Doorschakelen op Open Source

1,011 views

Published on

Dit betoog gaat in op de alomtegenwoordigheid van open source software binnen het bedrijfsleven. Op welke wijze het onderwijs momenteel open source software heeft verwerkt in haar curriculum. Hoe LPI als Linux-certificering een rol kan spelen binnen het IT-curriculum. Het betoog eindigt met een oproep aan kenniscentra van het beroepsonderwijs.

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

Doorschakelen op Open Source

 1. 1. Doorschakelen op Open Source Afsluiting Deskundigheidsbevordering Fabrice Mous Open Source fabrice.mous@lpi-nederland.nl Amersfoort, 10 mei 2011 +31 648585162
 2. 2. 36 jr IT Consultant(open source/standaarden/cloud computing) voorzitter LPI NL
 3. 3. mijnbetoog
 4. 4. open source software?
 5. 5. beschikbaarheid transparantie community
 6. 6. beschikbaarheid
 7. 7. transparantie
 8. 8. community
 9. 9. gebruikopen source software
 10. 10. 60,31%Apache webserver Netcraft March 2011 survey
 11. 11. 50%40%30% Internet Explorer20% 10,25% Chrome Firefox 41,9% 38,2%10% top 30% webbrowsers in Europa“Top 5 browsers in Europe Jul 08 to May 11” www.statcounter.com
 12. 12. 95% BINDBerkeley Internet Name Domain ( open source dns server )David A. Wheeler "Look at the Numbers" www.dwheeler.com/numbers/
 13. 13. 2010 2009units aandeel bedrijf units aandeel1.115.767 37,6% Symbian 808.783 46,9% 672.245 22,7% Android 67.984 3,9% 474.516 16,0% Research in Motion 343.466 19,9% 465.983 15,7% iOS 248.897 14,4% – Gartner (februari 2011)
 14. 14. 2010 2009 units aandeel bedrijf units aandeel1.115.767 37,6% Symbian 808.783 46,9%672.245 22,7% Android 67.984 3,9% 474.516 16,0% Research in Motion 343.466 19,9% 465.983 15,7% iOS 248.897 14,4% groei Android open source systeem voor mobieltjes
 15. 15. trends
 16. 16. open source als dominant platform voorinternettechnologie
 17. 17. IT-functie organisaties steeds vakergemengde technologie-omgevingen
 18. 18. open sourceen de student
 19. 19. stimuleertondernemerschap
 20. 20. stimuleertkennis en innovatie
 21. 21. stimuleert werken ingroepen en projecten
 22. 22. open source ende arbeidsmarkt
 23. 23. quickscan NOIV arbeidsmarktComputable Banen en Monsterboardgeen steekproefvraag Linux-expertise vormtde helft van de vraag naarWindows-expertise
 24. 24. @osjobs1040 vacatures sindsfebruari 2011
 25. 25. het onderwijs?
 26. 26. digitale vaardigheden in het onderwijs?
 27. 27. knoppenkunde
 28. 28. ECDL als defacto standaardfocus op instrumentelevaardighedengebruikte/aangeboden software(inkooporganisaties/leveranciers)aanbod leermaterialen(uitgevers en docenten)
 29. 29. digitale vaardigheden zijnenigszins eenzijdig ontwikkeld
 30. 30. open source inhet curriculum
 31. 31. Enquête “Holland Open”opname open source incurriculum hoger onderwijs(2006)resultaten zijn vooralindicatief
 32. 32. 60% ICT-coordinatorenclaimt open source op tenemen in het curriculum25% kan concreteverwijzing geven naarmodule of docent75% studenten gevenaan dat er geenaandacht is voor opensource http://www.hollandopen.nl/index.jsp?nr=7338
 33. 33. groeiend aantal initiatievendankzij kleine groepdocenten ...
 34. 34. … maar open source softwarewordt beperkt aangeboden inhet curriculum.
 35. 35. mogelijkheid tot verwervencertificeringen binnenonderwijsinstellingen
 36. 36. ijkpunt lesmethoden en leermateriaal,vooral gericht op producten enleveranciers
 37. 37. “Er zijn echter uitzonderingen.” Verdonck, Klooster & Associates in “Het actieplan NOIV en het onderwijs”
 38. 38. LPI is niet gebonden aan éénleverancier of product
 39. 39. LPIoprichting 25 oktober 1999 in Canadanon-profit organisatieplatte organisatieGefinancierd via sponsors, partnerprogrammas enexamengelden
 40. 40. principes LPI
 41. 41. lage kostenexaminering
 42. 42. onafhankelijkvan product enleverancier
 43. 43. wereldwijdbeschikbaar
 44. 44. 3 certificeringsniveaus LPIC-1 Junior Level Linux Professional LPIC-2Advanced Level Linux Professional LPIC-3 Senior Level Linux Professional
 45. 45. kenniscentra beroepsonderwijs schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven
 46. 46. bedrijfsleven zoekt mensen met een veelbreder palet aan kennis en vaardigheden ...
 47. 47. educatieve partnerprogrammas inspraak opzet certificering
 48. 48. Laten we open source opgenomenkrijgen in het IT-curriculumberoepsonderwijsLaten we een platform bieden voorsamenwerking onderwijsinstellingen
 49. 49. Vragen?
 50. 50. Fabrice.Mous@lpi-nederland.nlhttp://www.linkedin.com/in/fabricemous http://twitter.com/fabricemous
 51. 51. Doorschakelen op Open Source Afsluiting Deskundigheidsbevordering Fabrice Mous Open Source fabrice.mous@lpi-nederland.nl Amersfoort, 10 mei 2011 +31 648585162

×