Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ...
BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT

BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DA...
Bahasa yang sopan dalam pertuturan
           melambangkan peribadi seseorang                  ...
keluarga
            -  Saling membantu
            -  Saling menghormati


          ...
•  Penglibatan dalam aktiviti kebersihan
               dan keceriaan di kawasan setempat
         ...
mendapatkan kejayaan dalam pelbagai  untuk mencapai         kaji untuk menghadapi
              per...
kepada anggota   •  Kepentingan dan cara menghormati   Menghormati anggota
   keluarga        anggota kel...
•  Penglibatan dalam aktiviti
               pemeliharaan persekitaran melalui  Melibatkan diri dalam akti...
Batasan dalam pergaulan seharian memupuk   keterlaluan.           -  Batasan pertuturan
20  1.5 Hemah Tingg...
PENGGAL KEDUA

                                                  Cadangan...
1.7       Kesederhanaan dalam pertuturan dan     Bersikap sederhana dalam
3  Kesederhanaan  perlakuan demi kes...
•  Keikhlasan dalam setiap perlakuan  tuntut oleh agama dan norma   berdasarkan tema kejujuran
           ...
Sikap murah hati sentiasa disanjung      Bersikap murah hati dakam
8  1.9 Baik Hati    • Kepentingan dan cara me...
•  Pengiktirafan terhadap sumbangan   Mengiktiraf dan menghargai    Simulasi: cara berterima kasih
10  1.10 Berter...
3.4 Peka      Aktiviti berfaedah dijayakan bersama,       yang berfaedah dan      ii Petandingan melukis...
i
                                                      i. Bercerita ...
i
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rpt Moral Tahun Empat

6,150 views

Published on

Published in: Spiritual, Education

Rpt Moral Tahun Empat

 1. 1. BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN KELUARGA
 2. 2. BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ALAM SEKITAR BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN NEGARA PENGGAL PERTAMA Cadangan Aktiviti Minggu Nilai Kandungan Akademik Hasil Pembelajaran Pembelajaran i. Perbincangan tentang amalan Pegangan agama pedoman hudup Mengamal dan menghayati baik mengikut ajaran agama 1.1 Kepercayaan Tuntutan negara tanggungjawab kita cara hidup mengikut tuntutan masing-masing 1 kepada Tuhan • Amalan baik dituntut oleh setiap agama agama masing-masing ii. Main peranan: - Beraafan - Cara meminta maaf - Bersyukur - Cara mengucapkan terima kasih i. Perbincangan tentang amalan Pegangan agama pedoman hudup Mengamal dan menghayati baik mengikut ajaran agama 1.1 Kepercayaan Tuntutan negara tanggungjawab kita cara hidup mengikut tuntutan masing-masing 2 kepada Tuhan • Amalan baik dituntut oleh setiap agama agama masing-masing ii. Main peranan: - Beraafan - Cara meminta maaf - Bersyukur - Cara mengucapkan terima kasih
 3. 3. Bahasa yang sopan dalam pertuturan melambangkan peribadi seseorang i. Lakonan Kesopanan dalam pertuturan demi keharmonian Menggunakan bahasa yang - Cara sopan meluahkan bersama sopan dan bertata susila pada perasaan tidak puas hati kepada 3 1.2 Kebersian • Kepentingan dan cara menggunakan setiap masa seseorang kawan. Fizikal dan bahasa yang sopan dalam pelbagai Mental situasi ii. Menyediakan dan - Pergaulan harian menyampaikan satu ucapan dalam - Majlis rasmi perhimpunan sekolah Bahasa yang sopan dalam pertuturan melambangkan peribadi seseorang i. Lakonan Kesopanan dalam pertuturan demi keharmonian Menggunakan bahasa yang - Cara sopan meluahkan bersama sopan dan bertata susila pada perasaan tidak puas hati kepada 4 1.2 Kebersian • Kepentingan dan cara menggunakan setiap masa seseorang kawan. Fizikal dan bahasa yang sopan dalam pelbagai Mental situasi ii. Menyediakan dan - Pergaulan harian menyampaikan satu ucapan dalam - Majlis rasmi perhimpunan sekolah Kasih saying asas keluarga bahagia Kasih Sayang sesama anggota keluarga 5 2.1 Kasih Sayang melahirkan keluarga bahagia Menunjukkan kasih saying Perbincangan dalam kumpulan terhadap • Kepentingan dan cara menunjukkan sesama anggota keluarga tentang aktiviti yang dijalankan keluarga amalan kasih saying sesama anggota secara berdikari semasa di rumah.
