URUTAN PERISTIWA YANGURUTAN PERISTIWA YANGSEDANG KITA TUNGGUSEDANG KITA TUNGGUALIFLAMRA1711@GMAIL.COM
Segala pujian hanyalah bagi ALLAH tuhan yang Maha Suci dan Maha Agung. Satu-Segala pujian hanyalah bagi ALLAH tuhan yang M...
PHASE 1Urutan peristiwa ini dihitung dari seluruh tanda-tanda kecil kiamat hingga terjadinyaUrutan peristiwa ini dihitung ...
RUNTUHNYA KHILAFAHPENDUDUKANPALESTINAAMERIKA MENYERANGIRAKAMERIKA MENYERANGSYRIATURKI MENYERANG IRAKRUSIA MENYERANG TURKIP...
PHASE 2Urutan peristiwa dihitung sejak terjadinya Perang Dunia 3 yang mana setelah perang ini makaUrutan peristiwa dihitun...
TURUNNYANABI ISA AL MASIHTURUNNYANABI ISA AL MASIHPEMBANTAIAN YAHUDIPENAKLUKAN ROMA(EROPA)PERANG MELAWANTURKIKELUARNYAYAKJ...
PHASE 3Urutan peristiwa dihitung sejak wafatnya Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa akan berhaji danUrutan peristiwa dihitung se...
MENINGGALNYAAL MAHDI & NABI ISAPENCABUTAN ILMU ISLAMSECARA SEMPURNATERBITNYA MATAHARIDARI ARAH BARATKELUARNYA “DABBAH”HEWA...
URUTAN TANDA-TANDA DARIWORLD WAR 3 HINGGA KIAMAT BESARBerdasarkan pendapat: Syaikh Nazim Al Haqqani Amin Muhammad Jamalu...
MEMBUNUH DAJJALPEMBANTAIAN YAHUDIPENAKLUKAN ROMA(EROPA)PERANG MELAWANTURKIKELUARNYAYAKJUJ DAN MAKJUJKELUARNYAYAKJUJ DAN MA...
Cinta Rasul adalah milis wadah bertukar informasi tentang Islam dan persiapan menghadapi akhir zaman. Ilmu hadis, fiqih Is...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Urutan peristiwa kiamat besar

984 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Urutan peristiwa kiamat besar

 1. 1. URUTAN PERISTIWA YANGURUTAN PERISTIWA YANGSEDANG KITA TUNGGUSEDANG KITA TUNGGUALIFLAMRA1711@GMAIL.COM
 2. 2. Segala pujian hanyalah bagi ALLAH tuhan yang Maha Suci dan Maha Agung. Satu-Segala pujian hanyalah bagi ALLAH tuhan yang Maha Suci dan Maha Agung. Satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Tidak ada sekutu bagi ALLAH sang penguasa alamsatunya Tuhan yang harus disembah. Tidak ada sekutu bagi ALLAH sang penguasa alamghaib, DIA pemilik segala rahasia dan ditangan ALLAH langit dan bumi. Salam danghaib, DIA pemilik segala rahasia dan ditangan ALLAH langit dan bumi. Salam danselawat senantiasa tercurah kepada insan utama Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihiselawat senantiasa tercurah kepada insan utama Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihiwassalam pemimpin kaum mukmin.wassalam pemimpin kaum mukmin.Untuk memudahkan pembaca memahami penafsiran hadis-hadis dari Nabi MuhammadUntuk memudahkan pembaca memahami penafsiran hadis-hadis dari Nabi Muhammadshallallahu ‘alaihi wassalam yang telah dan akan kita sampaikan dalam forum CR ini,shallallahu ‘alaihi wassalam yang telah dan akan kita sampaikan dalam forum CR ini,maka kita akan menyampaikan terlebih dahulu rangkaian peristiwa yang terjadi menurutmaka kita akan menyampaikan terlebih dahulu rangkaian peristiwa yang terjadi menuruthadis Rasul, yang kita bagi menjadi 3 phase yaitu:hadis Rasul, yang kita bagi menjadi 3 phase yaitu: Phase 1 adalah tanda-tanda kecil yang sudah terjadi hingga Perang Dunia 3Phase 1 adalah tanda-tanda kecil yang sudah terjadi hingga Perang Dunia 3 Phase 2 adalah masa-masa emas Islam bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa al MasihPhase 2 adalah masa-masa emas Islam bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa al Masih Phase 3 adalah tanda-tanda besar hingga berdirinya kiamatPhase 3 adalah tanda-tanda besar hingga berdirinya kiamatSemoga dengan penafsiran yang diambil dari pendapat orang-orang pandai itu dapat kitaSemoga dengan penafsiran yang diambil dari pendapat orang-orang pandai itu dapat kitajadikan sebagai renungan dan pelajaran, sudah seberapa banyakkah amalan dan ibadahjadikan sebagai renungan dan pelajaran, sudah seberapa banyakkah amalan dan ibadahyang kita kerjakan kepada ALLAH? Dan sudah siapkah diri kita apabila maut itu datangyang kita kerjakan kepada ALLAH? Dan sudah siapkah diri kita apabila maut itu datangmenjemput?menjemput?Semoga ALLAH subhanahu wa ta’ala memberi taufik dan hidayah kepada kita semua.Semoga ALLAH subhanahu wa ta’ala memberi taufik dan hidayah kepada kita semua.
