O Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtech

Jindřich Fáborský
Jindřich FáborskýMarketing lecturer at Freelancer
O	
  Facebook	
  marke,ngu,	
  komunikaci,	
  
   nové	
  Timeline	
  a	
  četných	
  mýtech	
  
       Jindřich	
  Fáborský	
  -­‐	
  igloonet	
  s.r.o.
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Krátké	
  představení
 Jindřich	
  Fáborský	
  -­‐	
  www.faborsky.cz	
  -­‐	
  můj	
  blog	
  www.onestepoutofline.com	
  


 Brněnská	
  společnost	
  igloonet	
  a	
  naše	
  školení	
  marke,ngu	
  www.igloonet.cz/
 skoleni	
  Komunikujte	
  s	
  námi,	
  ptejte	
  se	
  a	
  diskutujte:	
  


       www.facebook.com/igloonet	
  


       www.twieer.com/igloonet	
  	
  či	
  	
  www.twieer.com/Faborsky


       a	
  pozor!	
  instagram:	
  igloonet	
  
Co	
  vás	
  zajímá?
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Definice	
  Social	
  Media	
  Marke,ngu
                             Jakákoli	
  ak,vita	
  značky/
                             firmy/projektu/člověka	
  či	
  
                             dílčího	
  produktu	
  na	
  sociální	
  
                             síi	
  vyvíjená	
  za	
  účelem	
  
                             zviditelnění,	
  prohloubení	
  
                             vztahu	
  se	
  zákazníkem,	
  
                             poskytnui	
  technické	
  
                             podpory,	
  zvýšení	
  zájmu	
  či	
  
                             plnění	
  obchodních	
  cílů.	
  
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Sociální	
  sítě	
  a	
  jejich	
  rozdílné	
  vnímání
Dle	
  velikos,	
  businessu          Dle	
  typu	
  zájmové	
  skupiny
-­‐	
  startup                 -­‐	
  Město
-­‐	
  malý	
                   -­‐	
  Divadlo,	
  kino
-­‐	
  střední                 -­‐	
  Neziskovka
-­‐	
  velký                  -­‐	
  Sportovní	
  klub
                        -­‐	
  Sportoviště
Orientace	
  businessu             -­‐	
  Událost	
  (výstava)
-­‐	
  B2B                   -­‐	
  Umělec,	
  kapela,	
  celebrita
-­‐	
  B2C                   -­‐	
  Televizní	
  film,	
  televizní	
  pořad
                        -­‐	
  Jakýkoli	
  produkt	
  či	
  jeho	
  součást
Dle	
  odvětví                 -­‐	
  Komunita,	
  hnui,	
  poli,cká	
  strana


                        Cíle!
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Marke,ng	
  x	
  Propagace	
  x	
  Komunikace
 Prostředek	
  pro	
  rozšíření	
  (buzz)	
  projektu	
  před	
  jeho	
  spuštěním	
  (Launch	
  soon)
 Vytvoření,	
  rozšiřování	
  povědomí	
  o	
  značce	
  (branding	
  a	
  brand	
  posi,oning)
 Vytvoření	
  a	
  prohloubení	
  vztahu	
  se	
  zákazníky	
  (oboustranná	
  komunikace,	
  
 zajímavá	
  témata)
 Rychlý	
  a	
  transparentní	
  komunikační	
  kanál	
  (novinky,	
  akce,	
  zákulisí)	
  	
  
 Nepřímý	
  prodej	
  (podpora	
  prodeje)
 Přímý	
  prodej	
  zboží	
  a	
  služeb	
  
 Komplexní	
  reklamní	
  kampaně	
  jako	
  alterna,va	
  ke	
  tradičním	
  médiím	
  
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Vytvoření	
  dialogu	
  -­‐>	
  prohloubení	
  vztahu
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Komunikační	
  kanál	
  +	
  prodejní	
  místo
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Facebook	
  v	
  roli	
  neziskovky
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Prezentace	
  firmy
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Šíření	
  myšlenek
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .(Re)launch	
  produktu
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Přímý	
  prodej
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Proč	
  by	
  se	
  každý	
  eshop	
  měl	
  zajímat	
  o	
  FB?	
  
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Důležitost	
  pro	
  komunitu
2.	
  Facebook	
  Timelines	
  for	
  Brands
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .1.	
  Cover	
  photo
 Rozměry	
  grafiky	
  na	
  hep://blog.igloonet.cz/novy-­‐vzhled-­‐facebook-­‐stranek-­‐,meline-­‐pro-­‐stranky-­‐vse-­‐co-­‐potrebujete-­‐vedet/
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .2.	
  Změny	
  tabů	
  a	
  Facebook	
  aplikací
       Vyzkoušejte	
  si	
  změnu	
  objektů,	
  přiřazení	
  obrázku.	
  Co	
  tam	
  všechno	
  
                         jde	
  dát?	
  
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .3.	
  Vstupní	
  stránky	
  už	
  jen	
  pro	
  kampaně	
  +	
  ?
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .4.	
  Nové	
  způsoby	
  komunikace	
  
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .5.	
  Pozvání	
  nových	
  fanoušků	
  emailem
            hep://jenda.posterous.com
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .6.	
  Komunikace	
  zprávami
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Možnos,	
  využii?	
  
Práce	
  s	
  milníky	
  -­‐	
  prostor	
  pro	
               Zvýraznění	
  obsahu	
  -­‐	
  ještě	
  větší	
  
vyprávění	
  příběhu,	
  pro	
  soutěže	
  a	
                důležitost	
  grafiky	
  a	
  fotek.	
  
navyšování	
  edgeranku.
                                      Emailing	
  jako	
  velmi	
  důležitý	
  nástroj	
  
Mnohem	
  větší	
  prostor	
  pro	
  vstupní	
                pro	
  nové	
  stránky	
  (prostor	
  také	
  pro	
  
stránku	
  a	
  zvýšení	
  prostoru	
  pro	
                 navyšování	
  sociálního	
  spamu).	
  
sdělení	
  či	
  funkcionalitu.	
  Kampaně	
  +	
  
Vstupní	
  stránky	
  získávají	
  větší	
  smysl.


