Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GW-Rdam / RWS // MOW programma
                       Bestekken:
 Vlaams-Nederlandse      ...
Bestekken: RAW-systematiek

REGELGEVING BIJ AANBESTEDING VAN WERKEN
BIJ GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
  De volgende regelgevin...
Bestekken: RAW-systematiek

Wijze van marktbenadering, externe opdrachtverstrekking, het uitbrengen
van offertes en accept...
Bestekken: RAW-systematiek

RAW-bestek is bestek op basis van UAV
  Artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard:

  Voorz...
Bestekken: RAW-systematiek

RAW-bestek is bestek waarbij (veel) zaken zijn
vastgelegd, GESTANDAARDISEERD:
  in bestek: p...
Bestekken: RAW-systematiek

Beheer van (eigen) standaard-teksten kan goed worden
GESTANDAARDISEERD (en beheerd):
  in be...
Bestekken: RAW-systematiek

quot;koppelingenquot; met:
  CAD
  kostprijsmodule(s)
  administratie(s)
  verrekening...
Bestekken: RAW-systematiek

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING:
De door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde...
Bestekken: RAW-systematiek

De door de
Raadscommissie Risicoregeling GWW
vastgestelde loonkosten-, brandstoffen-
en bouwst...
Bestekken: RAW-systematiek

Vragen/informatie/opmerkingen/enz.:
met vriendelijke groeten,
Frans Rops
Adviseur Bestekken (c...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vlaanderen en RAW-systematiek

1,278 views

Published on

introductie RAW-systematiek bij MOW in Vlaanderen

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vlaanderen en RAW-systematiek

