5s

2,008 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5s

 1. 1. KEPENTINGAN AMALAN5S DALAM ORGANISASI Oleh : Mohd Lizuan Latif
 2. 2. Impak- LADDERS TO WORLD CLASS PERFORMANCE - PROF DAVID DRENNAN VISION /MISSION VISIBLE MANAGEMENT SYSTEMS PERFORMANCE MEASUREMENT (KPIs)Proses Aligning Organising Managing Eliminatin Best Customer Management the for Quality g Waste Operating Focus Objectives Workplace Practices • TEAMWORK • STAFF EMPOWERMENT & INVOLVEMENTManusia • CONTINUOUS LEARNING • PURPOSEFUL COMMUNICATION • REWARDS AND RECOGNITION
 3. 3. Organising the WorkplaceExpected Results• Quick visible evidence to everyone• Effective management control at the workplace.• Positive work discipline will be developed• Workers appreciated to their efforts and contributions• Work processes will continuously enhanced• Early visible impact greatly enhance the organizational reputation to the customers point of view. Prof.David Drennan
 4. 4. A Picture Tells A Thousand Stories… SEEING IS BELIEVING
 5. 5. Kaizen danInovasi
 6. 6. Peningkatan Produktiviti Untuk Semua Terdapat dua pendekatan meningkatkan produktiviti di dalam semua syarikat/organisasi:1. Pendekatan secara perlahan (Gradualist) – Kaizen2. Pendekatan secara mendadak (great-leap) - Inovasi
 7. 7. KAIZEN PERGERAKAN KECIL TAPI BERTERUSAN
 8. 8. INOVASI DRAMATIK TAPI KEMAJUAN MALAR IDEAL SEBEN AR PENCAPAIAN TINGGI MELALUI PERUBAHAN INOVASI JIKA ADA USAHA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN DIBUAT
 9. 9. KAIZEN PLUS INOVASI KEMAJUAN PENINGKATAN DENGAN DUA PENDEKATAN YANG BERBEZA MAINTENANCE INOVASI ARU PARAS B KAIZEN SELENGGARAAN INOVASI
 10. 10. Pertindihan Antara Program Kaizen TPMTQC Kearah Kecemerlangan JITICC 5S 5S KSS PENYERTAAN PENGURUSAN
 11. 11. ASPEK - ASPEK Berdikit tapi meningkat Berorientasikan berterusan orang Pelaburan kecil tapiBerorientasikan Usaha proses kumpulan berusaha Pendidikan dan PROGRAM Pengetahuan KAIZEN Meningkatkan konvensional moral
 12. 12. Cadangan turutan pelaksanaan Program-Program Kaizen TPM TPMTQCTQC JIT JIT JITICCICC KSS S 5Mula di siniMula di sini
 13. 13. Kepentingan Amalan 5S ke arah Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) 5S ISO 9000 ISO 14000 OHSAS 18000 TQM
 14. 14. 5S adalah Program Penyertaaan Kaizen ke seluruh Organisasi• 5S adalah program menyeluruh Kaizen melibatkan semua orang dalam Organisasi. 5S?• Ia pendekatan berkesan memotivasikan pekerja, meningkatkan produktiviti dan persekitaran tempat kerja.
 15. 15. 5S menyumbang kepada PKKPSMOrganisasi yang berjayamengamalkan 5S selalunya: Produktiviti - tinggi Kualiti - yang berkekalan 5S? Kos - menurun Penghantaran- yang tepat Selamat - di tempat kerja Moral - tinggi
 16. 16. EMPAT OBJEKTIF UTAMA PROGRAM 5SMEMBINA BUDAYA KAIZEN DI TEMPATKERJA.MEMBINA KERJASAMA MELALUIPENYERTAAN SEMUA. 5S?MEMBINA AMALAN KEPIMPINANPENGURUS DAN PENYELIA .MENINGKATKAN INFRASTRUKTURUNTUK MELAKSANAKAN PROGRAMKAIZEN YANG LEBIH MAJU.
 17. 17. Tujuh Sebab Kenapa 5S menjadi popularTempat kerja lebih bersih dan tersusun.Pejabat dan tempat kerja menjadi senang danselamat.Hasil mudah dilihat oleh semua orang.- dalaman dan luaran. 5S ?Hasil ketara meningkatkan ideaSemua orang berdisiplin secara semulajadi.Semua orang bangga dengan tempat kerja yangbersih dan tersusun.Keputusannya imej syarikat meningkat danmenambah peluang perniagaan.
