Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Open Up Your Telco

555 views

Published on

Presentatie "Open Up Your Telco" @ vereniging Telecom Management Association (TMA), Beroepsvereniging voor Managers van Communicatietechnologie.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Open Up Your Telco

 1. 1. Open Up Your Telco Telecom Management Association Vianen, 13 mei 2009 Fabrice Mous programmabureau NOiV
 2. 2. Programma ● Begrippen en beleid (NOiV) ● Verkenningstocht in telecom-land ● Voordelen en valkuilen open source software ● Voorbeelden ● Vragen
 3. 3. NOiV NOiV bouwt mee aan de e-overheid 6
 4. 4. Johannes Kepler
 5. 5. Begrippen
 6. 6. # 1
 7. 7. Interoperabiliteit (EIF) “ Interoperability means the ability of information and communication technology (ICT) systems and of the business processes they support to exchange data and to enable the sharing of information and ” knowledge European Communities. (2004). European Interoperability Framework http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761
 8. 8. Interoperabiliteit (NOiV) “ Het Kabinet spreekt van interoperabiliteit als het vermogen van (informatie)systemen om op elektronische wijze gegevens en informatie te ” kunnen uitwisselen binnen en tussen organisaties. Actieplan 'Nederland Open in Verbinding', 2007 Nederland Open in Verbinding, Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector, 2007
 9. 9. Wetgevende interoperabiliteit Interoperabiliteit Interoperabiliteit stelt eisen aan Organisatorische interoperabiliteit faciliteert Semantische interoperabiliteit Technische interoperabiliteit
 10. 10. http://www.jpl.nasa.gov/missions/missiondetails.cfm?mission=MCO
 11. 11. $125 miljoen
 12. 12. € 96,5 miljoen
 13. 13. # 2
 14. 14. 1.Free Redistribution 2.Source Code 3.Derived Works 4.Integrity of The Author's Source Code 5.No Discrimination Against Persons or Groups 6.No Discrimination Against Fields of Endeavor 7.Distribution of License 8.License Must Not Be Specific to a Product 9.License Must Not Restrict Other Software 10.License Must Be Technology-Neutral http://www.opensource.org/docs/definition.php
 15. 15. OSS @ Nederlandse overheid (1) “Open source software is software die een door het Open Source Initiative (OSI) goedgekeurde licentie heeft en daarmee ” voldoet aan twee kenmerken ... Nederland Open in Verbinding, Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector, 2007
 16. 16. 7 http://www.flickr.com/photos/puntodevista/109622901/in/set-72057594053812968/
 17. 17. OSS @ Nederlandse overheid (2) (1) Vrije en eenvoudige toegang tot broncode (2) Licentiemodel regelt gebruik en intellectueel eigendom → geen restricties op inzage en gebruik → vrije vermenigvuldiging, aanpassing en verspreiding Nederland Open in Verbinding, Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector, 2007
 18. 18. U mag de software 1.gebruiken 2.inzien 3.aanpassen 4.vermenigvuldigen 5.verspreiden
 19. 19. # 3
 20. 20. ✔ gepubliceerd en vrijelijk beschikbaar (nominale bijdrage) ✔ vastgesteld op basis van een open beslissingsprocedure en belegd bij een non-profit organisatie ✔ intellectueel eigendom royalty-free beschikbaar gesteld ✔ vrij hergebruik Nederland Open in Verbinding, Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector, 2007
 21. 21. “ The name is not the thing named Gottlob Frege (1848-1925) ”
 22. 22. Definities, definities ... definities
 23. 23. Interoperabiliteit European Interoperability Framework http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761 Open soure software Open Source Definition http://www.opensource.org/docs/definition.php Website NOiV http://www.noiv.nl/wat_is_open_source_software Open standaarden European Interoperability Framework http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761 website NOiV http://www.noiv.nl/wat_zijn_open_standaarden
 24. 24. Overheidsbeleid