 3. 3. PHASE 1Urutan peristiwa ini dihitung dari seluruh tanda-tanda kecil kiamat hingga terjadinyaUrutan peristiwa ini dihitung dari seluruh tanda-tanda kecil kiamat hingga terjadinyapeperangan besar yaitu Perang Dunia 3 yang merupakan tanda awal datangnya Imampeperangan besar yaitu Perang Dunia 3 yang merupakan tanda awal datangnya ImamMahdi dan pembaiatan beliau oleh seluruh umat muslim di dunia.Mahdi dan pembaiatan beliau oleh seluruh umat muslim di dunia.Saat ini kita berdiri ditahun 2006, insya ALLAH yang akan kita dengar berita duniaSaat ini kita berdiri ditahun 2006, insya ALLAH yang akan kita dengar berita duniaselanjutnya adalah penyerangan Amerika dan sekutunya terhadap Syria, dengan dalihselanjutnya adalah penyerangan Amerika dan sekutunya terhadap Syria, dengan dalihperang melawan terorisme internasional. Tujuan mereka selanjutnya yaitu menguasai Saudiperang melawan terorisme internasional. Tujuan mereka selanjutnya yaitu menguasai SaudiArabia, mungkin serangan Amerika ini hanya sebagai “bantuan” kepada seorang keluargaArabia, mungkin serangan Amerika ini hanya sebagai “bantuan” kepada seorang keluargaKerajaan yang ingin berkuasa di Arab, kemudian mereka menyebut pemimpin baru iniKerajaan yang ingin berkuasa di Arab, kemudian mereka menyebut pemimpin baru inisebagai “As Sufyani”. Selanjutnya Amerika juga akan menyerang Iran yang diketahuisebagai “As Sufyani”. Selanjutnya Amerika juga akan menyerang Iran yang diketahuimempunyai banyak nuklir. Turki yang berteman dengan Amerika akan mengambil alih Irak.mempunyai banyak nuklir. Turki yang berteman dengan Amerika akan mengambil alih Irak.Invasi Turki atas Irak ini akan menjadi dalih oleh Rusia untuk memasuki Turki. Pada saatInvasi Turki atas Irak ini akan menjadi dalih oleh Rusia untuk memasuki Turki. Pada saatAmerika berada di Iran, maka kaum Muslim Khurasan tentu akan melakukan perlawananAmerika berada di Iran, maka kaum Muslim Khurasan tentu akan melakukan perlawananterhadap mereka. Pada saat yang bersamaan pula, Rusia menyerang Turki dan pangkalanterhadap mereka. Pada saat yang bersamaan pula, Rusia menyerang Turki dan pangkalanmiliter Amerika disana. Dan serangan Rusia itu akan memancing dunia untuk terlibat dalammiliter Amerika disana. Dan serangan Rusia itu akan memancing dunia untuk terlibat dalamPD3. Rusia-Perancis-Jerman-China-Korea akan berada pada blok WARSAWA, sedangkanPD3. Rusia-Perancis-Jerman-China-Korea akan berada pada blok WARSAWA, sedangkanAmerika-Inggris-Italy-Spanyol-Australia-Jepang-India berada pada blok NATO, sedangkanAmerika-Inggris-Italy-Spanyol-Australia-Jepang-India berada pada blok NATO, sedangkanArab yang dipimpin “As Sufyani” akan berpihak ke NATO. Pada perang ini masing-masingArab yang dipimpin “As Sufyani” akan berpihak ke NATO. Pada perang ini masing-masingnegara akan saling tembak dengan nuklir.negara akan saling tembak dengan nuklir.