 18. 18. 5S boleh menarik minat pekerja kerana 4 sebab utama:Mudah dicapai oleh syarikat samaadabersaiz kecil, sederhana atau besar.Boleh diamalkan oleh sebarang jenisperniagaan samaada pengilangan,perkhidmatan atau perniagaan. 5S?Falsafahnya senang difahami oleh semuaorang dan tidak memerlukan pemahamanistilah yang susah.Semua orang cintakan kebersihankeselesaan dan tersusun.
 19. 19. APA ITU 5S ?
 20. 20. 1. Definasi Seiri - Sisih Seiri Seiton Shitsuke Seiketsu SeisoSEIRI - Menyisih danmembuang barang yangtidak perlu di tempatkerja.
 21. 21. KEPENTINGAN SISIHSIKAP YANG SUSAHDIPINGGIRKANRUANG ADALAH WANGMENILAI DIRI SENDIRI,KELUARGADAN TEMPAT KERJAMENILAI KEPENTINGAN DANPENGGUNAAN
 22. 22. Hubungkait Di Antara Aktiviti 5S dan 7 Kategori Pembaziran1. Pembaziran disebabkan oleh pengeluaran berlebihan2. Pembaziran disebabkan oleh kadar kecacatan meningkat3. Pembaziran disebabkan faktor masa menunggu/lewat Hapuskan4. Pembaziran oleh faktor inventori/WIP Pembaziran untuk5. Pembaziran oleh faktor pengangkutan Peningkatan produktiviti6. Pembaziran oleh sistem proses7. Pembaziran oleh faktor pengerakan di tempat kerjaJika analisis secara rapi dibuat berkaitan punca 7 kategori pembazirandan mengamalkan 5S supaya pembaziran dapat dihapuskan, ia akan dapat mengurangkan kos dan meningkatkan produktiviti.
 23. 23. Cara Amalan SISIH Di tempat Kerja Yang Stratifikasi Tindakan Mana ??? Tiada nilai dan senang di buang Buang dengan segera SISIH Item Ada nilai dan Cari pembeli dengan-Tak Diperlukan boleh dijual harga tinggi Tiada nilai tapi kos Lupus dengan kos pelupusan tinggi Rendah dan selamat
 24. 24. 2. Definasi Seiton - Susun Seiri Seiton Shitsuke Seiketsu SeisoSEITON - Menyusun danmenyimpan barang dengankemas, mudah diambil dandisimpan.
 25. 25. Bagaimana SUSUN Tempat Kerja Stratifikasi Tindakan yg perlu Item Mesti diletak dekat Selalu digunakan dengan tempat kerjaSUSUN Item Diletakkan jauh dari Jarang digunakan tempat kerja Item Mesti disimpan tak diguna tapi berasingan tapi perlu disimpan mudah dicari
 26. 26. TUJUH PRINSIP SUSUNIkut kaedah ‘masuk dulu keluar dulu’(FIFO) untuk menyimpan sesuatu.Wujudkan tempat khas untuk setiapbarang supaya mudah letak semula SeitonSemua item dan tempatnya mesti di tunjukdengan label yang jelas.Barangan dikelaskan mengikut saiz danjenisMudah dilihat supaya mudah dikesan.Mudah dicapai dan diambil.Masa pencarian fail/alatan dikurangkan
 27. 27. 3. Definasi Seiso - Sapu Seiri Seiton Shitsuke Seiketsu SeisoSEISO - Mencuci tempat kerjadengan rapi supaya tiadahabuk di lantai, mesin danperalatan.
 28. 28. AMALAN BAIK SEISOAmalkan SEISO 5-10 minit setiap hari.Tugaskan penjaga setiap mesin. CleanGabungkan pembersihan (Seiso) dgn. me !pemeriksaan.Tempat kerja bersih dan selesaKos selenggara peralatanberkuranganMeningkatkan imej organisasiAnjurkan Gotong Royong Perdana Seiso
 29. 29. 4. Definasi Seiketsu - Seragam Seiri Seiton Shitsuke Seiketsu SeisoSEIKETSU- Seragamkan @memelihara kebersihan danpenyusunan sepanjang masa sertamudah mengamalkan Seiri-Seiton-Seiso.