 25. 25. Open source software @ Tweede Kamer ● 1999 – Ursie Lambrechts (D66) ● kamervragen open source software ● Europees perspectief > concurrentiepositie
 26. 26. Onderzoek ● zomer 2002 ● kabinet Kok II ● onderzoek welke wijze bevordering OS en OSS ● resultaat: programma OSOSS (2003)
 27. 27. Motie Vendrik ● november 2002 ● kabinet Balkenende I ● unaniem aangenomen door Tweede Kamer ● Nederland koploper!
 28. 28. MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. Voorgesteld 20 november 2002 De Kamer, gehoord de beraadslaging,constaterende, dat software een cruciale rol speelt in de kennissamenleving; voorts constaterende, dat de aanbodzijde van de softwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen van leverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt; van mening, dat dit de mededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van de mogelijkheden die software biedt; verzoekt de regering zich maximaal in te zetten om hier verbetering in aan te brengen; verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publieke sector gebruikte software aan open standaarden voldoet; verzoekt voorts de regering actief de verspreiding en ontwikkeling van software met een open broncode (open source software) in de publieke sector te stimuleren en hiervoor concrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren, en gaat over tot de orde van de dag, Vendrik Stuger, Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke, Hessels Tweede Kamer, Vergaderjaar 2002/2003, 28600 XIII, nr 30. ●
 29. 29. MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. Voorgesteld 20 november 2002 De Kamer, gehoord de beraadslaging,constaterende, dat software een cruciale rol speelt in de kennissamenleving; voorts constaterende, dat de aanbodzijde van de softwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen van leverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt; van mening, dat dit de mededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van de mogelijkheden die software biedt; verzoekt de regering zich maximaal in te zetten om hier verbetering in aan te brengen; verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publieke sector gebruikte software aan open standaarden voldoet verzoekt voorts de regering actief de verspreiding en ontwikkeling van software met een open broncode (open source software) in de publieke sector te stimuleren en hiervoor concrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren, en gaat over tot de orde van de dag, Vendrik Stuger, Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke, Hessels Tweede Kamer, Vergaderjaar 2002/2003, 28600 XIII, nr 30. ●
 30. 30. MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. Voorgesteld 20 november 2002 De Kamer, gehoord de beraadslaging,constaterende, dat software een cruciale rol speelt in de kennissamenleving; voorts constaterende, dat de aanbodzijde van de softwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen van leverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt; van mening, dat dit de mededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van de mogelijkheden die software biedt; verzoekt de regering zich maximaal in te zetten om hier verbetering in aan te brengen; verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publieke sector gebruikte software aan open standaarden voldoet verzoekt voorts de regering actief de verspreiding en ontwikkeling van software met een open broncode (open source software) in de publieke sector te stimuleren en hiervoor concrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren, en gaat over tot de orde van de dag, Vendrik Tweede Kamer, Vergaderjaar 2002/2003, 28600 XIII, nr 30. Stuger, Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke, Hessels
 31. 31. Toezegging Kabinet “ Voor Prinsjesdag krijgt de Kamer een uitgebreide brief met een analyse en ” stappenplan