 4. 4. RUNTUHNYA KHILAFAHPENDUDUKANPALESTINAAMERIKA MENYERANGIRAKAMERIKA MENYERANGSYRIATURKI MENYERANG IRAKRUSIA MENYERANG TURKIPERANG DUNIA 3MUNCULNYAIMAM MAHDIAMERIKA MENYERANGSAUDI ARABIAARAB DIPIMPINAS-SUFYANIAMERIKA MENYERANGIRANPENDUDUK KHURASANAKAN BERPERANGTahun 2003Tahun 1967Tahun 1924SCHEME PHASE 1
 5. 5. PHASE 2Urutan peristiwa dihitung sejak terjadinya Perang Dunia 3 yang mana setelah perang ini makaUrutan peristiwa dihitung sejak terjadinya Perang Dunia 3 yang mana setelah perang ini makaImam Mahdi akan datang.Imam Mahdi akan datang.Pada perang ini Rusia dan sekutunya akan kalah. PD3 ini hanya terjadi selama beberapaPada perang ini Rusia dan sekutunya akan kalah. PD3 ini hanya terjadi selama beberapabulan saja, namun dunia akan penuh kehancuran. Setelah perang ini, masuklah musim hajibulan saja, namun dunia akan penuh kehancuran. Setelah perang ini, masuklah musim hajidan Imam Mahdi akan bersama rombongan haji. Beberapa kejadian ajaib akan menandaidan Imam Mahdi akan bersama rombongan haji. Beberapa kejadian ajaib akan menandaikehadiran beliau yang akan diketahui oleh seluruh umat muslim dunia. Sesudah dibaiat,kehadiran beliau yang akan diketahui oleh seluruh umat muslim dunia. Sesudah dibaiat,kemudian Imam Mahdi memimpin seluruh muslim untuk berperang menegakkan kalimatkemudian Imam Mahdi memimpin seluruh muslim untuk berperang menegakkan kalimatALLAH selama 7 tahun. Yellowstone Super Vulcano akan meledak pada zaman beliau,ALLAH selama 7 tahun. Yellowstone Super Vulcano akan meledak pada zaman beliau,membakar 2/3 benua Amerika dan akan menghancurkan negara dajjal ini. Tidak ada lagimembakar 2/3 benua Amerika dan akan menghancurkan negara dajjal ini. Tidak ada lagitempat dan pengikut buat Al Masih Dajjal kecuali ia harus keluar dari persembunyiannya ditempat dan pengikut buat Al Masih Dajjal kecuali ia harus keluar dari persembunyiannya diAmerika yang hancur lebur. Dajjal kemudian berkeliling dunia untuk menyebar kekafiran.Amerika yang hancur lebur. Dajjal kemudian berkeliling dunia untuk menyebar kekafiran.Setelah turunnya Nabi Isa Al Masih untuk membunuh Dajjal, Imam Mahdi menyerahkanSetelah turunnya Nabi Isa Al Masih untuk membunuh Dajjal, Imam Mahdi menyerahkankepemimpinan Islam ketangan Nabi Isa. Dan dibawah komando Nabi Isa Al Masih, seluruhkepemimpinan Islam ketangan Nabi Isa. Dan dibawah komando Nabi Isa Al Masih, seluruhumat Yahudi ditanah Palestina akan dibunuhi. Eropa akan diserang dan Vatikan Italy akanumat Yahudi ditanah Palestina akan dibunuhi. Eropa akan diserang dan Vatikan Italy akandihancurkan karena Nabi Isa akan mengambil naskah Injil asli dan Taurat asli di Vatikan ini.dihancurkan karena Nabi Isa akan mengambil naskah Injil asli dan Taurat asli di Vatikan ini.Injil dan Taurat Asli itu akan disebarkan sebagai kitab-kitab suci Umat Islam. Kemudian NabiInjil dan Taurat Asli itu akan disebarkan sebagai kitab-kitab suci Umat Islam. Kemudian NabiIsa akan memerintahkan untuk membunuhi umat Kristen (Nasrani) dan membunuhi babi, tidakIsa akan memerintahkan untuk membunuhi umat Kristen (Nasrani) dan membunuhi babi, tidakada pilihan bagi orang-orang kafir kecuali masuk Islam atau mati.ada pilihan bagi orang-orang kafir kecuali masuk Islam atau mati.
