Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
********Disediakan oleh ******** NURUL HUSNA BT AWANG ( 158471)ROSYAHIRA RAMADA BT RUZELAN (157399)     *************...
Faktor yangJenis – jenis  mempengaruhi Pertanian    kegiatan         Pertanian
Pertanian        Pertanian pindah         sara diri      Pertanian       ladang
Merupakan pertanian sara diri yang berkonsepkan mengikut perpindahan orang asli/kaum bukit.Taburannya berselerak di kawa...
Hutan dibersihkan dan dibakar. Abunyadijadikan baja tanah.Tanaman itu akan ditanam oleh ahlikeluarga dengan gunakan alat...
Pertanian ini berkonsepkan kepada kegiatan secaragiat setempat untuk keperluan keluarga dan jika adalebihan ia akan dijua...
Keluasannya melebihi 40 hektar.Dijalankan secara besar-besaran oleh syarikatbesar.Menanam tanaman dagangan sepertigetah...
Faktor yang mempengaruhi  kegiatan pertanian  Faktor    Faktor  fizikal   teknikal  Faktor    Faktor  eko...
Muka bumi
Tanah - tanih   Tanah lanar di lembangan dan delta sungai   sesuai untuk penanaman padi sawah.   Tanah laterit se...
Iklim   Hujan tahunan melebihi 2500mm setahun   dan suhu yang tinggi sepanjang   tahun sesuai untuk tanaman sepert...
Saliran Kawasan bersaliran buruk (paya) sesuai untuk penanaman padi sawah. Yang bersaliran baik sesuai untuk tanaman  ...
Teknologi modenPenggunaan baja kimia, racun serangga danpenggunaan jentera seperti jentolak, jentuaidan traktor telah me...
Bantuan modal dan pelaburandalam teknologi melalui skimansuran oleh kerajaan.Adanya agensi-agensi kerajaanseperti FELDA,...
Sering menjadi penghalangkepada cara-cara pertanianmoden namun cara pertaniantradisional sesuai bagi ladang-ladang kecil.
Blog1
Blog1
Blog1
Blog1
Blog1
Blog1
Blog1
Blog1
Blog1
Blog1
Blog1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Blog1

1,061 views

Published on

how to blogging

Published in: Education
 • Be the first to comment

Blog1

 1. 1. ********Disediakan oleh ******** NURUL HUSNA BT AWANG ( 158471)ROSYAHIRA RAMADA BT RUZELAN (157399) *********************
 2. 2. Faktor yangJenis – jenis mempengaruhi Pertanian kegiatan Pertanian
 3. 3. Pertanian Pertanian pindah sara diri Pertanian ladang
 4. 4. Merupakan pertanian sara diri yang berkonsepkan mengikut perpindahan orang asli/kaum bukit.Taburannya berselerak di kawasan pedalaman di sesebuah negara. Skala atau saiz taninya amat kecil iaitu kurang satu hektar.Jenis tanaman yang biasa ialah tanaman jangka pendek atau tanaman kontan seperti ubi keledek, ubi kayu, jagung dan mungkin bercampur dengan ternakan seperti ayam dan itik.Teknik tanamannya menggunakan kaedah tradisional sistem tebang dan bakarTenaga buruh terdiri dari kaum keluarga dan dilakukan secara bergotong royong dengan masyarakat setempat.Apabila kesuburan tanah hilang ,mereka berpindah ke tempat baru.
 5. 5. Hutan dibersihkan dan dibakar. Abunyadijadikan baja tanah.Tanaman itu akan ditanam oleh ahlikeluarga dengan gunakan alat dan carapenanaman tradisional dan mudah.Hasil tanaman akan dituai oleh ahlikeluarga menggunakan alat tradisional.Akan berpindah ke kawasan lain yang lebihsubur dan keburukannya ialah kawasanyang ditinggalkan ditumbuhi belukar.
 6. 6. Pertanian ini berkonsepkan kepada kegiatan secaragiat setempat untuk keperluan keluarga dan jika adalebihan ia akan dijual kepada masyrakat setempat.Jenis tanaman utama ialah padi sawah dandiusahakan oleh petani-petani tradisonal di desa-desa.lokasinya terletak di delta-delta atau lmbah-lembahsungai yang subur seperti delta kelantan, delta chaophraya, delta mekong.skala taninya kurang dari 10 hektar dan tidakekonomi.corak penggunaan tanah giat dan menggunakantenaga buruh keluarga diguna secara intensif.
 7. 7. Keluasannya melebihi 40 hektar.Dijalankan secara besar-besaran oleh syarikatbesar.Menanam tanaman dagangan sepertigetah, kelapa sawit dan teh .Menggunakan tenaga buruh yangramai, peralatan moden, racun serangga, bajaurea dan biji benih yang bermutu tinggi.Mengeluarkan hasil yang tinggi dan keba-nyakannya diekspot.
 8. 8. Faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian Faktor Faktor fizikal teknikal Faktor Faktor ekonomi tradisional
 9. 9. Muka bumi
 10. 10. Tanah - tanih Tanah lanar di lembangan dan delta sungai sesuai untuk penanaman padi sawah. Tanah laterit sesuai untuk tanaman seperti getah, kelapa sawit, koko (kaki bukit). Tanah berpasir sepanjang pinggir pantai untuk tanaman kelapa. Tanah gambut untuk tanaman nanas (kawasan berpaya).
 11. 11. Iklim Hujan tahunan melebihi 2500mm setahun dan suhu yang tinggi sepanjang tahun sesuai untuk tanaman seperti getah, kelapa sawit, koko, kopi, tembakau dan lada hitam. Hujan yang banyak dan suhu rendah kira- kira 18 C sesuai untuk penanaman teh dan buah-buahan serta sayur-sayuran hawa sederhana di Cameron Highlands.
 12. 12. Saliran Kawasan bersaliran buruk (paya) sesuai untuk penanaman padi sawah. Yang bersaliran baik sesuai untuk tanaman seperti getah, kelapa sawit, nanas, koko, tembakau dan lada hitam.
 13. 13. Teknologi modenPenggunaan baja kimia, racun serangga danpenggunaan jentera seperti jentolak, jentuaidan traktor telah meningkatkan lagi produktivitihasil pertanian.Sistem pengairan yang moden telahmembolehkan penanaman padi 2 atau 3 kali.Penggunaan benih yang bermutu tinggi, racunserangga dan baja urea.Sistem pengangkutan yang maju telahmemudahkan dan mempercepatkan pemasaranhasil pertanian.
 14. 14. Bantuan modal dan pelaburandalam teknologi melalui skimansuran oleh kerajaan.Adanya agensi-agensi kerajaanseperti FELDA, FAMA, RISDA yangditubuhkan untuk membantupetani dalam penggunaanperalatan moden, cara penanamanmoden serta mengatasi masalahpertanian.
 15. 15. Sering menjadi penghalangkepada cara-cara pertanianmoden namun cara pertaniantradisional sesuai bagi ladang-ladang kecil.

×