Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 psikologia zientzia 2012-2013

2,351 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 psikologia zientzia 2012-2013

 1. 1. • AIXERROTA BHI 12-13 ikasturtea• Irakasleak: – FERNANDO ANTOLÍN GALINDO – Mª JOSÉ ETXEBARRIA MADARIAGA – ALFREDO OLARRA
 2. 2. PROGRAMAZIOA1. PSIKOLOGIA DERITZON ZIENTZIA2. PERTZEPZIOA3. OROIMENA4. INTELIGENTZIA5. NORTASUNA6. BURUKO NAHASTEAK
 3. 3. 1. unitatea: PSIKOLOGIA DERITZON ZIENTZIA
 4. 4. 1. PSIKOLOGIA DERITZON ZIENTZIA1. Definizioa2. Sorreraren historia laburra3. Eskolak • Psikoanalisia • Behaviorismoa • Gestalt • Psikologia humanista • Psikologia kognitiboa1. Metodoak • Deskribatzailea • Korrelatiboa • Esperimentala1. Ikerketa-alorrak
 5. 5. 1. DEFINIZIOA P S IK O L O G IA J o k a b id e a k e ta jo k a b id e o k b a ld in tz a tz e n d itu z te n g o g a m e n - p r o z e s u a k a z t e r t z e n d it u e n z ie n t z ia d a . P sykhé Logos( a r im a , a d im e n a , e s p ir itu a ) ( z ie n tz ia , e z a g u tz a ) ZIENTZIA Metodo zientzifikoa
 6. 6. JOKABIDEAK Pertsonek eta animaliek egiten dituzten gauzen artean behatu eta erregistratu ahal den guztia da.GOGAMEN PROZESUAKEzagutza lortzeko erak dira:pertzepzioa, oroimena, arrazoitzea,problemak ebaztea, amets egitea,desiratzea, itxarotea, iragartzea...
 7. 7. 2. PSIKOLOGIAREN SORRERARENHISTORIA LABURRA• Grezia klasikoko sistema filosofikoetan oinarritzen da.• XIX. Mendearen aurretik psikologia filosofiaren alorra zen.• XIX. Mendean, psikologoak metodo esperimentalak eta laborategiko ikerketak erabiltzen hasi zirenean, zientzia autonomo bihurtu zen.• Wilhelm Wundt (1832-1920), psikologia esperimentalaren sortzaile modura agertzen da.• Wunt-ek kontzientziaren egitura edo estruktura aztertu zuen, eta, horregatik, estrukturalista dela esan ohi da
 8. 8. 3. Psikologia-Eskolak3.1.Psikoanalisia3.2.Behaviorismoa3.3.Gestalt3.4.Psikologia humanista3.5.Psikologia kognitiboa
 9. 9. 3. Psikologia Eskolak3.1.Psikoanalisia FREUD (1856-1939) Teoria psikoanalitikoa inkonziente kontzeptuan oinarritzen da. WATSON (1879-1958) Funtzionalismoa,3.2.Behaviorismoa animalien psikologia eta erreflexologian oinarritzen da. Alemanian sortua XX.mendeko 2. hamarkadan.3.3.Gestalt Psikismoa ezin da osagaietan banatu. Osotasun eratua da. Osotasunean funtzionatzen da. MASLOW eta ROGERS. XX medeko3.4.Ps. Humanista 50.hamarkadan. Nork bere bokazioa eta nahien arabera jokatuz gero autoerrealizazioa lortuko da. 70. hamarkadan sortua.garrantzia handia3.5.Ps. Kognitiba ematen dio gogamenari eta kontzientziari.
 10. 10. PSIKOANALISIA• SIGMUND FREUD (1856-1939)• Inkontziente kontzeptua• Haurtzaroan erreprimituriko esperientziak inkontzientean gordetzen dira.• Nagusitan gainditzen ez badira  nahasteak sortzen dira• Psikoanalisiaren helburua  inkontzientean dagoena kontzientziara pasatzea arazoak ulertu eta konpontzeko