Aplikace	
  jako	
  FB	
  Eshopy	
  získávají	
  
větší	
  smysl	
  a	
  zřejmě	
  i	
  větší	
  focus.	
  	
  


Stejně	
  tak	
  i	
  propojování	
  a	
  
doporučování	
  stránek.	
  
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Facebook	
  ,meline	
  vs.	
  engagement
   hep://www.jus,t.cz/wordpress/2012/03/27/,meline-­‐na-­‐firemnich-­‐strankach-­‐pry-­‐zlepsuje-­‐engagement/
Facebook	
  marke,ng	
  není	
  jen	
  psaní	
  chytrých	
  
         statusů	
  
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Mýty,	
  špatné	
  či	
  žádné	
  strategie
 Nákup	
  Fans	
  -­‐>	
  Masáž	
  (Hloupost)
 Kampaně	
  -­‐>	
  Fanoušci	
  -­‐>	
  Masáž	
  (Tradiční	
  využii	
  běžných	
  médií	
  (newsleeer))
 Kampaně	
  -­‐>	
  Landing	
  Page	
  (akce,	
  důvod)	
  -­‐>	
  Fanoušci	
  	
  -­‐>	
  Masáž	
  (o	
  nic	
  lepší)
 Kampaně	
  -­‐>	
  Landing	
  Page	
  (akce,	
  důvod)	
  -­‐>	
  Zapojení	
  fanoušků	
  (Engagement)	
  	
  
 -­‐>	
  Budování	
  komunity	
  -­‐>	
  Konverze


 Běžná	
  poptávka	
  firem	
  a	
  běžná	
  práce	
  konzultantů	
  je	
  však	
  většinou	
  jen	
  část	
  
 příběhu	
  (a	
  to	
  není	
  “marke,ng”):
     1.	
  Potřebujeme	
  navýšit	
  počet	
  fanoušků	
  (proč?)
     2.	
  Potřebujeme	
  fanoušky	
  zapojit	
  (zvýšit	
  engagement)


 Fenomén	
  nákupu	
  fanoušků	
  -­‐>
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Zkuste	
  to	
  s	
  námi!	
  Prosím	
  ne.	
  
      !"#$%%&&&'()*+!,-.'+/%0,12345()*+!,-*%6789%:21,5;-,:<35#-);45<25=2+,>))?*5:21,5:24)5=2<)*@?*5/?*@1,51)5@5<2:35A99995=2<)*@?*5#-)5(2@,5;-,:<35@1-2<?.5>,!,:5<,?)43?250<*5@5<,*(,-31,4<)*5B95@4,()*%C
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .“Wordpress	
  šablona”	
  :))
  Likesystem.cz	
  -­‐	
  Doporučuji	
  číst	
  dále:	
  hep://www.linkedin.com/groups/Jak%C3%BD-­‐m%C3%A1te-­‐n%C3%A1zor-­‐na-­‐syst
                                %C3%A9my-­‐3998566.S.84820298
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .


Myslete	
  na	
  své	
  dobré	
  jméno	
  a	
  zaměřte	
  se	
  na	
  
 upřímný	
  a	
  funkční	
  marke,ngové	
  metocy
    hep://chameleoncharlie.cz/2944/ficuv-­‐smer-­‐ziskal-­‐podvodem-­‐14-­‐000-­‐fanousku-­‐na-­‐facebooku/
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Komu	
  by	
  se	
  tohle	
  chtělo	
  řešit,	
  že?
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Zakládáme	
  Facebook	
  Page
 Volba	
  názvu	
  (reklamy,	
  pravidla,	
  side	
  effect)
 Vyplňte	
  všechny	
  údaje	
  o	
  stránce	
  
 Homepage	
  design	
  (viz	
  kapitola	
  Timeline)
 Zapojte	
  zpočátku	
  zaměstnance,	
  rodinu,	
  kamarády	
  -­‐>	
  získejte	
  25	
  fanoušků	
  a	
  
 rezervujte	
  si	
  vlastní	
  URL	
  adresu	
  
 Propojte	
  vaše	
  webové	
  stránky/newsleeer/blog	
  s	
  Facebook	
  Page
 Informujte	
  zákazníky	
  a	
  partnery,	
  že	
  jste	
  nově	
  na	
  Facebooku	
  a	
  dejte	
  jim	
  
 důvod!
 Až	
  potom	
  využijte	
  kampaní	
  pro	
  vybudování	
  základní	
  komunity
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Je	
  to	
  o	
  krea,vitě	
  a	
  chu,	
  něco	
  dělat
        hep://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Jw_OiEzH5j0
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Podpora	
  profilu	
  a	
  vašich	
  ak,vit	
  zdarma?	
  
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Vyhrajte	
  si	
  s	
  designem	
  
     Marke,ng	
  je	
  všecho,	
  co	
  děláte.	
  Ale	
  stále	
  je	
  vhodné	
  porovnávat	
  nákaldy	
  s	
  potenciálními	
  výnosy.	
  
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Dejte	
  lidem	
  důvod!
          hep://www.facebook.com/1800flowers
Komunikace
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Co	
  dodat?
        hep://strucny.misantrop.info/desatero-­‐firemni-­‐twieerove-­‐komunikace
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Pro	
  většinu	
  případů:	
  Spravujte	
  si	
  FB	
  sami
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Zapomeňte	
  na	
  průměrnost,	
  ok?	
  


