Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Korejzova Domain Day

1,797 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Korejzova Domain Day

 1. 1. JUDr. Petra Korejzová SPORY O DOMÉNY .CZ Domain Day
 2. 2. Domain Day
 3. 3. Právní základ <ul><li>Práva na označení </li></ul><ul><li>Jméno a příjmení </li></ul><ul><li>Obchodní jméno - firma </li></ul><ul><li>Vlastnictví nezapsaného označení </li></ul><ul><li>Vlastnictví registrovaného označení – ochranné známky </li></ul>Domain Day
 4. 4. Právní základ <ul><li>Doména CZ </li></ul><ul><li>1993 - Doména první úrovně CZ (ccTLD CZ) jako nástupce domény CS </li></ul><ul><li>1999 - Správa domény CZ zájmovým sdružením CZ.NIC </li></ul><ul><li>Název domény může obsahovat pouze písmena (a-z), čísla (0-9) a pomlčku (-), která nesmí být ani na začátku ani na konci jména. Délka doménového jména nesmí přesáhnout 63 znaků. Zásada při registraci: „Kdo dříve příjde …“ </li></ul><ul><li>Vlastník domény (držitel) má právo s doménou nakládat. </li></ul><ul><li>Ochranná známka </li></ul><ul><li>Zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách </li></ul><ul><li>Registraci provádí Úřad průmyslového vlastnictví v Praze zápisem do rejstříku </li></ul><ul><li>Vlastník OZ má kromě práva nakládat s OZ výlučné právo k předmětu ochrany tj., že nesmí být ve svém výkonu práva nikým rušen a může se proti rušiteli domáhat u soudu: </li></ul><ul><ul><li>Zdržet se závadného jednání a odstranit následky </li></ul></ul><ul><ul><li>Náhrada škody, bezdůvodného obohacení, přiměřené zadostiučinění (vyjádřeno i v penězích) </li></ul></ul>Domain Day
 5. 5. Rozhodovací orgány <ul><li>Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky </li></ul><ul><li>SOUDY </li></ul><ul><li>Od 1.1.2008 Městský soud v Praze příslušný pro řešení sporů z průmyslových práv </li></ul><ul><li>V ostatních případech krajské soudy </li></ul>Domain Day www. soud.cz Možnost kombinace obou řízení Pravomoc a příslušnost dána zák. č. 99/1963 Sb. (OSŘ) a zák. č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví Převod domény na žalobce lze uplatnit v rámci zdržovacího nároku, musí být odůvodněn Je možné uplatnit finanční nároky
 6. 6. Řízení před Rozhodčím soudem při HK a AK ČR <ul><li>Pravomoc a příslušnost Rozhodčího soudu je založena na rozhodčí veřejné nabídce, která je obsažená v Pravidlech vydaných sdružením CZ.NIC (čl. 18 odst. 1) </li></ul><ul><li>Pravidla alternativního řešení sporů v platnosti od 1.10.2007 </li></ul><ul><li>Prokazuje se nejen shodnost (zaměnitelná podobnost s dřívějším právem (právy), ale i nedobrá víra </li></ul><ul><li>Není možné vznášet finanční nároky </li></ul>Domain Day
 7. 7. Řízení před soudy <ul><li>Pravomoc a příslušnost dána zák. č. 99/1963 Sb. (OSŘ) a zák. č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví </li></ul><ul><li>Převod domény na žalobce lze uplatnit v rámci zdržovacího nároku, musí být odůvodněn </li></ul><ul><li>Je možné uplatnit finanční nároky </li></ul>Domain Day
 8. 8. Výkon rozhodnutí <ul><li>Rozhodnutí je vykonáno sdružením CZ.NIC, které akceptuje vykonatelná pravomocná soudní rozhodnutí a rozhodčí nálezy. </li></ul><ul><li>Je třeba správně formulovat žalobní nárok (petit), aby bylo rozhodnutí určité a vykonatelné. </li></ul>Domain Day
 9. 9. Kontakt JUDr. Petra Korejzová p [email_address] Domain Day

×