Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Muzik tahun 6

14,031 views

Published on

Muzik tahun 6

 1. 1. Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik – Tahun 6 (SKHHI) RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi 1 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mengesan detik berkala PERSEPSI ESTETIK pada lagu. Pengetahuan Dan 1.1.1 Detik (a) Memainkan detik Memainkan detik Memainkan Kefahaman Bahasa secara konsisten secara konsisten detik secara Memainkan detik berkala Muzik  Detik berkala untuk sepanjang untuk sepanjang konsisten untuk dengan perkusi badan empat dalam pelbagai lapan frasa lagu sepanjang dua atau alat perkusi. meter dalam pelbagai belas frasa atau meter lebih dalam pelbagai meter 2 2 2.1 PENGETAHUAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Membuat latihan-latihan PENGALAMAN TEKNIK (a) Mengamalkan 3 (a) Mengamalkan (a)Mengamalkan nyanyian dengan memberi MUZIKAL 2.1.1 Teknik dalam teknik nyanyian yang 4 teknik nyanyian semua teknik tumpuan kepada teknik- nyanyian baik semasa yang baik semasa nyanyian yang teknik yang ditetapkan.  Aplikasi teknik – menyanyi. menyanyi. baik semasa Postur, Sebutan, menyanyi. Pernafasan, Penghasilan ton, Ekspresi 3 3 3.1 PENEROKAAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Meneroka dan menemui EKSPRESI KREATIF  Pengalaman menemui Menyusun pelbagai Menghasilkan Menghasilkan pelbagai kesan bunyi - Meneroka kesan bunyi secara satu gubahan lebih daripada secara tidak konvensional pelbagai kreatif menggunakan kreatif daripada satu gubahan daripada sumber bunyi bunyi : sumber bunyi yang pelbagai kesan kreatif daripada seperti suara, alat muzik, Perkusi ditetapkan. bunyi pelbagai kesan alat improvisasi, perkusi badan ; menggunakan bunyi badan. Bahan sumber bunyi menggunakan improvisasi yang ditetapkan sumber bunyi Memainkan alat muzik dengan yang ditetapkan secara tidak konvensional. bimbingan guru. secara berkumpulan atau bersendirian.
 2. 2. Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik – Tahun 6 (SKHHI)Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi 4 4 4.1 NYANYIAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Memberi respon secara PENGHARGAAN (a) Mencirikan (a)Menghuraikan (a) Menyatakan gerakan ,bertulis,lakaran ESTETIK  Memberi respon elemen muzik dalam lagu dengan alasan yang grafik. - Warna ton lagu yang diperdengar betul mengikut sesuai untuk Contoh lagu berentak Mac, - Tekstur dengan betul. ciri-ciri elemen memberi nilai Masri ,Waltz ,Inang ,Zapin, - Tempo muzik yang lagu yang diberi. Joget ,Sumazau. diperdengar . Memberi diskripsi dengan jelas unsur-unsur muzik dan ciri-ciri teknik persembahan dalam pelbagai jenis muzik. 5 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan PERSEPSI ESTETIK 1.1.1 Meter (a) Menyatakan Membandingkan Memasukkan menyanyikan lagu dalam -Pengetahuan Dan meter lagu-lagu yang beza meter garis bar dengan meter 2 , 4 ,3 ,6 Kefahaman Bahasa diperdengar dengan 2,3,4.6 betul pada skor 4 4 4 8 Muzik 2 ; 3 ; 4:6 betul. 4 4 4 8 dengan lagu yang diberi Memainkan detik 4 4 4 8 jelas. berdasarkan berdasarkan meter 2 dan meter yang 6 4 ditetapkan. 