                                            Choices
                                                Time
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Lidi	
  na	
  tohle	
  mít	
  čas	
  nebudou!	
  
               facebook.com/krusovice
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .   Protože	
  Facebook	
  není	
  Newsleeer	
  2.0.	
  
hep://www.facebook.com/pages/TOP-­‐C-­‐Firemn%C3%AD-­‐vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-­‐%C5%A1kolen%C3%AD-­‐a-­‐kurzy-­‐zam%C4%9B
                       %C5%99en%C3%A9-­‐na-­‐praxi/120707697943372
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Odlište	
  se	
  a	
  hledejte	
  způsoby	
  jak	
  lidi	
  zapojit
             www.facebook.com/jsmemarke,ng
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Technické	
  aspekty	
  komunikace
   Data	
  od	
  Josef	
  Šlerka	
  -­‐	
  Ataxo:	
  hep://www.slideshare.net/josefslerka/social-­‐media-­‐monitoring-­‐analy,ka
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Co	
  také	
  ovlivňuje	
  úspěch?	
  
 Řazení	
  příspěvků	
  -­‐	
  Edgerank	
  (režim	
  zobrazení,	
  verze	
  Facebook	
  UI	
  uživatele)
 Formát	
  sdělení	
  
 Délka	
  sdělení
 Datum	
  a	
  čas	
  vložení?	
  
 Co	
  vlastně	
  říkáte?	
  Jakým	
  jazykem?
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Cílení	
  komunikace	
  -­‐	
  technické	
  prvky
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .   Změřte	
  si	
  přímé	
  finanční	
  dopady	
  komunikace
Google	
  URL	
  
 Builder
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .
hep://www.facebook.com/kavarnaera
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .
hep://www.facebook.com/slevovak
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .
hep://www.facebook.com/knihazlin
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .
hep://www.facebook.com/mixit
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .
hep://www.facebook.com/BookFan.eu
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .
hep://www.facebook.com/thefeudband
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Doporučené	
  zdroje	
  pro	
  vás
 Náš	
  blog	
  hep://blog.igloonet.cz
 Můj	
  blog	
  :)	
  (EN)	
  hep://www.onestepoutofline.com
 Akce	
  JsmeMarke,ngu	
  (Marke,ng	
  pro	
  studenty	
  zdarma)	
  hep://www.jsmemarke,ng.cz
 Další	
  slajdy	
  a	
  materiály	
  hep://www.slideshare.net/Faborsky
 Vybrané	
  Twieer	
  české	
  účty	
  hep://goo.gl/HnkLr	
  
 Jaký	
  máte	
  názor	
  na	
  systémy	
  výměny	
  fanoušků?	
  hep://lnkd.in/9prBtF
 Obchod	
  s	
  hlouposi	
  na	
  Facebooku:	
  hep://www.slideshare.net/ondrejjires/obchod-­‐s-­‐hloupost-­‐na-­‐facebooku
 Ebook	
  Chilli	
  Business	
  Solu,ons	
  o	
  Facebook	
  Timeline	
  ve	
  Slovenš,ně	
  heps://www.facebook.com/chbs.sk/
 app_186806708101706
 Josef	
  Šlerka	
  -­‐	
  Social	
  Media	
  Monitoring	
  hep://www.slideshare.net/josefslerka/social-­‐media-­‐monitoring-­‐analy,ka
 Jindřich	
  Juráš	
  –	
  Z	
  Facebooku	
  jsem	
  tak	
  trochu	
  naměko	
  hep://www.inflow.cz/z-­‐facebooku-­‐jsem-­‐tak-­‐trochu-­‐namekko
 Rozsáhlý	
  seriál	
  Mashable	
  o	
  Facebook	
  marke,ngu	
  hep://goo.gl/bBVDh
 60	
  ,pů	
  pro	
  Facebook	
  marke,ng	
  hep://bit.ly/60super,pu
 Copywri,ng	
  Facebook	
  reklam	
  -­‐	
  super	
  článekhep://www.mzine.cz/clanky/copywri,ng-­‐ppc-­‐kampani-­‐aneb-­‐umeni-­‐
 reklamni-­‐miniat/
 Inforamce	
  o	
  Reklamě	
  na	
  Facebooku	
  -­‐	
  www.facebook-­‐reklamy.cz
 Oficiální	
  kanál,	
  case	
  studies,	
  materiály	
  -­‐	
  www.facebook.com/marke,ng
(	
  ZÁKLADY	
  VYUŽÍTÍ	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍ	
  PRO	
  MARKETING	
  FIREM	
  A	
  PROJEKTŮ	
  .Více	
  vědení	
  na	
  www.igloonet.cz/skoleni	
  
O Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtech
1 of 55

Recommended

Marketing eshopů na sociálních sítích v roce 2013 by
Marketing eshopů na sociálních sítích v roce 2013Marketing eshopů na sociálních sítích v roce 2013
Marketing eshopů na sociálních sítích v roce 2013Jindřich Fáborský
1.2K views35 slides
15 super tipů pro reklamy na Facebooku by
15 super tipů pro reklamy na Facebooku15 super tipů pro reklamy na Facebooku
15 super tipů pro reklamy na Facebookuigloonet
6.1K views18 slides
O Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtech by
O Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtechO Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtech
O Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtechigloonet
1.6K views55 slides
Využití sociálních sítí pro marketing firem a projektů by
Využití sociálních sítí pro marketing firem a projektůVyužití sociálních sítí pro marketing firem a projektů
Využití sociálních sítí pro marketing firem a projektůJindřich Fáborský
2.7K views49 slides
60 tipů pro Facebook Marketing by
60 tipů pro Facebook Marketing60 tipů pro Facebook Marketing
60 tipů pro Facebook MarketingJindřich Fáborský
9.3K views71 slides
Pro česká divadla - Elegance internetového marketingu v praxi (16.4.2013) by
Pro česká divadla - Elegance internetového marketingu v praxi (16.4.2013)Pro česká divadla - Elegance internetového marketingu v praxi (16.4.2013)
Pro česká divadla - Elegance internetového marketingu v praxi (16.4.2013)igloonet
761 views74 slides

