Marketing eshopů na sociálních sítích v roce 2013

Jindřich Fáborský
Jindřich FáborskýMarketing lecturer at Freelancer
Marke&ng	
  elektronických	
  obchodů	
  na	
  
  sociálních	
  sí7ch	
  v	
  roce	
  2013.	
  
       Jindřich	
  Fáborský	
  -­‐	
  igloonet	
  s.r.o.	
  
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  
            Dnešní	
  otázky

Jak	
  moc	
  by	
  měly	
  sociální	
  sítě	
  zajímat	
  eshopy?
      Jak	
  s	
  nimi	
  (špatně)	
  pracujeme?	
  
   Jak	
  s	
  nimi	
  (lépe)	
  pracovat	
  v	
  roce	
  2013?
 Co	
  dělat	
  a	
  co	
  nedělat?	
  Do	
  čeho	
  investovat?
                                                   hRp://behindthehustle.com
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  Jak	
  dlouho	
  známe	
  “Social	
  Media	
  Marke&ng”	
  ?
       Intenzita	
  vyhledávání	
  na	
  Google	
  v	
  celém	
  světě


                                      hRp://www.google.com/trends/explore#q=social%20media%20marke&ng
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  A	
  co	
  ten	
  “Facebook	
  marke&ng”?	
  
                                                                    ?
       Intenzita	
  vyhledávání	
  na	
  Google	
  v	
  celém	
  světě


                                    hRp://www.google.com/trends/explore#q=%22facebook%20marke&ng%22&cmpt=q
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  Jako	
  eshop	
  nemůžete	
  Facebook	
  ignorovat
   Je	
  pravda,	
  že	
  Facebook	
  opravdu	
  nemůžete	
  ignorovat.	
  Vzorová	
  čísla	
  
   náhodného	
  eshopu	
  ukazují,	
  že	
  Facebook	
  (bez	
  reklam!)	
  sám	
  o	
  sobě	
  
                znamená	
  5	
  nejlepší	
  zdroj	
  příjmů!
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  Rozhodně	
  však	
  FB	
  není	
  to	
  nejdůležitější
      Obecně	
  se	
  má	
  za	
  to,	
  že	
  Facebook	
  je	
  opravdový	
  trend.	
  Ve	
  
     skutečnos&	
  však	
  je	
  mnohem	
  více	
  v	
  kurzu	
  “Google	
  Adwords”	
  a	
  
                           “SEO”.	
  


                             hRp://www.google.com/trends/explore#q=Facebook%20marke&ng%2C%20Google%20Adwords%2C%20SEO%2C%20Email
                                                  %20Marke&ng&cmpt=q
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  
Opravdu	
  víte,	
  kam	
  investovat	
  čas	
  a	
  peníze?
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
     Podnikáte	
  kvůli	
  konverzím	
  ne?
Ak&vity	
  do	
  kterých	
  chcete	
  investovat,	
  vybírejte	
  podle	
  jejich	
  ziskovos&.	
  Sbírejte	
  a	
  vyhodnocujte	
  
 data	
  (Google	
  Analy&cs),	
  vzdělávejte	
  se	
  a	
  přemýšlejte.	
  Email	
  marke&ng	
  není	
  mrtvý	
  a	
  inves&ce	
  
                do	
  sociálních	
  sí7	
  nemusí	
  mít	
  také	
  žádný	
  dopad.	
  
                                       hRp://www.marke&ngpilgrim.com/2011/05/which-­‐traffic-­‐source-­‐has-­‐the-­‐best-­‐conversion-­‐rate.html
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
   1.	
  Doporučení	
  -­‐	
  Běžný	
  český	
  eshop	
  by	
  měl	
  
   1.	
  Zajis&t	
  odpovídající	
  (nejlépe	
  excelentní)	
  technickou	
  a	
  obsahovou	
  kvalitu
   2.	
  Využít	
  placených	
  služeb	
  Zbozi.cz	
  a	
  Heureka.cz,	
  investovat	
  čas	
  do	
  
   op&malizace,	
  získání	
  pozic	
  a	
  referencí
   3.	
  Investovat	
  do	
  Google	
  Adwords	
  a	
  Seznam	
  Sklik	
  jako	
  mnohem	
  
   konverznějšího	
  zdroje	
  provozu	
  než	
  je	
  Facebook	
  či	
  další	
  sociální	
  sítě
   4.	
  Měřit	
  data	
  pomocí	
  Google	
  Analy&cs,	
  vědět	
  co	
  měří	
  a	
  proč	
  a	
  umět	
  na	
  
   základě	
  dat	
  činit	
  rozhodnu7.	
  
   dlouho	
  nic
   5.	
  Zajímat	
  se	
  o	
  sociální	
  sítěPro	
  každý	
  eshop	
  jsou	
  první	
  4	
  uvedené	
  body	
  mnohem	
  důležitější	
  než	
  publikování	
  statusů	
  
 typu	
  “Tak	
  co	
  jak	
  se	
  dneska	
  máte?	
  Právě	
  nám	
  dorazila	
  nová	
  várka	
  zboží	
  XY	
  za	
  YX	
  Kč”	
  na	
  
                              Facebook.	
  
1.	
  Sociální	
  síť	
  nebo	
  sociální	
  sítě?	
  
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  
Když	
  už	
  investuji	
  do	
  sociálních	
  sí,	
  tak	
  jaké	
  si	
  
mám	
  vybrat?	
  Kde	
  mám	
  být	
  a	
  jak	
  často?
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
     Říká	
  se:	
  Sociální	
  sítě	
  nejsou	
  jen	
  Facebook
 Tak	
  určitě.	
  To	
  je	
  pravda.	
  Máme	
  tu	
  TwiRer,	
  Google+,	
  Pinterest	
  nebo	
  třeba	
  LinkedIn.	
  Přinese	
  
však	
  inves&ce	
  běžného	
  českého	
  eshopu	
  do	
  některé	
  z	
  těchto	
  “dalších”	
  sí7?	
  Zřejmě	
  ne.	
  S	
  klidnou	
  
                          hlavou	
  investujte	
  čas	
  jinde,


                                      hRp://www.google.com/trends/explore#q=Facebook%2C%20TwiRer%2C%20Google%2B%2C%20Pinterest%2C
                                                        %20Linkedin&geo=CZ&cmpt=q
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  
                                Nutno	
  uznat,	
  že	
  pokud	
  se	
  
                                 budete	
  zabývat	
  např.	
  
