murid dapat: 4.1. Dirian bangau 4. Imbangan 1. Mengimbang badan dengan Contoh Aktiviti: Permainan Kecil dirian bangau dalam masa 30 a) Dirian bangau dengan sokongan kawan. • Main cuit lutut Nilai: saat. b) Dirian bangau tanpa sokongan a) Menjaga bentuk tubuh badan 2. Melakukan imbangan badan c) Dirian bangau berpasangan b) Menjaga pemakanan pada titik graviti. d) Dirian bangau berkumpulan PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.1 Menjaga dan menyayangi diri sendiri 1. Kesihatan Diri 1. Menyebut amalan kesihatan - Amalan Kesihatan Diri. diri. Contoh Aktiviti: Nilai: 2. Menamakan pelbagai jenis a) Menyatakan amalan harian untuk • Bersoal-jawab a) Hormat menghormati. makanan untuk kesihatan. kesihatan – mandi, berus gigi, cuci tangan b) Menjaga kesihatan. b) Menyebut jenis- jenis pemakanan yang menyihatkan. c) Menceritakan perlunya rehat,rekreasi,dan kesenggangan. d) Menyatakan perlunya tidur yang cukup.
 4. 4. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN 7 PJ: Kecergasan Pada akhir pelajaran murid dapat : 5.1. Pijak bayang diri atau rakan 5. Ketangkasan 1. Melakukan pergerakan dengan Contoh Aktiviti: pantas dan tangkas sambil a) Lari pecut dan berhenti. • Soal-jawab mengenai Nilai: bertukar arah atau posisi. b) Lari, berhenti dan tukar arah. aspek-aspek a) Menghormati rakan /lawan 2. Menyatakan aspek-aspek c) Lari dan lompat ke hadapan. keselamatan semasa b) “Sporting” keselamatan semasa d) Berpasangan – pijak bayang diri lawan. melakukan aktiviti. melakukan aktiviti. e) Berkumpulan – pijak bayang diri kumpulan lawan. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.1 Menjaga dan menyayangi diri sendiri 1. Kesihatan Diri 1. Menyenaraikan perkara- - Pengurusan Kesihatan Diri. perkara yang perlu untuk Contoh Aktiviti: Nilai: pengurusan kesihatan diri. a) Menyenaraikan cara-cara menjaga • Melengkapkan a) Menjaga kebersihan diri 2. Menyatakan langkah-langkah pakaian dan alat keperluan diri. tempat kosong b) Berdisiplin yang perlu diambil untuk b) Menyatakan kepentingan menjaga menjaga pakaian dan alat kebersihan pakaian dan keperluan diri. keperluan diri. 8 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.1 Lokomotor 1. Pergerakan Asas 1. Melakukan pergerakan • Berjalan berjalan dengan gerak kaki Contoh Aktiviti: Nilai: selari semasa melakukan a) Berjalan langkah pendek. • Folio a) Berdisiplin aktiviti. b) Berjalan langkah penjang 2. Melakukan aktiviti pergerakan c) Berjalan berbelok-belok dengan postur yang betul. d) Berjalan berbagai gaya mengikut kreativiti murid. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.1 Menjaga dan menyayangi diri sendiri 1. Kesihatan Diri 1. Mengetahui cara menjaga - Penilaian kesihatan diri dengan betul. Contoh Aktiviti: Nilai: 2. Menjaga kesihatan diri a) Menyenaraikan amalan Asas Kesihatan. • Bersoal – jawab a) Amalan yang sihat dengan yakin. - amalan harian • Menyesuaikan 3. Mempraktikkan amalan - rehat, rekreasi, dan kesenggangan gambar kesihatan di rumah dengan - tidur rasa seronok. b) Menyatakan amalan Pengurusan Kesihatan diri. - menjaga pakaian dan alat keperluan diri seperti berus gigi, sikat dll
 5. 5. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN 9 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.1 Lokomotor 1. Pergerakan Asas 1. Melakukan pergerakan berlari • Berlari dengan gerak kaki selari Contoh Aktiviti: Nilai: semasa melakukan aktiviti. a) Berlari lambat dan cepat • Pertandingan antara a) Hormat menghormati 2. Melakukan aktiviti pergerakan b) Berlari dengan langkah panjang dan kumpulan dengan postur yang betul. pendek. c) Berlari ringan dan berat. d) Berlari seperti kuda PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.3 Kebersihan 1. Kesihatan Diri 1. Mengenal pasti langkah- - Rumah dan sekolah langkah menjaga kebersihan di Contoh Aktiviti: Nilai: rumah dan sekolah. a) Menyatakan ciri-ciri keadaan rumah dan • Mewarna suasana a) Menjaga kebersihan 2. Kesungguhan untuk sekolah yang bersih. rumah/sekolah yang menjadikan kawasan rumah b) Menyenaraikan langkah yang perlu ceria. dan sekolah lebih bersih. diambil supaya keadaan rumah dan sekolah sentiasa bersih. 10 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.1. Lokomotor 1. Pergerakan Asas 1. Melakukan pergerakan • Melompat melompat secara statik dengan Contoh Aktiviti: Nilai: 2 kaki pada jarak 0.5 meter. a) Melompat ringan • Permainan kecil a) Mematuhi arahan 2. Melakukan aktiviti pergerakan b) Melompat berat “Kotak Dalam dengan postur yang betul. c) Melompat ringan dan berat Kolam” d) Melompat seperti katak PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.3.Kebersihan 1. Kesihatan Diri 1. Mengenal pasti langkah- - Persekitaran. langkah menjaga kebersihan di Contoh Aktiviti: Nilai: kawasan persekitaran. a) Menyatakan ciri-ciri rumah,sekolah, dan • Silang kata a) Kebersihan Asas Keimanan 2. Kesungguhan untuk persekitaran yang bersih. • Melukis suasana b) Berdisiplin menjadikan kawasan b) Menyenaraikan langkah yang perlu persekitaran yang persekitaran lebih bersih. diambil supaya keadaan persekitaran indah. sentiasa bersih. c) Menerangkan kesan kepada kesihatan diri akibat rumah dan persekitaran yang kotor.
