Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

P Farm - Leaflet Design_Gioi thieu Du an - Quan Idea & iLIGHTIS

Leaflet giới thiệu P Farm - Dự án sản xuất và kinh doanh Dịch vụ Cung cấp Gói Rau An Toàn (Rau Sức Khỏe) tận nơi theo hình thức Thuê Bao Tháng chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam do Quân Idea (Founder iLIGHTIS, Co-Founder P Farm) và đội ngũ iLIGHTIS - Công ty Tư vấn Giải pháp Truyền thông Thương hiệu Việt Nam sáng tạo.

P Farm “Rau Sức Khỏe, Tâm Vui Vẻ”
+ Văn phòng: 14 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
+ Nông trại: An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
+ Website: http://pfarm.vn/
+ Fanpage: https://www.facebook.com/pfarmvietnam/?fref=ts
+ Hotline: 0166.966.5555 hoặc 0129.688.1888

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×