Successfully reported this slideshow.

Hsp Pend Jasmani Tahun Satu

5,768 views

Published on

Published in: Sports, Education
 • Be the first to comment

Hsp Pend Jasmani Tahun Satu

 1. 1. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 1, murid dapat : 1. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan ketangkasan; 2. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan yakin; 3. Melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan dalam suasana yang mengembirakan; 4. Mematuhi arahan serta peraturan semasa beraktiviti bagi menjaga keselamatan diri, rakan, dan kumpulan; dan 5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. 1
 2. 2. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 2
 3. 3. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut (a) Daya Tahan Kardiovaskular bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru Aras 1 juga boleh mencadangkan aktiviti Daya tahan kardiovaskular Menyatakan aspek-aspek pembelajaran lain mengikut kebolehan bermaksud keupayaan jantung dan keselamatan yang perlu diambil kira murid. sistem peredaran darah berfungsi dalam melakukan aktiviti daya tahan dengan baik. kardiovaskular. Melakukan aktiviti daya tahan Melakukan sekurang-kurangnya kardiovaskular secara individu dan (i) Cadangan Aktiviti: satu aktiviti daya tahan berpasangan. Lari berterusan selama 2-3 kardiovaskular. minit. Menyebut aspek-aspek Lari ulang alik 10 meter Aras 2 keselamatan yang perlu diambil kira selama 2-3 minit. Melakukan sekurang-kurangnya dua dalam melakukan aktiviti daya tahan Lari berhalangan 2-3 minit. aktiviti daya tahan kardiovaskular. kardiovaskular. Menyatakan perasaan semasa (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti daya tahan Melakar dan mew arnakan memek Mengenal pasti kardiovaskular. muka untuk menyatakan perasaan kemampuan, tahap, dan selepas melakukan aktiviti daya kecergasan murid semasa Aras 3 tahan kardiovaskular . melakukan aktiviti. Melakukan tiga aktiviti daya tahan Kemudahan peralatan. kardiovaskular. Melakar dan mew arnakan anggota Persekitaran atau tempat Menyatakan anggota badan yang badan yang terlibat semasa beraktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti melakukan aktiviti daya tahan Penyeliaan, arahan dan daya tahan kardiovaskular. kardiovaskular. bimbingan. Per lakuan murid. Latihan yang sistematik. 3
 4. 4. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Kelenturan Murid dapat : Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 Melakukan aktiviti kelenturan secara meregang otot beserta kebebasan Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan. sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kira sepenuhnya. dalam melakukan aktiviti kelenturan. Menyebut aspek-aspek Melakukan sekurang-kurangnya keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: satu aktiviti kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan. Membongkok badan ke hadapan. Aras 2 Melakar dan mew arnakan memek Melentik ke sisi, kanan dan Melakukan sekurang-kurangnya dua muka untuk menyatakan perasaan kiri. aktiviti kelenturan. selepas melakukan aktiviti Melentik ke belakang. Menyatakan perasaan semasa kelenturan. melakukan aktiviti kelenturan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Melakar dan mew arnakan anggota Mengenal pasti kemampuan, Aras 3 badan yang terlibat semasa tahap, dan kecergasan murid Melakukan sekurang-kurangnya tiga melakukan aktiviti kelenturan. semasa melakukan aktiviti. aktiviti kelenturan. Kemudahan peralatan. Mengenal pasti anggota badan yang Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktiviti beraktiviti. kelenturan. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. Latihan yang sistematik. 4
 5. 5. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (c) Koordinasi Murid dapat : Koordinasi ber maksud pergerakan Aras 1 yang melibatkan keselarasan antara Menyatakan aspek-aspek Melakukan aktiviti koordinasi secara mata, tangan, kaki dan badan. keselamatan yang perlu diambil kira individu dan berkumpulan. dalam melakukan aktiviti koordinasi. (i) Cadangan Aktiviti: Melakukan sekurang-kurangnya Melakar dan mew arnakan memek Lambung dan sambut bola satu aktiviti koordinasi. muka untuk menyatakan perasaan besar atau pundi kacang. selepas melakukan aktiviti Menggolek gelung rotan. Aras 2 koordinasi. Lambung, sentuh lantai dan Melakukan sekurang-kurangnya dua sambut pundi kacang. aktiviti koordinasi. Melakar dan melabelkan anggota Menyatakan perasaan semasa badan yang terlibat semasa (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti koordinasi. melakukan aktiviti koordinasi. Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid Aras 3 Menyebut aspek-aspek semasa melakukan aktiviti. Melakukan sekurang-kurangnya tiga keselamatan yang perlu diambil kira Kemudahan peralatan. aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi. Persekitaran atau tempat Mengenal pasti anggota badan yang beraktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti Penyeliaan, arahan dan koordinasi. bimbingan. Per lakuan murid. Latihan yang sistematik. 5