 6. 6. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN 11 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.1. Lokomotor 1. Pergerakan Asas 1. Melakukan pergerakan • Merangkak merangkak dengan tangan dan Contoh Aktiviti: Nilai: kaki dalam keadaan selari a) Merangkak bebas • Latihan litar a) Mendengar arahan tangan dan kaki. b) Merangkak lambat 2. Melakukan aktiviti pergerakan c) Merengkak cepat dengan postur yang betul. d) Merangkak berbagai arah PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.3.Kebersihan 1. Kesihatan Diri 1. Mengenal pasti keadaan - Penilaian rumah dan persekitaran yang Contoh Aktiviti: Nilai: bersih. a) Soal-jawab mengenai kawasan-kawasan • Lembaran kerja a) Bekerjasama 2. Menyenaraikan langkah- yang perlu dijaga kebersihan. b) Mematuhi peraturan langkah supaya keadaan - rumah, sekolah, dan persekitaran rumah, sekolah, dan b) Menyatakan cara-cara menjaga kawasan persekitaran sentiasa bersih. tersebut. 12 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.1. Lokomotor 1. Pergerakan Asas 1. Melakukan pergerakan • Mengguling mengguling ke kiri dan ke Contoh Aktiviti: Nilai: kanan beberapa kali. a) Buai badan ke hadapan dan ke belakang. • Permain kecil a) Menjaga keselamatan 2. Melakukan aktiviti pergerakan b) Guling badan ke sisi kanan dengan postur yang betul. c) Guling badan ke sisi kiri d) Guling balak PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.4. Amalan Asas Kesihatan. 1. Kesihatan Diri 1. Mengetahui amalan asas untuk - Amalan seharian. menjaga kesihatan. Contoh Aktiviti: Nilai: 2. Mempraktikkan amalan a) Menamakan pelbagai jenis makanan • Bersoal-jawab a) Bersyukur tersebut di rumah dengan cara untuk kesihatan. yang betul dan seronok. b) Menyenaraikan cara-cara yang betul menjaga kebersihan diri. - cuci tangan, mandi, buang sampah c) Menyatakan sebab melakukan amalan harian untuk kesihatan.
 7. 7. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN 13 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.1. Lokomotor 1. Pergerakan Asas 1. Melakukan pergerakan • Ketingting ketingting dalam masa 1-2 Contoh Aktiviti: Nilai: minit. a) Ketingting kaki kanan. • Kejar-kejar ketingting a) Menjaga kesihatan 2. Melakukan aktiviti pergerakan b) Ketingting kaki kiri dengan postur yang betul. c) Ketingting tukar kaki kanan dan kiri d) Ketingting berbagai arah PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.4. Amalan Asas Kesihatan. 1. Kesihatan Diri 1. Mengenal pasti langkah- - Menjaga kebersihan. langkah menjaga kebersihan Contoh Aktiviti: Nilai: pakaian dan alat keperluan a) Menamakan alat-alat keperluan diri • Melukis gambar alat- a) Menjaga kebersihan diri. - pakaian, berus gigi, sikat rambut, alat keperluan diri 2. Menceritakan cara penjagaan pengetip kuku, sabun, ubat gigi dll. kebersihan diri b) Menyatakan cara-cara menjaga pakaian dan alat keperluan diri. c) Mencari sebab perlunya menjaga pakaian dan alat keperluan diri. 14 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.2 Lokomotor 1. Pergerakan Asas 1. Melakukan gabungan aktiviti • Penilaian ( kecergasan & lokomotor ) kecergasan dan lokomotor Contoh Aktiviti: Nilai: dengan selamat. a) Berjalan, berlari, melompat • Permaian kecil a) Tolak ansur 2. Memahami dan mematuhi b) Merangkak, mengguling, ketingting arahan dan peraturan bagi c) Larian, galop, imbangan menjaga keselamatan. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.5. Pengurusan Kesihatan Diri 1. Kesihatan Diri 1. Mengetahui cara menjaga - Cara mengurus diri sendiri. kesihatan diri dengan betul Contoh Aktiviti: Nilai: 2. Menjaga kesihatan diri dengan a) Menyatakan perkara-perkara untuk • Membuat karangan a) Menjaga diri lebih yakin. menjaga dan menyayangi diri. ringkas mengenai diri - mendapatkan rawatan sendiri. - makan makanan berkhasiat - bersenam - menjaga kebersihan b) Berbincang cara-cara mengurus diri yang betul.