                                přetaktování	
  telefonů	
  s	
  
                                Androidem,zřejmě	
  máte	
  
                                  na	
  Google+	
  šanci.	
  
                         hRp://asia.cnet.com/study-­‐says-­‐google-­‐is-­‐a-­‐ghost-­‐town-­‐62215326.htm
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  
Sociální	
  síť            Možný	
  důvod,	
  proč	
  investovat	
  čas	
  a	
  peníze?

                        Největší	
  sociální	
  síť	
  v	
  ČR	
  (56	
  %	
  české	
  
Facebook
                           internetové	
  populace)

                    Mluví	
  se	
  o	
  vašich	
  službách	
  či	
  přímo	
  o	
  vás	
  na	
  
 TwiRer
                                 twiReru?*

                    Věnujete	
  se	
  mobilním	
  technologiím	
  či	
  vývoji	
  
 Google+
                     so~ware	
  a	
  děláte	
  opravdu	
  zajímavé	
  věci?

                     Rádi	
  si	
  hrajete?	
  Máte	
  kamenou	
  pobočku	
  ve	
  
Foursquare
                      městě,	
  kde	
  jsou	
  nějací	
  uživatele	
  sítě?

                    Jste	
  výrobcem	
  vizuálně	
  opravdu	
  zajímavých	
  
 Pinterest
                     věcí?	
  Tvořite	
  hodně	
  obrázkového	
  obsahu?                                             *Zkuste	
  si	
  na	
  www.klaboseni.cz
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  Ještě	
  k	
  TwiReru
                             Zdroj:	
  hRps://www.facebook.com/notes/prokop-­‐so~ware/jak-­‐zjis&t-­‐
                             zda-­‐je-­‐pro-­‐v%C3%A1%C5%A1-­‐projekt-­‐d%C5%AFle%C5%BEit%C3%BD-­‐
                                         twiRer/10150191133788472
2.	
  Planeta	
  Facebook	
  -­‐	
  co	
  v	
  roce	
  2013	
  dělat	
  a	
  
            co	
  ne?	
  
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  Tohle	
  už	
  je	
  za	
  námi,	
  že	
  jo?
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  Nejsme	
  přeci	
  žádní	
  hlupáci.	
  
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  Chcete	
  o	
  této	
  hloupos&	
  vědět	
  více?

 Petr	
  Jeník:	
  POKUS: Jak dopadla moje poptávka po CÍLENÝCH fanoušcích
 na Facebooku


 Ondřej	
  Jireš:	
  Obchodování	
  s	
  hloupos7	
  na	
  Facebooku	
  hRp://
 www.slideshare.net/ondrejjires/obchod-­‐s-­‐hloupost-­‐na-­‐facebooku


 Zajímavá	
  diskuse	
  na	
  síťi	
  LinkedIn	
  o	
  nákupech	
  a	
  výměnách	
  “sociálního	
  štěs7”	
  
 hRp://www.linkedin.com/groups/Jak%C3%BD-­‐m%C3%A1te-­‐n%C3%A1zor-­‐
 na-­‐syst%C3%A9my-­‐3998566.S.84820298
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  Facebook	
  eshopy?	
  Prodávat	
  přes	
  Facebook?	
  Ne.
          Až	
  něco	
  prodáte,	
  zavolejte	
  mi	
  :)	
  
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
    Komunikovat	
  především	
  obrázky?	
  Ano.
Facebook	
  má	
  obrázky	
  rád,	
  a	
  proto	
  je	
  na	
  Facebooku	
  zvýhodňuje.	
  Jsou	
  více	
  zobrazovány	
  a	
  lépe	
  
 se	
  šíří	
  mezi	
  uživateli.	
  Šance,	
  že	
  zaujmete	
  obrázkem	
  je	
  rovněž	
  vyšší	
  než	
  pouhým	
  textem	
  či	
  
                                odkazem.
                                       Čtěte	
  více:	
  hRp://wearesocial.net/blog/2012/10/content-­‐works-­‐facebook/
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
    Super	
  fotky	
  vašich	
  produktů?	
  ANO!
Nestyďte	
  se	
  za	
  sor&ment,	
  který	
  prodáváte	
  a	
  ukažte	
  ho	
  v	
  tom	
  nejlepším	
  světle.	
  Dobré	
  fotky	
  
                          dělají	
  hodně!	
  
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
    Analyzování	
  a	
  práce	
  s	
  daty	
  na	
  Facebooku?	
  Ano.
Změřte	
  si	
  a	
  mějte	
  přehled	
  o	
  tom,	
  jaký	
  dopad	
  vaše	
  komunikace	
  na	
  Facebooku	
  skutečně	
  má.	
  
 Porovnávejte	
  sdělení	
  a	
  zjistěte	
  si,	
  o	
  čem	
  si	
  vaši	
  fanoušci	
  s	
  vámi	
  povídat	
  chtějí	
  a	
  o	
  čem	
  ne.
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.


  Poc&vé	
  značkování	
  a	
  měření?	
  ANO!
   Google	
  URL	
  Builder
Víte,	
  že	
  jste	
  schopni	
  zjis&t,	
  kolik	
  přesně	
  návštěv	
  (a	
  případně	
  tržeb)	
  vytvořil	
  jeden	
  konkrétní	
  
  status	
  publikovaný	
  Facebook	
  stránkou	
  Vašeho	
  eshopu?	
  Využijte	
  Google	
  URL	
  Builder.	
  

                                                  h`p://www.facebook-­‐reklamy.cz/znackovani-­‐facebook-­‐reklam.html
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  


Nudná,	
  opakující	
  se	
  či	
  pouze	
  prodejní	
  komunikace?	
  
NE.
                                        Taková	
  forma	
  komunikace	
  
                                       znamená	
  minimální	
  náklady	
  a	
  
                                       nulové	
  výnosy.	
  Zkuste	
  to	
  jinak.	
  
                                             Lidé	
  to	
  ocení.	
  
                       hRps://www.facebook.com/pages/TOP-­‐C-­‐Firemn%C3%AD-­‐vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-­‐%C5%A1kolen%C3%AD-­‐a-­‐
                                  kurzy-­‐zam%C4%9B%C5%99en%C3%A9-­‐na-­‐praxi/120707697943372?fref=ts
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  Snažit	
  se	
  to	
  zautoma&zovat?	
  Ne!	
  
