Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sejarah seni visual

22,189 views

Published on

ini bagus punya maa

Published in: Education, Travel, News & Politics

Sejarah seni visual

 1. 1. SEJARAH SENI VISUAL SELEPAS KEMERDEKAAN
 2. 2. INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR BAHRU <ul><li>Nama-nama Ahli Kumpulan: </li></ul><ul><li>Rostam Bin Saderi </li></ul><ul><li>Abdul Rahman Bin Sobli </li></ul><ul><li>Mohd Alwi Bin Tarmidi </li></ul><ul><li>Johanis Bin </li></ul><ul><li>Abdul Naim Bin Ahmad </li></ul><ul><li>Mohd Azli Bin </li></ul><ul><li>Suhamil Bin Tan </li></ul>
 3. 3. Perkembangan Sejarah Seni Lukis (Sekilas Pandang) <ul><li>Sebelum Kemerdekaan(1930an-1956) </li></ul><ul><ul><ul><li>Dipelopori oleh artis cat air Yong Mun Seng,Abdullah Ariff, Lim Cheng Hoe, Cheong Soo Pieng dan Khaw Sia. </li></ul></ul></ul>Yong Mun Seng(1949) “Fishing Net” Water Color Abdullah Ariff (1948) Coconut Plantation Khaw Sia (1951) Breezy Day Cheong Soo Pieng (1956) Malay Family
 4. 4. Sejarah Seni Visual Selepas Kemerdekaan <ul><li>Mula dikenali sebagai Seni lukis moden </li></ul><ul><li>Selepas merdeka,subjek lebih tertumpu kepada figura berbanding pemandangan. </li></ul><ul><li>Banyak dipengaruhi oleh pelukis-pelukis luar negara. </li></ul><ul><li>Kebanyakan pelukis-pelukis muda berasal daripada Nanyang Academy school of Art </li></ul><ul><li>Mula mencari-cari teknik terbaru dan identiti mereka sendiri. </li></ul>
 5. 5. Era Selepas Kemerdekaan 1957 - 1960 <ul><li>Pelukis-pelukis mula menyedari bahawa budaya Malaysia perlu dikekalkan. </li></ul><ul><li>Timbulnya idea-idea menghasilkan lukisan tentang kemasyarakatan, rumpun kaum serta adat istiadat. </li></ul><ul><li>Antara pelukis yang giat pada zaman ini ialah : Cheong Lai Tong, Patrick Ng Kah Onn, </li></ul><ul><li>Lee Joo For,Hoessein Enas dan Cheong So Pient. </li></ul>
 6. 6. Karya Pelukis Patrick Ng.Kah Onn.Menjemur Kain(1960) Patrick Ng Kah Onn Membasuh kain (1963) Lee Joo For(1958) Bertiga di Pantai Cheong Soo Pieng( 1959) Tropical Life Cheong Lai Tong(1958) Memujuk ; Oil on canvas
 7. 7. Era tahun 1960an – 1970an <ul><li>Pada era ini,pelukis-pelukis telah mula berani menyalurkan idea masing-masing. </li></ul><ul><li>Konsep karya adalah lebih bebas dan tidak terikat dengan tema ataupun subjek. </li></ul><ul><li>Mempunyai identiti karya tersendiri untuk lebih dikenali. </li></ul><ul><li>Figura manusia lebih dipermudahkan untuk mewujudkan identiti. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Seperti contoh karya ‘Kelambu’ oleh Dzulkifli Buyong adalah satu karya yang dipermudahkan tetapi masih mempunyai nilai-nilai estetika serta penceritaannya </li></ul>Dzulkifli Buyong (1964) Kelambu,Pastel on Paper
 9. 9. <ul><li>Contoh lain ialah karya Chuah Thean Teng yang mengaplikasikan konsep batik pada karyanya. </li></ul><ul><li>Karya ini dihasilkan dengan sebegitu rupa untuk mewujudkan identiti. </li></ul>Musim Buah (1968).Batik painting
 10. 10. <ul><li>Lukisan foto-realis oleh Hoessein Enas </li></ul>Potret Diri (1968) pastel on paper Gadis Melayu (1959) Oil on canvas Hoessein Enas (1969) Admonition
 11. 11. Era 70an – 80an <ul><li>Seni arca mula berkembang pada era ini </li></ul><ul><li>Pelukis-pelukis kebanyakannya lahir dari bekas graduan Institut Teknologi MARA. </li></ul><ul><li>Mula menggabungkan pengaruh lukisan barat. </li></ul>
 12. 12. Rujukan <ul><li>Modern Artist of Malaysia ; T.K Sabapathy& Redza Piyadasa; Dewan Bahasa dan Pustaka(1983 </li></ul><ul><li>Azmi Manaf “Avant Grade’ Dewan Sastera; Oktober 1971 </li></ul><ul><li>Modern Malaysia Art 1930-1973,The Story of The Search </li></ul>

×