 4. 4. keluarga - Saling membantu - Saling menghormati Kasih saying asas keluarga bahagia Kasih Sayang sesama anggota keluarga 6 2.1 Kasih Sayang melahirkan keluarga bahagia Menunjukkan kasih saying Perbincangan dalam kumpulan terhadap • Kepentingan dan cara menunjukkan sesama anggota keluarga tentang aktiviti yang dijalankan keluarga amalan kasih saying sesama anggota secara berdikari semasa di rumah. keluarga - Saling membantu - Saling menghormati Kesejahteraan tempat tinggal identity i. Menyenaraikan program yang masyarakat dijalankan oleh masyarakat Kesejahteraan tempat tinggal tanggungjawab setempat 3.1 bersama Melibatkan diri dalam aktiviti ii. Bercerita tentang aktiviti 7 Tanggungjawab • Penglibatan dalm aktiviti setempat masyarakat setempat. masyarakat setempat terhadap - Rukun Tetangga iii. Ceramah keselamatan Masyarakat - Pengkebumian - Polis - Kenduri / majlis sosial - Wakil Rukun Tetangga - Kerja amal - Bomba dan Penyelamat i. Pertandingan melukis 4.1 Kebersihan Keceriaan persekitaran melalui Turut serta dalam aktiviti bertemakan’Kebersihan’ 8 dan Keindahan permuafakatan membersih dan mengindah ii. Mengadakan gotong royong dan Persekitaran Kebersihan dan keindahan persekitaran kawasan sekolah kerja amal melalui aktiviti setempat tanggungjawab bersama kokurikulum
 5. 5. • Penglibatan dalam aktiviti kebersihan dan keceriaan di kawasan setempat i. Mengumpul maklumat tentang Raja sebagai paying negara sejarah Kesultanan Melayu 5.1 Hormat dan Institusi raja kemegahan kita Mengenali dan menghormati ii. Membuat buku skrap tentang 9 setia kepada • Kenali dan hormati institusi raja instusi raja salasilah Yang Di Pertuan Agong Pemimpin, Raja - Sejarah Kesultanan hingga sekarang dan Negara - Raja Berpelambagaan iii. Membuat peta minda tentang - Majlos Raja-Raja peranan dan fungsi raja i. Mengumpul maklumat tentang Raja sebagai paying negara sejarah Kesultanan Melayu 5.1 Hormat dan Institusi raja kemegahan kita Mengenali dan menghormati ii. Membuat buku skrap tentang 10 setia kepada • Kenali dan hormati institusi raja instusi raja salasilah Yang Di Pertuan Agong Pemimpin, Raja - Sejarah Kesultanan hingga sekarang dan Negara - Raja Berpelambagaan iii. Membuat peta minda tentang - Majlos Raja-Raja peranan dan fungsi raja Berani menghadapi cabaran untuk i. Melibatkan diri dalam i. Pertandingan syarahan, kecemerlangan pertandingan di peringkat memdeklamasi sajak, melukis dan 11 1.3 Harga Diri Kecemerlangan diri lahir daripada kesungguhan sekolah dan peringkat yang bersukan. dan keyakinan menghadapi cabaran lebih tinggi. • Penglibatan dan usaha untuk ii. Berusaha sedaya upaya ii. Menyediakan satu jadual ulang mendapatkan kejayaan dalam pelbagai untuk mencapai kaji untuk menghadapi pertandingan yang disertai kecemerlangan dalam semua peperiksaan bidang yang diceburi. Berani menghadapi cabaran untuk i. Melibatkan diri dalam i. Pertandingan syarahan, kecemerlangan pertandingan di peringkat memdeklamasi sajak, melukis dan 12 1.3 Harga Diri Kecemerlangan diri lahir daripada kesungguhan sekolah dan peringkat yang bersukan. dan keyakinan menghadapi cabaran lebih tinggi. • Penglibatan dan usaha untuk ii. Berusaha sedaya upaya ii. Menyediakan satu jadual ulang