 11. 11. Estruktura psikikoaren FREUD-en eredua
 12. 12. PSIKOANALISIAREN METODOAKZeharkakoak:1.Hipnosia2.Asoziazio askea3.Ametsen interpretazioa4.Lapsuak, nahigabeko okerrak…
 13. 13. BEHAVIORISMOA• Psikologiak objetiboa izan behar du.• Behatu eta erregistatu ahal denarekin lan egin behar.• Helburua: Portaerak aurreikusi eta kontrolatu• Gogamena eta kontzientzia kontzeptuak baztertu.• Laborategian lan egiten da.• Animalien psikologian oinarriturik.
 14. 14. ERREFLEXOLOGIA:PAVLOVen txakurra
 15. 15. THORNDIKE: problema kutxa
 16. 16. THORNDIKE: problema kutxa
 17. 17. GESTALT• Psikismoa ezin da osagaietan banatu, osotasun eratua baita eta osotasunean funtzionatzen du.• Funtsezkoena osagaien egituraketan datza.• Prosezu psikikoak osotasun bateratuak dira eta osagai bakunen batura.• Osotasuna parteen batura baino zerbait gehiago da.• Pertzepzioan oso garrantzitsuak.
 18. 18. PSIKOLOGIA HUMANISTA• XX. Mendeko 50 hamarkadan• Psikoanalisia eta konduktismoaren arteko hirugarren indarra• Maslow eta Rogers ezagunenak• Psikoanalisiari kritika  bakarrik jokabide patologikoak aztertzen ditu• Konduktismoari kritika  giza psikologiatik urruntzen da• Helburua  Nork bere autorrealizazioa lortzea
 19. 19. MASLOW-en piramidea
 20. 20. PSIKOLOGIA KOGNITIBOA• 1960ko hamarkadan• Zibernetika mundua eta giza gogamen prozesuak erkatzen ditu• Inportanteena da ordenagailu barruan (buruan) gertatzen den prozesua• Konduktistek Estimulu-Erantzuna azalpena laburra dela eta tartean agertzen diren GOGAMEN PROZESUAK aztertu behar dira
 21. 21. 4. PSIKOLOGIA ERABILTZEN OHIDIREN IKERKETA-METODOAK1. METODO DESKRIBATZAILEAK2. METODO KORRELATIBOA3. METODO ESPERIMENTALA 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
 22. 22. 4.1. Metodo Deskribatzaileak• Metodo deskribatzaileak aztertu behar diren fenomenoak zehatz-mehatz gordetzeko edo deskribatzeko erabiltzen diren prozedurak dira. Kasuen azterketa Inkesta Behaketa zuzenak
 23. 23. 4.2. Metodo esperimentala• Metodo esperimentala (esperimentuen bidezko ikerketa) jokabideak azaltzeko eta faktoreen zergatia eta eragina aurkitzeko metodorik egokiena da.• Hipotesia suposatzen den zerbait da eta esperimentuaren helburua hipotesi hori frogatzea da• (X aldagaia) aldagai independentea• (Y aldagaia) menpeko aldagaia .• Ikertzaileek X aldagaia manipulatu egiten dute Y aldagaian eraginik duen ala ez ikusteko.
 24. 24. 4.3. Metodo Korrelatiboa Korrelazioa bi faktoreren arteko erlazioa adierazten duen neurri estatistikoa da. 50 45 40 35Motak: 30 25 20 15 10 5 0• Korrelazio positiba: faktore bat handitzen denenan, bestea ere, handitu egiten da• Alderantzizko korrelazioa: faktore bat handitzen den neurrian, bestea txikitzen da
 25. 25. 5. Psikologiako Ikerketa alorrak• Psikologia esperimentala. • Psikofisiologia.• Garapenaren psikologia.• Psikologia klinikoa.• Ikaskuntzaren psikologia.• Psikologia soziala.  • Psikologia industriala.

×