 6. 6. TURUNNYANABI ISA AL MASIHTURUNNYANABI ISA AL MASIHPEMBANTAIAN YAHUDIPENAKLUKAN ROMA(EROPA)PERANG MELAWANTURKIKELUARNYAYAKJUJ DAN MAKJUJKELUARNYAYAKJUJ DAN MAKJUJMENINGGALNYAIMAM MAHDIMENINGGALNYANABI ISA AL MASIHMUNCULNYAAL MAHDIMUNCULNYAAL MAHDIPERANG MELAWANARAB (AS-SUFYANI)PERANG MELAWANIRANPERANG ISLAMMELAWAN AHLI KITABPENAKLUKAN ISTANBULKEDATANGANAL MASIH DAJJALKEDATANGANAL MASIH DAJJAL7 tahunPERANG DUNIA 39 bulan40 tahunSCHEME PHASE 2
 7. 7. PHASE 3Urutan peristiwa dihitung sejak wafatnya Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa akan berhaji danUrutan peristiwa dihitung sejak wafatnya Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa akan berhaji dansetelah itu beliau juga wafat. Kemudian seluruh ulama mursyid dan mujtahid juga akansetelah itu beliau juga wafat. Kemudian seluruh ulama mursyid dan mujtahid juga akandiwafatkan oleh ALLAH subhanahu wa ta’ala. Ilmu agama Islam akan benar-benar dicabutdiwafatkan oleh ALLAH subhanahu wa ta’ala. Ilmu agama Islam akan benar-benar dicabutsecara sempurna dan hilang dari muka bumi. Tinggallah yang hidup manusia yang terbagisecara sempurna dan hilang dari muka bumi. Tinggallah yang hidup manusia yang terbagidalam dua kelompok yaitu mukmin, dan munafik. Orang-orang mukmin akan tetap beribadahdalam dua kelompok yaitu mukmin, dan munafik. Orang-orang mukmin akan tetap beribadahkepada ALLAH. Sedangkan orang-orang muslim munafik akan kembali menjadi kafir dan akankepada ALLAH. Sedangkan orang-orang muslim munafik akan kembali menjadi kafir dan akanmenjadi bertambah kejahilannya dengan berzina di pasar dan seperti hewan, meminummenjadi bertambah kejahilannya dengan berzina di pasar dan seperti hewan, meminumkhamar, judi, berkelahi membunuh dan lain sebagainya.khamar, judi, berkelahi membunuh dan lain sebagainya.Setelah puluhan tahun keadaan yang rusak begitu menjadi-jadi. Kemudian matahari terbit dariSetelah puluhan tahun keadaan yang rusak begitu menjadi-jadi. Kemudian matahari terbit dariarah barat, maka berarti pintu tobat ditutup dan tidak ada lagi pengampunan dari ALLAHarah barat, maka berarti pintu tobat ditutup dan tidak ada lagi pengampunan dari ALLAHsubhanahu wa ta’ala. Kemudian muncul makhluk (hewan) yang dapat berbicara, hewan inisubhanahu wa ta’ala. Kemudian muncul makhluk (hewan) yang dapat berbicara, hewan iniakan memberi tanda kepada orang-orang Muslim dan kafir. Setelah ia menghilang, kemudianakan memberi tanda kepada orang-orang Muslim dan kafir. Setelah ia menghilang, kemudianALLAH menurunkan awan (asap) ke seluruh permukaan bumi yang akan mengakibatkanALLAH menurunkan awan (asap) ke seluruh permukaan bumi yang akan mengakibatkanmatinya seluruh manusia mukmin dan muslim. Tinggallah di bumi manusia-manusia kafir yangmatinya seluruh manusia mukmin dan muslim. Tinggallah di bumi manusia-manusia kafir yangakan hidup untuk beberapa puluh tahun lamanya. Mereka akan menghancurkan Ka’bah danakan hidup untuk beberapa puluh tahun lamanya. Mereka akan menghancurkan Ka’bah danmesjid Nabi. Lalu ALLAH akan memberikan gempa-gempa ke seluruh bumi dan terakhirmesjid Nabi. Lalu ALLAH akan memberikan gempa-gempa ke seluruh bumi dan terakhirgempa di Arab yang kemudian disusul oleh keluarnya api dari negeri Yaman yang akangempa di Arab yang kemudian disusul oleh keluarnya api dari negeri Yaman yang akanmenghalau manusia berkumpul menuju Arafah. Lalu kehancuran alam semesta dimulai.menghalau manusia berkumpul menuju Arafah. Lalu kehancuran alam semesta dimulai.