 30. 30. Kepentingan Seragam• Memastikan 3S dilakukan secara berterusan• Mewujudkan kawalan secara visual melalui warna dan gambar• Mewujudkan jadual kerja yang teratur dan sistematik• Mewujudkan keseragaman melalui peraturan dan tatacara kerja (Standard Operating Procedure)• Membantu dalam mengurangkan kesilapan dan kecuaian ketika berkerja
 31. 31. Mengekal dan meningkatkan paras Seiketsu (Seragam) Bila anda mengulangi aktiviti Sisih-Susun- Sapu, tempat kerja anda akan menjadi bersih dan tersusun. Kita boleh katakan ianya sudah seragam. Tetapi untuk mengekal dan meningkatkan amalan 5S yang baik, Seiketsu pendekatan berikut adalah sangat berkesan:(1) Audit 5S oleh pengurusan atasan(2) Pertandingan 5S antara jabatan(3) Pertandingan 5S antara syarikat
 32. 32. 5. Definasi Shitsuke – Sentiasa amal Seiri Seiton Shitsuke Seiketsu SeisoSHITSUKE - Berdisiplin & melatihpekerja mematuhi peraturan danbertabiat baik di tempat kerjasecara berterusan.
 33. 33. AMALAN BAIK SHITSUKE (SENTIASA AMAL)Senyum selalu.Adakan kempen, pertandinganMenjadi pendengar yang baik.Menggalakkan amalan berterusan dan Shitsukeberorientasikan kaizen. JANUARYTunjukkan semangat berpasukan.Adakan latihan berterusanMerasa bangga dengan organisasi.Tepat waktu.Tempat kerja sentiasa bersih dan kemas.Patuh kepada peraturan.
 34. 34. TIGA JENIS TEMPAT KERJAKELAS TIGA: – Dimana para pekerja membuat kotoran merata-rata dan tiada siapa yang membersihkannya.KELAS DUA: – Ada sekumpulan orang buat kotor dan ada sekumpulan orang yang membersihkan.KELAS SATU: – Tiada pekerja membuat kotor dan setiap orang melakukan pembersihan.
 35. 35. PUTARAN 5S Sisih Susun Sentiasa AmalSeragam Sapu
 36. 36. 4 FAKTOR KEJAYAAN 5S1 Sokongan dan komitmen berterusan pengurusan atasan. 5S bermula dengan pendidikan dan2 latihan. Semua orang amalkannya dan tiada3 yang memerhati sahaja. Ulangi putaran 5S untuk mencapai4 paras yang lebih tinggi.
 37. 37. HUBUNGKAIT 5S DENGAN KUNCI PETUNJUK PRESTASI(KPI)PETUNJUK KUANTITATIF – Kecacatan, “Reject”, Masa Pencarian,Kelewatan Proses, Kerosakan Mesin, Kos Penyelenggaraan,Penghantaran Lewat, Aduan Pelanggan, Kemalangan dll.PETUNJUK PRODUKTIVITI – Buruh, Modal, Proses dan Keuntungan.PETUNJUK BUDAYA KERJA – Ketidakhadiran, Penyertaan PekerjaDalam Aktiviti Penambahbaikan, Menepati Masa, Cadangan/IdeaPekerja dll.PETUNJUK PERSEKITARAN – Aspek Keselamatan, Kebersihan dll.PETUNJUK PRESTASI KESELURUHAN – Jualan, Pasaran, Kos danKeuntungan.
 38. 38. Aktiviti 5S Kaedah Promosi Kaedah Pelaksanaan Kaedah Penilaian5S Newsletters Hari 5S (sekali sebulan) Stiker Panduan 5S 5S DAY Apakah Seiton? Di sini perlu Di sini Seiton adalah menyusun Perlu Di sini barangan supaya SEIRI senang diambil dan SEITON Perlu digunakan. SEISOPoster 5S Lawatan sambil Pemeriksaan oleh CEO belajar 5S Seiri Seiton Shitsuke Seiketsu Seiso Baner 5S Ambil gambar untuk Pembaikan Senarai semak 5S Kami Amalkan 5SLencana 5S Pertandingan Antara Jabatan 5S Penghargaan Here is an Department A 5S Excellent Example Department B Department C of 5S Practice Department D

×