                  Sociální	
  sítě	
  nejsou	
  automa&ckým	
  nástrojem,	
  který	
  
                   může	
  vydělávat	
  sám	
  o	
  sobě	
  jako	
  dobře	
  nastavená	
  
                          PPC	
  kampaň.	
  Berte	
  to	
  v	
  potaz.
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  Krea&vní,	
  netradiční	
  způsoby	
  komunikace?	
  Ano.
 Lámejte	
  si	
  hlavu,	
  čím	
  zase	
  
   zítra	
  překvapit	
  vaše	
  
  fanoušky.	
  Dost	
  možná	
  
 uděláte	
  radost	
  jim	
  i	
  sobě.	
  
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
    Reklamy	
  na	
  Facebooku?	
  Možná.	
  
Placená	
  reklama	
  (Facebook	
  Ads)	
  může	
  eshopům	
  přinést	
  více	
  než	
  jen	
  cílené	
  fanoušky.	
  Pokud	
  
 však	
  chcete	
  investovat	
  peníze	
  do	
  reklamy,	
  investujte	
  i	
  čas	
  do	
  vzdělání	
  (přečtěte	
  si	
  články,	
  
                   analýzy	
  nebo	
  navš&vte	
  školení).	
  


                                     Spousta	
  informací	
  o	
  reklamách	
  na	
  Facebooku:	
  h`p://www.facebook-­‐reklamy.cz
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
    Jeden	
  z	
  funkčních	
  způsobů	
  využi7	
  reklamy
                                     Pro	
  status	
  vytvořte	
  reklamu	
  a	
  zaměřte:
                                     1.	
  Fanoušky	
  stránky	
  (velmi	
  levná	
  a	
  efek&vní	
  reklamy)
                                     2.	
  Nefanoušky	
  v	
  cílové	
  skupině	
  (podnikatelé,	
  lidé	
  se	
  
                                     zájmem	
  o	
  cestování,	
  sport	
  nebo	
  cokoliv	
  co	
  děláte)


Vytvořte	
  status	
  s	
  fotkou	
  a	
  zaměřte	
  se	
  
  na	
  jeden	
  konkrétní	
  produkt	
  či	
  
konkrétní	
  slevovou	
  akci.	
  Uveďte	
  čísla,	
  
  procenta	
  nebo	
  jinak	
  zaujměte	
  
          uživatele.	
  
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  


Vytvořit	
  si	
  alespoň	
  nějakou	
  strategii	
  obsahu?	
  Ano.
    hRp://www.slideshare.net/                       hRp://www.igloonet.cz/skoleni/
       jsmemarke&ng                             marke&ng-­‐v-­‐pribezich

Vůbec	
  nevíte	
  “co	
  na	
  ten	
  Facebook	
  dávat”?	
  Možná	
  budete	
  potřebovat	
  pomoci	
  s	
  obsahovou	
  
     strategií.	
  Inspiraci	
  hledejte	
  např.	
  u	
  Olgy	
  Biernátové	
  či	
  Romana	
  Hřebeckého.	
  
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  


  Co	
  že	
  je	
  to	
  tedy	
  ten	
  “obsah”?	
  
Stačí	
  milovat	
  váš	
  obor.	
  Pořádejte	
  akce,	
  stýkejte	
  se	
  s	
  lidmi	
  z	
  oboru,	
  se	
  zákazníky,	
  jezděte	
  na	
  
               konference.	
  Ukažte,	
  že	
  rozumíte	
  tomu,	
  co	
  děláte.	
  
                                 Mimochodem,	
  přečtěte	
  si:	
  h`p://www.sovavsie.cz/weblog/175/dobry-­‐obsah-­‐nejde-­‐napsat
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.	
  


Správně	
  nastavená	
  sdílecí	
  tlačítka?	
  Ano!


 Jsou	
  především	
  sdílecí	
  tlačítka	
  pro	
  Facebook	
  dobře	
  viditelná	
  a	
  funkční?
 Máte	
  správně	
  nastavené	
  tagy	
  stránky?	
  Co	
  se	
  zobrazí	
  na	
  Facebooku	
  při	
  
 nasdílení	
  produktu?*
 Více	
  tlačítek	
  není	
  vždycky	
  výhra	
  (podobně	
  jako	
  více	
  voleb/možnos7	
  pro	
  
 uživatele	
  obecně!)
      *	
  Nastavte	
  si	
  správna	
  tagy	
  META	
  Title,	
  Descripeon	
  a	
  případně	
  speciální	
  Facebook	
  
      Opengraph	
  tagy	
  h`p://davidwalsh.name/facebook-­‐meta-­‐tags
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.


2.	
  Doporučení	
  -­‐	
  Co	
  má	
  na	
  Facebooku	
  tedy	
  smysl?

        Má	
  smysl	
  (Investujte)                 Nemá	
  smysl	
  (Neztrácejte	
  čas)

  Měření	
  a	
  vyhodnocování	
  (Analy&cs,	
  FB	
          Nákupy	
  a	
  výměny	
  fanoušků	
  (jakékoli	
  
            reporty)                         zkratky	
  k	
  úspěchu)
         Obsahové	
  strategie                       Automa&zace	
  obsahu

  Jiná	
  komunikace	
  než	
  u	
  vaší	
  konkurence	
                Facebook	
  eshopy

  Sdílecí	
  tlačítka	
  na	
  webu	
  a	
  správné	
  META	
       Jednotvárná	
  prodejní	
  komunikace
                tagy
    Získávání	
  referencí	
  pro	
  Facebook	
  
              stránku.
     Placená	
  reklama	
  na	
  Facebooku	
  

     Vzdělávat	
  se	
  a	
  sledovat	
  trendy
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.