More Related Content

What's hot

60 tipů pro Facebook marketing - ISB 1.12.2011 by
60 tipů pro Facebook marketing - ISB 1.12.201160 tipů pro Facebook marketing - ISB 1.12.2011
60 tipů pro Facebook marketing - ISB 1.12.2011igloonet
2.4K views71 slides
Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017 by
Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017
Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017Sun Marketing
319 views108 slides
ČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítích by
ČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítíchČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítích
ČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítíchSun Marketing
602 views121 slides
Jak na socialni site v B2B - Filip Frid by
Jak na socialni site v B2B - Filip FridJak na socialni site v B2B - Filip Frid
Jak na socialni site v B2B - Filip FridFilip Frid
570 views161 slides
Marketingová strategie: Krutiš by
Marketingová strategie: KrutišMarketingová strategie: Krutiš
Marketingová strategie: KrutišMichal Krutiš
971 views73 slides
PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech) by
PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech)PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech)
PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech)Adam Zbiejczuk
502 views12 slides

What's hot(20)

60 tipů pro Facebook marketing - ISB 1.12.2011 by igloonet
60 tipů pro Facebook marketing - ISB 1.12.201160 tipů pro Facebook marketing - ISB 1.12.2011
60 tipů pro Facebook marketing - ISB 1.12.2011
igloonet2.4K views
Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017 by Sun Marketing
Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017
Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017
Sun Marketing319 views
ČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítích by Sun Marketing
ČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítíchČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítích
ČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítích
Sun Marketing602 views
Jak na socialni site v B2B - Filip Frid by Filip Frid
Jak na socialni site v B2B - Filip FridJak na socialni site v B2B - Filip Frid
Jak na socialni site v B2B - Filip Frid
Filip Frid570 views
Marketingová strategie: Krutiš by Michal Krutiš
Marketingová strategie: KrutišMarketingová strategie: Krutiš
Marketingová strategie: Krutiš
Michal Krutiš971 views
PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech) by Adam Zbiejczuk
PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech)PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech)
PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech)
Adam Zbiejczuk502 views
Pastičky a cestičky: Michal Krutiš by Michal Krutiš
Pastičky a cestičky: Michal KrutišPastičky a cestičky: Michal Krutiš
Pastičky a cestičky: Michal Krutiš
Michal Krutiš2.4K views
BrandBakers - Lov spravnych lidi socialnimi sitemi by BrandBakers
BrandBakers - Lov spravnych lidi socialnimi sitemiBrandBakers - Lov spravnych lidi socialnimi sitemi
BrandBakers - Lov spravnych lidi socialnimi sitemi
BrandBakers849 views
Marketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopy by Sun Marketing
Marketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopyMarketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopy
Marketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopy
Sun Marketing255 views
JA - Využití sociálních sítí pro marketingové účely - workshop 14. 11. 2018 by Sun Marketing
JA - Využití sociálních sítí pro marketingové účely - workshop 14. 11. 2018JA - Využití sociálních sítí pro marketingové účely - workshop 14. 11. 2018
JA - Využití sociálních sítí pro marketingové účely - workshop 14. 11. 2018
Sun Marketing312 views
LinkedIn Best Practices by jerrykprague
LinkedIn Best PracticesLinkedIn Best Practices
LinkedIn Best Practices
jerrykprague828 views
Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018 by Sun Marketing
Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018
Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018
Sun Marketing296 views
Click it - Tvorba obsahu pro sociální sítě - workshop 10. 11. 2018 by Sun Marketing
Click it - Tvorba obsahu pro sociální sítě - workshop 10. 11. 2018Click it - Tvorba obsahu pro sociální sítě - workshop 10. 11. 2018
Click it - Tvorba obsahu pro sociální sítě - workshop 10. 11. 2018
Sun Marketing226 views
Co jsme se naučili na sociálních sítích v roce 2017 (Babeltalk prezentace) by Adam Zbiejczuk
Co jsme se naučili na sociálních sítích v roce 2017 (Babeltalk prezentace)Co jsme se naučili na sociálních sítích v roce 2017 (Babeltalk prezentace)
Co jsme se naučili na sociálních sítích v roce 2017 (Babeltalk prezentace)
Adam Zbiejczuk131 views
Kolik stojí digitální marketing? [Czech Internet Forum, 2011] by Marek Baco
Kolik stojí digitální marketing? [Czech Internet Forum, 2011]Kolik stojí digitální marketing? [Czech Internet Forum, 2011]
Kolik stojí digitální marketing? [Czech Internet Forum, 2011]
Marek Baco1.4K views
Sociální sítě 2010 pro začátečníky i pokročilé ( PR a marketing) by Kač Janotová
Sociální sítě 2010 pro začátečníky i pokročilé ( PR a marketing)Sociální sítě 2010 pro začátečníky i pokročilé ( PR a marketing)
Sociální sítě 2010 pro začátečníky i pokročilé ( PR a marketing)
Kač Janotová660 views
Marketingová strategie: Michal Krutiš: APEK 2016 by Michal Krutiš
Marketingová strategie: Michal Krutiš: APEK 2016Marketingová strategie: Michal Krutiš: APEK 2016
Marketingová strategie: Michal Krutiš: APEK 2016
Michal Krutiš1.6K views
Internet, sociální sítě a nová media v marketingové komunikaci by BenedaGroup.com
Internet, sociální sítě a nová media v marketingové komunikaciInternet, sociální sítě a nová media v marketingové komunikaci
Internet, sociální sítě a nová media v marketingové komunikaci
BenedaGroup.com2.3K views