 8. 8. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN 15 PJ: Kecergasan Pada akhir pelajaran murid dapat : 1.1. Lari berpasangan 20m 1. Daya Tahan Kardiovaskular 1. Melakukan larian dengan betul Contoh Aktiviti: dan berterusan selama 1 minit a) Lari ke hadapan, belakang lurus, Nilai: 2. Melakukan larian pecut dalam bengkang-bengkok a) Berkerjasama masa kurang 8 saat pada jarak b) Lari tukar arah 20 meter. c) Lari tanpa halangan/ berhalangan d) Lari berganti-ganti PK: Kesihatan diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.1.Memahami perasaan anda. 3. Perasaan 1. Memahami erti perasaan dan - Terhadap ibu dan bapa. jenis-jenis perasaan yang biasa Contoh Aktiviti: Nilai: dialami. a) Menyatakan perasaan-perasaan biasa • simulasi a) Kasih sayang 2. Menyatakan perasaan terhadap - marah, suka, sedih, takut b) Hormat menghormati ibu bapa mereka. b) Menggambarkan perasaan kasih sayang terhadap ibu bapa. 16 PJ: Kecergasan Pada akhir pelajaran murid dapat: 2.2. Meleding sokong hadapan satu lutut 2. Kelenturan 1. Melakukan aktiviti meleding Contoh Aktiviti: dalam masa 20 saat. a) Meleding dengan disokong oleh rakan Nilai: 2. Memahami peraturan dan b) Meleding pada dinding a) Berdisiplin arahan untuk menjaga c) Meleding tanpa sokongan keselamatan. d) Meleding dalam masa 20 saat. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 2.1. Memahami perasaan anda 2. Perasaan 1. Menyatakan cara - Cara menunjukkan perasaan kasih menunjukkan kasih-sayang sayang kepada ibu dan bapa. Nilai: kepada ibu bapa. Contoh Aktiviti: a) Bertanggungjawab 2. Menyatakan tanggungjawab a) Bercerita berkaitan kasih sayang • Membuat kad ucapan anak terhadap ibu bapa. b) Melakonkan cara menunjukkan kasih sayang. 17 PJ: Kecergasan Pada akhir pelajaran murid dapat: 4.3. Menggolek gelung rotan. 4. Kordinasi 1. Melakukan aktiviti mengolek 4.4. Lambung, lompat, tepuk dan sambut gelung berterusan sejauh 10 bola kecil. Nilai: meter. Contoh Aktiviti: a) Kesyukuran 2. Mematuhi peraturan dan a) Menggolek gelung sambil berjalan dan • Pertandingan arahan demi keselamatan berlari. menggolek gelung dalam suasana seronok. b) Menggolek gelung berhalangan berganti-ganti c) Menggolek gelung berpasangan
 9. 9. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.2 Memahami perasaan anda 1. Perasaan 1. Menyatakan cara - cara menunjukkan kasih sayang menunjukkan kasih-sayang kepada ibu dan bapa . Nilai: kepada ibu bapa. Contoh Aktiviti: a) Kasih sayang 2. Menyatakan tanggungjawab a) Menyatakan ucapan-ucapan yang sesuai • Lakonan anak terhadap ibu bapa. bagi menunjukkan perasaan kasih sayang. b) Melakonkan tingkah laku yang sopan terhadap ibu bapa. - bersalaman - menciumi ibu bapa 18 PJ: Kecergasan Pada akhir pelajaran murid dapat: 4.2. Dirian Skala Depan. 4. Imbangan 1. Melakukan aktiviti dirian Contoh Aktiviti: skala depan dengan betul. a) Melakukan aktiviti dengan sokongan • Permainan ‘Bangau Nilai: 2. Merasa yakin dan seronok b) Tanpa sokongan dan Ikan’ a) Menjaga kesihatan dengan aktiviti yang c) Individu/berpasangan dilakukan. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 2.1. Perbezaan fizikal. 2. Kekeluargaan 1. Mengenal pasti bahagian - kanak-kanak lelaki anggota tubuh badan. - kanak-kanak perempuan Nilai: 2. Merasa yakin bahawa terdapat Contoh Aktiviti: a) Kesyukuran perbezaan anggota tubuh a) Menyatakan bahawa terdapat perbezaan • teka/suai gambar badan lelaki dan perempuan. organ seksual antara bayi lelaki dan bayi perempuan. b) Bercerita mengenai perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan dari segi minat, perawakan, dan pakaian. 19 PJ: Kecergasan Pada akhir pelajaran murid dapat : 5.2. Bola Beracun 5. Ketangkasan 1. Melakukan aktiviti Contoh Aktiviti: ketangkasan dengan riang dan a) Melontar atau meleret bola pada aras Soaljawab mengenai Nilai: yakin. bawah lutut -berpasangan perasaan murid selepas a) Menghormati rakan 2. Memahami dan mematuhi b) Meleret bola dan menjatuhkan skitel melakukan aktiviti. b) Menerima kekalahan secara arahan dan peraturan semasa dalam jarak 5 – 10 meter. terbuka. menjalankan aktiviti. c) Meleret bola ke dalam gelong rotan yang 3. Berinteraksi dengan rakan dipegang secara menegak di atas tanah. dalam suasana yang d) Permainan bola beracun menyeronokkan.