 8. 8. MENINGGALNYAAL MAHDI & NABI ISAPENCABUTAN ILMU ISLAMSECARA SEMPURNATERBITNYA MATAHARIDARI ARAH BARATKELUARNYA “DABBAH”HEWAN BERBICARAKELUARNYA “DABBAH”HEWAN BERBICARAKELUARNYA ASAPKEMATIAN SEMUA MUSLIMPENGHANCURAN KA’BAHDAN MADINAHPEMBENAMAN BUMIDI BARAT DAN TIMURPEMBENAMAN BUMIDI TANAH ARABKELUARNYA API YAMANKIAMAT BESAR120 tahunSCHEME PHASE 3METEOR IMPACT
 9. 9. URUTAN TANDA-TANDA DARIWORLD WAR 3 HINGGA KIAMAT BESARBerdasarkan pendapat: Syaikh Nazim Al Haqqani Amin Muhammad Jamaluddin Muhammad Isa Dawud Nostradamus
 10. 10. MEMBUNUH DAJJALPEMBANTAIAN YAHUDIPENAKLUKAN ROMA(EROPA)PERANG MELAWANTURKIKELUARNYAYAKJUJ DAN MAKJUJKELUARNYAYAKJUJ DAN MAKJUJMENINGGALNYAIMAM MAHDIMENINGGALNYANABI ISA AL MASIHPENCABUTAN ILMU ISLAMSECARA SEMPURNAPERANG DUNIA 3MUNCULNYAAL MAHDIMUNCULNYAAL MAHDIPERANG MELAWANARAB (AS-SUFYANI)PERANG MELAWANIRANPERANG ISLAMMELAWAN AHLI KITABPENAKLUKAN ISTANBULKEDATANGANAL MASIH DAJJALKEDATANGANAL MASIH DAJJALTURUNNYANABI ISA AL MASIHTURUNNYANABI ISA AL MASIHTERBITNYA MATAHARIDARI ARAH BARATKELUARNYA “DABBAH”HEWAN BERBICARAKELUARNYA “DABBAH”HEWAN BERBICARAKELUARNYA ASAPKEMATIAN SEMUA MUSLIMPENGHANCURAN KA’BAHDAN MADINAHPEMBENAMAN BUMIDI BARAT DAN TIMURPEMBENAMAN BUMIDI TANAH ARABKELUARNYA API YAMANKIAMAT BESAR
 11. 11. Cinta Rasul adalah milis wadah bertukar informasi tentang Islam dan persiapan menghadapi akhir zaman. Ilmu hadis, fiqih Islam, astronomi dan ilmu lainnyayang kita anggap dapat menambah ketaqwaan kita kepada ALLAH dan Rasul-NYA akan kita sampaikan demi persatuan dan kesatuan Islam.Cinta-Rasul@yahoogroups = Moderator Only, Cinta_Rasul@yahoogroups = Public, dan Cinta_Rasul@googlegroups = Archive File.Owner, Tim Penulis dan Moderator CR bukanlah anggota dari suatu organisasi massa Islam manapun, dan sama sekali bukan bagian dari kelompok KhawarijSalafy/Salafyoon. Apabila terdapat kesamaan pembahasan materi maka itu hanyalah karena persamaan pengambilan terhadap dalil hadis Rasulullahshallallahu ‘alaihi wa sallam. Jika terdapat materi asing yang berbeda dengan masyarakat umum dan dipertahankan oleh Owner/Penulis, maka itu hakOwner/Penulis dan jangan diikuti secara taklid buta oleh pembaca.Semua materi yang dikirimkan dari Owner/Penulis adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh Cinta Rasul Owner yang sumbernya diambil dari berbagai buku,internet dan lainnya, disampaikan hanya sekedar dijadikan iktibar hidup dan jangan dijadikan pedoman tanpa bimbingan ulama yang berilmu.

×