<ul><li>De taalquiz van de FHJ </li></ul><ul><li>29-08-2007 </li></ul>
<ul><li>De winnaar van vandaag gaat naar de halve finale, waar twee keer drie ploegen tegen elkaar strijden. </li></ul><u...
<ul><li>-Spelling: Goed of fout? (individueel) </li></ul><ul><li>Begrepen! (toeterteam) </li></ul><ul><li>Dubbelzinnig (te...
<ul><li>- Woordbetekenis (1 tegen 1) </li></ul>
<ul><li>Is het woord goed of fout gespeld? Ieder teamlid geeft individueel antwoord door het Goed/Fout-bord omhoog te houd...
<ul><li>voorbeelt </li></ul>
<ul><li>impresie </li></ul>
Goed of Fout ? <ul><li>verassen </li></ul>
Goed of Fout ? <ul><li>carri ëre </li></ul>
Goed of Fout ? <ul><li>aporteren </li></ul>
Goed of Fout ? <ul><li>acuut </li></ul>
Goed of Fout ? <ul><li>incontentie </li></ul>
Goed of Fout ? <ul><li>onozel </li></ul>
Goed of Fout ? <ul><li>studentikoos </li></ul>
Goed of Fout ? <ul><li>criticaster </li></ul>
Goed of Fout ? <ul><li>genociede </li></ul>
<ul><li>De lettergrepen van het woord zijn in de war geraakt. Maak van de lettergrepen het juiste woord. Zodra je als team...
je voor beeld
Begrepen! <ul><li>Voorbeeldje </li></ul>
Begrepen! <ul><li>le </li></ul>pro sie pij vi maat duc te tie schap
Begrepen! <ul><li>Televisieproductiemaatschappij </li></ul>
Begrepen! <ul><li>baar </li></ul>vrucht lijks we fer hu heids cij
Begrepen! <ul><li>Huwelijksvruchtbaarheidscijfer </li></ul>
Begrepen! <ul><li>ool </li></ul>ri li stiek na jour
Begrepen! <ul><li>Riooljournalistiek </li></ul>
Begrepen! <ul><li>en </li></ul>lich ma ne- in dienst ri ting
Begrepen! <ul><li>Marine-inlichtingendienst </li></ul>
Begrepen! <ul><li>ver </li></ul>ti co den ni ne slaaf
Begrepen! <ul><li>Nicotineverslaafden </li></ul>
<ul><li>De twaalf woorden om een zin mee te maken staan door elkaar. Maak een correcte zin. Je krijgt een punt per correct...
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 voorbeeld hoe mooi laat steekt dit goede de elkaar in zien format
<ul><li>Dit goede voorbeeld laat mooi zien hoe dit format in elkaar steekt </li></ul>
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 een verlate flirtende te docent wachten stond de op knipogend studenten groep
<ul><li>Een groep flirtende studenten stond knipogend te wachten op de verlate docent. </li></ul>
Dubbelzinnig 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 arme verwachten zeer volgens kon huurverho-ging de binnenkort huisbaas Jan-Dieder...
Antwoord <ul><li>Arme Jan-Diederik kon volgens de huisbaas zeer binnenkort een forse huurverhoging verwachten. </li></ul>
Betekenis 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 studiebollen wordt in van eens de dan zogenaamde stof aangetroffen boekenkast meer
Antwoord <ul><li>In de boekenkast van zogenaamde studiebollen wordt meer dan eens stof aangetroffen. </li></ul>
Betekenis 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 veilig dat aangeschoten naar zorgde nuchtere ervoor kwam zijn Bob vriendengroep huis
Antwoord <ul><li>Nuchtere Bob zorgde ervoor dat zijn aangeschoten vriendengroep veilig naar huis kwam. </li></ul>
Betekenis 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 en de kassajuffrouw van Loes scande Jaap magnetron-maaltijden bevallige gezonde de razendsnel
Antwoord <ul><li>De bevallige kassajuffrouw scande razendsnel de gezonde magnetronmaaltijden van Jaap en Loes. </li></ul>
<ul><li>In de zin staat een fout. Hoe heet deze fout? </li></ul><ul><li>Kies voor A, B, C, D of E en houd het antwoord van...
<ul><li>Je hebt de volgende antwoordmogelijkheden: </li></ul><ul><li>A Pleonasme (“houten boomstam”) </li></ul><ul><li>B ...
<ul><li>Het regende zo hard, dat Jan haast bijna geen hand meer voor ogen zag. </li></ul><ul><li>A Pleonasme (“houten boo...
Benoem de fout <ul><li>De benzine kostte vroeger veel minder duur dan nu. </li></ul><ul><li>A Pleonasme (“houten boomstam...
Benoem de fout <ul><li>Jan laat iedere morgen, voordat hij met de fiets door weer en wind naar zijn werk in de binnenstad ...
Benoem de fout <ul><li>Ieder jaar rijdt Sinterklaas begin december weer op zijn witte schimmel door het land. </li></ul><u...
Benoem de fout <ul><li>Die groep melige studievriendinnen lachen werkelijk waar om iedere grap. </li></ul><ul><li>A Pleona...
