Rpt Moral Tahun Tiga

4,511 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,511
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
190
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rpt Moral Tahun Tiga

 1. 1. BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
 2. 2. BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ALAM SEKITAR BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN NEGARA PENGGAL PERTAMA Cadangan Aktiviti Minggu Nilai Kandungan Akademik Hasil Pembelajaran Pembelajaran 1 1.1 Kepercayaan kepada Beribadat amalan semua agama. Menghormati cara pelbagai i Bercerita tentang amalan Tuhan penganut agama beribadat. ibadat mengikut agama Amalan ibadat mengikut yang dianuti. kepercayaan pelbagai agama. • Hormati cara pelbagai penganut agama beribadat. 2 1.1 Kepercayaan kepada Beribadat amalan semua agama. Menghormati cara pelbagai ii Tunjuk cara Tuhan penganut agama beribadat. bersembahyang / berdoa Amalan ibadat mengikut mengikut agama yang dianuti kepercayaan pelbagai agama. • Hormati cara pelbagai
 3. 3. penganut agama beribadat. 3 2.1 Kasih Sayang Saling menyayangi menjalin Menyayangi anggota i. Simulasi – contoh terhadap Keluarga. kemesraan keluarga. keluarga dengan menjalinkan berinteraksi hubungan yang baik dan sesame anggota Saling menyayangi dalam mesra sesame anggota keluarga semasa kehidupan berkeluarga. keluarga. makan. • Pergaulan dan ii. Menonton dan perhubungan yang mesra berbincang sesama anggota keluarga. tentang klip video bertemakan keluarga bahagia. 4 2.1 Kasih Sayang Saling menyayangi menjalin Menyayangi anggota i. Simulasi – contoh terhadap Keluarga. kemesraan keluarga. keluarga dengan menjalinkan berinteraksi hubungan yang baik dan sesame anggota Saling menyayangi dalam mesra sesame anggota keluarga semasa kehidupan berkeluarga. keluarga. makan. • Pergaulan dan ii. Menonton dan perhubungan yang mesra berbincang sesama anggota keluarga. tentang klip video bertemakan keluarga bahagia. 5 3.1 Tanggungjawab Hidup berjiran masyarakat i. Mengenali dan i. Simulasi cara terhadap sejahtera. menghormati jiran tetangga. bertegur sapa Masyarakat. ii. Menjalankan dengan jiran. Jiran dikenali jiran dihormati. tanggungjawab sebagai jiran. ii. Menghasilkan • Kenali dan hormati jiran dialog perbualan
 4. 4. tetangga. dengan jiran - Bertegur sapa. tetangga. iii. Melakonkan cara membantu jiran semasa kecemasan. 6 3.1 Tanggungjawab Hidup berjiran masyarakat i. Mengenali dan i. Simulasi cara terhadap sejahtera. menghormati jiran tetangga. bertegur sapa Masyarakat. ii. Menjalankan dengan jiran. Jiran dikenali jiran dihormati. tanggungjawab sebagai jiran. ii. Menghasilkan • Tanggungjawab sebagai dialog perbualan jiran. dengan jiran - Bantuan kepada jiran tetangga. apabila diperlukan. iii. Melakonkan cara membantu jiran semasa kecemasan. 7 4.1 Kebersihan dan Kebersihan dan keceriaan sekolah Melibatkan diri dalam i. Membuat laporan Keindahan tanggungjawab kita. menjaga kebersihan dan mengenai Persekitaran. keceriaan sekolah. kebersihan Persekitaran yang kondusif wujud kawasan sekolah daripada keadaan yang bersih dan berpandukan
 5. 5. ceria. senarai semak. • Penjagaan kebersihan dan ii. Projek kelas – keceriaan sekolah. Membersihkan - padang/gelanggang padang permainan permainan. / taman sains - Taman bunga/herba/ sekolah. sains/ haiwan. 8 5.1 Hormat dan Setia Negeri yang kucintai, aman dan Mengenali dan menghormati i. Menyanyikan kepada Pemimpin, damai. identity negeri. lagu negeri. Raja, dan Negara. ii. Mengumpul Bangga dengan lambang dan maklumat tentang pemimpin negeri. negeri sendiri. • Kenali dan hormati iii. Melawat tempat lambing dan pemimpin yang berkaitan negeri. dengan institusi - Bendera negeri. kerajaan negeri - Lambang dan jata seperti istana, negeri. makam, dan - Raja/Sultan/Gabenor muzium. Negeri. - Menteri Besar/Datuk Bandar. 9 5.1 Hormat dan Setia Negeri yang kucintai, aman dan Mengenali dan menghormati i. Menyanyikan kepada Pemimpin, damai. identity negeri. lagu negeri. Raja, dan Negara. ii. Mengumpul Bangga dengan lambang dan maklumat tentang pemimpin negeri. negeri sendiri.