8 6 2 2.2 PENGALAMAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Latihan mengendalikan PENGALAMAN MUZIKAL (a) Memainkan Memainkan Memainkan dan memainkan dram MUZIKAL 2.2.1 Teknik dalam permainan dram getar, dram dram getar, dram getar, getar, dram tenor dan alat perkusi tenor dan alat dram tenor dram tenor perkusi lain. perkusi lain dengan dan alat perkusi dan alat perkusi  Memegang / betul mengikut skor lain dengan lain dengan Memainkan alat muzik Mengendalikan sepanjang 4 bar. betul mengikut betul mengikut mengiringi nyanyian dan Memainkan skor atau tanpa skor dan tanpa muzik instrumental . skor secara skor. berpandu. Skor untuk: - dua alat perkusi
 3. 3. Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik – Tahun 6 (SKHHI)Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi - tiga alat perkusi empat alat perkusi 7 3 3.2 IMPROVISASI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Urutan gaya kodaly EKSPRESI KREATIF Mengubahsuai 1 Mengubahsuai Mengimprovisasi dalam nyanyian solfa:  Pengalaman kreatif frasa melodi mudah 1 frasa melodi corak irama -la,so,mi,re,do - Mengimprovisasi yang diperdengar mudah yang sepanjang -la,so,fa,mi,re,do dengan baik diperdengar melebihi empat Media aktiviti: melodi bar yang menggunakan suara dengan baik betul dari segi -suara ,rekoder,alat atau alat muzik menggunakan nilai not muzik bermelodi dengan suara atau alat dan meter. bimbingan guru. muzik bermelodi 8 4 4.1 NYANYIAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 -Memberi respon secara PENGHARGAAN Mencirikan elemen Menghuraikan Menyatakan gerakan ,bertulis,lakaran ESTETIK  Memberi respon muzik dalam lagu lagu dengan alasan yang grafik. - Mud yang diperdengar betul mengikut sesuai untuk -Contoh lagu berentak Mac - Bentuk dengan betul. ciri-ciri elemen memberi nilai ,Masri ,Waltz ,Inang ,Zapin - Rentak muzik yang lagu yang diberi. ,Joget ,Sumazau. diperdengar . -Memberi diskripsi dengan jelas unsur-unsur muzik dan ciri-ciri teknik persembahan dalam pelbagai jenis muzik. 9 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan PERSEPSI ESTETIK 1.1.2 Tempo / pelbagai tempo: Mengenal pasti Menyatakan Menginterpresi menyanyikan lagu dalam -Pengetahuan Dan Lambat ; Cepat ; perubahan perbezaan dan perbezaan pelbagai tempo. Kefahaman Bahasa Sederhana tempo pada lagu-lagu perubahan tempo dengan Muzik yang diperdengar tempo pada jelas secara Melukis grafik untuk dengan betul. lagu yang grafik. mewakili perbezaan dan diperdengar, perubahan tempo. dengan betul. 10 2 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Latihan teknik bermain PENGALAMAN 2.1.3 Teknik dalam permainan -Mempratikkan teknik Mengamalkan Sentiasa rekoder.
 4. 4. Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik – Tahun 6 (SKHHI)Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi MUZIKAL rekoder memainkan rekoder teknik bermain mengamalkan  Aplikasi teknik: yang betul mengikut rekoder yang betul teknik bermain - Postur konvensional . semasa bermain rekoder yang - Penjarian rekoder dengan betul semasa - Pernafasan panduan guru bermain rekoder - Embouchure - Penglidahan - penghasilan ton 11 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan PERSEPSI ESTETIK 1.1.2 Perubahan tempo: Mengenal pasti Menyatakan Menginterpresi menyanyikan lagu dalam Pengetahuan Dan beransur cepat , perubahan tempo perbezaan dan perbezaan pelbagai tempo. Kefahaman Bahasa beransur lambat pada lagu-lagu yang perubahan tempo dengan Muzik diperdengar dengan tempo pada jelas secara Melukis grafik untuk betul. lagu yang grafik. mewakili perbezaan dan diperdengar, perubahan tempo. dengan betul. 