<ul><li>Welk woord past ertussen en vormt een apart woord zowel met het woord voor de …. als met het woord na de ….? Maak ...
<ul><li>tuig </li></ul>... Voorbeeld zin
Ertussen! <ul><li>stok </li></ul>.... Feest tent
Ertussen! <ul><li>renner </li></ul>.... Vlieg wiel
Ertussen! <ul><li>verslag </li></ul>......... Tennis wedstrijd
Ertussen!a <ul><li>vrijheid </li></ul>.... Druk pers
Ertussen! <ul><li>vraag </li></ul>... Achter ham
Ertussen! <ul><li>tuig </li></ul>... on zin
Ertussen! <ul><li>steen </li></ul>..... Peper molen
Ertussen! <ul><li>huis </li></ul>… . Kinder mode
Ertussen! <ul><li>schap </li></ul>...... Huis genoot
Ertussen! <ul><li>zak </li></ul>.... Plus punt
<ul><li>Welk woord in de zin is verkeerd gespeld? Elk team krijgt twee zinnen te verbeteren. Geef binnen tien seconden aan...
<ul><li>Deze voorbeeldzin is in het weekend geschreven door een geïriteerde docent. </li></ul>10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
<ul><li>De balorige studenten werden door de conciérge van het schoolplein verwijderd. </li></ul>10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Zoek de fout! <ul><li>Het propedeusejaar wordt door veel eerstejaarsstudenten zeker niet als makkellijk ervaren. </li></ul...
Zoek de fout! <ul><li>De hobbyisten betaalden kontant voor hun luxueuze hotelkamer. </li></ul>10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Zoek de fout! <ul><li>De productiekosten waren dan wel exorbitant hoog, maar de hand gemaakte galajurk zag er werkelijk ma...
Zoek de fout! <ul><li>Met groot machtsvertoon joeg de politie agresieve hangjongeren het antikraakpand uit. </li></ul>10 9...
Zoek de fout! <ul><li>Als een kip zonder kop rende de op vrije voeten geraakte recidivist pardoes tegen een patroullewagen...
Zoek de fout! <ul><li>Een stoet claxonerende vrachtauto’s bracht samen met de op het dorpsplein spelende fanfare een kakaf...
Zoek de fout! <ul><li>De afzichtelijke kortingscouponnen zijn zowiezo geldig tot medio november dit jaar. </li></ul>10 9 8...
Zoek de fout! <ul><li>Enigzins verontrust door een scherpe brandlucht, rende de buurvrouw in haar pyjama paniekerig haar f...
Zoek de fout! <ul><li>Nadat Derk en Kees zich hadden gelegimiteerd, werden ze door de Noord-Brabantse politie zonder blikk...
<ul><li>Welk woord ontbreekt in het spreekwoord? Schrijf allemaal het ontbrekende woord met krijt op het bordje. </li></ul...
<ul><li>Het goede ....... geven. </li></ul>voorbeeld
<ul><li>Wat men in ….. doet, moet men nuchter bezuren. </li></ul>dronkenschap
Spreekwoorden <ul><li>Daar is geen … op te trekken. </li></ul>peil
Spreekwoorden <ul><li>Anderhalve … en een paardenkop. </li></ul>man
<ul><li>Dat is …. naar Noorwegen brengen. </li></ul>balken
Spreekwoorden <ul><li>Van een …kan men geen veren plukken. </li></ul>kikker
Spreekwoorden <ul><li>Zo vol zitten met streken als een … met keutels. </li></ul>konijn
Spreekwoorden <ul><li>De …de bel aanbinden. </li></ul>kat
Spreekwoorden <ul><li>Er geen … over laten groeien. </li></ul>gras
Spreekwoorden <ul><li>Het is niet alles … wat er blinkt. </li></ul>goud
Spreekwoorden <ul><li>De …verlaten het zinkende schip. </li></ul>ratten
<ul><li>Welke twee teams hebben de meeste punten gehaald en mogen het in de finale tegen elkaar opnemen? </li></ul><ul><li...
<ul><li>Wat is de juiste betekenis van het woord? A, B, C of D? </li></ul><ul><li>Eerst speelt het team dat achter staat....
<ul><li>A een dubbele betekenis hebbend </li></ul><ul><li>B twijfelachtig </li></ul><ul><li>C klaarblijkelijk </li></ul...
Woordbetekenis 1 <ul><li>du·bi·eus (bn.) </li></ul><ul><li>1 twijfelachtig </li></ul><ul><li>2 van twijfelachtige reputa...
<ul><li>A afzwakking </li></ul><ul><li>B iets doms, stommiteit </li></ul><ul><li>C alledaagse opmerking, trivialiteit <...
Woordbetekenis 2 <ul><li>ba·na·li·teit (de ~ (v.), ~en) </li></ul><ul><li>1 gemeenplaats, alledaagse opmerking </li></ul...
<ul><li>A een spelletje monopoly doen </li></ul><ul><li>B het alleenrecht uitoefenen </li></ul><ul><li>C andere marktp...