 6. 6. • Kenali dan hormati iii. Melawat tempat lambang dan pemimpin yang berkaitan negeri. dengan institusi - Bendera negeri. kerajaan negeri - Lambang dan jata seperti istana, negeri. makam, dan - Raja/Sultan/Gabenor muzium. Negeri. - Menteri Besar/Datuk Bandar. 10 1.2 Kebersihan Fizikal Kebersihan fizikal asas kebersihan Mengamal dan i. Bercerita tentang dan Mental diri. mengutamakan kebersihan kepentingan dalam kehidupan. menjaga Kebersihan amalan yang sihat. kebersihan • Kebersihan dalam berdasarkan kebersihan seharian. gambar bersiri. - Kebersihan diri. ii. Tunjuk cara - Kebersihan tentang amalan persekitaran. kebersihan sebelum dan selepas makan.
 7. 7. 11 1.2 Kebersihan Fizikal Kebersihan fizikal asas kebersihan Mengamal dan i. Bercerita tentang dan Mental diri. mengutamakan kebersihan kepentingan dalam kehidupan. menjaga Kebersihan amalan yang sihat. kebersihan • Kebersihan dalam berdasarkan kehidupan seharian. gambar bersiri. - Kebersihan diri. ii. Tunjuk cara - Kebersihan tentang amalan persekitaran. kebersihan sebelum dan selepas makan. 12 1.3 Harga Diri Keyakinan membentuk harga diri. i. Sanggup i. Menyanyikan menerima tugas lagu “Fikirkan Kemampuan melaksanakan tugas yang diberi. Boleh” membina imej yang positif. ii. Melaksanakan ii. Temu buak • Keupayaan dan keyakinan tugas yang diberi dengan ketua melaksanakan tugas yang dengan penuh murid / ketua diamanahkan. keyakinan. pengawas di - ketua kelas. sekolah mengenai - Pengawas sekolah. tugas masing- masing. 13 1.3 Harga Diri Keyakinan membentuk harga diri. i. Sanggup i. Menyanyikan menerima tugas lagu “Fikirkan Kemampuan melaksanakan tugas yang diberi. Boleh” membina imej yang positif. ii. Melaksanakan ii. Temu bual • Keupayaan dan keyakinan tugas yang diberi dengan ketua melaksanakan tugas yang dengan penuh murid / ketua diamanahkan. keyakinan. pengawas di - ketua kelas. sekolah mengenai - Pengawas sekolah. tugas masing-
 8. 8. masing. 14 2.2 Hormat dan taat Rumahku syurgaku i. Bertolak ansur i. Main peranan kepada anggota terhadap anggota sebagai anggota keluarga. Toleransi memupuk keluarga keluarga. keluarga yang bahagia. ii. Berusaha mengamalkan • Amalan bertolak ansur dan mewujudkan toleransi dalam saling membantu sesama suasana yang hubungan dengan anggota keluarga. harmoni dalam keluarga. - Tidak menyinggung keluarga. ii. Melakonkan cara perasaan anggota membantu keluarga. anggota keluarga - Sabar melayani melakukan kerja- anggota keluarga. kerja di rumah. 15 2.2 Hormat dan taat Rumahku syurgaku i. Bertolak ansur i. Main peranan kepada anggota terhadap anggota sebagai anggota keluarga. Toleransi memupuk keluarga keluarga. keluarga yang bahagia. ii. Berusaha mengamalkan • Amalan bertolak ansur dan mewujudkan toleransi dalam saling membantu sesama suasana yang hubungan dengan anggota keluarga. harmoni dalam keluarga. - Tidak menyinggung keluarga. ii. Melakonkan cara perasaan anggota membantu keluarga. anggota keluarga - Sabar melayani melakukan kerja- anggota keluarga. kerja di rumah.