 6. 6. mendapatkan kejayaan dalam pelbagai untuk mencapai kaji untuk menghadapi pertandingan yang disertai kecemerlangan dalam semua peperiksaan bidang yang diceburi. Tanpa usaha, tiada kejayaan i. Perbincangan tentang tugas Ketekunan dalam melaksanakan sesuatu yang dipertanggungjawabkan 13 1.4 Kerajinan tugas demi kejayaan Melakukan tugas yang di beri dalam aktiviti keceriaan sekolah. • Kesungguhan dalam menjalankan dengan tekun tugas yang dipertanggungjawabkan ii. Penilaian rakan sebaya - Anggota keluarga berdasarkan senarai semak yang - Murid telah disediakan. - Anggota Masyarakat - Tanpa usaha, tiada kejayaan i. Perbincangan tentang tugas 14 Ketekunan dalam melaksanakan sesuatu yang dipertanggungjawabkan 1.4 Kerajinan tugas demi kejayaan Melakukan tugas yang di beri dalam aktiviti keceriaan sekolah. • Kesungguhan dalam menjalankan dengan tekun tugas yang dipertanggungjawabkan ii. Penilaian rakan sebaya - Anggota keluarga berdasarkan senarai semak yang - Murid telah disediakan. - Anggota Masyarakat Hormat anggota keluarga kembangan mengeratkan ikatan kekeluargaan Hubungan berterusan mengekalkan ikatan i. Menbuat folio tentang salasilah 15 2.2 Hormat dan kekeluargaan keluarga / keturunan ( Pohon taat keluarga, nama panggilan)
 7. 7. kepada anggota • Kepentingan dan cara menghormati Menghormati anggota keluarga anggota keluarga kembangan keluarga kembangan ii. Membincang cara mengeratkan - Layanan bersopan perhubungan sesama anggota - Kunjung mengunjung keluarga. - Bertanya khabar Hormat anggota keluarga kembangan mengeratkan ikatan kekeluargaan Hubungan berterusan mengekalkan ikatan i. Menbuat folio tentang salasilah 16 2.2 Hormat dan kekeluargaan keluarga / keturunan ( Pohon taat • Kepentingan dan cara menghormati keluarga, nama panggilan) kepada anggota anggota keluarga kembangan Menghormati anggota keluarga - Layanan bersopan keluarga kembangan ii. Membincang cara mengeratkan - Kunjung mengunjung perhubungan sesama anggota - Bertanya khabar keluarga. i. Menyenaraikan tugasan dalam Toleransi asas persefahaman aktiviti gotong royong Toleransi menjamin kelancaran aktiviti Bertolak ansur semasa ii. Membincangkan cara hidup 17 3.2 Toleransi kemasyarakatan melaksanakan kerja-kerja masyarakat masa hadapan jika dalam • Kepentingan bersikap toleransi dalam kemasyarakatan tiada amalan bertolak ansur dalam masyarakat menjalankan aktiviti kemasyarakatan kerja-kerja berkumpulan Mesra alam menjadi gaya hidup Gaya hidup mesra alam menjamin i. Membuat buku skrap pemeliharaan persekitaran bertemakan mesra alam.