12 3 3.3 REKA CIPTA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mengimprovisasikan corak EKSPRESI KREATIF  Pengalaman kreatif Membina 2 ostinato Membina 2 Membina lebih irama sepanjang 2 hingga  Mereka cipta ostinato irama yang betul ostinato irama daripada 3 4 bar. irama notasinya yang yang betul dari ostinato irama Mencipta corak irama sesuai untuk iringan segi notasi yang yang betul dari dalam 2 3 4 6 2 buah lagu yang sesuai untuk segi notasinya 4448 berlainan meter iringan 2 buah yang sesuai menggunakan nilai lagu yang untuk iringan 2 nota dan tanda rehat berlainan meter buah lagu yang yang dipelajari. menggunakan berlainan meter nilai nota dan dan tempo tanda rehat menggunakan yang dipelajari. nilai nota dan tanda rehat yang dipelajari. 13 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Memadankan nilai not PERSEPSI ESTETIK 1.1.3 Nilai not dan nilai Mengecam nilai not Mengenal pasti Menulis dengan yang diperdengar dengan Pengetahuan Dan tanda rehat . dan tanda rehat yang nilai not dan betul corak memilih kad imbasan yang
 5. 5. Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik – Tahun 6 (SKHHI)Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi Kefahaman Bahasa ξ ε θ θ. η η. ω γ ™ dimainkan ,dengan tanda rehat irama yang disediakan. Muzik betul dalam corak diperdengarkan Memadankan corak irama irama yang menggunakan yang diperdengarkan diperdengarkan not dan tanda memilih kad imbasan yang dengan betul. rehat dipelajari. disediakan . 14 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 -Mendengar dan PERSEPSI ESTETIK 1.1.4. Corak irama Mengecam lagu Mengenal pasti Menyatakan ciri- menyanyikan lagu-lagu Pengetahuan Dan berentak joget dan corak irama ciri rentak joget berentak Mac, Masri, Kefahaman Bahasa  Rentak sumazau daripada rentak joget dan dan sumazau Waltz, Inang dan Muzik - Joget sekumpulan lagu yang sumazau dengan dengan betul. Zapin.,joget dan sumazau. - Sumazau diperdengar dengan betul. -Membanding beza betul. pelbagai rentak yang diperdengar. -Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac, Masri, Waltz, Inang dan Zapin,joget dan sumazau 15 2 2.4 KRITERIA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Menyanyikan pelbagai PENGALAMAN PERSEMBAHAN Mengawal Mengawal Mengawal jenis lagu secara MUZIKAL  Kesepaduan kesepaduan, kesepaduan, kesepaduan berkumpulan.  Keseimbangan keseimbangan keseimbangan ,keseimbangan memainkan alat muzik  Kordinasi kordinasi suara dan kordinasi suara kordinasi suara dengan pelbagai jenis lagu bunyi alat muzik dan bunyi alat dan bunyi alat secara berkumpulan dengan baik semasa muzik dengan muzik dengan persembahan dengan baik baik bimbangan guru. 16 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar ,menyebut PENGHARGAAN 1.1.4. Corak irama Mengenal pasti corak Mengajuk dan Menotasikan dan memainkan pelbagai ESTETIK irama ostinato dalam memainkan ostinato iaram jenis ostinato irama .  Ostinato irama lagu yang diperdengar ostinato irama dalam lagu-lagu -Memainkan ostinato dengan betul. daripada lagu diperdengar irama menggunakan alat yang dengan betul. perkusi . diperdengari dengan betul.