 10. 10. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.1. Perbezaan fizikal 3. Kekeluargaan 1. Mengenal pasti bahagian - dewasa lelaki anggota tubuh badan. - dewasa perempuan Nilai: 2. Merasa yakin bahawa terdapat Contoh Aktiviti: a) Menjaga diri perbezaan anggota tubuh a) Menyatakan adanya perbezaan organ • Mewarnakan gambar badan lelaki dan perempuan seksual antara lelaki dewasa dan perempuan dewasa. b) Menyenaraikan cara-cara menjaga kebersihan, kehormatan, dan keselamatan diri khasnya dari aspek organ seksual. 20 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.1 Bukan Lokomotor 1. Pergerakan Asas 1. Melakukan pergerakan dalam - Berdiri masa 30 saat. - duduk Nilai: 2. Menyedari kepentingan Contoh Aktiviti: a) Berhati-hati melakukan pergerakan dengan a) Berdiri berjengkit dengan kaki rapat • Permainan betul. b) Berdiri di atas satu kaki ‘Pepatung’ c) Berdiri satu kaki dengan tangan depa PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.1. Perbezaan fizikal. 3. Kekeluargaan 1. Mengenal pasti bahagian - ibu anggota tubuh badan. - ayah. Nilai: 2. Menyatakan perbezaan Contoh Aktiviti: a) Menghormati anggota tubuh badan lelaki a) Menyatakan bahawa terdapat perbezaan • Melukis gambar ibu b) Menjaga kehormatan dan perempuan organ seksual antara ibu dan ayah. dan ayah b) Menyenaraikan perkara-perkara yang membezakan sifat fizikal ibu dan ayah. 21 PKBS Pada akhir penilaian murid dapat: • Penilaian oleh guru 1. Mengetahui kemampuannya Contoh penilaian: dalam melakukan aktiviti a) Melalui pemerhatian semasa P&P Pendidikan Jasmani. b) Melalui soal jawab secara lisan atau 2. Menyedari kepentingan bertulis menjaga kesihatan.
 11. 11. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN 22 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.2. Bukan Lokomotor 1. Pergerakan Asas 1. Melakukan pergerakan dalam - Membengkok masa 15 saat. - Membongkok Nilai: 2. Menyedari kepentingan Contoh Aktiviti: a) Kasih sayang melakukan pergerakan dengan a) Bengkok sisi ke kiri dan kanan • Permainan ‘Nenek- betul. b) Bengkok ke depan dan belakang nenek Si Bongkok c) Meleding badan ke belakang dengan lutut Tiga’ bengkok. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.1. Perbezaan fizikal. 3. Kekeluargaan 1. Menyatakan perbezaan fizikal - anggota keluarga lain antara lelaki dan perempuan. Contoh Aktiviti: Nilai: 2. Menjelaskan tentang a) Menyatakan pangkat bagi anggota • Menjawab teka teki a) Hormat menghormati pentingnya hormat- keluarga yang lain. b) Kasih sayang menghormati antara satu sama - abang, kakak, adik, datuk, nenek lain tanpa mengira jantina. b) Menyatakan perbezaan fizikal anggota keluarga lain dari segi fizikal, minat, perawakan, dan pakaian. 23 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.2.Bukan Lokomotor 1. Pergerakan Asas 1. Melakukan aktiviti pergerakan • memusing dengan pergerakan sendi-sendi • mengilas Nilai: yang betul. • menguak a) Mematuhi arahan 2. Merasa riang dan yakin Contoh Aktiviti: semasa melakukan aktiviti. a) Berdiri tangan depa, kilas badan ke sisi • Pertandingan b) Duduk berlunjur, memegang bahu sambil membentuk ‘fomasi’ mengilas badan ke sisi. c) Kuak ke belakang sambil berlunjur. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.1. Perbezaan fizikal 3. Kekeluargaan 1. Menyatakan perbezaan fizikal - lelaki dan perempuan antara lelaki dan perempuan. Contoh Aktiviti: Nilai: 2. Menjelaskan tentang a) Menyatakan perbezaan fizikal lelaki dan • Soal jawab a) Kasih sayang pentingnya minat dan perempuan. perawakan rakan karib tanpa b) Bercerita mengenai peringkat-peringkat mengira jantina perubahan lelaki dan perempuan dari bayi hinggalah dewasa. c) Menceritakan minat dan perawakan rakan karib.
 12. 12. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN 24 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.2.Bukan Lokomotor 1. Pergerakan Asas 1. Melakukan aktiviti pergerakan • mendekam mendekam dan menyokong • menyokong Nilai: dengan pergerakan sendi-sendi Contoh Aktiviti: a) Bekerjasama yang betul. a) Berdiri, lompat, dan dekam • Permainan Kecil 2. Merasa riang dan yakin b) Lompat dekam ‘Rumah Terbakar’ semasa melakukan aktiviti. c) Dekam sambil tangan lurus ke hadapan PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.1. Perbezaan fizikal. 3. Kekeluargaan 1. Menyatakan perbezaan fizikal - Lelaki dan perempuan antara lelaki dan perempuan. Contoh Aktiviti: Nilai: 2. Menjelaskan tentang a) Menyatakan perbezaan antara bayi lelaki • Melukis/mewarna a) Hormat menghormati pentingnya hormat- dan perempuan. menghormati antara satu sama b) Bercerita mengenai cara menjaga bayi lain tanpa mengira jantina dengan kasih sayang. c) Menjelaskan tentang pentingnya hormat menghormati antara satu sama lain. 25 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 2.1. Gimnastik Pendidikan 2. Gimnastik 1. Melakukan aktiviti dengan 2.1.1. Kesedaran tubuh badan kordinasi bahagian-bahagian • Bergerak untuk menghasilkan kelajuan. Nilai: anggota tubuh badan dengan Contoh Aktiviti: a) Rajin dan berusaha selamat. a) Bergerak mengikut kelajuan yang dipilih. • Pemerhatian 2. Menggunakan ruang dan alat b) Bergerak mengikut kelajuan yang dipilih dengan bijak dan berkesan. bersesuaian dengan situasi ruang dan alat. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.1. Perbezaan fizikal. 3. Kekeluargaan 1. Menyenaraikan perbezaan - Lelaki dan perempuan antara lelaki dan perempuan Contoh Aktiviti: Nilai: dari segi fizikal, minat, a) Menyatakan perbezaan lelaki dan • Soal jawab a) Menjaga kebersihan perawakan, dan pakaian. perempuan dari segi fizikal, minat, 2. Menjelaskan tentang perawakan, dan pakaian. pentingnya menjaga b) Bercerita tentang cara-cara menjaga kebersihan, kehormatan, dan kebersihan, kehormatan, dan keselamatan keselamatan diri. diri khasnya dari aspek organ seksual.