 8. 8. • Penglibatan dalam aktiviti pemeliharaan persekitaran melalui Melibatkan diri dalam aktiviti ii. Menganjurkan kem alam sekitar 4.2 Menyayangi gaya hidup mesra alam mesra alam untuk memelihara 18 Alam Sekitar - Penggunaan basikal persekitaran iii. Kerja projek - Penggunaan panel solar - Membuat herbarium - Penggunaan kenderaan awam / berkongsi kereta - Penanaman pokok Mesra alam menjadi gaya hidup Gaya hidup mesra alam menjamin i. Membuat buku skrap pemeliharaan persekitaran bertemakan mesra alam. • Penglibatan dalam aktiviti pemeliharaan persekitaran melalui Melibatkan diri dalam aktiviti ii. Menganjurkan kem alam sekitar 4.2 Menyayangi gaya hidup mesra alam mesra alam untuk memelihara 19 Alam Sekitar - Penggunaan basikal persekitaran iii. Kerja projek - Penggunaan panel solar - Membuat herbarium - Penggunaan kenderaan awam / berkongsi kereta - Penanaman pokok Perbincangan berdasarkan isu / Pertuturan dan perlakuan yang sopan i. Mengamalkan tingkah laku situasi contoh mencerminkan budi pekerti seseorang dan tutur kata yang tidak
 9. 9. Batasan dalam pergaulan seharian memupuk keterlaluan. - Batasan pertuturan 20 1.5 Hemah Tinggi peribadi mulia - Batasan perlakuan • Kesedaran tentsng pentingnya ii. Menghindarkan diri batasan dalam pergaulan daripada pergaulan yang - Persahabatan antara murid terlalu bebas perempuan dan lelaki Perbinacangan dalam kumpulan Perbincangan berdasarkan isu / Pertuturan dan perlakuan yang sopan i. Mengamalkan tingkah laku situasi contoh mencerminkan budi pekerti seseorang dan tutur kata yang tidak Batasan dalam pergaulan seharian memupuk keterlaluan. - Batasan pertuturan 21 1.5 Hemah Tinggi peribadi mulia - Batasan perlakuan • Kesedaran tentsng pentingnya ii. Menghindarkan diri batasan dalam pergaulan daripada pergaulan yang - Persahabatan antara murid perempuan dan terlalu bebas lelaki - Perbinacangan dalam kumpulan i. Menyediakan senarai semak Peraturan dan undang-undang dalam peraturan yang dipatuhi. komuniti menjamin kesejahteraan hidup. Menerima peratuean dan 5.2 Patuh kepada Undang-undang menjamin kesejahteraan undang-undang yang telah ii. Melukis poster dengan 22 peraturan dan masyarakat ditetapkan oleh masyarakat ungkapan yang berhemah untuk undang-undaang • Peraturan hidup bermasyarakat dipatuhi setempat menggalakkan orang mematuhi - Hidup berjiran peraturan. - Penglibatan dalam membenteras Contoh: Terima kasih kerana tidak kegiatan salah laku merokok.
 10. 10. PENGGAL KEDUA Cadangan Aktiviti Pembelajaran Minggu Nilai Kandungan Akademik Hasil Pembelajaran Kerja Kumpulan Sayangi diri kesihatan terjamin - Menyenaraikan jenis makanan Amalan yang sihat tanda sayangkan diri yang digemari 1 1.6 Kasih Sayang • Penjagaan diri untuk kesihatan tubuh Mengamalkan cara hidup - Mengketegorikan makanan yang badan yang sihat dalam kehidupan telah disenaraikan mengikut jenis - Tabiat makan yang sihat berzat dan tidak berzat - Riadah - Menyediakan menu makanan harian yang seimbang Kerja Kumpulan Sayangi diri kesihatan terjamin - Menyenaraikan jenis makanan Amalan yang sihat tanda sayangkan diri yang digemari 2 1.6 Kasih Sayang • Penjagaan diri untuk kesihatan tubuh Mengamalkan cara hidup - Mengketegorikan makanan yang badan yang sihat dalam kehidupan telah disenaraikan mengikut jenis - Tabiat makan yang sihat berzat dan tidak berzat - Riadah - Menyediakan menu makanan harian yang seimbang Sikap kesederhanaan menjamin keharmonian i. Menyenaraikan tingkah laku hidup yang boleh dicontohi.