3.	
  Doporučení	
  -­‐	
  Vzdělávat	
  se?	
  Co	
  číst?
  Avinash	
  Kaushik	
  -­‐	
  Facebook	
  Adver&sing	
  /	
  Marke&ng:	
  Best	
  Metrics,	
  ROI,	
  Business	
  
  Value
  105	
  Facebook	
  Adver&sing	
  Case	
  Studies
  Jindřich	
  Fáborský:	
  15	
  super	
  &pů	
  pro	
  Facebook	
  reklamy
  Ondřej	
  Jireš:	
  Obchod	
  s	
  hloupos7	
  na	
  Facebooku
  Pavel	
  Šenkapoun:	
  Copywri&ng	
  PPC	
  kampaní	
  aneb	
  Umění	
  reklamní	
  miniatury
  Jindřich	
  Juráš:	
  Z	
  Facebooku	
  jsem	
  tak	
  trochu	
  naměkko
  Jan	
  Ambrož:	
  Zdokonalte	
  produktové	
  popisky,	
  aby	
  prodávaly	
  (není	
  o	
  sociálních	
  
  sí7ch	
  ale	
  je	
  hodnotné	
  zmínit)  M-­‐Journal.cz,	
  TyInternety.cz
  Spousta	
  informací	
  o	
  Facebook	
  reklamách	
  Facebook-­‐Reklamy.cz
  Marke&ngové	
  přednášky	
  a	
  workshopy	
  v	
  Olomouci	
  JsmeMarke&ng.cz
(	
  MARKETING	
  ELEKTRONICKÝCH	
  OBCHODŮ	
  NA	
  SOCIÁLNÍCH	
  SÍTÍCH	
  V	
  ROCE	
  2013.Zůstaňme	
  v	
  kontaktu


 Facebook	
  naší	
  agentury:	
  hRp://www.facebook.com/igloonet


 Mé	
  stránky	
  a	
  kompletní	
  por~olio:	
  hRp://www.faborsky.cz


 Máte	
  dotazy?	
  Napište,	
  budeme	
  rádi:	
  marke&ng@igloonet.cz	
  
1 of 35

Recommended

Pro česká divadla - Elegance internetového marketingu v praxi (16.4.2013) by
Pro česká divadla - Elegance internetového marketingu v praxi (16.4.2013)Pro česká divadla - Elegance internetového marketingu v praxi (16.4.2013)
Pro česká divadla - Elegance internetového marketingu v praxi (16.4.2013)igloonet
761 views74 slides
Pastičky a cestičky: Michal Krutiš by
Pastičky a cestičky: Michal KrutišPastičky a cestičky: Michal Krutiš
Pastičky a cestičky: Michal KrutišMichal Krutiš
2.4K views41 slides
Marketing elektronických obchodů na sociálních sítích v roce 2013. by
Marketing elektronických obchodů na sociálních sítích v roce 2013.Marketing elektronických obchodů na sociálních sítích v roce 2013.
Marketing elektronických obchodů na sociálních sítích v roce 2013.igloonet
1.4K views35 slides
O Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtech by
O Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtechO Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtech
O Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtechigloonet
1.6K views55 slides
Marketingová strategie: Krutiš by
Marketingová strategie: KrutišMarketingová strategie: Krutiš
Marketingová strategie: KrutišMichal Krutiš
972 views73 slides
15 super tipů pro reklamy na Facebooku by
15 super tipů pro reklamy na Facebooku15 super tipů pro reklamy na Facebooku
15 super tipů pro reklamy na Facebookuigloonet
6.1K views18 slides

More Related Content

What's hot

Online marketing v roce 2015 (JHK konference) by
Online marketing v roce 2015 (JHK konference)Online marketing v roce 2015 (JHK konference)
Online marketing v roce 2015 (JHK konference)Pavel Ungr
443 views64 slides
Využití sociálních sítí pro marketing firem a projektů by
Využití sociálních sítí pro marketing firem a projektůVyužití sociálních sítí pro marketing firem a projektů
Využití sociálních sítí pro marketing firem a projektůJindřich Fáborský
2.7K views49 slides
Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017 by
Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017
Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017Sun Marketing
319 views108 slides
ČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítích by
ČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítíchČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítích
ČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítíchSun Marketing
602 views121 slides
Příklady úspěšného obchodování na Facebooku by
Příklady úspěšného obchodování na FacebookuPříklady úspěšného obchodování na Facebooku
Příklady úspěšného obchodování na FacebookuINT, s.r.o.
210 views13 slides
Jak zvýšit prodeje online? Nastartujte svůj internetový marketing! by
Jak zvýšit prodeje online? Nastartujte svůj internetový marketing!Jak zvýšit prodeje online? Nastartujte svůj internetový marketing!
Jak zvýšit prodeje online? Nastartujte svůj internetový marketing!Petr Myšák
369 views24 slides

What's hot(20)

Online marketing v roce 2015 (JHK konference) by Pavel Ungr
Online marketing v roce 2015 (JHK konference)Online marketing v roce 2015 (JHK konference)
Online marketing v roce 2015 (JHK konference)
Pavel Ungr443 views
Využití sociálních sítí pro marketing firem a projektů by Jindřich Fáborský
Využití sociálních sítí pro marketing firem a projektůVyužití sociálních sítí pro marketing firem a projektů
Využití sociálních sítí pro marketing firem a projektů
Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017 by Sun Marketing
Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017
Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017
Sun Marketing319 views
ČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítích by Sun Marketing
ČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítíchČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítích
ČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítích
Sun Marketing602 views
Příklady úspěšného obchodování na Facebooku by INT, s.r.o.
Příklady úspěšného obchodování na FacebookuPříklady úspěšného obchodování na Facebooku
Příklady úspěšného obchodování na Facebooku
INT, s.r.o.210 views
Jak zvýšit prodeje online? Nastartujte svůj internetový marketing! by Petr Myšák
Jak zvýšit prodeje online? Nastartujte svůj internetový marketing!Jak zvýšit prodeje online? Nastartujte svůj internetový marketing!
Jak zvýšit prodeje online? Nastartujte svůj internetový marketing!
Petr Myšák369 views
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com) by Michal Krutiš
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)
Michal Krutiš5.2K views
Materiály ze školení Facebook PPC reklam pro pokročilé by Jindřich Fáborský
Materiály ze školení Facebook PPC reklam pro pokročiléMateriály ze školení Facebook PPC reklam pro pokročilé
Materiály ze školení Facebook PPC reklam pro pokročilé
Jak na socialni site v B2B - Filip Frid by Filip Frid
Jak na socialni site v B2B - Filip FridJak na socialni site v B2B - Filip Frid
Jak na socialni site v B2B - Filip Frid
Filip Frid570 views
PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech) by Adam Zbiejczuk
PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech)PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech)
PR and Social Media (Media Monday presentation in Czech)
Adam Zbiejczuk502 views
Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018 by Sun Marketing
Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018
Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018
Sun Marketing296 views
Social media jako integrovany nastroj marketingu by Petr Andrýsek
Social media jako integrovany nastroj marketinguSocial media jako integrovany nastroj marketingu
Social media jako integrovany nastroj marketingu
Petr Andrýsek2.9K views
Internet, sociální sítě a nová media v marketingové komunikaci by BenedaGroup.com
Internet, sociální sítě a nová media v marketingové komunikaciInternet, sociální sítě a nová media v marketingové komunikaci
Internet, sociální sítě a nová media v marketingové komunikaci
BenedaGroup.com2.3K views
Budoucnost social media je ted by Petr Andrýsek
Budoucnost social media je tedBudoucnost social media je ted
Budoucnost social media je ted
Petr Andrýsek817 views
Úvod do obsahového (content) marketingu by Pavel Ungr
Úvod do obsahového (content) marketinguÚvod do obsahového (content) marketingu
Úvod do obsahového (content) marketingu
Pavel Ungr928 views
Marketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopy by Sun Marketing
Marketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopyMarketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopy
Marketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopy
Sun Marketing255 views
60 tipů pro Facebook marketing - ISB 1.12.2011 by igloonet
60 tipů pro Facebook marketing - ISB 1.12.201160 tipů pro Facebook marketing - ISB 1.12.2011
60 tipů pro Facebook marketing - ISB 1.12.2011
igloonet2.4K views