 6. 6. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (d) Im bangan Murid dapat : Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 Melakukan aktiviti imbangan secara seseorang mengekalkan posisi Menyatakan aspek-aspek individu dan berpasangan. badannya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira keadaan tetap atau semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. Melakar dan mew arnakan memek melakukan sesuatu aktiviti. Melakukan sekurang-kurangnya muka untuk menyatakan perasaan satu aktiviti imbangan. selepas melakukan aktiviti (i) Cadangan Aktiviti: imbangan. Berjalan sambil menjengket di Aras 2 atas garisan lurus. Melakukan sekurang-kurangnya dua Melakar dan melabelkan anggota Berjalan di atas bangku aktiviti imbangan. badan yang terlibat semasa gimnastik. Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti imbangan. Berjalan di atas per mukaan melakukan aktiviti imbangan. bercerun. Aras 3 (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Melakukan sekurang-kurangnya tiga Mengenal pasti kemampuan, aktiviti imbangan. tahap, dan kecergasan murid Mengenal pasti anggota badan yang semasa melakukan aktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti Kemudahan peralatan. imbangan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. Latihan yang sistematik 6
 7. 7. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (e) Ketangkasan Murid dapat : Ketangkasan bermaksud kebolehan Aras 1 Melakukan aktiviti ketangkasan seseorang bergerak dengan pantas Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berkumpulan. sambil bertukar arah atau posisi keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti Melakar dan mew arnakan memek (i) Cadangan Aktiviti: ketangkasan. muka untuk menyatakan perasaan Lari zig-zag sambil membaw a Melakukan sekurang-kurangnya selepas melakukan aktiviti bola satu aktiviti ketangkasan. ketangkasan. Musang dan ayam Harimau dan kambing Aras 2 Melakar dan melabelkan anggota Melakukan sekurang-kurangnya dua badan yang terlibat semasa (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: aktiviti ketangkasan. melakukan aktiviti ketangkasan. Mengenal pasti kemampuan, Menyatakan perasaan semasa tahap, dan kecergasan murid melakukan aktiviti ketangkasan. semasa melakukan aktiviti Kemudahan peralatan Aras 3 Persekitaran atau tempat Melakukan sekurang-kurangnya tiga beraktiviti aktiviti ketangkasan. Penyeliaan, arahan dan Mengenal pasti anggota badan yang bimbingan terlibat semasa melakukan aktiviti Per lakuan murid ketangkasan. Latihan yang sistematik 7
 8. 8. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Pergerakan Asas Murid dapat : (a) Lokomotor Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan Lokomotor ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan. pergerakan dari satu tempat dalam melakukan aktiviti pergerakan ke satu tempat yang lain. lokomotor. Menyebut aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: lokomotor dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti pergerakan Berjalan dan selamat. lokomotor. Berlari Melompat Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Merangkak Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Berguling lokomotor. pergerakan lokomotor. Ketingting Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan dalam pergerakan Menamakan sepuluh aktiviti yang (ii) Aspek-Aspek lokomotor. berkaitan dengan kemahiran Keselamatan: pergerakan lokomotor. Latihan yang Aras 3 sistematik seperti Mereka cipta aktiviti pergerakan Melakar dan melabelkan anggota memanaskan badan lokomotor bersama rakan. badan yang terlibat semasa dan menyejukkan Mengenal pasti anggota badan yang melakukan aktiviti pergerakan badan terlibat semasa melakukan aktiviti lokomotor. Mengenal pasti pergerakan lokomotor. kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan 8
 9. 9. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN aktiviti Memberi contoh aktiviti harian yang Kemudahan berkaitan dengan pergerakan peralatan. lokomotor. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 9