Similar to O Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtech

Click it - Klik, cvak, příjem - workshop 29. 4. 2015 by
Click it - Klik, cvak, příjem - workshop 29. 4. 2015Click it - Klik, cvak, příjem - workshop 29. 4. 2015
Click it - Klik, cvak, příjem - workshop 29. 4. 2015Sun Marketing
517 views66 slides
Pavel Prouza by
Pavel ProuzaPavel Prouza
Pavel ProuzaTyinternety.cz
549 views27 slides
Nezaslouží si váš produkt více pozornosti? by
Nezaslouží si váš produkt více pozornosti?Nezaslouží si váš produkt více pozornosti?
Nezaslouží si váš produkt více pozornosti?Miroslav Jiřík
424 views24 slides
Sociální sítě pro vzdělavatele dospělých - buďme realisté by
Sociální sítě pro vzdělavatele dospělých - buďme realistéSociální sítě pro vzdělavatele dospělých - buďme realisté
Sociální sítě pro vzdělavatele dospělých - buďme realistéMichal Blažek
154 views21 slides
Jak se chováme při online nakupování? Průzkum od DIGITAAL.CZ by
Jak se chováme při online nakupování? Průzkum od DIGITAAL.CZJak se chováme při online nakupování? Průzkum od DIGITAAL.CZ
Jak se chováme při online nakupování? Průzkum od DIGITAAL.CZJiří Kratochvíl
334 views25 slides
Sociální sítě 2 - pokročilejší správa Facebooku by
Sociální sítě 2 - pokročilejší správa FacebookuSociální sítě 2 - pokročilejší správa Facebooku
Sociální sítě 2 - pokročilejší správa FacebookuJiří Kratochvíl
7.7K views17 slides

Similar to O Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtech(20)

Click it - Klik, cvak, příjem - workshop 29. 4. 2015 by Sun Marketing
Click it - Klik, cvak, příjem - workshop 29. 4. 2015Click it - Klik, cvak, příjem - workshop 29. 4. 2015
Click it - Klik, cvak, příjem - workshop 29. 4. 2015
Sun Marketing517 views
Nezaslouží si váš produkt více pozornosti? by Miroslav Jiřík
Nezaslouží si váš produkt více pozornosti?Nezaslouží si váš produkt více pozornosti?
Nezaslouží si váš produkt více pozornosti?
Miroslav Jiřík424 views
Sociální sítě pro vzdělavatele dospělých - buďme realisté by Michal Blažek
Sociální sítě pro vzdělavatele dospělých - buďme realistéSociální sítě pro vzdělavatele dospělých - buďme realisté
Sociální sítě pro vzdělavatele dospělých - buďme realisté
Michal Blažek154 views
Jak se chováme při online nakupování? Průzkum od DIGITAAL.CZ by Jiří Kratochvíl
Jak se chováme při online nakupování? Průzkum od DIGITAAL.CZJak se chováme při online nakupování? Průzkum od DIGITAAL.CZ
Jak se chováme při online nakupování? Průzkum od DIGITAAL.CZ
Jiří Kratochvíl334 views
Sociální sítě 2 - pokročilejší správa Facebooku by Jiří Kratochvíl
Sociální sítě 2 - pokročilejší správa FacebookuSociální sítě 2 - pokročilejší správa Facebooku
Sociální sítě 2 - pokročilejší správa Facebooku
Jiří Kratochvíl7.7K views
Strategie pro sociální média aneb Cesta je cíl (ManagerExpo SK) by Honza Pav
Strategie pro sociální média aneb Cesta je cíl (ManagerExpo SK)Strategie pro sociální média aneb Cesta je cíl (ManagerExpo SK)
Strategie pro sociální média aneb Cesta je cíl (ManagerExpo SK)
Honza Pav516 views
Jan Podzimek, Pria, Facebook Ads výkonnostně by shopexpo
Jan Podzimek, Pria, Facebook Ads výkonnostněJan Podzimek, Pria, Facebook Ads výkonnostně
Jan Podzimek, Pria, Facebook Ads výkonnostně
shopexpo3.1K views
Jak efektivně propagovat a prodávat na sociálních sítích by NetDirect
Jak efektivně propagovat a prodávat na sociálních sítíchJak efektivně propagovat a prodávat na sociálních sítích
Jak efektivně propagovat a prodávat na sociálních sítích
NetDirect950 views
Případová studie: Obsahový marketing pro B2B by Martin Peška
Případová studie: Obsahový marketing pro B2BPřípadová studie: Obsahový marketing pro B2B
Případová studie: Obsahový marketing pro B2B
Martin Peška270 views
Praktické ukázky social marketingu by Jaroslav Faltus
Praktické ukázky social marketinguPraktické ukázky social marketingu
Praktické ukázky social marketingu
Jaroslav Faltus259 views
Praktické ukázky social marketingu … z herního průmyslu – EA by Tyinternety.cz
Praktické ukázky social marketingu … z herního průmyslu – EAPraktické ukázky social marketingu … z herního průmyslu – EA
Praktické ukázky social marketingu … z herního průmyslu – EA
Tyinternety.cz412 views
Prakticke ukazky social marketingu z herneho biznisu by Juraj Chrappa
Prakticke ukazky social marketingu z herneho biznisuPrakticke ukazky social marketingu z herneho biznisu
Prakticke ukazky social marketingu z herneho biznisu
Juraj Chrappa282 views
Elegance internetového marketingu v praxi - Přednáška pro česká divadla (16.4... by Jindřich Fáborský
Elegance internetového marketingu v praxi - Přednáška pro česká divadla (16.4...Elegance internetového marketingu v praxi - Přednáška pro česká divadla (16.4...
Elegance internetového marketingu v praxi - Přednáška pro česká divadla (16.4...
Sociální sítě v Public Relations - Pavel Hacker by Akce Dobrého webu
Sociální sítě v Public Relations - Pavel HackerSociální sítě v Public Relations - Pavel Hacker
Sociální sítě v Public Relations - Pavel Hacker
Akce Dobrého webu650 views
Strategické uvažování nad FB kampaněmi (Honza Veselý) by Taste Medio
Strategické uvažování nad FB kampaněmi (Honza Veselý)Strategické uvažování nad FB kampaněmi (Honza Veselý)
Strategické uvažování nad FB kampaněmi (Honza Veselý)
Taste Medio249 views
Copycamp 2014 Karel Borovička - Logický rámec & síla PROČ by innovio
Copycamp 2014 Karel Borovička - Logický rámec & síla PROČCopycamp 2014 Karel Borovička - Logický rámec & síla PROČ
Copycamp 2014 Karel Borovička - Logický rámec & síla PROČ
innovio1.5K views
Karel Borovička: Lamí tipy, jak souznít s klientem by H1.cz
Karel Borovička: Lamí tipy, jak souznít s klientemKarel Borovička: Lamí tipy, jak souznít s klientem
Karel Borovička: Lamí tipy, jak souznít s klientem
H1.cz602 views