<ul><li>mo·no·po·li·ën (onov.ww.) </li></ul><ul><li>1 een spelletje monopoly doen </li></ul>Antwoord A
<ul><li>A verlicht </li></ul><ul><li>B lichtgevend </li></ul><ul><li>C onhandig </li></ul><ul><li>D schitterend </li><...
<ul><li>lu·mi·neus (bn.) </li></ul><ul><li>1 schitterend </li></ul>Antwoord D
<ul><li>A sorteren naar grootte </li></ul><ul><li>B met de vijand heulen </li></ul><ul><li>C langs de huizen trachten...
<ul><li>col·por·te·ren (ov.ww., ook abs.) </li></ul><ul><li>1 (boekwerken, schriftelijke cursussen e.d.) langs de huizen ...
<ul><li>A lichte schijn, aanduiding </li></ul><ul><li>B lachwekkend voorval </li></ul><ul><li>C voedsel bestaande uit...
<ul><li>zweem (de ~ (m.)) </li></ul><ul><li>1 lichte schijn, aanduiding </li></ul>Antwoord A
<ul><li>A knapperig </li></ul><ul><li>B op charmante wijze de aandacht trekkend </li></ul><ul><li>C barstjes in een v...
<ul><li>cra·que·lé (het ~) </li></ul><ul><li>1 barstjes in een verf- of vernislaag of in glazuur </li></ul>Antwoord C
<ul><li>A bevoogding, vaderlijk optreden </li></ul><ul><li>B afdeling binnen de katholieke kerk </li></ul><ul><li>C pes...
<ul><li>pa·ter·na·lis·me (het ~) </li></ul><ul><li>1 bevoogding, vaderlijk optreden </li></ul>Antwoord A
<ul><li>A diep ingrijpend, geen half werk </li></ul><ul><li>B niet glad, ruig, </li></ul><ul><li>C vriendschappelijk ...
<ul><li>ru·raal (bn.) </li></ul><ul><li>1 landelijk, bij het platteland horend of passend </li></ul>Antwoord D
<ul><li>A iedereen </li></ul><ul><li>B het eenvoudige, gewone volk </li></ul><ul><li>C informele, amicale omgang </li><...
<ul><li>goe·ge·meen·te (de ~ (v.)) </li></ul><ul><li>1 het eenvoudige, gewone publiek / volk </li></ul>Antwoord B
<ul><li>Hoeveel vragen moet het andere team goed hebben om te winnen? </li></ul>Woordbetekenis
<ul><li>A een dubbele betekenis hebbend </li></ul><ul><li>B twijfelachtig </li></ul><ul><li>C klaarblijkelijk </li></ul...
<ul><li>du·bi·eus (bn.) </li></ul><ul><li>1 twijfelachtig </li></ul><ul><li>2 van twijfelachtige reputatie, verdacht </l...
<ul><li>A afzwakking </li></ul><ul><li>B iets doms, stommiteit </li></ul><ul><li>C alledaagse opmerking, trivialiteit <...
<ul><li>ba·na·li·teit (de ~ (v.), ~en) </li></ul><ul><li>1 gemeenplaats, alledaagse opmerking </li></ul><ul><li>2 het ba...
<ul><li>A een spelletje monopoly doen </li></ul><ul><li>B het alleenrecht uitoefenen </li></ul><ul><li>C andere marktp...
<ul><li>mo·no·po·li·ën (onov.ww.) </li></ul><ul><li>1 een spelletje monopoly doen </li></ul>Antwoord A
<ul><li>A verlicht </li></ul><ul><li>B lichtgevend </li></ul><ul><li>C onhandig </li></ul><ul><li>D schitterend </li><...
<ul><li>lu·mi·neus (bn.) </li></ul><ul><li>1 schitterend </li></ul>Antwoord D
<ul><li>A sorteren naar grootte </li></ul><ul><li>B met de vijand heulen </li></ul><ul><li>C langs de huizen trachten...
<ul><li>col·por·te·ren (ov.ww., ook abs.) </li></ul><ul><li>1 (boekwerken, schriftelijke cursussen e.d.) langs de huizen ...
<ul><li>A lichte schijn, aanduiding </li></ul><ul><li>B lachwekkend voorval </li></ul><ul><li>C voedsel bestaande uit...
<ul><li>zweem (de ~ (m.)) </li></ul><ul><li>1 lichte schijn, aanduiding </li></ul>Antwoord A
<ul><li>A knapperig </li></ul><ul><li>B op charmante wijze de aandacht trekkend </li></ul><ul><li>C barstjes in een v...
<ul><li>cra·que·lé (het ~) </li></ul><ul><li>1 barstjes in een verf- of vernislaag of in glazuur </li></ul>Antwoord C
<ul><li>A bevoogding, vaderlijk optreden </li></ul><ul><li>B afdeling binnen de katholieke kerk </li></ul><ul><li>C pes...
<ul><li>pa·ter·na·lis·me (het ~) </li></ul><ul><li>1 bevoogding, vaderlijk optreden </li></ul>Antwoord A
<ul><li>A diep ingrijpend, geen half werk </li></ul><ul><li>B niet glad, ruig </li></ul><ul><li>C vriendschappelijk </...
