Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het Open Source Paradigma Ontleed

987 views

Published on

Zo'n 10 jaar geleden werd het fenomeen open source software met enige scepsis ontvangen en gekarakteriseerd als onbetrouwbaar en onveilig. Ondertussen is open source software niet meer het exclusieve terrein van IT experts, maar komen er steeds meer bestuurders en managers mee in aanraking. Deze presentatie verbindt een inhoudelijke verdieping met het belang van deze software voor de publieke sector. Deze presentatie biedt u verschillende constructen om tegen het fenomeen aan te kijken en geeft daarbij aan hoe u dit begrip concreet kunt inbedden in uw beleid. De presentatie sluit af met het benoemen van een aantal trends en ontwikkelingen en de relevantie ervan voor de publieke sector.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Het Open Source Paradigma Ontleed

 1. 1. Necker Salon 25 oktober 2010 Fabrice Mous Fabrice.Mous@ictivity.nl +31 648585162
 2. 2. 1.Free Redistribution 2.Source Code 3.Derived Works 4.Integrity of The Author's Source Code 5.No Discrimination Against Persons or Groups 6.No Discrimination Against Fields of Endeavor 7.Distribution of License 8.License Must Not Be Specific to a Product 9.License Must Not Restrict Other Software 10.License Must Be Technology-Neutral http://www.opensource.org/docs/definition.php
 3. 3. meer aanbieders van capex naar opex geen instap- en exitkosten geen licentiekosten goedkoper
 4. 4. flexibele processen leverancierskeuze oplossingskeuze inkoopfunctie
 5. 5. ondersteuning open standaarden hergebruik componenten koppelbaar flexibele technologie
 6. 6. technisch organisatorisch financieel schaalbaar
 7. 7. controle broncode meer dienstverleners community kwaliteit
 8. 8. ervaringen & suggesties faciliteert samenwerking gebruikersbehoefte community
 9. 9. MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. Voorgesteld 20 november 2002 De Kamer, gehoord de beraadslaging,constaterende, dat software een cruciale rol speelt in de kennissamenleving; voorts constaterende, dat de aanbodzijde van de softwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen van leverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt; van mening, dat dit de mededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van de mogelijkheden die software biedt; verzoekt de regering zich maximaal in te zetten om hier verbetering in aan te brengen; verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publieke sector gebruikte software aan open standaarden voldoet; verzoekt voorts de regering actief de verspreiding en ontwikkeling van software met een open broncode (open source software) in de publieke sector te stimuleren en hiervoor concrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren, en gaat over tot de orde van de dag, Vendrik Stuger, Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke, Hessels Tweede Kamer, Vergaderjaar 2002/2003, 28600 XIII, nr 30. ●
 10. 10. MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. Voorgesteld 20 november 2002 De Kamer, gehoord de beraadslaging,constaterende, dat software een cruciale rol speelt in de kennissamenleving; voorts constaterende, dat de aanbodzijde van de softwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen van leverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt; van mening, dat dit de mededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van de mogelijkheden die software biedt; verzoekt de regering zich maximaal in te zetten om hier verbetering in aan te brengen; verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publieke sector gebruikte software aan open standaarden voldoet verzoekt voorts de regering actief de verspreiding en ontwikkeling van software met een open broncode (open source software) in de publieke sector te stimuleren en hiervoor concrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren, en gaat over tot de orde van de dag, Vendrik Stuger, Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke, Hessels Tweede Kamer, Vergaderjaar 2002/2003, 28600 XIII, nr 30. ●
 11. 11. MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. Voorgesteld 20 november 2002 De Kamer, gehoord de beraadslaging,constaterende, dat software een cruciale rol speelt in de kennissamenleving; voorts constaterende, dat de aanbodzijde van de softwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen van leverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt; van mening, dat dit de mededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van de mogelijkheden die software biedt; verzoekt de regering zich maximaal in te zetten om hier verbetering in aan te brengen; verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publieke sector gebruikte software aan open standaarden voldoet verzoekt voorts de regering actief de verspreiding en ontwikkeling van software met een open broncode (open source software) in de publieke sector te stimuleren en hiervoor concrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren, en gaat over tot de orde van de dag, Vendrik Stuger, Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke, Hessels Tweede Kamer, Vergaderjaar 2002/2003, 28600 XIII, nr 30.
 12. 12. http://www.noiv.nl
 13. 13. beoogd effect van licentie wederkerigheid of minimale verplichting strategische effecten
 14. 14. gedeelde ontwikkelkosten ketensamenwerking parallel/modulair software ontwikkelen platform-standaardisatie
 15. 15. kapitaalinvesteringen → operationele kosten lage kosten instap/exit omzet uit servicecontracten (subscripties) concurrerend in gesloten markten
 16. 16. beschikbaarheid broncode
 17. 17. Waarom Johannes Kepler? (1571–1630)
 18. 18. Wetenschapper aan het begin van de renaissance van de wetenschap ✔ Voortbouwen op ideeën van voorgangers (translatio, imitatio, aemulatio) ✔ Door de boekdrukkunst eenvoudig verspreiden van ideeën ✔ Ontworstelen aan de dogma's v/d Kerk
 19. 19. Open source software en open standaarden als software renaissance Wetenschapper aan het begin van de renaissance van de wetenschap ✔ Door open model afbreken v/h primaat van gesloten softwareomgevingen ✔ Internet als het 'enabling' communicatiemiddel ✔ Vrij (her)gebruik van software en standaarden zorgt voor continue evolutionaire verbetering van softwareomgevingen ✔ Voortbouwen op ideeën van voorgangers (translatio, imitatio, aemulatio) ✔ Door de boekdrukkunst eenvoudig verspreiden van ideeën ✔ Ontworstelen aan de dogma's v/d Kerk
 20. 20. fabrice.mous@ictivity.nl http://www.linkedin.com/in/fabricemous http://twitter.com/fabricemous
 21. 21. Necker Salon 25 oktober 2010 Fabrice Mous Fabrice.Mous@ictivity.nl +31 648585162

×