More from Jindřich Fáborský

Remarketing od základů (nejen) pro studenty Zimní školy UNIPRANET Plzeň by
Remarketing od základů (nejen) pro studenty Zimní školy UNIPRANET PlzeňRemarketing od základů (nejen) pro studenty Zimní školy UNIPRANET Plzeň
Remarketing od základů (nejen) pro studenty Zimní školy UNIPRANET PlzeňJindřich Fáborský
2.4K views47 slides
Materiály ze školení Facebook PPC reklam pro pokročilé by
Materiály ze školení Facebook PPC reklam pro pokročiléMateriály ze školení Facebook PPC reklam pro pokročilé
Materiály ze školení Facebook PPC reklam pro pokročiléJindřich Fáborský
9.6K views98 slides
Quality first when studying internet marketing by
Quality first when studying internet marketingQuality first when studying internet marketing
Quality first when studying internet marketingJindřich Fáborský
1.2K views22 slides
O internetovém marketingu pro studenty MU - Blox expertů 10/2013 by
O internetovém marketingu pro studenty MU - Blox expertů 10/2013O internetovém marketingu pro studenty MU - Blox expertů 10/2013
O internetovém marketingu pro studenty MU - Blox expertů 10/2013Jindřich Fáborský
843 views88 slides
Internetový marketing ve službách neziskovek by
Internetový marketing ve službách neziskovekInternetový marketing ve službách neziskovek
Internetový marketing ve službách neziskovekJindřich Fáborský
3.9K views49 slides
Příklady využití remarketingu pro malé a střední firmy by
Příklady využití remarketingu pro malé a střední firmyPříklady využití remarketingu pro malé a střední firmy
Příklady využití remarketingu pro malé a střední firmyJindřich Fáborský
5.3K views24 slides

More from Jindřich Fáborský(7)

Remarketing od základů (nejen) pro studenty Zimní školy UNIPRANET Plzeň by Jindřich Fáborský
Remarketing od základů (nejen) pro studenty Zimní školy UNIPRANET PlzeňRemarketing od základů (nejen) pro studenty Zimní školy UNIPRANET Plzeň
Remarketing od základů (nejen) pro studenty Zimní školy UNIPRANET Plzeň
Materiály ze školení Facebook PPC reklam pro pokročilé by Jindřich Fáborský
Materiály ze školení Facebook PPC reklam pro pokročiléMateriály ze školení Facebook PPC reklam pro pokročilé
Materiály ze školení Facebook PPC reklam pro pokročilé
O internetovém marketingu pro studenty MU - Blox expertů 10/2013 by Jindřich Fáborský
O internetovém marketingu pro studenty MU - Blox expertů 10/2013O internetovém marketingu pro studenty MU - Blox expertů 10/2013
O internetovém marketingu pro studenty MU - Blox expertů 10/2013
Příklady využití remarketingu pro malé a střední firmy by Jindřich Fáborský
Příklady využití remarketingu pro malé a střední firmyPříklady využití remarketingu pro malé a střední firmy
Příklady využití remarketingu pro malé a střední firmy

O Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtech

 • 1. O  Facebook  marke,ngu,  komunikaci,   nové  Timeline  a  četných  mýtech   Jindřich  Fáborský  -­‐  igloonet  s.r.o.
 • 2. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Krátké  představení Jindřich  Fáborský  -­‐  www.faborsky.cz  -­‐  můj  blog  www.onestepoutofline.com   Brněnská  společnost  igloonet  a  naše  školení  marke,ngu  www.igloonet.cz/ skoleni   Komunikujte  s  námi,  ptejte  se  a  diskutujte:   www.facebook.com/igloonet   www.twieer.com/igloonet    či    www.twieer.com/Faborsky a  pozor!  instagram:  igloonet  
 • 4. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Definice  Social  Media  Marke,ngu Jakákoli  ak,vita  značky/ firmy/projektu/člověka  či   dílčího  produktu  na  sociální   síi  vyvíjená  za  účelem   zviditelnění,  prohloubení   vztahu  se  zákazníkem,   poskytnui  technické   podpory,  zvýšení  zájmu  či   plnění  obchodních  cílů.  
 • 5. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Sociální  sítě  a  jejich  rozdílné  vnímání Dle  velikos,  businessu Dle  typu  zájmové  skupiny -­‐  startup -­‐  Město -­‐  malý   -­‐  Divadlo,  kino -­‐  střední -­‐  Neziskovka -­‐  velký -­‐  Sportovní  klub -­‐  Sportoviště Orientace  businessu -­‐  Událost  (výstava) -­‐  B2B -­‐  Umělec,  kapela,  celebrita -­‐  B2C -­‐  Televizní  film,  televizní  pořad -­‐  Jakýkoli  produkt  či  jeho  součást Dle  odvětví -­‐  Komunita,  hnui,  poli,cká  strana Cíle!
 • 6. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Marke,ng  x  Propagace  x  Komunikace Prostředek  pro  rozšíření  (buzz)  projektu  před  jeho  spuštěním  (Launch  soon) Vytvoření,  rozšiřování  povědomí  o  značce  (branding  a  brand  posi,oning) Vytvoření  a  prohloubení  vztahu  se  zákazníky  (oboustranná  komunikace,   zajímavá  témata) Rychlý  a  transparentní  komunikační  kanál  (novinky,  akce,  zákulisí)     Nepřímý  prodej  (podpora  prodeje) Přímý  prodej  zboží  a  služeb   Komplexní  reklamní  kampaně  jako  alterna,va  ke  tradičním  médiím  
 • 7. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Vytvoření  dialogu  -­‐>  prohloubení  vztahu
 • 8. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Komunikační  kanál  +  prodejní  místo
 • 9. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Facebook  v  roli  neziskovky
 • 10. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Prezentace  firmy
 • 11. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Šíření  myšlenek
 • 12. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . (Re)launch  produktu
 • 13. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Přímý  prodej
 • 14. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Proč  by  se  každý  eshop  měl  zajímat  o  FB?  
 • 15. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Důležitost  pro  komunitu
 • 16. 2.  Facebook  Timelines  for  Brands
 • 17. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . 1.  Cover  photo Rozměry  grafiky  na  hep://blog.igloonet.cz/novy-­‐vzhled-­‐facebook-­‐stranek-­‐,meline-­‐pro-­‐stranky-­‐vse-­‐co-­‐potrebujete-­‐vedet/
 • 18. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . 2.  Změny  tabů  a  Facebook  aplikací Vyzkoušejte  si  změnu  objektů,  přiřazení  obrázku.  Co  tam  všechno   jde  dát?  
 • 19. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . 3.  Vstupní  stránky  už  jen  pro  kampaně  +  ?
 • 20. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . 4.  Nové  způsoby  komunikace  
 • 21. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . 5.  Pozvání  nových  fanoušků  emailem hep://jenda.posterous.com
 • 22. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . 6.  Komunikace  zprávami
 • 23. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Možnos,  využii?   Práce  s  milníky  -­‐  prostor  pro   Zvýraznění  obsahu  -­‐  ještě  větší   vyprávění  příběhu,  pro  soutěže  a   důležitost  grafiky  a  fotek.   navyšování  edgeranku. Emailing  jako  velmi  důležitý  nástroj   Mnohem  větší  prostor  pro  vstupní   pro  nové  stránky  (prostor  také  pro   stránku  a  zvýšení  prostoru  pro   navyšování  sociálního  spamu).   sdělení  či  funkcionalitu.  Kampaně  +   Vstupní  stránky  získávají  větší  smysl. Aplikace  jako  FB  Eshopy  získávají   větší  smysl  a  zřejmě  i  větší  focus.     Stejně  tak  i  propojování  a   doporučování  stránek.  
 • 24. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Facebook  ,meline  vs.  engagement hep://www.jus,t.cz/wordpress/2012/03/27/,meline-­‐na-­‐firemnich-­‐strankach-­‐pry-­‐zlepsuje-­‐engagement/
 • 25. Facebook  marke,ng  není  jen  psaní  chytrých   statusů  
 • 26. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Mýty,  špatné  či  žádné  strategie Nákup  Fans  -­‐>  Masáž  (Hloupost) Kampaně  -­‐>  Fanoušci  -­‐>  Masáž  (Tradiční  využii  běžných  médií  (newsleeer)) Kampaně  -­‐>  Landing  Page  (akce,  důvod)  -­‐>  Fanoušci    -­‐>  Masáž  (o  nic  lepší) Kampaně  -­‐>  Landing  Page  (akce,  důvod)  -­‐>  Zapojení  fanoušků  (Engagement)     -­‐>  Budování  komunity  -­‐>  Konverze Běžná  poptávka  firem  a  běžná  práce  konzultantů  je  však  většinou  jen  část   příběhu  (a  to  není  “marke,ng”): 1.  Potřebujeme  navýšit  počet  fanoušků  (proč?) 2.  Potřebujeme  fanoušky  zapojit  (zvýšit  engagement) Fenomén  nákupu  fanoušků  -­‐>
 • 27. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Zkuste  to  s  námi!  Prosím  ne.   !"#$%%&&&'()*+!,-.'+/%0,12345()*+!,-*%6789%:21,5;-,:<35#-);45<25=2+,>))?*5:21,5:24)5=2<)*@?*5/?*@1,51)5@5<2:35A99995=2<)*@?*5#-)5(2@,5;-,:<35@1-2<?.5>,!,:5<,?)43?250<*5@5<,*(,-31,4<)*5B95@4,()*%C