<ul><li>ru·raal (bn.) </li></ul><ul><li>1 landelijk, bij het platteland horend of passend </li></ul>Antwoord D
<ul><li>A iedereen </li></ul><ul><li>B het eenvoudige, gewone volk </li></ul><ul><li>C informele, amicale omgang </li>...
Woordbetekenis 10 <ul><li>goe·ge·meen·te (de ~ (v.)) </li></ul><ul><li>1 het eenvoudige, gewone publiek / volk </li></ul>...
<ul><li>En de winnaar is… </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aflevering 1

1,498 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,498
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aflevering 1

 1. 2. <ul><li>De taalquiz van de FHJ </li></ul><ul><li>29-08-2007 </li></ul>
 2. 3. <ul><li>De winnaar van vandaag gaat naar de halve finale, waar twee keer drie ploegen tegen elkaar strijden. </li></ul><ul><li>In de finale nemen de twee winnaars van de halve finales het tegen elkaar op. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>-Spelling: Goed of fout? (individueel) </li></ul><ul><li>Begrepen! (toeterteam) </li></ul><ul><li>Dubbelzinnig (team) </li></ul><ul><li>Benoem de fout (individueel) </li></ul><ul><li>Ertussen! (toeterteam) </li></ul><ul><li>Zoek de fout (team) </li></ul><ul><li>Spreekwoorden (individueel) </li></ul><ul><li>Na ‘Benoem de fout’ een tussenstand. Na spreekwoorden een eindstand 1e ronde. De beste twee teams spelen de finale. </li></ul>
 4. 5. <ul><li>- Woordbetekenis (1 tegen 1) </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Is het woord goed of fout gespeld? Ieder teamlid geeft individueel antwoord door het Goed/Fout-bord omhoog te houden. </li></ul><ul><li>Soort spel : Individueel </li></ul><ul><li>Aantal vragen: 10 </li></ul><ul><li>Punten per goed antwoord per teamlid: 1 p. </li></ul><ul><li>Maximaal te behalen punten per team: 30 p. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>voorbeelt </li></ul>
 7. 8. <ul><li>impresie </li></ul>
 8. 9. Goed of Fout ? <ul><li>verassen </li></ul>
 9. 10. Goed of Fout ? <ul><li>carri ëre </li></ul>
 10. 11. Goed of Fout ? <ul><li>aporteren </li></ul>
 11. 12. Goed of Fout ? <ul><li>acuut </li></ul>
 12. 13. Goed of Fout ? <ul><li>incontentie </li></ul>
 13. 14. Goed of Fout ? <ul><li>onozel </li></ul>
 14. 15. Goed of Fout ? <ul><li>studentikoos </li></ul>
 15. 16. Goed of Fout ? <ul><li>criticaster </li></ul>
 16. 17. Goed of Fout ? <ul><li>genociede </li></ul>
 17. 18. <ul><li>De lettergrepen van het woord zijn in de war geraakt. Maak van de lettergrepen het juiste woord. Zodra je als team het woord ziet, geef je het signaal. Eerst geluid maken en het antwoord pas geven als je de beurt hebt gekregen. </li></ul><ul><li>Soort spel : Toeterspel </li></ul><ul><li>Aantal vragen: 5 </li></ul><ul><li>Punten per goed antwoord per teamlid: 5 p. </li></ul><ul><li>Maximaal te behalen punten per team: 25 p. </li></ul>
 18. 19. je voor beeld
 19. 20. Begrepen! <ul><li>Voorbeeldje </li></ul>
 20. 21. Begrepen! <ul><li>le </li></ul>pro sie pij vi maat duc te tie schap
 21. 22. Begrepen! <ul><li>Televisieproductiemaatschappij </li></ul>
 22. 23. Begrepen! <ul><li>baar </li></ul>vrucht lijks we fer hu heids cij
 23. 24. Begrepen! <ul><li>Huwelijksvruchtbaarheidscijfer </li></ul>
 24. 25. Begrepen! <ul><li>ool </li></ul>ri li stiek na jour
 25. 26. Begrepen! <ul><li>Riooljournalistiek </li></ul>
 26. 27. Begrepen! <ul><li>en </li></ul>lich ma ne- in dienst ri ting
 27. 28. Begrepen! <ul><li>Marine-inlichtingendienst </li></ul>
 28. 29. Begrepen! <ul><li>ver </li></ul>ti co den ni ne slaaf
 29. 30. Begrepen! <ul><li>Nicotineverslaafden </li></ul>
 30. 31. <ul><li>De twaalf woorden om een zin mee te maken staan door elkaar. Maak een correcte zin. Je krijgt een punt per correct gebruikt woord, dus maak een zo lang mogelijke zin. Ieder team krijgt een aparte zin. Overleg is toegestaan. </li></ul><ul><li>Zo lang de tijd loopt, mag je de zin veranderen. Als de tijd om is, mag je de zin afmaken – in normaal spreektempo! - maar niet meer veranderen. </li></ul><ul><li>Soort spel: Team </li></ul><ul><li>Vragen per team: 1 </li></ul><ul><li>Punten per goed woord per team: 1 p. (max 12) </li></ul><ul><li>Maximaal te behalen punten per team: 12 p. </li></ul>