 6. 6. Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik – Tahun 6 (SKHHI)Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi 17 2 2.2. PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Menyanyikan pelbagai PENGALAMAN 2.2.1 Menyanyi Menyanyikan pelbagai menyanyi Menyanyi jenis lagu dalam meter MUZIKAL  Kemahiran menyanyi lagu dengan baik dari pelbagai lagu pelabagi lagu 2 3 4 6 segi pic tempo dan dengan baik dari dengan inpretasi 4 4 4 8 dinamik secara segi pic tempo yang sesuai . secara solo dan berpandu dinamik dan mud berkumpulan dengan secara berpandu tumpuan kepada tempo pic dunamik dan mud. 18 1 1.2. MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar,membunyikan PERSEPSI ESTETIK 1.2.1 Pic Mengenal pasti aras Mengenal pasti Menganalisa pic tinggi -Pengetahuan Dan  Aras pic pic yang diperdengar pic tertinggi dan aras pic dalam rendah,tengah,tertinggi Kefahaman Bahasa  Tinggi dengan betul. terendah dalam skor lagu yang ,terendah dalam lagu yang Muzik  Rendah keratan lagu diberi dengan dinyanyikan .  Tengah yang betul. -Mengecam aras pic  Tertinggi diperdengar dalam siri bunyi yang dengan betul. dimainkan .  Terendah 19 2 2.2. PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Latihan solfa dengan pic PENGALAMAN 2.2.1 Menyanyi Menyanyikan keratan Menyanyi melodi Menyanyi melodi do ,re,me,fa,so,la,ti,do MUZIKAL  Menyanyi solfa melodi secara solfa secara solfa secara solfa tanpa dan dengan isyarat denganbetul secara dengan betul dengan betul . tangan kodaly /curwen berpandu -Menyanyikan lagu dengan solfa. 20 1 1.2. MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar,membunyikan PERSEPSI ESTETIK 1.2.1 Pic Mengecam jenis Menyatakan Membanding memainkan pic menaik -Pengetahuan Dan  Pergerakan pic pergerakan pic jenis pergerakan beza pergerakan ,menurun ,melompat Kefahaman Bahasa - Melompat dengan betul pic pada keratan pic dalam lagu- ,mendatar ,bertangga. Muzik - Mendatar berdasarkan lagu yang lagu yang -Membuat gerakan - Bertangga kumpulan-kumpulan diperdengar diperdengar menunjukkan pergerakan not yang diperdengar dengan betul dengan pic yang dimainkan. pernyataan yang -Mengecam pic menaik betul. dan menurun dalam lagu diperdengarkan dinyanyikan dan
 7. 7. Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik – Tahun 6 (SKHHI)Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi dimainkan. 21 4 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Melukis, melakar, menulis PENGHARGAAN Mencirikan elemen – Menghuraikan Menyatakan refleksi, pantun, catatan ESTETIK  Memberi respon elemen muzik dalam muzik alasan yang rasa dan fikiran. - Warna ton muzik diperdengar instrumental sesuai un tuk -Menginterpretasi muzik - Tekstur dengan betul. dengan betul memberi nilai yang didengari dalam - Tempo mengikut ciri-ciri lagu yang diberi. bentuk grafik. elemen muzik -Mengklasifikasikan yang warna ton alat muzik. diperdengar. -Menyediakan folio tentang muzik instrumental. 22 1 1.2. MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Latihan mendengar skel PERSEPSI ESTETIK 1.2.2 Skel Mengenal pasti jenis Mengecam jenis Menyatakan major dan minor. Pengetahuan Dan  Skel diatonik skel yang diperdengar skel yang perbezaan Kefahaman Bahasa  Major dengan betul. diperdengar antara skel-skel Muzik  Minor dengan betul. yang  Harmonik diperdengar dengan deskripsi yang betul. 23 2 2.2 PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Menyanyi dan memainkan PENGALAMAN 2.2.2 Memainkan alat perkusi Memainkan corak Memainkan Memainkan lagu pelbagai jenis lagu dalam MUZIKAL  Kemahiran bermain irama sepanjang 4 bar corak irama perkusi dengan meter 2 3 4 6 secara solo dan membaca notasi dalam pelbagai meter sepanjang 4 bar betul mengikut 4448 - Corak irama dengan betul dari segi dalam pelbagai skor. dan berkumpulan. - Tempo detik meter dengan -Membaca notasi dan - Meter ,tekanan,tempo ,dan betul dari segi memainkan ostinato - Dinamik dinamik. detik ,tekanan irama. tempo ,dan -Memainkan alat perkusi
