Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Undervisning, læring og IKT i høyere utdanning

268 views

Published on

Presentasjon Møte i Standard Norge /K 186 Læringsteknologi - 29 september 2015 på Senter for IKT i utdanningen.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Undervisning, læring og IKT i høyere utdanning

 1. 1. Undervisning, læring og IKT i høyere utdanning Møtet i SN/K 186 Læringsteknologi - 29 september 2015 Morten Fahlvik – Senter for nye medier
 2. 2. Flere likheter enn forskjeller
 3. 3. HiB - Kronstad
 4. 4. Digitalt læringsmiljø Krav fra studenter om å lage materiale som vil øke studiekvaliteten.
 5. 5. Omvendt undervisning i høyere utd. BT innsikt v/ Tarjei Heggernes 5 … og økt interesse fra undervisere om å etablert studentaktive undervisningsformer.
 6. 6. Læring med teknologi Hvordan kan det se ut? Blikk fra fortiden.... Illustration av Fransk kunstner - Villemard in 1910
 7. 7. 7 Opptak av forelesning
 8. 8. Tenk helhet – Det kombinerte klasserommet
 9. 9. Understanding by design 9
 10. 10. 10
 11. 11. Underveis i et undervisningsforløp 11 Alle er så mye glupere enn meg........
 12. 12. Etter et undervisningsforløp 12
 13. 13. «VideoPodcaster" produsert vår/sommer 2015
 14. 14. HiB - Fysioterapi
 15. 15. Norsk 2
 16. 16. Office 365 - OneNote
 17. 17. Office Mix - analytics
 18. 18. Digitale forelesningsplaner - TimeEdit
 19. 19. Digitale kompendier
 20. 20. Digital eksamen
 21. 21. Personlig læringsarena (PLE/PLA)
 22. 22. Masteravhandling – LMS & tidsbruk NB! Når er det mye klikking? I hvilke arbeidsprosesser? Et viktig funn i mastarbeidet er at pedagogiske verktøy benyttes relativt lite av underviserne og at bruken av LMS i sterk grad er preget av administrative handlinger. De kreative og samhandlingsverktøyene benyttes lite. Dermed går både undervisere og studenter glipp pedagogiske og fagdidaktiske potensiale som LMS (og IKT generelt) kan tilføre undervisningen. Årsakene kan skyldes mange ting, dårlig grensesnitt(arbeidsflyt), lærerne er ikke oppmerksom på potensialet, manglende opplæring etc, men et av hovedfunnene i avhandlingen er frykt for at bruk av LMS skal ta mye tid. Masteravhandling: Furnes, Gila Hammer https://bora.hib.no/item/608
 23. 23. http://www.lyderia.info/relevans-for-musikkfaget/ Utfordring: Oppsett og tilgang
 24. 24. • Vi vet mye om hva som skal til for at studentene kan lykkes • … men vi må se ressursene vi har i sammenheng • … og gjøre det enkelt for undervisere og studenter Studiemestring
 25. 25. Takk for meg Morten Fahlvik Senterleder Senter for nye medier Høgskolen i Bergen Morten.Fahlvik@hib.no www.twitter.com/fahlvik

×