 31. 32. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 voorbeeld hoe mooi laat steekt dit goede de elkaar in zien format
 32. 33. <ul><li>Dit goede voorbeeld laat mooi zien hoe dit format in elkaar steekt </li></ul>
 33. 34. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 een verlate flirtende te docent wachten stond de op knipogend studenten groep
 34. 35. <ul><li>Een groep flirtende studenten stond knipogend te wachten op de verlate docent. </li></ul>
 35. 36. Dubbelzinnig 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 arme verwachten zeer volgens kon huurverho-ging de binnenkort huisbaas Jan-Diederik een forse
 36. 37. Antwoord <ul><li>Arme Jan-Diederik kon volgens de huisbaas zeer binnenkort een forse huurverhoging verwachten. </li></ul>
 37. 38. Betekenis 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 studiebollen wordt in van eens de dan zogenaamde stof aangetroffen boekenkast meer
 38. 39. Antwoord <ul><li>In de boekenkast van zogenaamde studiebollen wordt meer dan eens stof aangetroffen. </li></ul>
 39. 40. Betekenis 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 veilig dat aangeschoten naar zorgde nuchtere ervoor kwam zijn Bob vriendengroep huis
 40. 41. Antwoord <ul><li>Nuchtere Bob zorgde ervoor dat zijn aangeschoten vriendengroep veilig naar huis kwam. </li></ul>
 41. 42. Betekenis 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 en de kassajuffrouw van Loes scande Jaap magnetron-maaltijden bevallige gezonde de razendsnel
 42. 43. Antwoord <ul><li>De bevallige kassajuffrouw scande razendsnel de gezonde magnetronmaaltijden van Jaap en Loes. </li></ul>
 43. 44. <ul><li>In de zin staat een fout. Hoe heet deze fout? </li></ul><ul><li>Kies voor A, B, C, D of E en houd het antwoord van je keuze omhoog. Dit onderdeel is individueel. </li></ul><ul><li>Soort spel: Individueel </li></ul><ul><li>Aantal vragen: 5 </li></ul><ul><li>Punten per goed antwoord per persoon: 2 p. </li></ul><ul><li>Maximaal te behalen punten per team: 30 p. </li></ul>
 44. 45. <ul><li>Je hebt de volgende antwoordmogelijkheden: </li></ul><ul><li>A Pleonasme (“houten boomstam”) </li></ul><ul><li>B Tautologie (“zoals bijvoorbeeld”) </li></ul><ul><li>C Incongruentie (“de media krijgt de schuld” ) </li></ul><ul><li>D Contaminatie (“optelefoneren”) </li></ul><ul><li>E Tangconstructie (“de gisteren op vliegveld Zaventem gearriveerde vermoeide minister-president”) </li></ul>
 45. 46. <ul><li>Het regende zo hard, dat Jan haast bijna geen hand meer voor ogen zag. </li></ul><ul><li>A Pleonasme (“houten boomstam”) </li></ul><ul><li>B Tautologie (“zoals bijvoorbeeld”) </li></ul><ul><li>C Incongruentie (“de media krijgt de schuld”) </li></ul><ul><li>D Contaminatie (“optelefoneren”) </li></ul><ul><li>E Tangconstructie (“de - - - - - minister-president”) </li></ul>
 46. 47. Benoem de fout <ul><li>De benzine kostte vroeger veel minder duur dan nu. </li></ul><ul><li>A Pleonasme (“houten boomstam”) </li></ul><ul><li>B Tautologie (“zoals bijvoorbeeld”) </li></ul><ul><li>C Incongruentie (“de media krijgt de schuld”) </li></ul><ul><li>D Contaminatie (“optelefoneren”) </li></ul><ul><li>E Tangconstructie (“de - - - - - minister-president”) </li></ul>
 47. 48. Benoem de fout <ul><li>Jan laat iedere morgen, voordat hij met de fiets door weer en wind naar zijn werk in de binnenstad gaat, de hond uit. </li></ul><ul><li>A Pleonasme (“houten boomstam”) </li></ul><ul><li>B Tautologie (“zoals bijvoorbeeld”) </li></ul><ul><li>C Incongruentie (“de media krijgt de schuld”) </li></ul><ul><li>D Contaminatie (“optelefoneren”) </li></ul><ul><li>E Tangconstructie (“de - - - - - minister-president”) </li></ul>
 48. 49. Benoem de fout <ul><li>Ieder jaar rijdt Sinterklaas begin december weer op zijn witte schimmel door het land. </li></ul><ul><li>A Pleonasme </li></ul><ul><li>B Tautologie </li></ul><ul><li>C Incongruentie </li></ul><ul><li>D Contaminatie </li></ul><ul><li>E Tangconstructie </li></ul>