 9. 9. 16 3.2 Toleransi dalam Toleransi memupuk semangat Bersikap toleransi terhadap i. Menghasilkan Masyarakat. kejiranan. jiran tetangga. esei bertajuk “Jiran Saya”. Toleransi dengan jiran mengukuh ii. Perbincangan hubungan. tentang akibat jika • Kepentingan dan cara tidak bertolak bersikap toleransi dengan ansur dengan jiran tetangga. jiran. - Tidak menyinggung jiran. - Sabar melayani jiran. 17 5.2 Patuh kepada Undang-undang di jalan raya Peraturan dan menjamin keselamatan diri. Undang-undang Kesedaran mematuhi undang- undang di jalan raya bermula dari diri sendiri. • Patuhi undang-undang di jalan raya. 18 1.4 Kerajinan Rajin dan usaha tangga kejayaan. Menunjukkan kesungguhan i. Bercerita “Gagak semasa melaksanakan yang Dahaga”. Kesungguhan pasti membawa sesuatu kerja. ii. Pemerhatian dan kejayaan. perbincangan • Usaha yang bersungguh- tentang situasi sungguh dalam yang melaksanakan sesuatu menimbulkan kerja. kesedaran di - Ketekunan. kalangan murid . - Kecekalan. Contoh. - Sekumpulan
 10. 10. - Kegigihan. semut membawa - Dedikasi. makanan. - Kisah sebenar. 19 1.4 Kerajinan Rajin dan usaha tangga kejayaan. Menunjukkan kesungguhan i. Bercerita “Gagak semasa melaksanakan yang Dahaga”. Kesungguhan pasti membawa sesuatu kerja. ii. Pemerhatian dan kejayaan. perbincangan • Usaha yang bersungguh- tentang situasi sungguh dalam yang melaksanakan sesuatu menimbulkan kerja. kesedaran di - Ketekunan. kalangan murid . - Kecekalan. Contoh. - Kegigihan. - Sekumpulan - Dedikasi. semut membawa makanan. - Kisah sebenar. 20 1.5 Hemah Tinggi Pergaulan bersopan mencerminkan i. Memanggil orang i. Main Peranan – peribadi mulia. yang lebih hubungan yang dewasa dengan mesra dengan Adab pergaulan dengan orang panggilan yang orang dewasa. yang lebih dewasa. sesuai. ii. Melakonkan • Cara berkomunikasi ii. Menolak situasi menolak dengan orang dewasa. pelawaan aktiviti pelawaan dan - Panggilan yang sesuai. tidak sihat dengan ajakan tidak sihat. - Keupayaan menolak cara yang sopan. pelawaan / aktiviti tidak sihat dengan bahasa yang sopan.
 11. 11. 21 1.5 Hemah Tinggi Pergaulan bersopan mencerminkan i. Memanggil orang i. Main Peranan – peribadi mulia. yang lebih hubungan yang dewasa dengan mesra dengan Adab pergaulan dengan orang panggilan yang orang dewasa. yang lebih dewasa. sesuai. ii. Melakonkan • Cara berkomunikasi ii. Menolak situasi menolak dengan orang dewasa. pelawaan aktiviti pelawaan dan - Panggilan yang sesuai. tidak sihat dengan ajakan tidak sihat. - Keupayaan menolak cara yang sopan. pelawaan / aktiviti tidak sihat dengan bahasa yang sopan. 22 4.2 Menyayangi Alam Alam sekitar warisan berharga. Menyayangi alam sekitar dan i. Menyenarai cara Sekitar berusaha mengekalkan mengekalkan Keunikan alam sekitar dihargai keunikannya. keunikan alam dan disayangi. sekitar. • Pengekalan keunikan alam ii. Menulis sekitar yang diwarisi. surat/poskad - Sungai dan tasik. kepada sahabat - Bukit dan gunung. pena menceritakan tentang keindahan alam sekitar.
 12. 12. PENGGAL KEDUA Cadangan Aktiviti Bil Minggu Nilai Kandungan Akademik Hasil Pembelajaran Pembelajaran 1 1 1.6 Kasih Sayangi dan hargai nyawa. Menyayangi diri dan orang i. menghasilkan esei sayang lain dengan menjaga yang bertajuk Penjagaan keselamatan menjamin keselamatan daripada “Cara menjaga kebahagiaan hidup. sebarang ancaman bahaya. Keselamatan • Amalan menjaga keselamatan diri Diri.” dan orang lain daripada segala ii. Menghasilkan ancaman bahaya. brosur / risalah - Keselamatan daripada tentang penjagaan ancaman jenayah dan ancaman keselamatan diri bahaya lain. daripada ancaman jenayah. 2 2 2.3 Berdikari sebagai kewajipan terhadap i. Menguruskan diri i. Melakonkan cara Tanggungjawab keluarga. sendiri tanpa menguruskan diri terhadap bantuan anggota sendiri tanpa Keluarga Berdikari meringankan beban anggota keluarga. bantuan daripada keluarga. ii. Membuat kerja anggota keluarga. • Amalan sikap berdikari dalam sendiri untuk ii. Menyenaraikan menjalankan tugasan di rumah. meringankan kerja yang dibuat - Pengurusan diri . beban anggota sendiri tanpa - Tugasan harian. keluarga lain. bantuan anggota keluarga.
