Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lezing over zorg 2.0 voor Zorgmarktjaarcongres

484 views

Published on

gezamenlijke presentatie van Martijn Hulst, Lucien Engelen, Bas Bloem en mijzelf t.b.v. Zorgmarktjaarcongres 2009 in Burger's Bush

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lezing over zorg 2.0 voor Zorgmarktjaarcongres

 1. 1. Parallelle sessie 2: Zorg2.0 1 Sessie mogelijk gemaakt door AFAS ERP Software BV
 2. 2. !"#$%"#&$'()"*&+$,-.+$/-)0(*1"&*$*&$2-34"#& 2
 3. 3. Spelregels • Ja, je mag vragen stellen • Ja, je mag reageren • Ja, je mag bloggen • Ja, je mag foto’s maken • Ja, je mag twitteren • Ja, je mag je mobiele telefoon aanlaten (wel op stil) • Ja, je mag de presentaties nakijken
 4. 4. Wat brengt u hier?
 5. 5. Welke thema’s liggen er op uw (bestuurs)tafel? Waar ligt u wakker van? 5
 6. 6. Wat kan zorg2.0 u bieden? 6
 7. 7. Spoorboekje ! ! Martijn Bas Jacqueline ! ! ! 7
 8. 8. Martijn Hulst: Zorg2.0, een perspectief 8 Sessie mogelijk gemaakt door AFAS ERP Software BV
 9. 9. Zorg2.0 een korte inleiding
 10. 10. U
 11. 11. Allerlei toepassingen
 12. 12. "#$%#&%'(%)(*(+,$#(%'#(%-*.#*(%#*&/0+#12$%-3%3+-'4/$(*5 6#/0%7(+8,9(.$:%-+),*#&((+$%(*%-3'+,/0$)(7(+%;-+'$5%"#( 8#/0%7(+<#*'$%(*%-7(+%'(%)(-)+,2#&/0(%)+(*8(*%4#$%'( -4'(%$#1'%-3%8-(=%),,$%*,,+%$-()(7-()'(%;,,+'(%(* *4$-3$#9,.#&,$#(%#*%3.,,$&%7,*%0($%;#*&$9,>#9,.#&,$#( ?@4&$#(*%A,+&(#..(:%BCCDE 12
 13. 13. Ik ben niet alleen Ik
 14. 14. Patiënt is niet alleen PCQ%R%DMJ%-*.#*(:%M:P 44+%;((= LCJ%8#$%#*%&-/#,.( *($;(+=(* PBJ%),,$%7--+ 8-+)=(48(%-*.#*( GKM%3,$#N*$(* <,&((+$%8#/0%-3%*#($O 9('#&/0 3+-2(&&#-*,.& GIJ%&/0+#12%-7(+ 8#(=$(%K%<(0,*'(.#*) Patiënt F%-3%GC%),,$%*,,+%"+5 H--).(
 15. 15. De patiënt bepaalt de conversatie
 16. 16. Conversatie én zelfregie
 17. 17. De waarde van expertise verandert Wisdom of a crowd zorgverlener Wisdom of a professional Patiënt
 18. 18. 2.0 is gedrag van mensen en organisaties S4#&$(+(*:%9(*&)(+#/0$:%2,/#.#$(+(*:%'((.*(9(*: -3(*%8#1*:%'(.(*:%7(+$+-4;(*:%&,9(*;(+=(*: ,4$0(*$#/#$(#$:%<(*,'(+<,,+%8#1*:%($/5
 19. 19. Rol gegund krijgen in plaats van afdwingen Overheid Zorg verzekereraar Zorgverlener Patiënt Patiënten vereniging
 20. 20. De weg naar ‘collaborative care’ Zorgnetwerken Patiënt gecentreerde zorg van naar Ketenzorg Collaborative care
 21. 21. Services die waarde creëren i.p.v. grote logge arrogante gefuseerde organisaties waar niemand je kent
 22. 22. Van old school naar new school
 23. 23. Het perspectief op vooruitgang
 24. 24. Vooruitgang met perspectief http://www.flickr.com/photos/tuuur/3389706521/
 25. 25. Zorg2.0 biedt perspectief Healthcare is not complex, we have made it complex
 26. 26. www.slideshare.net/martijnhulst | www.hutspot.nl | www.martijnhulst.nl Zorg2.0-inspiratie | Zorg2.0-projectrealisatie | Zorg2.0-veranderingbegeleiding | Zorg2.0-managementgame | Zorg2.0-quick scan 26
 27. 27. Bas Bloem: Zorg2.0 en de zorgverlener 27 Sessie mogelijk gemaakt door AFAS ERP Software BV
 28. 28. Jacqueline Fackeldey: Zorg2.0 en de mens 28 Sessie mogelijk gemaakt door AFAS ERP Software BV