 49. 50. Benoem de fout <ul><li>Die groep melige studievriendinnen lachen werkelijk waar om iedere grap. </li></ul><ul><li>A Pleonasme </li></ul><ul><li>B Tautologie </li></ul><ul><li>C Incongruentie </li></ul><ul><li>D Contaminatie </li></ul><ul><li>E Tangconstructie </li></ul>
 50. 51. <ul><li>Welk woord past ertussen en vormt een apart woord zowel met het woord voor de …. als met het woord na de ….? Maak geluid zodra je het woord weet! </li></ul><ul><li>Soort spel: Toeterteam </li></ul><ul><li>Aantal vragen: 10 </li></ul><ul><li>Punten per goed woord: 2 p. </li></ul><ul><li>Maximaal te behalen punten per team: 20 p. </li></ul>
 51. 52. <ul><li>tuig </li></ul>... Voorbeeld zin
 52. 53. Ertussen! <ul><li>stok </li></ul>.... Feest tent
 53. 54. Ertussen! <ul><li>renner </li></ul>.... Vlieg wiel
 54. 55. Ertussen! <ul><li>verslag </li></ul>......... Tennis wedstrijd
 55. 56. Ertussen!a <ul><li>vrijheid </li></ul>.... Druk pers
 56. 57. Ertussen! <ul><li>vraag </li></ul>... Achter ham
 57. 58. Ertussen! <ul><li>tuig </li></ul>... on zin
 58. 59. Ertussen! <ul><li>steen </li></ul>..... Peper molen
 59. 60. Ertussen! <ul><li>huis </li></ul>… . Kinder mode
 60. 61. Ertussen! <ul><li>schap </li></ul>...... Huis genoot
 61. 62. Ertussen! <ul><li>zak </li></ul>.... Plus punt
 62. 63. <ul><li>Welk woord in de zin is verkeerd gespeld? Elk team krijgt twee zinnen te verbeteren. Geef binnen tien seconden aan welk woord fout gespeld is. </li></ul><ul><li>Soort spel: Teamspel </li></ul><ul><li>Aantal vragen per team: 2 </li></ul><ul><li>Punten per goed woord: 5 p. </li></ul><ul><li>Maximaal te behalen punten per team: 10 p. </li></ul>
 63. 64. <ul><li>Deze voorbeeldzin is in het weekend geschreven door een geïriteerde docent. </li></ul>10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 64. 65. <ul><li>De balorige studenten werden door de conciérge van het schoolplein verwijderd. </li></ul>10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 65. 66. Zoek de fout! <ul><li>Het propedeusejaar wordt door veel eerstejaarsstudenten zeker niet als makkellijk ervaren. </li></ul>10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 66. 67. Zoek de fout! <ul><li>De hobbyisten betaalden kontant voor hun luxueuze hotelkamer. </li></ul>10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 67. 68. Zoek de fout! <ul><li>De productiekosten waren dan wel exorbitant hoog, maar de hand gemaakte galajurk zag er werkelijk majestueus uit. </li></ul>10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 68. 69. Zoek de fout! <ul><li>Met groot machtsvertoon joeg de politie agresieve hangjongeren het antikraakpand uit. </li></ul>10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 69. 70. Zoek de fout! <ul><li>Als een kip zonder kop rende de op vrije voeten geraakte recidivist pardoes tegen een patroullewagen aan. </li></ul>10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 70. 71. Zoek de fout! <ul><li>Een stoet claxonerende vrachtauto’s bracht samen met de op het dorpsplein spelende fanfare een kakafonie aan geluid voort. </li></ul>10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 71. 72. Zoek de fout! <ul><li>De afzichtelijke kortingscouponnen zijn zowiezo geldig tot medio november dit jaar. </li></ul>10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 72. 73. Zoek de fout! <ul><li>Enigzins verontrust door een scherpe brandlucht, rende de buurvrouw in haar pyjama paniekerig haar fraaie negentiende-eeuwse grachtenpandje uit. </li></ul>10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 73. 74. Zoek de fout! <ul><li>Nadat Derk en Kees zich hadden gelegimiteerd, werden ze door de Noord-Brabantse politie zonder blikken of blozen hardhandig in bewaring gesteld. </li></ul>10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 74. 75. <ul><li>Welk woord ontbreekt in het spreekwoord? Schrijf allemaal het ontbrekende woord met krijt op het bordje. </li></ul><ul><li>Soort spel: Individueel </li></ul><ul><li>Aantal vragen: 10 </li></ul><ul><li>Punten per goed antwoord: 1 p. </li></ul><ul><li>Maximaal te behalen punten per team: 30 p. </li></ul>