 13. 13. 3 3 2.3 Berdikari sebagai kewajipan terhadap i. Menguruskan diri i. Melakonkan cara Tanggungjawab keluarga. sendiri tanpa menguruskan diri terhadap bantuan anggota sendiri tanpa Keluarga Berdikari meringankan beban anggota keluarga. bantuan daripada keluarga. ii. Membuat kerja anggota keluarga. • Amalan sikap berdikari dalam sendiri untuk ii. Menyenaraikan menjalankan tugasan di rumah. meringankan kerja yang dibuat - Pengurusan diri . beban anggota sendiri tanpa - Tugasan harian. keluarga lain. bantuan anggota keluarga. 4 4 3.3 Semangat Bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Menyokong dan melibatkan i. Sumbang saran Bermasyarakat bersama. diri dalam pelbagai kempen tentang di peringkat sekolah dan kepentingan Pelbagai kempen untuk meningkatkan masyarakat. melibatkan diri kesedaran dijayakan bersama. dengan kempen • Penglibatan dalam pelbagai anti rokok dan kempen di peringkat sekolah dan penjimatan air masyarakat. dan elektrik. - Kempen anti rokok. ii. Melukis poster - Kempen penjimatan air dan sempena kempen elektik. anjuran sekolah dan masyarakat setempat.
 14. 14. 5 5 4.3 Peka Alam sekitar untuk semua hidupan. i. Peka dengan i. Menyenarai dan terhadap Isu punca membincangkan Alam Sekitar Kesedaran keseimbangan ekologi perlu kemusnahan punca bagi menjaga alam sekitar. hidupan bumi. kemusnahan • Prihatin dengan punca ii. Menyokong dan hidupan. kemusnahan hidupan bumi. melibatkan diri ii. Bercerita dalam usaha (autobiografi) menangani - Murid mewakili kemusnahan sejenis hidupan hidupan bumi. liar atau tumbuhan yang terancam. 6 6 4.3 Peka Alam sekitar untuk semua hidupan. i. Peka dengan i. Menyenarai dan terhadap Isu punca membincangkan Alam Sekitar Kesedaran keseimbangan ekologi perlu kemusnahan punca bagi menjaga alam sekitar. hidupan bumi. kemusnahan • Usaha menangani kemusnahan ii. Menyokong dan hidupan. hidupan bumi. melibatkan diri ii. Bercerita dalam usaha (autobiografi) menangani - Murid mewakili kemusnahan sejenis hidupan hidupan bumi. liar atau tumbuhan yang terancam.
 15. 15. 7 7 1.7 Kesederhanaan mencerminkan peribadi i. Mengamalkan i. Perbincangan Kesederhanaan mulia. sikap tentang amalan bersederhana kesederhanaan Amalan bersederhana mengelak dalam semasa sambutan pembaziran. menyambut hari jadi dan • Amalan bersederhana dalam sesuatu majlis / perayaan kaum/ menyambut sesuatu perayaan. agama. majlis/perayaan. ii. Menerima amalan ii. Menyenarai - Majlis keluarga. kesederhanaan perkara yang - Hari kebesaran agama / kaum. keluarga dan perlu dilakukan masyarakat dalam dan perkara yang menyambut boleh sesuatu majlis / mendatangkan perayaan. pembaziran semasa sambutan sesuatu majlis keluarga dan hari kebesaran. 8 8 3.4 Peka Harta awam milik bersama. Menjaga dan menggunakan i. Mengumpul terhadap kemudahan awam dengan maklumat tentang isu-isu Kemudahan awam dijaga bersama. baik. kemudahan awam social. • Penjagaan kemudahan awam yang telah rosak. untuk kebaikan bersama. ii. Perbincangan - Telefon awam. tentang - Tandas awam. kepentingan - Kemudahan taman permainan. kemudahan - Pondok perhentian bas. awam.
