Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja2

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja2

 1. 1. W jaki sposób uczniowie mają wpływ na funkcjonowanie szkoły? Wykonali: Sylwia Bałuszek, Katarzyna Malczyk Piotr Gleń, Roman Kovalchuk
 2. 2. Menu 1. Samorząd szkolny 2. Wyniki w nauce 3. Zachowanie uczniów 4. Obecność w szkole 5. Zajęcia dodatkowe 6. Imprezy okolicznościowe, wycieczki 7. Konkursy 8. Ankieta
 3. 3. 1. Samorząd szkolny Samorząd Uczniowski stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu dzieci i młodzieży w szkole. Samorząd ma za zadanie przede wszystkim łączyć społeczność danej szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć określoną atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkoły. Samorząd musi spełniać powszechne oczekiwania uczniów, reagować na wspólne sprawy, mieć możliwość współdecydowania o całokształcie życia wewnętrznego szkoły.
 4. 4. 2. Wyniki w nauce Wyniki w nauce uczniów wpływają na kształtowanie się poziomu w danej szkole. Prawidłowe funkcjonowanie jest zachowane, ponieważ dobra opinia o szkole sprawia, że jest większe zainteresowanie uczniów i zwiększa się nabór do oddziałów w klasach pierwszych.
 5. 5. 3. Zachowanie uczniów Zachowanie w szkole jest bardzo ważne. Są przyznawane za nie punkty dodatnie jak i ujemne, ponieważ bez żadnych kar w szkole zapanowałby chaos. Gdyby każdy uczeń zachowywał się karygodnie, szkoła nie mogłaby normalnie funkcjonować.
 6. 6. 4. Obecność w szkole Każdego dnia sprawdzana jest w szkole obecność. Na lekcji powinien być w miarę pełny skład klasy, ponieważ mała ilość osób dezorganizuje pracę uczniów jak i nauczycieli. Przy ponad 50% nieobecnych z grupy, lekcja nie może się odbyć. Tworzą się zaległości, przez co później trzeba je odrobić np. w weekendy.
 7. 7. 5. Zajęcia dodatkowe Każda szkoła powinna posiadać szeroki wybór zajęć dodatkowych. Jest to duże udogodnienie dla uczniów, bo mogą rozwijać swoje umiejętności, zainteresowania oraz pasje. Aktywny udział w nich ma ogromne znaczenie, gdyż bez osób chętnych nie odbywałyby się. Nasza szkoła organizuje zajęcia takie jak: Koło fotograficzne Koło socjalne Warsztaty dziennikarskie Szkolny Teatr Poezji
 8. 8. 6. Imprezy okolicznościowe, wycieczki Organizacja imprez, wycieczek w szkole zjednacza uczniów, przez co szybciej łapią kontakt, i łatwiej im się dogadać. Tworzą miłą niezapomnianą atmosferę, zmniejszają ilość konfliktów.
 9. 9. 7. Konkursy
 10. 10. AnkietaW jaki sposób 1 2 3 4uczniowiewpływają nafunkcjonowanieszkoły? 8%Dobre oceny-24% 24%Udział wkonkursach idziałalność narzecz szkoły-16%Kultura osobista iodpowiedniezachowanie- 52% 16%Nie mam zdania- 52%8%W ankiecie brałoudział 25respondentów zklasy 1 a , z liceumogólnokształcącegowKrzeszowicach
 11. 11. Koniec

×