 1. 1. GW-Rdam / RWS // MOW programma Bestekken: Vlaams-Nederlandse RAW-systematiek bijeenkomst Kennis- en Ervarings- uitwisseling (info: Contractvorming-IGWR Contractvorming-IGWR) IGWR > Op donderdag 07 mei 2009 worden bij de Vlaams-Nederlandse bijeenkomst Tevens wordt verwezen naar Kennis- en Ervarings-uitwisseling uitgereikt en behandeld : - de print van het quot;programma GW-Rdam / RWS / MOWquot;; Contractvorming-IGWR: - (de print van) het programma BASISKENNIS STAD onderdeel bestekken; 1 Gestandaardiseerde besteksbepalingen - KPD GwwBestek.NET (software); 2 Raamcontracten > worden (ter inzage) op tafel gelegd en (deels) besproken : 3 Regelingen - Moer0110; - SIR-0609; + Aanvullende informatie - Bestek nr. 1-098-07 Eenheidsprijzen Rioleringswerkzaamheden; o.a. (verwijzingen naar): - Bestek nr. 1-153-08 Eenheidsprijzen Markeringswerkzaamheden; -Info: ECK-besteksdeskundigheid - Bestek nr. 1-083-08 Leveren betonnen rioleringsmaterialen; -Regel: Bestanden vigerend Moederbestek -Regel: Gebruik Eenheidsprijzenbestek (Prijsafspraak) > en wordt inzage gegeven in (het gebruik van) : -Info: Basiskennis Stad Bestekken RAW-systematiek - GwwBestek.NET, quot;RAW-systematiek-bestekschrijven-softwarequot; van KPD -enz. - CD-RAW, quot;bibliotheek/naslagwerk(-software)quot; van CROW. (informatie wordt regelmatig toegevoegd) d.d. 7-5-2009 Kennis- en Ervarings- Dia nr. 1 van 10 uitwisseling FAM.Rops@gw.rotterdam.nl
 2. 2. Bestekken: RAW-systematiek REGELGEVING BIJ AANBESTEDING VAN WERKEN BIJ GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM De volgende regelgevingen zijn van kracht, in afdalende zin: Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten BAO Aanbestedings Reglement voor Werken (ARW 2005) Arresten van de Hoge Raad Wijze van Marktbenadering, externe opdrachtverstrekking, het uitbrengen van offertes en accepteren van opdrachten door GW (Directie-instructie 2007/ABZ/33) Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) d.d. 7-5-2009 Vlaams-Nederlandse bijeenkomst Contractvorming Dia nr. 2 van 10 Kennis- en ervaringsuitwisseling GW-Rdam / RWS // MOW FAM.Rops@gw.rotterdam.nl
 3. 3. Bestekken: RAW-systematiek Wijze van marktbenadering, externe opdrachtverstrekking, het uitbrengen van offertes en accepteren van opdrachten door GW-Rdam in tabel: d.d. 7-5-2009 Vlaams-Nederlandse bijeenkomst Contractvorming Dia nr. 3 van 10 Kennis- en ervaringsuitwisseling GW-Rdam / RWS // MOW FAM.Rops@gw.rotterdam.nl
 4. 4. Bestekken: RAW-systematiek RAW-bestek is bestek op basis van UAV Artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard: Voorzover daarvan in deze Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn van toepassing de Uniforme Admini- stratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (U.A.V. 1989), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 25 augustus 1989 no. MJZ 25 889 007 van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde- ning en Milieubeheer, van Verkeer en Waterstaat en van de Staatssecretaris van Defensie. d.d. 7-5-2009 Vlaams-Nederlandse bijeenkomst Contractvorming Dia nr. 4 van 10 Kennis- en ervaringsuitwisseling GW-Rdam / RWS // MOW FAM.Rops@gw.rotterdam.nl
 5. 5. Bestekken: RAW-systematiek RAW-bestek is bestek waarbij (veel) zaken zijn vastgelegd, GESTANDAARDISEERD: in bestek: précontractueel / beschrijving / bepalingen ......voortkomend uit bestek-beschrijving: inschrijvingsstaat Artikel 01.01.01 lid 01 van een (RAW-)bestek: Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW. d.m.v. nummering en/of codering worden zaken gekoppeld sturing van administratie/verrekening en quot;technischequot; zaken d.d. 7-5-2009 Vlaams-Nederlandse bijeenkomst Contractvorming Dia nr. 5 van 10 Kennis- en ervaringsuitwisseling GW-Rdam / RWS // MOW FAM.Rops@gw.rotterdam.nl
 6. 6. Bestekken: RAW-systematiek Beheer van (eigen) standaard-teksten kan goed worden GESTANDAARDISEERD (en beheerd): in bestek: précontractueel / beschrijving / bepalingen quot;volgens de Standaardquot; ......voortkomend uit bestek-beschrijving: inschrijvingsstaat quot;volgens de Standaardquot; d.m.v. nummering en/of codering worden zaken gekoppeld quot;volgens de Standaardquot; sturing van administratie/verrekening quot;volgens de Standaardquot; (aan)sturing van quot;technische zakenquot; quot;volgens de Standaardquot; d.d. 7-5-2009 Vlaams-Nederlandse bijeenkomst Contractvorming Dia nr. 6 van 10 Kennis- en ervaringsuitwisseling GW-Rdam / RWS // MOW FAM.Rops@gw.rotterdam.nl
 7. 7. Bestekken: RAW-systematiek quot;koppelingenquot; met: CAD kostprijsmodule(s) administratie(s) verrekening(en) enz. kunnen goed worden GESTANDAARDISEERD (en beheerd): d.m.v. nummering en/of codering zaken quot;koppelenquot; zoveel als mogelijk: quot;volgens de Standaardquot; (zoveel als mogelijk dezelfde nummeringen en/of coderingen gebruiken en/of gestandaardiseerd quot;koppelenquot;) d.d. 7-5-2009 Vlaams-Nederlandse bijeenkomst Contractvorming Dia nr. 7 van 10 Kennis- en ervaringsuitwisseling GW-Rdam / RWS // MOW FAM.Rops@gw.rotterdam.nl
 8. 8. Bestekken: RAW-systematiek BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING: De door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde loonkos- ten-, brandstoffen- en bouwstoffenindexen alsmede de indeling in groepen van brandstoffen en bouwstoffen, zijn bindend voor beide partijen. loonkostenbestanddeel verrekening van wijzigingen in loonkosten brandstoffenbestanddeel verrekening van wijzigingen in kosten van brandstofgroepen kosten van bouwstofgroepen verrekening van wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen d.d. 7-5-2009 Vlaams-Nederlandse bijeenkomst Contractvorming Dia nr. 8 van 10 Kennis- en ervaringsuitwisseling GW-Rdam / RWS // MOW FAM.Rops@gw.rotterdam.nl
 9. 9. Bestekken: RAW-systematiek De door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde loonkosten-, brandstoffen- en bouwstoffenindexen alsmede de indeling in groepen van brandstoffen en bouwstoffen: de(bijgaande) indexen zijn vastgesteld tot en met augustus 2008, met uitzondering van de indexen voor: -loonkosten, deze zijn vastgesteld tot en met september 2008 d.d. 7-5-2009 Vlaams-Nederlandse bijeenkomst Contractvorming Dia nr. 9 van 10 Kennis- en ervaringsuitwisseling GW-Rdam / RWS // MOW FAM.Rops@gw.rotterdam.nl
 10. 10. Bestekken: RAW-systematiek Vragen/informatie/opmerkingen/enz.: met vriendelijke groeten, Frans Rops Adviseur Bestekken (contractvorming) Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam Gemeente Rotterdam Postbus 6633 3002AP Rotterdam ka. 07.16 Europoint III Galvanistraat 15 3029AD Rotterdam telefoon Mobiel +3110489 4687 (wordt doorgeschakeld naar +31612584018) E-mail (werk) FAM.Rops@gw.rotterdam.nl (privé) famfrops@kabelfoon.nl Website http://www.gw.rotterdam.nl (<http://sjaan.rotterdam.nl/ICR:Contractvorming-IGWR>) d.d. 7-5-2009 Vlaams-Nederlandse bijeenkomst Contractvorming Dia nr. 10 van 10 Kennis- en ervaringsuitwisseling GW-Rdam / RWS // MOW FAM.Rops@gw.rotterdam.nl

×