 16. 16. 9 9 3.4 Peka Harta awam milik bersama. Menjaga dan menggunakan i. Mengumpul terhadap kemudahan awam dengan maklumat tentang isu-isu Kemudahan awam dijaga bersama. baik. kemudahan awam social. • Penjagaan kemudahan awam yang telah rosak. untuk kebaikan bersama. ii. Perbincangan - Telefon awam. tentang - Tandas awam. kepentingan - Kemudahan taman permainan. kemudahan - Pondok perhentian bas. awam. 10 10 5.3 Cinta akan Negaraku unik, indah dan permai. i. Mengutama dan i. Mengumpul Negara. mengamalkan brosur/keratin Kenali Malaysia Cintai Malaysia. kebudayaan akhbar mengenai • Kenali kebudayaan Malaysia. tempatan. tempat yang indah • Lawatan ke tempat indah dan ii. Menghargai dan dan bersejarah di bersejarah dalam Negara. melawat tempat- Malaysia. tempat indah dan ii. Membuat buku bersejarah. skrap berkaitan dengan kebudayaan Malaysia. iii. Menceritakan pengalaman melawat tempat- tempat menarik di Malaysia. 11 11 5.3 Cinta akan Negaraku unik, indah dan permai. i. Mengutama dan i. Mengumpul
 17. 17. Negara. mengamalkan brosur/keratin Kenali Malaysia Cintai Malaysia. kebudayaan akhbar mengenai • Kenali kebudayaan Malaysia. tempatan. tempat yang indah • Lawatan ke tempat indah dan ii. Menghargai dan dan bersejarah di bersejarah dalam Negara. melawat tempat- Malaysia. tempat indah dan ii. Membuat buku bersejarah. skrap berkaitan dengan kebudayaan Malaysia. iii. Menceritakan pengalaman melawat tempat- tempat menarik di Malaysia. 12 12 1.8 Kejujuran Keikhlasan lahir dari hati yang mulia. Bersikap ikhlas dalam i. Sketsa – memberi memberi bantuan atau bantuan kepada Insan yang ikhlas disanjung masyarakat. melakukan sesuatu kerja. rakan semasa • Ikhlas dalam menghulur bantuan. kecemasan; rakan - Kecemasan kehilangan wang - Kebajikan. belanja / buku. ii. Melukis poster bertema keikhlasan. Contoh ;”Dermala h dengan ikhlas”. 13 13 1.9 Baik Hati Simpati tanda baik hati. Menghulurkan bantuan i. Sumbang saran kepada golongan yang tentang cara Empati dan simpati kepada mereka yang memerlukan. membantu
 18. 18. memerlukan bantuan. golongan manusia • Prihatin terhadap orang yang yang kurang memerlukan bantuan. bernasib baik. - Golongan kurang bernasib ii. Menyediakan baik. buku skrap yang - Golongan kurang upaya. mengandungi - Orang yang ditimpa pelbagai situasi kesusahan. dan tindakan yang diambil untuk membantu orang yang memerlukan bantuan. 14 14 1.9 Baik Hati Simpati tanda baik hati. Menghulurkan bantuan i. Sumbang saran kepada golongan yang tentang cara Empati dan simpati kepada mereka yang memerlukan. membantu memerlukan bantuan. golongan manusia • Prihatin terhadap orang yang yang kurang memerlukan bantuan. bernasib baik. - Golongan kurang bernasib ii. Menyediakan baik. buku skrap yang - Golongan kurang upaya. mengandungi - Orang yang ditimpa pelbagai situasi kesusahan. dan tindakan yang diambil untuk membantu orang yang memerlukan bantuan. 15 15 5.4 Keamanan Hidup berbaik mencerminkan Memahami dan menghormati i. Menceritakan dan kesejahteraan masyarakat. adat resam dan amalan hidup pengalaman Keharmonian kaum lain. berinteraksi
 19. 19. Hubungan baik sesama anggota dengan anggota masyarakat menjamin kesejahteraan masyarakat bersama. pelbagai kaum. • Fahami dan hormati adapt resam ii. Menyenaraikan dan amalan hidup pelbagai kaum adat resam dan dalam masyarakat. amalan hidup anggota masyarakat pelbagai kaum berpandukan bahan bacaan. 16 16 1.10 Berterima Berterima kasih mencerminkan keikhlasan Menghargai pengorbanan i. Tunjuk cara Kasih hati. dan tunjuk ajar golongan berterima kasih pendidik. terhadap guru. Berterima kasih menghargai pengorbanan ii. Menghasilkan kad pendidik. ucapan terima • Penghargaan dan pengikhtirafan kasih kepada terhadap pengorbanan dan tunjuk guru. ajar golongan pendidik. iii. Menghasilkan puisi atau lirik lagu ucap terima kasih kepada guru dan menyanyikan.

×