 32. 32. 17-09-2007 (1 dag voor Prinsjesdag)
 33. 33. Actieplan “Nederland Open in Verbinding”
 34. 34. http://www.noiv.nl/noiv/
 35. 35. Doelstellingen
 36. 36. interoperabiliteit gelijk speelveld innovatie vendor-lockin
 37. 37. ● Verplichting open standaarden in aanbestedingstrajecten overheid ● Voorkeurspositie open source software in softwareverwervingstrajecten overheid
 38. 38. Beleid samengevat ... open source software als voorkeur ... open standaarden als norm
 39. 39. Verkenningstocht in telecom-land
 40. 40. http://www.flickr.com/photos/stewf/2886229996/
 41. 41. http://www.opte.org/maps/
 42. 42. draadloze netwerken alomtegenwoordigheid internet
 43. 43. .... op tal van apparaten ● (mobiele) telefoon ● laptop/netbook ● PDA ● e-book readers ● camera's ● mp3-spelers
 44. 44. spraak + tekst = niet genoeg
 45. 45. MEER
 46. 46. MEER DIENSTEN
 47. 47. Telco = ISP
 48. 48. http://www.opte.org/maps/
 49. 49. WEB 2.0 http://www.opte.org/maps/
 50. 50. De 3 dimensies van Web 2.0 (Constantinides, Romero, Gómez Boria 2008)
 51. 51. Van ... ● publiek ● consument ● luisteraar ● klant
 52. 52. naar ... ● gebruiker ● creator ● contributor ● productent
 53. 53. van waardeketens naar waardenetwerken van co-creatie
 54. 54. Voordelen en valkuilen
 55. 55. Voordelen
 56. 56. Flexibel leverancierskeuze oplossingskeuze inkoopfunctie
 57. 57. schaalbaar technisch organisatorisch financieel
 58. 58. leveranciers keuze afscheid nemen kennis maken
 59. 59. kwaliteit meer controle softwarecode meer dienstverleners community
 60. 60. goedkoper meer aanbieders directe beschikbaarheid tactische verwerving
 61. 61. open standaarden enabler/drager van open standaarden
 62. 62. community ervaringen, ideeën en suggesties meedenken en meebouwen partnerschappen
 63. 63. Valkuilen
 64. 64. vendor lockin
 65. 65. beperkte kennis http://flickr.com/photos/gaetanlee/421949167/
 66. 66. (niet zo) open communities
 67. 67. volwassenheid
 68. 68. businesscase
 69. 69. Voorbeelden open source software
 70. 70. Open Unified Communication Portugees universiteitsnetwerk verbonden via IP- telefonie complete installatie is 300 servers met open source IP platformen Asterisk en Kamailio
 71. 71. Open Unified Communication ● 34 universiteiten (groeiende) ● 34 IP PBX ● 200 media gateways ● 10.500 telefoonummers
 72. 72. Open Unified Communication SIP, IETF Session Initiation Protocol, platform voor Open Unified Communication Portugees universiteitsnetwerk migreert naar Open Unified Communication obv IETF standards voor IP communicatie
 73. 73. Johannes Kepler
 74. 74. Waarom Johannes Kepler? (1571–1630)
 75. 75. Wetenschapper aan het begin van de renaissance van de wetenschap ✔ Ontworstelen aan de dogma's van de Kerk ✔ Door de boekdrukkunst eenvoudig verspreiden van ideeën ✔ Voortbouwen op ideeën van voorgangers (translatio, imitatio, aemulatio)
 76. 76. Wetenschapper aan het open source software als begin van de renaissance software renaissance van de wetenschap ✔ Ontworstelen aan de ✔ Door oss model afbreken dogma's van de Kerk van het primaat van de closed source leveranciers ✔ Door de boekdrukkunst ✔ Internet als het 'enabling' eenvoudig verspreiden van communicatiemiddel ideeën ✔ Voortbouwen op ideeën van ✔ Door vrij gebruik maken van voorgangers (translatio, open source softwarecode imitatio, aemulatio) continue evolutionaire verbetering van software
 77. 77. Vragen?
 78. 78. “ The boisterous sea of liberty is never without a wave.. Thomas Jefferson (1743 - 1826) ”
 79. 79. Meer informatie Programmabureau NOiV http://www.noiv.nl Bureau Forum Standaardisatie http://www.forumstandaardisatie.nl
 80. 80. Fabrice.Mous@noiv.nl www.linkedin.com/in/fabricemous twitter.com/fabricemous
 81. 81. Open Up Your Telco Telecom Management Association Vianen, 13 mei 2009 Fabrice Mous programmabureau NOiV

×