Similar to Marketing eshopů na sociálních sítích v roce 2013

Czech Internet Forum: Kateřina Holnová, Internetový marketing na cestě od tov... by
Czech Internet Forum: Kateřina Holnová, Internetový marketing na cestě od tov...Czech Internet Forum: Kateřina Holnová, Internetový marketing na cestě od tov...
Czech Internet Forum: Kateřina Holnová, Internetový marketing na cestě od tov...Effectix.com
5.3K views19 slides
Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne? by
Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne?Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne?
Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne?Michal Černý
299 views23 slides
Eshop summit prezentace by
Eshop summit prezentaceEshop summit prezentace
Eshop summit prezentaceFilip Podstavec
1.8K views38 slides
Michal Černý: Přináší soc. sítě jen pozitivní zkušenosti? by
Michal Černý: Přináší soc. sítě jen pozitivní zkušenosti?Michal Černý: Přináší soc. sítě jen pozitivní zkušenosti?
Michal Černý: Přináší soc. sítě jen pozitivní zkušenosti?PARTSIP: Partnerská síť informačních profesionálů
468 views22 slides
Kdo hledá, ten najde by
Kdo hledá, ten najdeKdo hledá, ten najde
Kdo hledá, ten najdePavel Ungr
1.4K views73 slides
Marketing budoucnosti? Online! by
Marketing budoucnosti? Online!Marketing budoucnosti? Online!
Marketing budoucnosti? Online!marketupcz
2K views30 slides

Similar to Marketing eshopů na sociálních sítích v roce 2013(20)

Czech Internet Forum: Kateřina Holnová, Internetový marketing na cestě od tov... by Effectix.com
Czech Internet Forum: Kateřina Holnová, Internetový marketing na cestě od tov...Czech Internet Forum: Kateřina Holnová, Internetový marketing na cestě od tov...
Czech Internet Forum: Kateřina Holnová, Internetový marketing na cestě od tov...
Effectix.com5.3K views
Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne? by Michal Černý
Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne?Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne?
Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne?
Michal Černý299 views
Kdo hledá, ten najde by Pavel Ungr
Kdo hledá, ten najdeKdo hledá, ten najde
Kdo hledá, ten najde
Pavel Ungr1.4K views
Marketing budoucnosti? Online! by marketupcz
Marketing budoucnosti? Online!Marketing budoucnosti? Online!
Marketing budoucnosti? Online!
marketupcz2K views
Zbiejczuk - Nový svět firemní spolupráce - Hledáme superhrdiny? by Adam Zbiejczuk
Zbiejczuk - Nový svět firemní spolupráce - Hledáme superhrdiny?Zbiejczuk - Nový svět firemní spolupráce - Hledáme superhrdiny?
Zbiejczuk - Nový svět firemní spolupráce - Hledáme superhrdiny?
Adam Zbiejczuk1.2K views
Trendy v online reklamě 2013 - Věrka Koukalová - Reklama a polygraf 2013 by H1.cz
Trendy v online reklamě 2013 - Věrka Koukalová - Reklama a polygraf 2013Trendy v online reklamě 2013 - Věrka Koukalová - Reklama a polygraf 2013
Trendy v online reklamě 2013 - Věrka Koukalová - Reklama a polygraf 2013
H1.cz1.3K views
Petr Andrýsek, SocialSharks, Sociální sítě jako integrovaný nástroj marketingu by shopexpo
Petr Andrýsek, SocialSharks, Sociální sítě jako integrovaný nástroj marketinguPetr Andrýsek, SocialSharks, Sociální sítě jako integrovaný nástroj marketingu
Petr Andrýsek, SocialSharks, Sociální sítě jako integrovaný nástroj marketingu
shopexpo1.1K views
Wired-in: Marketing v dobe internetu by Pavel Šíma
Wired-in: Marketing v dobe internetuWired-in: Marketing v dobe internetu
Wired-in: Marketing v dobe internetu
Pavel Šíma579 views
Daniel Dočekal: PR by H1.cz
Daniel Dočekal: PRDaniel Dočekal: PR
Daniel Dočekal: PR
H1.cz899 views
Prezentace Socialbakers Jana Řežába z IAC (CZ) by Jan Rezab
Prezentace Socialbakers Jana Řežába z IAC (CZ)Prezentace Socialbakers Jana Řežába z IAC (CZ)
Prezentace Socialbakers Jana Řežába z IAC (CZ)
Jan Rezab5.1K views
Proč milovat sociální sítě by copywriterka
Proč milovat sociální sítěProč milovat sociální sítě
Proč milovat sociální sítě
copywriterka847 views
Radosti a a noční můry mobilního zákazníka by ExperienceU
Radosti a a noční můry mobilního zákazníkaRadosti a a noční můry mobilního zákazníka
Radosti a a noční můry mobilního zákazníka
ExperienceU959 views
Googlujete nebo googlíte? by STEM/MARK
Googlujete nebo googlíte?Googlujete nebo googlíte?
Googlujete nebo googlíte?
STEM/MARK942 views
Sociální sítě pro vzdělavatele dospělých - buďme realisté by Michal Blažek
Sociální sítě pro vzdělavatele dospělých - buďme realistéSociální sítě pro vzdělavatele dospělých - buďme realisté
Sociální sítě pro vzdělavatele dospělých - buďme realisté
Michal Blažek154 views
Kolik stojí digitální marketing, H1.cz, Marek Bačo by H1.cz
Kolik stojí digitální marketing, H1.cz, Marek BačoKolik stojí digitální marketing, H1.cz, Marek Bačo
Kolik stojí digitální marketing, H1.cz, Marek Bačo
H1.cz411 views
Kolik stojí digitální marketing? [Czech Internet Forum, 2011] by Marek Baco
Kolik stojí digitální marketing? [Czech Internet Forum, 2011]Kolik stojí digitální marketing? [Czech Internet Forum, 2011]
Kolik stojí digitální marketing? [Czech Internet Forum, 2011]
Marek Baco1.4K views
Digitální PR aneb jak Internet a sociálno změnilo PR. Copycamp, Praha, 21. 3.... by Daniel Dočekal
Digitální PR aneb jak Internet a sociálno změnilo PR. Copycamp, Praha, 21. 3....Digitální PR aneb jak Internet a sociálno změnilo PR. Copycamp, Praha, 21. 3....
Digitální PR aneb jak Internet a sociálno změnilo PR. Copycamp, Praha, 21. 3....
Daniel Dočekal17.3K views

