Rph kumpulan 80

1,083 views

Published on

RPH - KUMPULAN_80.pdf

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,083
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
99
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rph kumpulan 80

  1. 1. [KPD4046: KAEDAH MENGAJAR] RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMATA PELAJARAN: ICTTINGKATAN : 5TINGKATAN: TEMPAT : TEMPAT:TARIKH : MASA :TOPIK : Sistem Maklumat (6.2 - Perisian)HASIL PEMBELAJARAN:Pada akhir pengajaran dan pembelajaran (P&P): 1. Menyatakan definisi pangkalan data (database) dan Sistem pengurusan pangkalan data (DBMS) dengan betul. 2. Menyatakan perbezaan antara Pangkalan data (Database) dan Sistem pengurusan pangkalan data (DBMS) dengan tepat. 3. Menyenaraikan kelebihan menggunakan Pangkalan data (Database) dengan tepat. 4. Menyatakan perhubungan antara attribute (field), row (rekod) dan relation (file) dengan betul. 5. Mendefinisikan kunci primer (Primary Key) dan kunci asing (Foriegn Key) dengan tepat.BAHAN BANTU MENGAJAR: 1. Paparan Gambar 2. Slide Power Point 3. Manila Kad - Flash card 4. Kertas A4 5. Kertas MahjongPENGETAHUAN SEDIA ADA:Pelajar mengetahui maksud sistem maklumat dan komponen dalam sistemmaklumat.
  2. 2. [KPD4046: KAEDAH MENGAJAR]PELAKSANAAN PENGAJARANISI KANDUNGAN PENGETAHUAN/KEMAHIRAN YANG PERLU DIKUASAISet Induksi a) Pelajar dapat mengaitkan set induksi dengan pelajaran hari ini.6.2 Perisian 6.2.1 Definisi 1. Pelajar dapat mengetahui definisi 6.2.1.1 Definisi Pangkalan data Pangkalan data dan Sistem (Database) dan Sistem Pengurusan pangkalan data. Pengurusan pangkalan data 2. Pelajar dapat mengetahui (DBMS). Perbezaan diantara pangakalan Data dan Sistem pengurusan Pangkalan data. 3. Pelajar dapat mengetahu kata Kunci bagi definisi pangakalan Data dan Sistem pengurusan Pangkalan data. 6.2.1.2 Menyenaraikan kelebihan 4. Pelajar dapat menyenaraikan menggunakan pangkalan Kelebihan menggunakan Data. pangkalan data.
  3. 3. [KPD4046: KAEDAH MENGAJAR]AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGA CATATANPENGENALAN:Set induksi: 1. Guru menunjukkan gambar situasi keadaan pejabat yang tidak tersusun dan orang sedang menangkap Masa: 5 minit ikan di lautan. 2. Guru membincangkan bersama pelajar tentang ABM: Slide Show gambar yang dipaparkan. Powerpoint ‘gambar’ 3. Pelajar dapat menghubungkait gambaran yang dibincangkan dengan topik yang akan diajar. Nilai:RasionalAktiviti 1 1. Guru menyatakan tajuk yang akan diajar Masa: 10 minit 2. Guru memaparkan slide power point berkenaan tajuk yang dibincangkan. ABM: Slide Show 3. Guru menerangkan definisi Pangkalan Data dan Powerpoint ‘Definisi Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan memberi Flash Card Peta beberapa contoh yang berkaitan. Minda. 4. Guru menyoal pelajar, adakah terdapat perbezaan antara kedua-dua definisi tersebut. 5. Pelajar menjawab pertanyaan guru dan memberi contoh perbezaan berdasarkan pengetahuan sedia ada. 6. Guru menerangkan lebih lanjut tentang perbezaan dengan menggunakan set bantu mengajar menggunakan paparan gambar dan kata kunci.Aktiviti 2 7. Pelajar diminta untuk membentuk lima kumpulan. 8. Setiap kumpulan diberikan satu sampul surat yang Masa: 10 minit mengandungi maklumat tertentu bagi menyiapkan ABM: Slide Show peta minda di kertas mahjong dan dilekatkan di Powerpoint papan putih. Kegunaan 9. Pelajar akan melengkapkan peta minda tersebut Flash Card mengikut maklumat yang mereka peroleh. Peta Minda 10. Guru menyambung perbincangan dengan menerangkan kelebihan Pangkalan Data. 11. Guru menyambung aktiviti yang sama bagi melengkapkan keseluruhan peta minda.Aktiviti 3 1. Guru akan mengedarkan helaian isi tempat kosong Masa: 6 minit dan meminta pelajar menyalin mengikut maklumat ABM: Peta minda yang diperoleh daripada peta minda dan bahan Helaian Nota tersebut akan dijadikan sebagai nota.