 11. 11. 1.7 Kesederhanaan dalam pertuturan dan Bersikap sederhana dalam 3 Kesederhanaan perlakuan demi kesejahteraan hidup pertuturan dan perlakuan Ii Simulasi tentang pertuturan dan masyarakat setiap masa tingkah laku yang tidak • Perlakuan diri yang sederhana dan menyinggung perasaan rakan dan tidak menyinggung perasaan orang jiran, lain - Rakan - Jiran - Anggota masyarakat Sikap kesederhanaan menjamin keharmonian i. Menyenaraikan tingkah laku hidup yang boleh dicontohi. 1.7 Kesederhanaan dalam pertuturan dan Bersikap sederhana dalam 4 Kesederhanaan perlakuan demi kesejahteraan hidup pertuturan dan perlakuan Ii Simulasi tentang pertuturan dan masyarakat setiap masa tingkah laku yang tidak • Perlakuan diri yang sederhana dan menyinggung perasaan rakan dan tidak menyinggung perasaan orang jiran, lain - Rakan - Jiran - Anggota masyarakat Kejujuran asas prinsip hidup 5 1.8 Kejujuran Keikhlasan menjamin kehidupan harmonis Bersikap jujur seperti yang di Mengumpul kata-kata hikmat
 12. 12. • Keikhlasan dalam setiap perlakuan tuntut oleh agama dan norma berdasarkan tema kejujuran seperti yang dituntut agama dan masyarakat norma masyarakat Kejujuran asas prinsip hidup 6 1.8 Kejujuran Keikhlasan menjamin kehidupan harmonis Bersikap jujur seperti yang di Mengumpul kata-kata hikmat • Keikhlasan dalam setiap perlakuan tuntut oleh agama dan norma berdasarkan tema kejujuran seperti yang dituntut agama dan masyarakat norma masyarakat • i. Menulis sebuah cerita ringkas Sumbangan ikhlas dikenang selalu bertemakan ‘Murah Hati” Sikap murah hati sentiasa disanjung Bersikap murah hati dakam 7 1.9 Baik Hati • Kepentingan dan cara memberi kehidupan seharian ii. Mengumpul keratan akhbar sumbangan kepada orang yang tentang sumbangan derma oleh memerlukan individu atau pertubuhan kepad rumah-rumah kebajikan / orang yang memerlukan i. Menulis sebuah cerita ringkas Sumbangan ikhlas dikenang selalu bertemakan ‘Murah Hati”
 13. 13. Sikap murah hati sentiasa disanjung Bersikap murah hati dakam 8 1.9 Baik Hati • Kepentingan dan cara memberi kehidupan seharian ii. Mengumpul keratan akhbar sumbangan kepada orang yang tentang sumbangan derma oleh memerlukan individu atau pertubuhan kepad rumah-rumah kebajikan / orang yang memerlukan Berterimn kasih mengiratkan hubungan Sumbangan rakan dan jiran tetangga dihargai • Pengiktirafan terhadap sumbangan Mengiktiraf dan menghargai Simulasi: cara berterima kasih 9 1.10 Berterima rakan dan jiran tetangga sumbangan rakan dan jiran kepada rakan dan jiran Kasih - Sokongan moral tetangga - Kebendaan - Buah fikiran - Tenaga Berterimn kasih mengiratkan hubungan Sumbangan rakan dan jiran tetangga dihargai