 13. 13. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN 26 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 2.1. Gimnastik Pendidikan 2. Gimnastik 1. Melakukan aktiviti dengan 2.1.1. Kesedaran tubuh badan kordinasi bahagian-bahagian • Bergerak untuk memilih kelajuan yang Nilai: anggota tubuh badan dengan sesuai. a) Menggunakan akal selamat. Contoh Aktiviti: 2. Menggunakan ruang dan alat a) Bergerak berbagai cara dengan kelajuan • Pemerhatian dengan bijak dan berkesan. yang berbeza. b) Bergerak cepat, lambat, serta-merta, atau kawal lambat. c) Bergerak dengan menukar kelajuan. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.1. Perbezaan fizikal 3. Kekeluargaan 1. Menyatakan perbezaan antara - Penilaian. lelaki dan perempuan. Contoh Aktiviti: Nilai: 2. Menganalisis kegemaran a) Bersoal jawab mengenai perbezaan organ • Mengisi tempat a) Tolak ansur antara lelaki dan perempuan seksual lelaki dan perempuan. kosong mengikut peringkat umur. b) Berbincang mengenai kegemaran lelaki dan perempuan dari peringkat bayi, kanak-kanak, orang dewasa, orang tua. c) Menyatakan adanya keistimewaan setiap jantina lelaki dan perempuan. 27 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.1. Pergerakan Kreatif 3.Pendidikan Pergerakan 1. Melakukan pergerakan dan 3.1.1. Kesedaran rintangan kepada beban kemahiran asas gimnastik dan masa. Nilai: dengan betul. • Beban ( halus/ ringan; berat/ kuat ) a) Menghargai masa 2. Memahami dan mematuhi • Masa ( serta-merta; kawal-lambat ) peraturan dalam semua aktiviti Contoh Aktiviti: bagi menjaga keselamatan. a) Memulakan aktiviti menggunakan • Pemerhatian bahagian tubuh badan (halus/ringan, berat-kuat) b) Pergerakan turun ke lantai dan naik ke lantai c) Rangkaian pergerakan berat-kuat, halus- ringan (berkumpulan)
 14. 14. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.1. Mengenali tubuh badan anda. 1. Kesihatan Diri. 1. Menyatakan bahagian- - Ulangan ( tulang,otot, paparu dan bahagian dalam tubuh badan Jantung ) Nilai: manusia. Contoh Aktiviti: a) Amalan kesihatan 2. Menyenaraikan cara-cara a) Memeriksa kesihatan murid gigi, kuku, • Melabelkan b) Menjaga kebersihan menjaga kesihatan bahagian- dan rambut. bahagian-bahagian bahagian dalam tubuh badan. b) Menyatakan bahagian-bahagian dalam dalam tubuh badan. badan – tulang, otot, paru-paru, dan jantung. c) Menyatakan cara-cara menjaga kesihatan tulang, otot, paru-paru, dan jantung. 28 PJ: K emahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.1. Menjejak 3. Rekreasi 1. Menyatakan aspek-aspek • Persediaan keselamatan yang perlu • simbol arah Nilai: diambil kira semasa • formasi. a) Bersyukur melakukan aktiviti. Contoh Aktiviti: b) Bekerjasama 2. Mengenal pasti simbol arah a) Melakukan aktiviti menjejak dalam dalam aktiviti menjejak. kawasan sekolah berkumpulan. b) Mencatat simbol arah dalam aktiviti menjejak c) Menamakan 2 jenis pokok d) Menyebut aspek keselamatan yang perlu semasa aktiviti. PK: Gaya Hidup Sihat Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.3 Makanan berkhasiat, bersih dan selamat. 1. Pemakanan 1. Mengetahui jenis-jenis makan - memilih makanan. yang berkhasiat dan Contoh Aktiviti: Nilai: kumpulannya. a) Bercerita mengenai jenis-jenis makan • Nyanyian a) Berdisiplin 2. Memilih makanan yang berkhasiat. b) Bersopan berkhasiat dan seimbang. b) Menyatakan kumpulan makanan dan kegunaannya. - protein, vitamin, karbohidrat, lemak, dan mineral.