 8. 8. Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik – Tahun 6 (SKHHI)Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi dinamik. secara ensembel. 24 2 2.2 PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Latihan penjarian tanpa PENGALAMAN 2.2.3 Memainkan Rekoder a) Memainkan lagu Memainkan Memainkan tiupan. MUZIKAL  Memainkan not sepanjang lapan bar semua not yang semua nopt Membaca dan membuat - Kemahiran bermain yang pelbagai corak secara yang dipelajari latihan penjarian not dan membaca notasi irama dalam pelbagai menaik secara C#,E’,F’F# ,G’ - Not baru C# ,E’,F’, meter dengan betul. ,menurun dan menaik,menurun F#, G’ melompat dan melompat Latihan tiupan: dengan betul dengan lancar -Teknik pernafasan mengikut notasi. dan betul -Teknik penglidahan. mengikut notasi. 25 1 1.2. MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan PERSEPSI ESTETIK 1.2.3 Harmoni Mengenal pasti jenis – Membanding Memberi menyanyikan dron dan Pengetahuan Dan  Lapisan suara jenis lapisan suara bezakan jenis- deskripsi yang lagu secara berkumpulan. Kefahaman Bahasa - Melodi kuanter dalam muzik nyanyian jenis lapisan betul tentang Menyanyikan Muzik - Dron dan insturmental suara dalam harmoni muzik lagu/memainkan melodi - Ostinato melodi dengan betul. muzik nyanyian nyanyian dan kaunter dan ostinato dan insturmental instrumental melodi secara dengan yang didengar. berkumpulan. pernyataan yang sesuai. 26 2 2.2.3.Memainkan rekoder ARAS1 ARAS2 ARAS 3 Memainkan pelbagai jenis PENGALAMAN b)Memainkan rekoder bagi Memainkan pelbagai Memainkan Memainkan lagu dalam meter 2 3 4 6 MUZIKAL mengiringi nyanyian atau muzik lagu dalam pelbagai lagu dalam pelbagai secara solo dan 4 4 4 8 instrumental. meter corak irama pelbagai meter lagu dalam dan berkumpulan. Melodi yang mengandungi pic dan ekspresi corak irama dan pelbagai meter -Memainkan lagu atau C#,E’,F’,F#,G’,C,D,E,F,F#,’,Bb, mengikut skor ekspresi corak irama dan keratan lagu mengikut B,A,G,C’,D dengan betul. mengikut skor ekspresi dengan skor.
 9. 9. Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik – Tahun 6 (SKHHI)Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi dengan lancar skor dan tanpa -Bermain rekoder untuk dan betul. skor dengan mengiringi nyanyian dan lancar dan betul. muzik instrumental. 27 1 1.2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar, menyanyikan PERSEPSI ESTETIK 1.2.4 Tekstur Mengenal pasti Menyatakan Menyatakan dan memainkan pelbagai Pengetahuan Dan dengan betul tekstur dengan betul perbezaan muzik nyanyian dan Kefahaman Bahasa  Diskripsi tekstur muzik nyanyian dan jenis tekstur tekstur dalam instrumental secara solo Muzik - Tebal instrumental yang muzik nyanyian muzik nyanyian dan berkumpulan. - Nipis diperdengar. dan instrumental dan instrumental yang didengar. dengan -Memberi deskripsi tekstur deskripsi yang lagu yang diperdengar. betul. 28 1 1.2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar, menyanyikan PERSEPSI ESTETIK 1.2.5 Bentuk Mengecam jenis Menandakan Memberi dan memainkan pelbagai Pengetahuan Dan struktur lagu dengan pada skor lagu deskripsi bentuk lagu berbentuk AB : ABA. Kefahaman Bahasa  Struktur betul berdasarkan seksyen-seksyen lagu dengan Muzik  AB : ABA lagu-lagu yang dalam lagu betul melalui - Membuat gerakan kreatif diperdengar. dengan betul lakaran /lukisan berdasarkan lagu-lagu berdasarkan grafik /tulisan berbentuk AB dan ABA. lagu yang diperdengar. 29 1 1.3 EKSPRESI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Membua lakuan kreatif PERSEPSI ESTETIK 1.3.1 Dinamik Menyatakan jenis Menyatakan Memberi bagi menunjukkan dinamik Pengetahuan Dan dinamik pada lagu- perbezaan deskripsi yang dalam lagu yang Kefahaman Bahasa  Aras dinamik - lagu yang diperdengar dinamik dalam sesuai terhadap diperdengar. Muzik Kuat/lembut dengan betul. lagu-lagu yang muzik nyanyian Memainkan dinamik diperdengar dan insturmental dengan alat perkusi dan dengan yang rekoder. pernyataan yang diperdengar. Menandakan dinamik sesuai. yang diperdengar pada lirik atau skor lagu.