  4. 4. [KPD4046: KAEDAH MENGAJAR].AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGA CATATANPENUTUP 1. Guru meminta pelajar (secara sukarela) merumuskan hasil pembelajaran pada hari ini. 2. Guru memanggil sekurng-kurangnya 2 orang untuk merumuskan pembelajaran 3. Pelajar merumuskan hasil pembelajaran secara Masa : 6 minit ringkas. 4. Guru merumus semula pembelajaran topik berkenaan. 5. Guru memberi kerja rumah berkaitan topik Pengkalan data dan Sistem pengurusan pengkalan data. 6. Guru mmenunjukkan paparan gambar seterusnya sebagai set induksi topik baru yang akan diajar.TUGASANPelajar diminta untuk mencari maklumat atau contohsebenar yang berkaitan dengan pengajaran pangkalan Data Masa : 3 minitdi internet dan surat khabarREFLEKSI KENDIRICATATAN/TUGAS-TUGAS LAIN
  5. 5. [KPD4046: KAEDAH MENGAJAR]PELAKSANAAN PENGAJARANISI KANDUNGAN PENGETAHUAN/KEMAHIRAN YANG PERLU DIKUASAISet Induksi b) Pelajar dapat mengaitkan set induksi dengan pelajaran hari ini.6.2 Perisian 6.2.2 Ciri-ciri 1. Pelajar dapat mengetahui ciri-ciri 6.2.2.1 Menyatakan perhubungan Attribute (field), row(record) dan attribute (field), row (rekod) Relation (file). dan relation (file). 2. Pelajar dapat membezakan Attribute (field), row(record) dan Relation (file). 3. Pelajar dapat mengetahui perhubungan antara Attribute (field), row(record) dan Relation (file). 6.2.2.2 Definisi Kunci Primer 4. Pelajar dapat mengetahui kata (Primary Key) dan Kunci asing Kunci bagi definisi pengakalan (Foreign Key). Data dan Sistem pengurusan Pengkalan data. 5. Pelajar dpat membezakan Kunci Primer dan Kunci Asing.
  6. 6. [KPD4046: KAEDAH MENGAJAR]AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGA CATATANPENGENALAN:Set induksi: 4. Guru menunjukkan gambar beberapa orang pelajar lelaki yang mempunyai gambaran yang berbeza Masa: 5 minit berdasarkan ciri-ciri tertentu. 5. Guru membincangkan bersama pelajar tentang ABM: Slide Show gambar yang dipaparkan. Powerpoint ‘gambar’ 6. Pelajar dapat menghubungkait gambaran yang dibincangkan dengan topik yang akan diajar. Nilai:MenghubungkaitAktiviti 1 12. Guru menyatakan tajuk yang akan diajar Masa: 10 minit 13. Guru memaparkan slide power point berkenaan tajuk yang dibincangkan. ABM: Slide Show 14. Guru menerangkan ciri-ciri attribute (field), row Powerpoint ‘Definisi (record) dan relation (file) dengan mengaitkan set Flash Card Peta induksi yang ditunjukkan. Minda. 15. Guru menyoal pelajar, adakah terdapat perbezaan antara ketiga-tiga ciri tersebut. 16. Guru berbincang tentang perbezaan tentang ciri-ciri bersma-sama pelajar. 17. Guru menerangkan lebih lanjut tentang perbezaan dengan menggunakan set bantu mengajar menggunakan paparan gambar keadaan sebenar dan contoh sedia ada. 18. Pelajar diminta untuk membentuk 3 kumpulan. 19. Setiap kumpulan diberikan satu sampul surat yang mengandungi maklumat tertentu bagi menyiapkan peta minda di kertas mahjong dan dilekatkan di papan putih. 20. Pelajar akan melengkapkan peta minda tersebut mengikut maklumat yang mereka peroleh.Aktiviti 2 21. Guru menyambung perbincangan dengan Masa: 10 minit menerangkan definisi bagi Kunci Primer (Primary ABM: Slide Show Key) dan Kunci Asing (Foreign Key). Powerpoint 22. Guru menerangkan definisi dengan bantuan Kata Kegunaan Kunci dan paparan gambar. Flash Card 23. Guru menyambung aktiviti yang sama bagi Peta Minda melengkapkan keseluruhan peta minda.
  7. 7. [KPD4046: KAEDAH MENGAJAR].AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGA CATATANAktiviti 3 24. Guru akan mengedarkan helaian isi tempat kosong Masa: 6 minit dan meminta pelajar menyalin mengikut maklumat ABM: Peta minda yang diperoleh daripada peta minda dan bahan Helaian Nota tersebut akan dijadikan sebagai nota.PENUTUP 7. Guru meminta pelajar (secara sukarela) merumuskan hasil pembelajaran pada hari ini. 8. Guru memanggil sekurng-kurangnya 2 orang untuk Masa : 6 minit merumuskan pembelajaran 9. Pelajar merumuskan hasil pembelajaran secara ringkas. 10. Guru merumus semula pembelajaran topik berkenaan dengan mudah dan senang difahami.TUGASANPelajar diminta untuk mencari maklumat atau contoh bagi Masa : 3 minitKunci Primer dan Kunci Asing di internet.REFLEKSI KENDIRICATATAN/TUGAS-TUGAS LAIN
  8. 8. [KPD4046: KAEDAH MENGAJAR]

×