 15. 15. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN 29 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 4.1. Saya suka bersenggang 4. Kesenggangan 1. Menyatakan sekurang- 4.2. Di mana saya suka bersenggang kurangnya 4 jenis aktiviti 4.3. Jadual harian Nilai: kesenggangan. 4.4. Aktiviti kesenggangan. a) Menghargai masa 2. Menyatakan sekurang- Contoh Aktiviti: kurangnya 3 faedah a) Menamakan 5 jenis aktiviti kesenggangan • Soal-jawab kesenggangan. - bersiar-siar, berbasikal, menyiram 3. Menyatakan perasaan yang bunga dsb. dialami ketika bersenggang. b) Menyebut 3 faedah kesenggangan Menyebut aspek-aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti. PK: Gaya Hidup Sihat Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.3 Makanan berkhasiat, bersih dan selamat. 1. Makanan 1. Menyatakan maksud makanan - Menjaga makanan yang bersih dan selamat. Contoh Aktiviti: Nilai: 2. Membezakan makanan yang a) Membincangkan maksud makanan yang • mewarna a) Makan di tempat yang selamat bersih dan selamat dengan bersih dan selamat. makanan yang kotor dan tidak b) Menyatakan ciri-ciri makanan bersih dan selamat. selamat. - dibersihkan/dicuci - dimasak jika perlu - tidak terdedah 30 PJ: Kecergasan Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.1 Daya Tahan Kardiovaskular 1. Daya Tahan Kardiovaskular 1. Melakukan tiga aktiviti daya Contoh Aktiviti: tahan kardiovaskular. a) Larian berterusan selama 3-4 minit • Station Nilai: 2. Menyatakan aspek-aspek b) Lari berganti-ganti 2 x 200 meter a) Mematuhi peraturan keselamatan yang perlu c) Naik turun bangku 3 – 4 minit semasa beraktiviti. PK: Gaya Hidup Sihat Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Makanan berkhasiat, bersih dan selamat. 1. Makanan 1. Menyenaraikan sumber makan - Makanan yang sesuai & tidak sesuai berkhasiat. di makan. Nilai: 2. Membezakan makanan yang Contoh Aktiviti: a) Mematuhi peraturan berkhasiat dan yang tidak a) Menyatakan maksud makanan berkhasiat, • Menyenaraikan berkhasiat. bersih, dan selamat. b) Menyatakan sumber makanan yang sesuai dimakan. - bijirin, sayur-sayuran, buah-buahan, - susu
 16. 16. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN 31 PJ: Kecergasan Pada akhir pelajaran murid dapat: 4.3 Meleding belakang dengan lutut 3. Kelenturan 1. Melakukan sekurang- bengkok. kurangnya 2 aktiviti Nilai: kelenturan Contoh Aktiviti: • Soaljawab a) Kerjasama 2. Menyatakan perasaan semasa a) Meleding sokong hadapan dua lutut melakukan aktiviti b) Meleding sokong hadapan satu lutut c) Meleding belakang dengan lutut bengkok PK: Gaya Hidup Sihat Pada akhir pelajaran murid dapat: 2.1. Makanan berkhasiat, bersih dan selamat. 1. Makanan 1. Membezakan makanan yang - Menyimpan makanan. berkhasiat dan tidak Contoh Aktiviti: Nilai: berkhasiat. a) Menyatakan makanan berkhasiat dan • kuiz a) Menjaga kebersihan 2. Menyatakan cara menyimpan yang tidak berkhasiat. b) Mematuhi peraturan makanan dengan selamat. - makanan seimbang b) Menceritakan cara menyimpan makanan dengan selamat 32 PJ: Kecergasan Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.1 Koordinasi 3. Kordinasi 1. Melakukan sekurang- Contoh Aktiviti: kurangnya 2 aktiviti a) Lompat dan sambut bola kecil. • Pertandingan kecil Nilai: koordinasi. b) Lambung, tepuk, dan sambut bola kecil. a) Kesungguhan 2. Mengenal pasti anggota badan c) Lambung, pusing dan sambut bola kecil yang terlibat semasa melakukan aktiviti koordinasi. PK: Gaya Hidup Sihat Pada akhir pelajaran murid dapat: 2.1. Makanan berkhasiat, bersih dan selamat. 1. Makanan 1. Menyatakan jenis-jenis - penilaian makanan yang berkhasiat, Contoh Aktiviti: Nilai: bersih, dan selamat. a) Menyatakan perlunya makan makanan • Lembaran kerja a) Kerajinan 2. Menyenaraikan kumpulan yang berkhasiat, bersih, dan selamat. makanan. b) Menyatakan kumpulan-kumpulan makanan berserta contoh-contohnya. 33 PJ: Kecergasan Pada akhir pelajaran murid dapat: 4.3. Dirian Skala Sisi 4. Imbangan 1. Melakukan aktiviti imbangan Contoh Aktiviti: dengan betul dan selamat. a) Melakukan aktiviti dirian bangau, dirian • Permainan ‘Belalang Nilai: 2. Menyatakann perasaan semasa skala depan, dan dirian sisi. Belatuk’ a) Menjaga keselamatan beraktiviti. b) Melakukan aktiviti secara individu dan berpasangan.