 75. 76. <ul><li>Het goede ....... geven. </li></ul>voorbeeld
 76. 77. <ul><li>Wat men in ….. doet, moet men nuchter bezuren. </li></ul>dronkenschap
 77. 78. Spreekwoorden <ul><li>Daar is geen … op te trekken. </li></ul>peil
 78. 79. Spreekwoorden <ul><li>Anderhalve … en een paardenkop. </li></ul>man
 79. 80. <ul><li>Dat is …. naar Noorwegen brengen. </li></ul>balken
 80. 81. Spreekwoorden <ul><li>Van een …kan men geen veren plukken. </li></ul>kikker
 81. 82. Spreekwoorden <ul><li>Zo vol zitten met streken als een … met keutels. </li></ul>konijn
 82. 83. Spreekwoorden <ul><li>De …de bel aanbinden. </li></ul>kat
 83. 84. Spreekwoorden <ul><li>Er geen … over laten groeien. </li></ul>gras
 84. 85. Spreekwoorden <ul><li>Het is niet alles … wat er blinkt. </li></ul>goud
 85. 86. Spreekwoorden <ul><li>De …verlaten het zinkende schip. </li></ul>ratten
 86. 87. <ul><li>Welke twee teams hebben de meeste punten gehaald en mogen het in de finale tegen elkaar opnemen? </li></ul><ul><li>De persoon met de meeste punten vertegenwoordigt het team. </li></ul>
 87. 88. <ul><li>Wat is de juiste betekenis van het woord? A, B, C of D? </li></ul><ul><li>Eerst speelt het team dat achter staat. </li></ul><ul><li>Aantal vragen: 10 </li></ul><ul><li>Aantal punten per vraag: 10 </li></ul>Woordbetekenis
 88. 89. <ul><li>A een dubbele betekenis hebbend </li></ul><ul><li>B twijfelachtig </li></ul><ul><li>C klaarblijkelijk </li></ul><ul><li>D geloofwaardig klinkend </li></ul>dubieus
 89. 90. Woordbetekenis 1 <ul><li>du·bi·eus (bn.) </li></ul><ul><li>1 twijfelachtig </li></ul><ul><li>2 van twijfelachtige reputatie, verdacht </li></ul>Antwoord B
 90. 91. <ul><li>A afzwakking </li></ul><ul><li>B iets doms, stommiteit </li></ul><ul><li>C alledaagse opmerking, trivialiteit </li></ul><ul><li>D klein, licht muziekstuk </li></ul>banaliteit
 91. 92. Woordbetekenis 2 <ul><li>ba·na·li·teit (de ~ (v.), ~en) </li></ul><ul><li>1 gemeenplaats, alledaagse opmerking </li></ul><ul><li>2 het banaal-zijn, trivialiteit, vulgariteit </li></ul>Antwoord C
 92. 93. <ul><li>A een spelletje monopoly doen </li></ul><ul><li>B het alleenrecht uitoefenen </li></ul><ul><li>C andere marktpartijen wegconcurreren </li></ul><ul><li>D altijd dezelfde weg bewandelen </li></ul>monopoliën
 93. 94. <ul><li>mo·no·po·li·ën (onov.ww.) </li></ul><ul><li>1 een spelletje monopoly doen </li></ul>Antwoord A
 94. 95. <ul><li>A verlicht </li></ul><ul><li>B lichtgevend </li></ul><ul><li>C onhandig </li></ul><ul><li>D schitterend </li></ul>lumineus
 95. 96. <ul><li>lu·mi·neus (bn.) </li></ul><ul><li>1 schitterend </li></ul>Antwoord D
 96. 97. <ul><li>A sorteren naar grootte </li></ul><ul><li>B met de vijand heulen </li></ul><ul><li>C langs de huizen trachten te verkopen </li></ul><ul><li>D gezamenlijk opdragen </li></ul>colporteren
 97. 98. <ul><li>col·por·te·ren (ov.ww., ook abs.) </li></ul><ul><li>1 (boekwerken, schriftelijke cursussen e.d.) langs de huizen trachten te verkopen </li></ul>Antwoord C
 98. 99. <ul><li>A lichte schijn, aanduiding </li></ul><ul><li>B lachwekkend voorval </li></ul><ul><li>C voedsel bestaande uit het weefsel van vissen </li></ul><ul><li>D grote ongeregelde menigte van personen, dieren of zaken </li></ul>zweem
 99. 100. <ul><li>zweem (de ~ (m.)) </li></ul><ul><li>1 lichte schijn, aanduiding </li></ul>Antwoord A
 100. 101. <ul><li>A knapperig </li></ul><ul><li>B op charmante wijze de aandacht trekkend </li></ul><ul><li>C barstjes in een verf- of vernislaag of in glazuur </li></ul><ul><li>D nagerecht </li></ul>craquelé
 101. 102. <ul><li>cra·que·lé (het ~) </li></ul><ul><li>1 barstjes in een verf- of vernislaag of in glazuur </li></ul>Antwoord C
 102. 103. <ul><li>A bevoogding, vaderlijk optreden </li></ul><ul><li>B afdeling binnen de katholieke kerk </li></ul><ul><li>C pessimistische gedachten koesteren over de toekomst </li></ul><ul><li>D kunststroming rond 1900 </li></ul>paternalisme
 103. 104. <ul><li>pa·ter·na·lis·me (het ~) </li></ul><ul><li>1 bevoogding, vaderlijk optreden </li></ul>Antwoord A