More from Jindřich Fáborský

Remarketing od základů (nejen) pro studenty Zimní školy UNIPRANET Plzeň by
Remarketing od základů (nejen) pro studenty Zimní školy UNIPRANET PlzeňRemarketing od základů (nejen) pro studenty Zimní školy UNIPRANET Plzeň
Remarketing od základů (nejen) pro studenty Zimní školy UNIPRANET PlzeňJindřich Fáborský
2.4K views47 slides
Quality first when studying internet marketing by
Quality first when studying internet marketingQuality first when studying internet marketing
Quality first when studying internet marketingJindřich Fáborský
1.2K views22 slides
O internetovém marketingu pro studenty MU - Blox expertů 10/2013 by
O internetovém marketingu pro studenty MU - Blox expertů 10/2013O internetovém marketingu pro studenty MU - Blox expertů 10/2013
O internetovém marketingu pro studenty MU - Blox expertů 10/2013Jindřich Fáborský
843 views88 slides
Příklady využití remarketingu pro malé a střední firmy by
Příklady využití remarketingu pro malé a střední firmyPříklady využití remarketingu pro malé a střední firmy
Příklady využití remarketingu pro malé a střední firmyJindřich Fáborský
5.3K views24 slides
Elegance internetového marketingu v praxi - Přednáška pro česká divadla (16.4... by
Elegance internetového marketingu v praxi - Přednáška pro česká divadla (16.4...Elegance internetového marketingu v praxi - Přednáška pro česká divadla (16.4...
Elegance internetového marketingu v praxi - Přednáška pro česká divadla (16.4...Jindřich Fáborský
2.7K views74 slides
O Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtech by
O Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtechO Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtech
O Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtechJindřich Fáborský
711 views55 slides

More from Jindřich Fáborský(7)

Remarketing od základů (nejen) pro studenty Zimní školy UNIPRANET Plzeň by Jindřich Fáborský
Remarketing od základů (nejen) pro studenty Zimní školy UNIPRANET PlzeňRemarketing od základů (nejen) pro studenty Zimní školy UNIPRANET Plzeň
Remarketing od základů (nejen) pro studenty Zimní školy UNIPRANET Plzeň
O internetovém marketingu pro studenty MU - Blox expertů 10/2013 by Jindřich Fáborský
O internetovém marketingu pro studenty MU - Blox expertů 10/2013O internetovém marketingu pro studenty MU - Blox expertů 10/2013
O internetovém marketingu pro studenty MU - Blox expertů 10/2013
Příklady využití remarketingu pro malé a střední firmy by Jindřich Fáborský
Příklady využití remarketingu pro malé a střední firmyPříklady využití remarketingu pro malé a střední firmy
Příklady využití remarketingu pro malé a střední firmy
Elegance internetového marketingu v praxi - Přednáška pro česká divadla (16.4... by Jindřich Fáborský
Elegance internetového marketingu v praxi - Přednáška pro česká divadla (16.4...Elegance internetového marketingu v praxi - Přednáška pro česká divadla (16.4...
Elegance internetového marketingu v praxi - Přednáška pro česká divadla (16.4...
O Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtech by Jindřich Fáborský
O Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtechO Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtech
O Facebook marketingu, komunikaci, nové Timeline a četných mýtech