 14. 14. • Pengiktirafan terhadap sumbangan Mengiktiraf dan menghargai Simulasi: cara berterima kasih 10 1.10 Berterima rakan dan jiran tetangga sumbangan rakan dan jiran kepada rakan dan jiran Kasih - Sokongan moral tetangga - Kebendaan - Buah fikiran - Tenaga Personaliti yang baik mencerminkan nama i. Membanding beza dari segi baik keluarga Menjaga tingkah laku dan - Pakaian 2.3 Perlakuan yang baik mencerminkan imej penampilan diri untuk - Tutur kata 11 Tanggungjawab keluarga. memelihara maruah keluarga - Tingkah laku terhadap • Kepentingan dancara menjaga imej dan ii. Perbincangan tentang keluarga maruah keluarga personality anggota keluarga yang lain. Sukan memupuk semangat kekitaan Aktiviti sukan dijayakan bersama i. Menyenaraikan acara-acara 3.3 Semangat • Penglibatan dalam pelbagai aktiviti Mengambil bahagian dalam sukaneka 12 Bermasyarakat sukan di kawasan setempat pelbagai aktiviti sukan di - Sukaneka kawasan setempat ii. Mengadakanacara sukaneka - Permainan - Jogathon Amalan sihat, masyarakat sejahtera, negara i. Klip video yang memaparkan makmur Melibatkan diri dalam aktiviti isu-isu sosial
 15. 15. 3.4 Peka Aktiviti berfaedah dijayakan bersama, yang berfaedah dan ii Petandingan melukis poster 13 terhadap isu-isu kegiatan tidak berfaedah dihindari juaa menghindari kegiatan tidak iii. Menulis karangan yang social • Kepentingan melibatkan diri dalam berfaedah. bertajuk “ Mrmbuang Masa Itu aktiviti berfaedah Amalan Yang Tidak Sihat” • Kepentingan mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan tidak berfaedah Alam sekitar berkualiti masyarakat sejahtera. i. Membincangkan kesan dan Sikap bertanggungjawab menjamin kualiti Tidak melibatkan diri dalam akibat bencana alam di dalam dan 14 4.3 Peka alam sekitar kegiata yang boleh di luar nrgara terhadap isu • Prihatin terhadap masalah alam mencemarkan dan Membuat lawatan ke tempat yang aalam sekitar sekitar memusnahkan alam sekitar tercemar dan membuat laporan. - Pencemaran akibat tindakan manusia - Pencemaran akibat factor semula jadi Malaysia boleh Melakukan sesuatu dengan i. Mengumpul maklumat tentang 15 5.3 Cinta akan Imej negara yang positif di mata dunia penuh semangat untuk kejayaan Malaysia dalam pelbagai Negara kebanggaan kita mencapai kejayaan dan bidang • Penglibatan diri dalam mengangkat dan mengharumkan nama negara ii. Menulis karangan pendek menaikkan imej negara dalam pelbagai bidang yang bertajuk ‘ Cita-cita Saya Untuk - Aktiviti kokurikulum diceburi Negara’ - Aktiviti Akademik Hidup muafakat masyarakat sejahtera
 16. 16. i i. Bercerita tentang aktiviti yang 16 5.4 Keamanan Saling membantu sesama anggota Melibatkan diar dalam aktiviti diadakan di kawasan tempat dan keharminian masyarakat menjamin keharmonian hidup kebajikan masyarakat tinggal masing-masing bermasyarakat setempat • Penyertaan dalam aktiviti kebajikan ii. Simulasi: Main peranan untuk masyarakat setempat mengatasi sesuatu masalah - Gotong royong di kawasan temapt ibadat kebersihan dan keceriaan yang - Kutipsn derma untuk membantu individu wujud di temapt tinggal masing- yang menghidap penyakit ( jantung, masing barah) Anazs 04
 17. 17. i

×