 104. 105. <ul><li>A diep ingrijpend, geen half werk </li></ul><ul><li>B niet glad, ruig, </li></ul><ul><li>C vriendschappelijk </li></ul><ul><li>D landelijk, bij het platteland horend of passend </li></ul>Ruraal
 105. 106. <ul><li>ru·raal (bn.) </li></ul><ul><li>1 landelijk, bij het platteland horend of passend </li></ul>Antwoord D
 106. 107. <ul><li>A iedereen </li></ul><ul><li>B het eenvoudige, gewone volk </li></ul><ul><li>C informele, amicale omgang </li></ul><ul><li>D regelmaat, gewoonte </li></ul>goegemeente
 107. 108. <ul><li>goe·ge·meen·te (de ~ (v.)) </li></ul><ul><li>1 het eenvoudige, gewone publiek / volk </li></ul>Antwoord B
 108. 109. <ul><li>Hoeveel vragen moet het andere team goed hebben om te winnen? </li></ul>Woordbetekenis
 109. 110. <ul><li>A een dubbele betekenis hebbend </li></ul><ul><li>B twijfelachtig </li></ul><ul><li>C klaarblijkelijk </li></ul><ul><li>D geloofwaardig klinkend </li></ul>dubieus
 110. 111. <ul><li>du·bi·eus (bn.) </li></ul><ul><li>1 twijfelachtig </li></ul><ul><li>2 van twijfelachtige reputatie, verdacht </li></ul>Antwoord B
 111. 112. <ul><li>A afzwakking </li></ul><ul><li>B iets doms, stommiteit </li></ul><ul><li>C alledaagse opmerking, trivialiteit </li></ul><ul><li>D klein, licht muziekstuk </li></ul>banaliteit
 112. 113. <ul><li>ba·na·li·teit (de ~ (v.), ~en) </li></ul><ul><li>1 gemeenplaats, alledaagse opmerking </li></ul><ul><li>2 het banaal-zijn, trivialiteit, vulgariteit </li></ul>Antwoord C
 113. 114. <ul><li>A een spelletje monopoly doen </li></ul><ul><li>B het alleenrecht uitoefenen </li></ul><ul><li>C andere marktpartijen wegconcurreren </li></ul><ul><li>D altijd dezelfde weg bewandelen </li></ul>monopoliën
 114. 115. <ul><li>mo·no·po·li·ën (onov.ww.) </li></ul><ul><li>1 een spelletje monopoly doen </li></ul>Antwoord A
 115. 116. <ul><li>A verlicht </li></ul><ul><li>B lichtgevend </li></ul><ul><li>C onhandig </li></ul><ul><li>D schitterend </li></ul>lumineus
 116. 117. <ul><li>lu·mi·neus (bn.) </li></ul><ul><li>1 schitterend </li></ul>Antwoord D
 117. 118. <ul><li>A sorteren naar grootte </li></ul><ul><li>B met de vijand heulen </li></ul><ul><li>C langs de huizen trachten te verkopen </li></ul><ul><li>D gezamenlijk opdragen </li></ul>colporteren
 118. 119. <ul><li>col·por·te·ren (ov.ww., ook abs.) </li></ul><ul><li>1 (boekwerken, schriftelijke cursussen e.d.) langs de huizen trachten te verkopen </li></ul>Antwoord C
 119. 120. <ul><li>A lichte schijn, aanduiding </li></ul><ul><li>B lachwekkend voorval </li></ul><ul><li>C voedsel bestaande uit het weefsel van vissen </li></ul><ul><li>D grote ongeregelde menigte van personen, dieren of zaken </li></ul>zweem
 120. 121. <ul><li>zweem (de ~ (m.)) </li></ul><ul><li>1 lichte schijn, aanduiding </li></ul>Antwoord A
 121. 122. <ul><li>A knapperig </li></ul><ul><li>B op charmante wijze de aandacht trekkend </li></ul><ul><li>C barstjes in een verf- of vernislaag of in glazuur </li></ul><ul><li>D nagerecht </li></ul>craquelé
 122. 123. <ul><li>cra·que·lé (het ~) </li></ul><ul><li>1 barstjes in een verf- of vernislaag of in glazuur </li></ul>Antwoord C
 123. 124. <ul><li>A bevoogding, vaderlijk optreden </li></ul><ul><li>B afdeling binnen de katholieke kerk </li></ul><ul><li>C pessimistische gedachten koesteren over de toekomst </li></ul><ul><li>D kunststroming rond 1900 </li></ul>paternalisme
 124. 125. <ul><li>pa·ter·na·lis·me (het ~) </li></ul><ul><li>1 bevoogding, vaderlijk optreden </li></ul>Antwoord A
 125. 126. <ul><li>A diep ingrijpend, geen half werk </li></ul><ul><li>B niet glad, ruig </li></ul><ul><li>C vriendschappelijk </li></ul><ul><li>D landelijk, bij het platteland horend of passend </li></ul>Ruraal
 126. 127. <ul><li>ru·raal (bn.) </li></ul><ul><li>1 landelijk, bij het platteland horend of passend </li></ul>Antwoord D
 127. 128. <ul><li>A iedereen </li></ul><ul><li>B het eenvoudige, gewone volk </li></ul><ul><li>C informele, amicale omgang </li></ul><ul><li>D regelmaat, gewoonte </li></ul>goegemeente
 128. 129. Woordbetekenis 10 <ul><li>goe·ge·meen·te (de ~ (v.)) </li></ul><ul><li>1 het eenvoudige, gewone publiek / volk </li></ul>Antwoord B
 129. 130. <ul><li>En de winnaar is… </li></ul>

×