Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Present jurnal

271 views

Published on

MOGA BERMANFAAT

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Present jurnal

 1. 1. TAJUK JURNAL :MENJANA MINAT PELAJARTERHADAP SASTERA MELALUIPROGRAM BUNGA-BUNGASASTERA (oleh Khairunisak Hussain, Muszalifa Arman & Rashidah Abdullah ) NAMA PELAJAR MUHAMAD FADHLI BIN CHE HASSAN NOMBOR MATRIK D20101037561 NAMA PENSYARAH CIK NOR ASIMAH BINTI ZAKARIA
 2. 2.  Apa itu PBBS???Apa matlamat program ini??? ProgramBunga-bunga Sastera (BBS) merupakan suatu wadah yang mendedahkan pelajar kepada sastera dalam usaha guru memantapkan penguasaan bahasa Melayu (BM) pelajar serta keupayaan mereka bertutur dengan berkesan.
 3. 3. K A EKuantitatif Kualitatif D A H
 4. 4. KuantitatifData kuantitatif diperolehdaripada markah tugasanpelajar.
 5. 5. Kualitatif Maklum balas guru menjadi landasan data kualitatif. Penilaian alternatif digunakan untuk menguji pemahaman pelajar serta kebolehan mereka bertutur dengan menyampaikan isi secara berstruktur.
 6. 6. Teknik pengajaran dijalankan1) Penggunaan klip video2) Penyusun grafik3) Aktiviti menulis4) Slide power point5) Pertandingan6) Lakonan7) Penyampaian lisan
 7. 7. Penilaian AlternatifTugasan individu Tugasan berkumpulan1. Bertutur di hadapan 1. Semangat berkumpulan2. Ayat baku + gramatis untuk hasil projek bermutu tinggi
 8. 8. Tujuan penilaian1. Menguji pemahaman pelajar.2. Menguji kebolehan bertutur.3. Menguji kebolehan menyampai isi secara berstruktur.
 9. 9. Pemerhatian1. Program BBS berjaya mencungkil kebolehan pelajar untuk memberikan jawapan yang kreatif dan menghayati watak-watak dalam cerpen.2. Terdapat perubahan bentuk berfikir.3. Pelajar didapati teruja dan terdorong untuk membaca karya sastera.4. Minat pelajar jelas kelihatan5. pelajar juga memberikan respons secara aktif dalam perbincangan6. Bagi pelajar yang biasanya segan bertanya atau menyumbangsarankan idea, kini, mereka lebih terdorong untuk bertutur di hadapan pelajar yang lain.
 10. 10. Rumusan:1. Terdapat perubahan bentuk berfikir dalam kalangan pelajar mengenai karya-karya sastera secara keseluruhan dengan pemupukan program BBS ini.2. Pelajar didapati teruja dan terdorong untuk membaca karya sastera selain daripada membaca buku teks di sekolah.3. Oleh itu, guru-guru seharusnya mempraktikan kaedah pengajaran dalam amalan guru sastera secara berkesan yang telah dibina dalam kajian ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

×