Marketing eshopů na sociálních sítích v roce 2013

 • 1. Marke&ng  elektronických  obchodů  na   sociálních  sí7ch  v  roce  2013.   Jindřich  Fáborský  -­‐  igloonet  s.r.o.  
 • 2. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Dnešní  otázky Jak  moc  by  měly  sociální  sítě  zajímat  eshopy? Jak  s  nimi  (špatně)  pracujeme?   Jak  s  nimi  (lépe)  pracovat  v  roce  2013? Co  dělat  a  co  nedělat?  Do  čeho  investovat? hRp://behindthehustle.com
 • 3. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Jak  dlouho  známe  “Social  Media  Marke&ng”  ? Intenzita  vyhledávání  na  Google  v  celém  světě hRp://www.google.com/trends/explore#q=social%20media%20marke&ng
 • 4. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   A  co  ten  “Facebook  marke&ng”?   ? Intenzita  vyhledávání  na  Google  v  celém  světě hRp://www.google.com/trends/explore#q=%22facebook%20marke&ng%22&cmpt=q
 • 5. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Jako  eshop  nemůžete  Facebook  ignorovat Je  pravda,  že  Facebook  opravdu  nemůžete  ignorovat.  Vzorová  čísla   náhodného  eshopu  ukazují,  že  Facebook  (bez  reklam!)  sám  o  sobě   znamená  5  nejlepší  zdroj  příjmů!
 • 6. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Rozhodně  však  FB  není  to  nejdůležitější Obecně  se  má  za  to,  že  Facebook  je  opravdový  trend.  Ve   skutečnos&  však  je  mnohem  více  v  kurzu  “Google  Adwords”  a   “SEO”.   hRp://www.google.com/trends/explore#q=Facebook%20marke&ng%2C%20Google%20Adwords%2C%20SEO%2C%20Email %20Marke&ng&cmpt=q
 • 7. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Opravdu  víte,  kam  investovat  čas  a  peníze?
 • 8. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Podnikáte  kvůli  konverzím  ne? Ak&vity  do  kterých  chcete  investovat,  vybírejte  podle  jejich  ziskovos&.  Sbírejte  a  vyhodnocujte   data  (Google  Analy&cs),  vzdělávejte  se  a  přemýšlejte.  Email  marke&ng  není  mrtvý  a  inves&ce   do  sociálních  sí7  nemusí  mít  také  žádný  dopad.   hRp://www.marke&ngpilgrim.com/2011/05/which-­‐traffic-­‐source-­‐has-­‐the-­‐best-­‐conversion-­‐rate.html
 • 9. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   1.  Doporučení  -­‐  Běžný  český  eshop  by  měl   1.  Zajis&t  odpovídající  (nejlépe  excelentní)  technickou  a  obsahovou  kvalitu 2.  Využít  placených  služeb  Zbozi.cz  a  Heureka.cz,  investovat  čas  do   op&malizace,  získání  pozic  a  referencí 3.  Investovat  do  Google  Adwords  a  Seznam  Sklik  jako  mnohem   konverznějšího  zdroje  provozu  než  je  Facebook  či  další  sociální  sítě 4.  Měřit  data  pomocí  Google  Analy&cs,  vědět  co  měří  a  proč  a  umět  na   základě  dat  činit  rozhodnu7.   dlouho  nic 5.  Zajímat  se  o  sociální  sítě Pro  každý  eshop  jsou  první  4  uvedené  body  mnohem  důležitější  než  publikování  statusů   typu  “Tak  co  jak  se  dneska  máte?  Právě  nám  dorazila  nová  várka  zboží  XY  za  YX  Kč”  na   Facebook.  
 • 10. 1.  Sociální  síť  nebo  sociální  sítě?  
 • 11. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Když  už  investuji  do  sociálních  sí,  tak  jaké  si   mám  vybrat?  Kde  mám  být  a  jak  často?
 • 12. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Říká  se:  Sociální  sítě  nejsou  jen  Facebook Tak  určitě.  To  je  pravda.  Máme  tu  TwiRer,  Google+,  Pinterest  nebo  třeba  LinkedIn.  Přinese   však  inves&ce  běžného  českého  eshopu  do  některé  z  těchto  “dalších”  sí7?  Zřejmě  ne.  S  klidnou   hlavou  investujte  čas  jinde, hRp://www.google.com/trends/explore#q=Facebook%2C%20TwiRer%2C%20Google%2B%2C%20Pinterest%2C %20Linkedin&geo=CZ&cmpt=q
 • 13. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Nutno  uznat,  že  pokud  se   budete  zabývat  např.   přetaktování  telefonů  s   Androidem,zřejmě  máte   na  Google+  šanci.   hRp://asia.cnet.com/study-­‐says-­‐google-­‐is-­‐a-­‐ghost-­‐town-­‐62215326.htm
 • 14. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Sociální  síť Možný  důvod,  proč  investovat  čas  a  peníze? Největší  sociální  síť  v  ČR  (56  %  české   Facebook internetové  populace) Mluví  se  o  vašich  službách  či  přímo  o  vás  na   TwiRer twiReru?* Věnujete  se  mobilním  technologiím  či  vývoji   Google+ so~ware  a  děláte  opravdu  zajímavé  věci? Rádi  si  hrajete?  Máte  kamenou  pobočku  ve   Foursquare městě,  kde  jsou  nějací  uživatele  sítě? Jste  výrobcem  vizuálně  opravdu  zajímavých   Pinterest věcí?  Tvořite  hodně  obrázkového  obsahu? *Zkuste  si  na  www.klaboseni.cz
 • 15. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Ještě  k  TwiReru Zdroj:  hRps://www.facebook.com/notes/prokop-­‐so~ware/jak-­‐zjis&t-­‐ zda-­‐je-­‐pro-­‐v%C3%A1%C5%A1-­‐projekt-­‐d%C5%AFle%C5%BEit%C3%BD-­‐ twiRer/10150191133788472
 • 16. 2.  Planeta  Facebook  -­‐  co  v  roce  2013  dělat  a   co  ne?  
 • 17. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Tohle  už  je  za  námi,  že  jo?
 • 18. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Nejsme  přeci  žádní  hlupáci.  
 • 19. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Chcete  o  této  hloupos&  vědět  více? Petr  Jeník:  POKUS: Jak dopadla moje poptávka po CÍLENÝCH fanoušcích na Facebooku Ondřej  Jireš:  Obchodování  s  hloupos7  na  Facebooku  hRp:// www.slideshare.net/ondrejjires/obchod-­‐s-­‐hloupost-­‐na-­‐facebooku Zajímavá  diskuse  na  síťi  LinkedIn  o  nákupech  a  výměnách  “sociálního  štěs7”   hRp://www.linkedin.com/groups/Jak%C3%BD-­‐m%C3%A1te-­‐n%C3%A1zor-­‐ na-­‐syst%C3%A9my-­‐3998566.S.84820298
 • 20. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Facebook  eshopy?  Prodávat  přes  Facebook?  Ne. Až  něco  prodáte,  zavolejte  mi  :)  