 29. 29. mens, markt en zorg jacqueline fackeldey@zorgmarktcongres 5 november 2009
 30. 30. dit ben ik… business inspirator & innovator philips ing feel-the-future online oxygen bijenkorf klantropoloog twitter vinder hotealthcare zwitserland witte oordoppen technology-makes-it- possible-people-make-it-happen human being ipv human buying ov verkopen = gunnen lovemark persoonlijke postbankpas nexthealth iets > niets boerenverstand mac frankwatching molblog fackeldeyfinds. jacqueline@fackeldeyfinds.com
 31. 31. wie vindt zijn eigen gezondheid en die van zijn dierbaren belangrijk? jacqueline@fackeldeyfinds.com
 32. 32. stel nu dat je dit te horen krijgt !wat leuk, een echo" !zijn er hier nog nieuwe ponsplaatjes?" !geef uw vader maar een extra tabletje en probeer hem maar in bed te krijgen" !ik loop lekker op tijd vandaag" !kan wel zijn dat u daar baat bij heeft maar ik schrijf het niet voor" !u wordt blind en nee, uw dossier krijgt u niet en uw huisarts ook niet, dat wordt pas na de operatie" !zo, zitten jullie gezellig te waken" !het zijn uw ribben, laat maar een foto maken" jacqueline@fackeldeyfinds.com
 33. 33. dan verbaast dit je niet jacqueline@fackeldeyfinds.com
 34. 34. en begrijp je dat we delen & samenwerken jacqueline@fackeldeyfinds.com
 35. 35. en elkaar helpen jacqueline@fackeldeyfinds.com
 36. 36. daar is blijkbaar een markt voor jacqueline@fackeldeyfinds.com
 37. 37. dus ik ben hier benieuwd naar: • welke kansen zien jullie? • welke rol zie je daarin voor jezelf? • wat heb je daarvoor nodig? • wat houdt je tegen? • waarmee kan ik of kunnen anderen je helpen? jacqueline@fackeldeyfinds.com
 38. 38. en ik hoop dat je mee wil doen jacqueline@fackeldeyfinds.com
 39. 39. want jacqueline@fackeldeyfinds.com
 40. 40. hulp nodig bij mens, markt en zorg? je vindt me hier: jacqueline@fackeldeyfinds.com www.fackeldeyfinds.com +31 (0)6 146 77 496 skype: fackeldeyfinds twitter: twitter.com/fackeldeyfinds delicious: macjfan slideshare: www.slideshare.net/fackeldeyfinds jacqueline@fackeldeyfinds.com
 41. 41. fackeldeyfinds was inspired by people dutchcowboy (visuals + lifestory) logic and emotion (visuals) indexed (visual) ffffound (visual) jacqueline@fackeldeyfinds.com
 42. 42. Zorg2.0 en U 42 Sessie mogelijk gemaakt door AFAS ERP Software BV
 43. 43. Jij U-(%B5C%<(*%1( ,.! T#(%0(<%1#1%*-'#)! T,$%;#.%1(%;($(*! T,$%;#.%1(%8(.2! T,$%=,*%(*%'4+2%#=!
 44. 44. Zorg2.0 is niet moeilijk….
 45. 45. Firestarters !"#$%&'()&*+"#,&'-&. /%#(&)*0)1&'&) 2"34(5)*6%'74 $;#$$(+5/-9K2,/=(.'(V2#*'& $;#$$(+5/-9K8-+)BC $;#$$(+5/-9K9,+$#1*04.&$ 1,/W4(.#*(X2,/=(.'(V2#*'&5/-9 .5(*)(.(*X9('8,=(*549/*5*. 9,+$#1*504.&$X04$&3-$5*. &.#'(&0,+(5*($K2,/=(.'(V2#*'& &.#'(&0,+(5*($K.4/#(*(*)(.(* &.#'(&0,+(5*($K9,+$#1*04.&$ Voor deze presentatie maakten we gebruik van alle gedeelde inspiratie online, grafische afbeeldingen van o.a. Sxc.hu, Flickr.com en David Armano. Deze presentatie staat op Slideshare.net onder de Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland License.

×