 17. 17. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN PK: Gaya Hidup Sihat Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.1 Racun 3. Penyalahgunaan Bahan 1. Mengenal pasti jenis-jenis - mengenal bahan mengandungi racun racun yang biasa dilihat. Nilai: 2. Kesedaran untuk menjauhkan Contoh Aktiviti: • Menamakan contoh- a) Berhati-hati diri dari menggunakan bahan a) Menyatakan jenis-jenis racun dan contoh racun. beracun. kegunaannya. b) Menerangkan kesan /akibat penyalah- gunaan racun. c) Berbincang mengenai cara-cara penyimpanan racun yang selamat 34 PJ: Kecergasan Pada akhir pelajaran murid dapat : 5.3. Galah Panjang 5. Ketangkasan 1. Melakukan aktiviti ketangkasan dengan riang dan Contoh Aktiviti: Nilai: yakin. a) Lari, berhenti, dan tukar arah • Soal jawab a) Mematuhi arahan 2. Memahami dan mematuhi b) Lari ulang alik dan sentuh skital dengan b) Menghormati kawan arahan dan peraturan semasa hujung jari. menjalankan aktiviti. c) Permainan kawal garisan – berpasangan 3. Berinteraksi dengan rakan A – Penjaga garisan depakan tangan dalam suasana yang B – Mengacah dan cuba melepasi garisan. menyeronokkan. d) Permainan Galah panjang berkumpulan. PK: Gaya Hidup Sihat Pada akhir pelajaran murid dapat: 2.1. Racun 2. Penyalahgunaan Bahan 1. Mengetahui bahawa ubat dan - mengenal bahan beracun di rumah. racun hendaklah digunakan Nilai: mengikut peraturan. Contoh Aktiviti: • Melengkapkan a) Mematuhi peraturan 2. Menyatakan cara penggunaan a) Menyenaraikan bahan berbahaya tempat kosong dan penyimpanan ubat dan mengikut kategori ubat dan racun. racun. b) Bercerita tentang penggunaan dan penyimpanan ubat dan racun. c) Menyatakan tempat-tempat yang sesuai bagi menyimpan racun.
 18. 18. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN 35 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.3.Manipulasi Alatan 1. Pergerakan Asas 1. Mengkoordinasikan • melambung pergerakan tangan, kaki, dan • menyambut Nilai: mata semasa melakukan • membaling a) Berkeyakinan aktiviti. Contoh Aktiviti: 2. Melakukan aktiviti dengan a) Melambung alatan sambil bergerak • Pertandingan antara yakin dan seronok. b) Melambung alatan secara berpasangan – kumpulan – main setempat dan bergerak. monyet c) Menyambut alatan sambil bergerak satu tangan dan dua tangan d) Membaling alatan ke pelbagai arah. PK: Gaya Hidup Sihat Pada akhir pelajaran murid dapat: 2.1. Pengambilan dadah 2. Penyalahgunaan Bahan 1. Menyatakan tentang bahaya - Kesan Pengambilan pengambilan dadah. Contoh Aktiviti: Nilai: 2. Mengetahui kesan buruk a) Menerangkan definisi dadah. • Soal-jawab a) Jauhi Najis Dadah akibat pengambilan dadah. b) Menyatakan kesan buruk tentang penyalahgunaan dadah. c) Membincangkan bahaya dan akibat pemilikan dan penggunaan dadah. 36 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.3.Manipulasi Alatan 1. Pergerakan Asas 1. Melakukan pergerakan asas • menampar dengan betul. • menggolek Nilai: 2. Berinteraksi dan • melantun a) Tolak ansur berkomunikasi dengan rakan Contoh Aktiviti: dalam suasana yang a) Menampar alatan ke atas dan • Permainan ‘Bola menyeronokkan. menyambutnya pada aras bahu, atas bahu, Tampat Mini’ bawah bahu. b) Menampar alatan ke berbagai arah dan meyambutnya secara berpasangan/kumpulan c) Menggolek alatan melalui celah kaki. d) Melantun dan menangkap bola berpasangan.
 19. 19. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN PK: Gaya Hidup Sihat Pada akhir pelajaran murid dapat: 2.1 Pengambilan Dadah 2. Penyalahgunaan Bahan 1. Menyedari tentang kesan - Pencegahan buruk akibat pengambilan Contoh Aktiviti: Nilai: dadah. a) Menerangkan langkah keselamatan untuk • Menyenaraikan a) Mematuhi undang-undang. 2. Menyatakan langkah-langkah mengatasi kejadian penyalahgunaan langkah-langkah pencegahan. dadah. pencegahan. b) Menyatakan tentang kesan pengambilan dadah. c) Bercerita tentang usaha pencegahan dadah. 37 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.3.Manipulasi Alatan 1. Pergerakan Asas 1. Melakukan pergerakan asas • Menendang dengan betul. • Menahan Nilai: 2. Berinteraksi dan • Menggelecek a) Tolak ansur berkomunikasi dengan rakan Contoh Aktiviti: b) Bekerjasama dalam suasana yang a) Menendang bola menuju sasaran – • Permainan kecil – menyeronokkan perlahan dan kuat kawal dan gelecek b) Menendang bola – berpasangan bola mini c) Menahan bola setempat d) Menahan bola menggunakan tangan, kaki, kepala, dan badan. e) Kawal, gelecek, dan hantar bola – berpasangan PK: Kebersihan dan Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.1 Keselamatan di rumah Keselamatan Persekitaran 1. Menyatakan jenis-jenis - Jenis kemalangan 1. Keselamatan kemalangan biasa di rumah. Contoh Aktiviti: 2. Menyedari bahaya tidak a) Berbincang mengenai jenis kemalangan • Menulis perkataan Nilai: menjaga keselamatan. yang sering berlaku di rumah. tentang kemalangan a) Berwaspada - terjatuh, luka, melecet, patah, terhentak b) Menceritakan bagaimana alatan dan bahan boleh membahayakan diri jika tidak digunakan dengan betul.