 10. 10. Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik – Tahun 6 (SKHHI)Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi 30 2 2.2.3 Memainkan rekoder ARAS1 ARAS2 ARAS 3 Memainkan pelbagai jenis PENGALAMAN b)Memainkan rekoder bagi Mengiringi lagu Mengiringi lagu Mengiringi lagu lagu dalam meter 2346 MUZIKAL mengiringi nyanyian atau muzik sepanjang 8 bar 12 bar dengan sepanjang secara solo dan 444 8 instrumental. dengan harmoni harmoni yang melebihi 12 bar dan berkumpulan.  Irama yang ditetapkan ditetapkan dengan harmoni -Memainkan lagu atau  Meter : dengan baik secara dengan baik yang ditetapkan keratan lagu mengikut dengan baik 2 3 4 6 berpandu. secara secara skor. 4 4 4 8 berpandu. berpandu. -Bermain rekoder untuk  Corak irama mengiringi nyanyian dan muzik instrumental. 31 1 1.3 EKSPRESI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Membua lakuan kreatif PERSEPSI ESTETIK 1.3.1 Dinamik Menyatakan jenis Menyatakan Memberi bagi menunjukkan dinamik -Pengetahuan Dan dinamik pada lagu- perbezaan deskripsi yang dalam lagu yang Kefahaman Bahasa • Perubahan dinamik lagu yang diperdengar dinamik dalam sesuai terhadap diperdengar. Muzik -- Beransur lembut dengan betul. lagu-lagu yang muzik nyanyian Memainkan dinamik - Beransur kuat diperdengar dan insturmental dengan alat perkusi dan dengan yang rekoder. pernyataan yang diperdengar. Menandakan dinamik sesuai. yang diperdengar pada lirik atau skor lagu. 32 1 1. 3 EKSPRESI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan PERSEPSI ESTETIK 1.3.2.Mud Menyatakan dengan Membanding Memberi respon menyanyikan pelbagai Pengetahuan Dan  Diskripsi mud dalam betul mud lagu-lagu beza lagu-lagu yang sesuai bagi jenis lagu. Kefahaman Bahasa muzik yang diperdengar. yang menjelaskan Membuat lakuan kreatif Muzik -Riang,sedih,bersemangat, dinyanyikan mud pada lagu bagi menunjukkan mud cemas,takut dan tenang. /dimainkan/diper yang dalam lagu . dengar dengan dinyanyikan/ pernyataan yang dimainkan/ sesuai. diperdengar.
 11. 11. Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik – Tahun 6 (SKHHI)Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi 33 2 2.2.3.Memainkan rekoder ARAS1 ARAS 2 ARAS 3 Memainkan pelbagai jenis PENGALAMAN b)Memainkan rekoder bagi Mengiringi lagu Mengiringi lagu Mengiringi lagu lagu dalam meter 2 3 4 6 MUZIKAL mengiringi nyanyian atau muzik sepanjang 8 bar 12 bar dengan sepanjang secara solo dan 4 4 4 8 instrumental. dengan harmoni yang harmoni yang melebihi 12 bar dan berkumpulan.  Ekspresi ditetapkan dengan ditetapkan dengan harmoni -Memainkan lagu atau  Dinamik baik secara berpandu. dengan baik yang ditetapkan keratan lagu mengikut secara dengan baik skor. berpandu. secara -Bermain rekoder untuk berpandu. mengiringi nyanyian dan muzik instrumental. 34 1 1.4.Sistem notasi ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Membaca dan menulis PERSEPSI ESTETIK 1.4.1 Lambang not muzik dan Mengenal pasti Mengenal pasti Membaca notasi notasi muzik. Pengetahuan Dan tanda rehat semua tanda isyarat simbol notasi muzik dengan Membaca notasi, muzik dalam skor Kefahaman Bahasa ξ ε θ θ. η η. ω γ ∠ ∠∠ ™ dan istilah muzik lagu yang diberi betul dalam menyanyi dan memainkan Muzik dengan betul. dengan betul. permainan alat melodi mudah. muzik. 35 4 4.2.Muzik Instrumental ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Menulis, melakar, PENGHARGAAN  Mud Mencirikan elemen- Menghuraikan Menyatakan menulis, refleksi, ESTETIK  Bentuk elemen muzik dalam muzik alasan yang catatan rasa dan fikiran.  Rentak muzik diperdengar instrumental sesuai untuk Mengintreprestasi muzik dengan betul. dengan betul memberi nilai mengikut ciri-ciri lagu yang diberi. yang didengari dalam elemen muzik bentuk grafik yang Mengklasifikasikan diperdengar. warna ton alat muzik. Menyediakan folio tentang muzik instrumental.