 10. 10. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Bukan Lokomotor Murid dapat : Bukan lokomotor ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan bukan keupayaan untuk Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan menggerakkan bahagian keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan. tubuh badan tanpa beralih dalam melakukan aktiviti pergerakan tempat. bukan lokomotor. Menyebut aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan bukan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: lokomotor dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti pergerakan Berdiri dan selamat. bukan lokomotor. Duduk Membongkok Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Memusing Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Mendekam bukan lokomotor. pergerakan bukan lokomotor. Mengilas Melakukan satu rangkaian aktiviti Menguak pergerakan dalam pergerakan bukan Menamakan sepuluh aktiviti yang Menyokong lokomotor. berkaitan dengan kemahiran pergerakan bukan lokomotor. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Latihan yang Mereka cipta aktiviti pergerakan Melakar dan melabelkan anggota sistematik seperti bukan lokomotor bersama rakan. badan yang terlibat semasa memanaskan badan Mengenal pasti anggota badan yang melakukan aktiviti pergerakan bukan dan menyejukkan terlibat semasa melakukan aktiviti lokomotor. badan. pergerakan bukan lokomotor. Mengenal pasti Memberi contoh aktiviti harian yang kemampuan, tahap, berkaitan dengan pergerakan bukan dan kecergasan murid lokomotor. semasa melakukan 10
 11. 11. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 11
 12. 12. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (c) Manipulasi Alatan Murid dapat : Manipulasi alatan ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan mengkoordinasikan Menyatakan aspek-aspek manipulatif alatan secara individu bahagian-bahagian tubuh keselamatan yang perlu diambil kira dan berkumpulan. badan bagi manipulasi dalam melakukan aktiviti pergerakan alatan. manipulatif alatan. Menyebut aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: manipulatif alatan dengan gaya yang dalam melakukan aktiviti pergerakan Melambung betul dan selamat. manipulatif alatan. Menyambut Membaling Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Menyentuh Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Menampar manipulatif alatan. pergerakan manipulatif alatan. Menggolek Mereka cipta aktiviti pergerakan Memukul manipulatif dengan menggunakan Menamakan sepuluh aktiviti yang Menendang alatan. berkaitan dengan kemahiran Menggelecek Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan manipulatif alatan. Menahan pergerakan dalam pergerakan Melantun manipulatif alatan. Melakar dan melabelkan anggota badan yang terlibat semasa (ii) Aspek-Aspek Aras 3 melakukan aktiviti pergerakan Keselamatan: Mereka cipta aktiviti pergerakan manipulatif alatan. Latihan yang manipulatif alatan bersama rakan. sistematik seperti Mengenal pasti anggota badan yang Memberi contoh aktiviti harian yang memanaskan badan terlibat semasa melakukan aktiviti berkaitan dengan pergerakan dan menyejukkan pendidikan pergerakan manipulatif manipulatif alatan. badan. alatan. 12
 13. 13. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Pelakuan murid. 13
 14. 14. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Pendidikan Pergerakan Murid dapat : (a) Gim nastik Pendidikan Aras 1 Melakukan pergerakan kesedaran Menyatakan aspek-aspek tubuh badan secara individu dan Gimnastik Pendidikan keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan. bermaksud satu pendekatan dalam melakukan aktiviti gimnastik dalam gimnastik yang pendidikan. Membincangkan aspek-aspek memberi tumpuan kepada Melakukan pergerakan kesedaran keselamatan yang perlu diambil kira pembelajaran individu yang tubuh badan dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti gimnastik unik dar i segi gaya dan selamat. pendidikan. pergerakan, pembelajaran dan perkembangan pelajar. Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Melakukan pergerakan pelbagai cara pergerakan dalam gimnastik (i) Tema Gimnastik dengan menggunakan ruang am dan pendidikan. Pendidikan: ruang diri dengan gaya yang betul Tema 1 dan selamat. Melakar dan melabelkan anggota - Kesedaran tubuh badan yang terlibat dalam aktiviti badan Aras 3 gimnastik pendidikan. Tema 2 Mereka cipta rangkaian pergerakan - Kesedaran ruang menggunakan kesedaran tubuh badan dan kesedaran ruang dalam gimnastik pendidikan. (ii) Aspek-Aspek Mengenal pasti anggota badan yang Keselamatan terlibat semasa melakukan aktiviti Latihan yang pendidikan pergerakan. sistematik. 14
 15. 15. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 15
 16. 16. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Pergerakan Kreatif Murid dapat : Pergerakan kreatif Aras 1 Melakukan kemahiran pergerakan bermaksud interpretasi idea, Menyatakan aspek-aspek kreatif secara individu dan perasaan serta tanggapan keselamatan yang perlu diambil kira berpasangan. deria yang dilahirkan secara dalam melakukan aktiviti pergerakan simbolik melalui pergerakan. kreatif. Membincangkan aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan kreatif keselamatan yang perlu diambil kira (i) Tema Pergerakan: dengan gaya yang betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti pergerakan Tema 1 kreatif. - Kesedaran tubuh Aras 2 badan Melakukan satu rangkaian Menunjuk cara rangkaian Tema 2 pergerakan dalam pergerakan kreatif pergerakan dalam kemahiran - Kesedaran dengan mengambil kira kesedaran pergerakan kreatif. rintangan kepada ruang, arah, dan aliran. beban dan masa Melakar dan melabelkan anggota Tema 3 Aras 3 badan yang terlibat semasa - Kesedaran ruang Mereka cipta pergerakan dengan melakukan aktiviti pergerakan Tema 4 menggunakan kesedaran tubuh kreatif. - Aliran beban badan dan kesedaran ruang dalam badan dan ruang pergerakan kreatif. dan masa Tema 5 Mengenal pasti anggota badan yang - Penyesuaian terlibat semasa melakukan aktiviti terhadap rakan pergerakan kreatif. 16