 20. 20. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN 38 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.3.Manipulasi Alatan 1. Pergerakan Asas 1. Melakukan pergerakan asas • Menyentuh dengan betul. • Memukul Nilai: 2. Berinteraksi dan Contoh Aktiviti: a) Berhati-hati berkomunikasi dengan rakan a) Menyentuh pelbagai alatan ke pelbagai • Permainan ‘Bola dalam suasana yang arah seberapa jauh dan tinggi. Kawin’ menyeronokkan b) Memukul berbagai alatan yang dilambung – aras atas bahu, bawah bahu, dan aras bahu dengan menggunakan bahagian tangan/alat pemukul PK: Kebersihan dan Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.3.Bahaya di sekolah dan langkah Keselamatan Persekitaran 1. Mengetahui bahaya-bahaya di keselamatan. 1. Keselamatan sekolah. Contoh Aktiviti: 2. Menyedari perlunya menjaga a) Menyatakan bahaya-bahaya yang berlaku • Silang kata Nilai: keselamatan semasa di di sekolah. a) Mematuhi peraturan sekolah. b) Menyenaraikan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa berada di sekolah. 39 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.1. Gimnastik Pendidikan. 3. Gimnastik 1. Melakukan pergerakan asas 3.1.2. Kesedaran perkaitan antara dan kemahiran asas dalam pelbagai tubuh badan. Nilai: gimnastik dengan betul. 3.1.3. Kesedaran beban. a) Kasih sayang 2. Berinteraksi dan Contoh Aktiviti: berkomunikasi dengan rakan a) Imbang di atas dua atau lebih bahagian • Pemerhatian dalam suasana yang tubuh badan. menyeronokkan. b) Pindah imbang ke bahagian tubuh badan yang lain. c) Bergerak berbagai cara. d) Bergerak dan membeku dengan menggurangkan daya tenaga.
 21. 21. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN PK: Kebersihan dan Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.4.Bahaya di tempat permainan dan Keselamatan Persekitaran. 1. Mengetahui bahaya-bahaya langkah keselamatan. 1. Keselamatan yang mungkin berlaku jika Contoh Aktiviti: tidak berhati-hati semasa a) Menyenaraikan bahaya-bahaya yang • Lembaran kerja. Nilai: berada di tempat permainan. mungkin berlaku di tempat permainan. a) Berwaspada 2. Menyedari kepentingan b) Menjelaskan tempat yang selamat dan menjaga keselamatan di mana sesuai untuk bermain. saja berada. c) Mencadangkan langkah keselamatan semasa berada di tempat permainan. 40 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 4.1. Pergerakan Kreatif 4. Pendidikan Pergerakan 1. Melakukan pergerakan asas 4.1.1.Beban dan masa. dan kemahiran asas dalam • Berat dan kawal lambat. Nilai: gimnastik dengan betul. • Halus dan serta merta. a) Menghormati rakan 2. Berinteraksi dan • Halus dan kawal lambat. berkomunikasi dengan rakan 4.1.2.Aliran beban dalam ruang dan dalam suasana yang masa. menyeronokkan. Contoh Aktiviti: a) Bergerak kearah bunyi gendang yang kuat • Musang Dengan dan serta merta. Ayam b) Bergerak ke tempat permulaan mengikut bunyi gosokan gendang. c) Menghadap kawan dan bergerak ke arahnya dan berpisah dengan pergerakan yang berbeza. PK: Kebersihan dan Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.5.Bahaya di tempat permainan dan Keselamatan Persekitaran. 1. Menyatakan 4 langkah- langkah keselamatan. 1. Keselamatan langkah keselamatan semasa Contoh Aktiviti: berada di tempat permainan. a) Membincangkan langkah-langkah • Mengisi tempat Nilai: 2. Mengetahui tempat-tempat keselamatan yang perlu di ambil. kosong a) Bertanggung-jawab yang selamat untuk bermain. b) Bercerita mengenai tempat yang sesuai dan selamat untuk menyimpan alat c) Menyatakan tempat bermain yang selamat - tidak licin, tidak becak, - tiada bahagian bucu yang tajam.
 22. 22. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 CADANGAN MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN 41 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.1. Pergerakan Kreatif 3. Pendidikan Pergerakan 1. Melakukan pergerakan asas 3.1.3. Penggunaan tubuh badan sebagai dan kemahiran asas dalam alat. Nilai: gimnastik dengan betul. • Lompat asas a) Kerjasama 2. Berinteraksi dan • Bentuk tubuh badan berkomunikasi dengan rakan • Gerak isyarat dalam suasana yang Contoh Aktiviti: menyeronokkan. a) Lakukan lompatan dari kedudukan • Permainan ‘Polie membeku bila dengar isyarat. Dengan Pencuri” b) Lompatan dari corak letakan kaki yang berbeza. c) Gerak edar dan lompat d) Gerak edar, berhenti, dan gunakan tali elastik untuk membentuk mengikut arahan. e) Gerak edar, berhenti, dan bergerak. Isyarat dengan tangan. PK: Kebersihan dan Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.Keselamatan di rumah, sekolah dan Keselamatan Persekitaran. 1. Menyenarai 3 peraturan tempat permainan 1. Keselamatan mengguna dan menyimpan - Penilaian alat yang merbahaya. Contoh Aktiviti: Nilai: 2. Mengetahui langkah-langkah a) Merancang peraturan mengguna dan a) Bersyukur keselamatan di mana sahaja menyimpan bahan dan peralatan rumah • Bersoal.jawab b) Menjaga keselamatan berada. yang boleh membahayakan. b) Mencadangkan langkah-langkah keselamatan semasa berada di rumah, di sekolah, dan di tempat permainan. 42 PKBS Pada akhir penilaian murid dapat: • Penilaian oleh guru 1. Mengetahui kemampuannya Contoh penilaian: dalam melakukan aktiviti c) Melalui pemerhatian semasa P&P Pendidikan Jasmani. d) Melalui soal jawab secara lisan atau 2. Menyedari kepentingan bertulis menjaga kesihatan. Zh/04/01

×