 12. 12. Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik – Tahun 6 (SKHHI)Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi 36 1 1.4.Sistem notasi ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mengecam, menamakan, PERSEPSI ESTETIK 1.4.1.Kedudukan not pada Mengecam/ Mengecam/ Mengecam menandakan dan menulis Pengetahuan Dan baluk menamakan semua menamakan semua pic pada not pada baluk. semua not pada Kefahaman Bahasa pic pada baluk baluk dengan baluk dengan Memainkan rekoder Muzik dengan betul lancar dan betul pantas dan berdasarkan skor . betul. 37 4 4.3.Muzik masyarakat Malaysia ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Menguhuraikan konsep PENGHARGAAN  Meneliti muzik Mencirikan elemen Menghuraikan menyatakan muzik dalam pelbagai ESTETIK masyarakat Malaysia muzik dalam muzik muzik alasan yang muzik masyarakat -Fungsi masyarakat Malaysia masyarakat sesuai untuk Malaysia . -Konsep muzik yang diperdengar Malaysia dengan memberi nilai Fungsi lagu seperti : -Elemen estetik dengan betul. betul mengikut lagu masyarakat -Perayaan , ciri-ciri elemen Malaysia yang -Upacara muzik yang diberi. -tarian diperdengar. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat
 13. 13. Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik – Tahun 6 (SKHHI)Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi Malaysia. -Jenis lagu -Pakaian -Alat muzik Memberi rekfeksi kendiri contoh lagu : -Lagu semasa 38 1 2.2.3 Memainkan rekoder ARAS1 ARAS2 ARAS 3 Memainkan pelbagai jenis PERSEPSI ESTETIK b) Memainkan rekoder bagi Mengiringi lagu Mengiringi lagu Mengiringi lagu lagu dalam meter 2346 Pengetahuan Dan mengiringi nyanyian atau muzik sepanjang 8 bar 12 bar dengan sepanjang secara solo dan 444 8 Kefahaman Bahasa instrumental. dengan harmoni yang harmoni yang melebihi 12 bar dan berkumpulan. Muzik  Harmoni ditetapkan dengan ditetapkan dengan harmoni -Memainkan lagu atau  Melodi kaunter baik secara berpandu. dengan baik yang ditetapkan keratan lagu mengikut  Dron secara dengan baik skor.  Ostinato berpandu. secara -Bermain rekoder untuk berpandu. mengiringi nyanyian dan muzik instrumental. 39 1 2.2.3 Memainkan rekoder ARAS1 ARAS2 ARAS 3 Latihan disiplin dan PERSEPSI ESTETIK b) Memainkan rekoder bagi Mengamalkan disiplin Sentiasa Sentiasa tatacara persembahan Pengetahuan Dan mengiringi nyanyian atau muzik dan tata cara pentas mengamalkan menunjukkan dan latihan Kefahaman Bahasa instrumental. yang ditetapkan dispilin tatacara tanggungjawab Muzik  Etika dengan baik semasa pentas semasa dan disiplin persembahan dan persembahan pentas sebelum, latihan dengan dan latihan semasa dan bimbingan guru selepas persembahan

×