 17. 17. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 17
 18. 18. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Rekreasi dan kesenggangan Murid dapat : (a) Rekreasi Aras 1 Melakukan aktiviti menjejak secara Menyatakan aspek keselamatan yang berkumpulan. Rekreasi ber maksud aktiviti perlu diambil kira dalam melakukan terancang untuk mengisi masa aktiviti rekreasi. Melakukan aktiviti perkhemahan lapang yang bukan untuk tujuan Menyatakan sekurang-kurangnya tiga secara berkumpulan. pertandingan. aktiviti rekreasi. Melakukan aktiviti abseiling / (i) Cadangan Aktiviti: Aras 2 rapelling secara berkumpulan. Menjejak Mengenal pasti kesesuaian tempat Per khemahan atau lokasi untuk aktiviti menjejak, Menamakan lima jenis tumbuh- Abseiling / rappelling perkhemahan dan abseiling. tumbuhan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Menamakan dua jenis pokok. Latihan yang sistematik. Menyatakan kepentingan aktiviti Mengenal pasti rekreasi untuk diri sendiri dan Menamakan lima jenis serangga. kemampuan, tahap, dan keluarga. kecergasan murid Menunjuk cara membuat layang- semasa melakukan layang. aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 18
 19. 19. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Kesenggangan Murid dapat : Kesenggangan ber maksud aktiviti Aras 1 mengisi masa lapang Menyatakan sekurang-kurangnya dua Menyediakan folio individu berkaitan jenis aktiviti kesenggangan. dengan aktiviti berbasikal. (i) Cadangan Aktiviti: Menyatakan sekurang-kurangnya dua Bersiar-siar faedah kesenggangan. Menamakan lima jenis aktiviti Berbasikal bersenggang. Menyiram bunga Aras 2 Galah panjang Menyatakan sekurang-kurangnya tiga Menamakan tiga faedah Rebut tiang jenis aktiviti kesenggangan. bersenggang. Menyatakan sekurang-kurangnya (ii) Faedah bersenggang: empat faedah kesenggangan. Menulis tiga faedah bersenggang Mengisi masa lapang. dalam folio. Menyihatkan tubuh Aras 3 badan. Menyatakan kepentingan Melakar kan memek muka untuk Interaksi. bersenggang untuk diri sendiri dan menyatakan perasaan apabila Kepuasan. keluarga. melakukan aktiviti kesenggangan. Keseronokan. Menyatakan perasaan yang dialami ketika kesenggangan. (iii) Perasaan yang dialami ketika bersenggang. (iv) Aspek-aspek keselamatan 19
 20. 20. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Keselam atan Murid dapat : Keselamatan dalam sukan Aras 1 Menyediakan folio berkaitan bermaksud keadaan yang Menyatakan sekurang-kurangnya tiga dengan keselamatan diri sendiri dan membolehkan kita melibatkan diri aspek keselamatan dir i sendiri rakan semasa beraktiviti. dalam sesuatu keadaan sukar atau semasa beraktiviti. permainan tanpa menimbulkan Menyatakan sekurang-kurangnya dua Bercerita tentang perlakuan yang implikasi buruk. aspek keselamatan rakan semasa berbahaya pada rakan semasa beraktiviti. beraktiviti. (a) Keselamatan semasa Menyatakan sekurang-kurangnya dua beraktiviti: aspek keselamatan dalam kumpulan (i) Keselamatan diri sendiri: semasa beraktiviti. Pakaian yang sesuai. Peralatan yang betul. Aras 2 Kaw asan yang selamat. Menerangkan perlakuan yang (ii) Keselamatan rakan: berbahaya pada rakan semasa Elakkan dar ipada beraktiviti. bergurau, bertolak- tolakan dan membaling Aras 3 objek kepada rakan. Menjelaskan melalui contoh tiga (iii) Keselamatan dalam situasi keselamatan bersama rakan kumpulan: semasa beraktiviti. Mematuhi dan mendengar arahan guru dan ketua kumpulan. Meletakan peralatan di 20
 21. 21. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN tempat yang selamat. Membaw a alatan dengan selamat. 21
 22. 22. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Pengurusan Murid dapat : (a) Pengurusan dir i: Aras 1 Melukis pakaian sukan yang sesuai. (i) Kebersihan tubuh badan. Menyatakan cara-cara membersihkan tubuh badan selepas melakukan Berbincang faedah berpakaian (ii) Faedah berpakaian sukan aktiviti pendidikan jas mani dan bersukan semasa beraktiviti. semasa beraktiviti: rekreasi. Keselamatan Memotong dan menampal gambar pergerakan. Aras 2 pakaian sukan dari majalah dalam Memudahkan Menyatakan sekurang-kurangnya dua folio. pergerakan. faedah berpakaian sukan semasa Keselesaan . beraktiviti. Aras 3 Mereka cipta pakaian sukan pada tahun 2020. 22

×