 • 28. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . “Wordpress  šablona”  :)) Likesystem.cz  -­‐  Doporučuji  číst  dále:  hep://www.linkedin.com/groups/Jak%C3%BD-­‐m%C3%A1te-­‐n%C3%A1zor-­‐na-­‐syst %C3%A9my-­‐3998566.S.84820298
 • 29. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Myslete  na  své  dobré  jméno  a  zaměřte  se  na   upřímný  a  funkční  marke,ngové  metocy hep://chameleoncharlie.cz/2944/ficuv-­‐smer-­‐ziskal-­‐podvodem-­‐14-­‐000-­‐fanousku-­‐na-­‐facebooku/
 • 30. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Komu  by  se  tohle  chtělo  řešit,  že?
 • 31. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Zakládáme  Facebook  Page Volba  názvu  (reklamy,  pravidla,  side  effect) Vyplňte  všechny  údaje  o  stránce   Homepage  design  (viz  kapitola  Timeline) Zapojte  zpočátku  zaměstnance,  rodinu,  kamarády  -­‐>  získejte  25  fanoušků  a   rezervujte  si  vlastní  URL  adresu   Propojte  vaše  webové  stránky/newsleeer/blog  s  Facebook  Page Informujte  zákazníky  a  partnery,  že  jste  nově  na  Facebooku  a  dejte  jim   důvod! Až  potom  využijte  kampaní  pro  vybudování  základní  komunity
 • 32. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Je  to  o  krea,vitě  a  chu,  něco  dělat hep://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Jw_OiEzH5j0
 • 33. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Podpora  profilu  a  vašich  ak,vit  zdarma?  
 • 34. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Vyhrajte  si  s  designem   Marke,ng  je  všecho,  co  děláte.  Ale  stále  je  vhodné  porovnávat  nákaldy  s  potenciálními  výnosy.  
 • 35. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Dejte  lidem  důvod! hep://www.facebook.com/1800flowers
 • 37. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Co  dodat? hep://strucny.misantrop.info/desatero-­‐firemni-­‐twieerove-­‐komunikace
 • 38. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Pro  většinu  případů:  Spravujte  si  FB  sami
 • 39. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Zapomeňte  na  průměrnost,  ok?   Choices Time
 • 40. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Lidi  na  tohle  mít  čas  nebudou!   facebook.com/krusovice
 • 41. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Protože  Facebook  není  Newsleeer  2.0.   hep://www.facebook.com/pages/TOP-­‐C-­‐Firemn%C3%AD-­‐vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-­‐%C5%A1kolen%C3%AD-­‐a-­‐kurzy-­‐zam%C4%9B %C5%99en%C3%A9-­‐na-­‐praxi/120707697943372
 • 42. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Odlište  se  a  hledejte  způsoby  jak  lidi  zapojit www.facebook.com/jsmemarke,ng
 • 43. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Technické  aspekty  komunikace Data  od  Josef  Šlerka  -­‐  Ataxo:  hep://www.slideshare.net/josefslerka/social-­‐media-­‐monitoring-­‐analy,ka
 • 44. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Co  také  ovlivňuje  úspěch?   Řazení  příspěvků  -­‐  Edgerank  (režim  zobrazení,  verze  Facebook  UI  uživatele) Formát  sdělení   Délka  sdělení Datum  a  čas  vložení?   Co  vlastně  říkáte?  Jakým  jazykem?
 • 45. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Cílení  komunikace  -­‐  technické  prvky
 • 46. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Změřte  si  přímé  finanční  dopady  komunikace Google  URL   Builder
 • 47. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . hep://www.facebook.com/kavarnaera
 • 48. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . hep://www.facebook.com/slevovak
 • 49. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . hep://www.facebook.com/knihazlin
 • 50. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . hep://www.facebook.com/mixit
 • 51. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . hep://www.facebook.com/BookFan.eu
 • 52. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . hep://www.facebook.com/thefeudband
 • 53. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Doporučené  zdroje  pro  vás Náš  blog  hep://blog.igloonet.cz Můj  blog  :)  (EN)  hep://www.onestepoutofline.com Akce  JsmeMarke,ngu  (Marke,ng  pro  studenty  zdarma)  hep://www.jsmemarke,ng.cz Další  slajdy  a  materiály  hep://www.slideshare.net/Faborsky Vybrané  Twieer  české  účty  hep://goo.gl/HnkLr   Jaký  máte  názor  na  systémy  výměny  fanoušků?  hep://lnkd.in/9prBtF Obchod  s  hlouposi  na  Facebooku:  hep://www.slideshare.net/ondrejjires/obchod-­‐s-­‐hloupost-­‐na-­‐facebooku Ebook  Chilli  Business  Solu,ons  o  Facebook  Timeline  ve  Slovenš,ně  heps://www.facebook.com/chbs.sk/ app_186806708101706 Josef  Šlerka  -­‐  Social  Media  Monitoring  hep://www.slideshare.net/josefslerka/social-­‐media-­‐monitoring-­‐analy,ka Jindřich  Juráš  –  Z  Facebooku  jsem  tak  trochu  naměko  hep://www.inflow.cz/z-­‐facebooku-­‐jsem-­‐tak-­‐trochu-­‐namekko Rozsáhlý  seriál  Mashable  o  Facebook  marke,ngu  hep://goo.gl/bBVDh 60  ,pů  pro  Facebook  marke,ng  hep://bit.ly/60super,pu Copywri,ng  Facebook  reklam  -­‐  super  článekhep://www.mzine.cz/clanky/copywri,ng-­‐ppc-­‐kampani-­‐aneb-­‐umeni-­‐ reklamni-­‐miniat/ Inforamce  o  Reklamě  na  Facebooku  -­‐  www.facebook-­‐reklamy.cz Oficiální  kanál,  case  studies,  materiály  -­‐  www.facebook.com/marke,ng
 • 54. (  ZÁKLADY  VYUŽÍTÍ  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍ  PRO  MARKETING  FIREM  A  PROJEKTŮ  . Více  vědení  na  www.igloonet.cz/skoleni