 • 21. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Komunikovat  především  obrázky?  Ano. Facebook  má  obrázky  rád,  a  proto  je  na  Facebooku  zvýhodňuje.  Jsou  více  zobrazovány  a  lépe   se  šíří  mezi  uživateli.  Šance,  že  zaujmete  obrázkem  je  rovněž  vyšší  než  pouhým  textem  či   odkazem. Čtěte  více:  hRp://wearesocial.net/blog/2012/10/content-­‐works-­‐facebook/
 • 22. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Super  fotky  vašich  produktů?  ANO! Nestyďte  se  za  sor&ment,  který  prodáváte  a  ukažte  ho  v  tom  nejlepším  světle.  Dobré  fotky   dělají  hodně!  
 • 23. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Analyzování  a  práce  s  daty  na  Facebooku?  Ano. Změřte  si  a  mějte  přehled  o  tom,  jaký  dopad  vaše  komunikace  na  Facebooku  skutečně  má.   Porovnávejte  sdělení  a  zjistěte  si,  o  čem  si  vaši  fanoušci  s  vámi  povídat  chtějí  a  o  čem  ne.
 • 24. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013. Poc&vé  značkování  a  měření?  ANO! Google  URL  Builder Víte,  že  jste  schopni  zjis&t,  kolik  přesně  návštěv  (a  případně  tržeb)  vytvořil  jeden  konkrétní   status  publikovaný  Facebook  stránkou  Vašeho  eshopu?  Využijte  Google  URL  Builder.   h`p://www.facebook-­‐reklamy.cz/znackovani-­‐facebook-­‐reklam.html
 • 25. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Nudná,  opakující  se  či  pouze  prodejní  komunikace?   NE. Taková  forma  komunikace   znamená  minimální  náklady  a   nulové  výnosy.  Zkuste  to  jinak.   Lidé  to  ocení.   hRps://www.facebook.com/pages/TOP-­‐C-­‐Firemn%C3%AD-­‐vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-­‐%C5%A1kolen%C3%AD-­‐a-­‐ kurzy-­‐zam%C4%9B%C5%99en%C3%A9-­‐na-­‐praxi/120707697943372?fref=ts
 • 26. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Snažit  se  to  zautoma&zovat?  Ne!   Sociální  sítě  nejsou  automa&ckým  nástrojem,  který   může  vydělávat  sám  o  sobě  jako  dobře  nastavená   PPC  kampaň.  Berte  to  v  potaz.
 • 27. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Krea&vní,  netradiční  způsoby  komunikace?  Ano. Lámejte  si  hlavu,  čím  zase   zítra  překvapit  vaše   fanoušky.  Dost  možná   uděláte  radost  jim  i  sobě.  
 • 28. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Reklamy  na  Facebooku?  Možná.   Placená  reklama  (Facebook  Ads)  může  eshopům  přinést  více  než  jen  cílené  fanoušky.  Pokud   však  chcete  investovat  peníze  do  reklamy,  investujte  i  čas  do  vzdělání  (přečtěte  si  články,   analýzy  nebo  navš&vte  školení).   Spousta  informací  o  reklamách  na  Facebooku:  h`p://www.facebook-­‐reklamy.cz
 • 29. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Jeden  z  funkčních  způsobů  využi7  reklamy Pro  status  vytvořte  reklamu  a  zaměřte: 1.  Fanoušky  stránky  (velmi  levná  a  efek&vní  reklamy) 2.  Nefanoušky  v  cílové  skupině  (podnikatelé,  lidé  se   zájmem  o  cestování,  sport  nebo  cokoliv  co  děláte) Vytvořte  status  s  fotkou  a  zaměřte  se   na  jeden  konkrétní  produkt  či   konkrétní  slevovou  akci.  Uveďte  čísla,   procenta  nebo  jinak  zaujměte   uživatele.  
 • 30. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Vytvořit  si  alespoň  nějakou  strategii  obsahu?  Ano. hRp://www.slideshare.net/ hRp://www.igloonet.cz/skoleni/ jsmemarke&ng marke&ng-­‐v-­‐pribezich Vůbec  nevíte  “co  na  ten  Facebook  dávat”?  Možná  budete  potřebovat  pomoci  s  obsahovou   strategií.  Inspiraci  hledejte  např.  u  Olgy  Biernátové  či  Romana  Hřebeckého.  
 • 31. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Co  že  je  to  tedy  ten  “obsah”?   Stačí  milovat  váš  obor.  Pořádejte  akce,  stýkejte  se  s  lidmi  z  oboru,  se  zákazníky,  jezděte  na   konference.  Ukažte,  že  rozumíte  tomu,  co  děláte.   Mimochodem,  přečtěte  si:  h`p://www.sovavsie.cz/weblog/175/dobry-­‐obsah-­‐nejde-­‐napsat
 • 32. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013.   Správně  nastavená  sdílecí  tlačítka?  Ano! Jsou  především  sdílecí  tlačítka  pro  Facebook  dobře  viditelná  a  funkční? Máte  správně  nastavené  tagy  stránky?  Co  se  zobrazí  na  Facebooku  při   nasdílení  produktu?* Více  tlačítek  není  vždycky  výhra  (podobně  jako  více  voleb/možnos7  pro   uživatele  obecně!) *  Nastavte  si  správna  tagy  META  Title,  Descripeon  a  případně  speciální  Facebook   Opengraph  tagy  h`p://davidwalsh.name/facebook-­‐meta-­‐tags
 • 33. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013. 2.  Doporučení  -­‐  Co  má  na  Facebooku  tedy  smysl? Má  smysl  (Investujte) Nemá  smysl  (Neztrácejte  čas) Měření  a  vyhodnocování  (Analy&cs,  FB   Nákupy  a  výměny  fanoušků  (jakékoli   reporty) zkratky  k  úspěchu) Obsahové  strategie Automa&zace  obsahu Jiná  komunikace  než  u  vaší  konkurence   Facebook  eshopy Sdílecí  tlačítka  na  webu  a  správné  META   Jednotvárná  prodejní  komunikace tagy Získávání  referencí  pro  Facebook   stránku. Placená  reklama  na  Facebooku   Vzdělávat  se  a  sledovat  trendy
 • 34. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013. 3.  Doporučení  -­‐  Vzdělávat  se?  Co  číst? Avinash  Kaushik  -­‐  Facebook  Adver&sing  /  Marke&ng:  Best  Metrics,  ROI,  Business   Value 105  Facebook  Adver&sing  Case  Studies Jindřich  Fáborský:  15  super  &pů  pro  Facebook  reklamy Ondřej  Jireš:  Obchod  s  hloupos7  na  Facebooku Pavel  Šenkapoun:  Copywri&ng  PPC  kampaní  aneb  Umění  reklamní  miniatury Jindřich  Juráš:  Z  Facebooku  jsem  tak  trochu  naměkko Jan  Ambrož:  Zdokonalte  produktové  popisky,  aby  prodávaly  (není  o  sociálních   sí7ch  ale  je  hodnotné  zmínit) M-­‐Journal.cz,  TyInternety.cz Spousta  informací  o  Facebook  reklamách  Facebook-­‐Reklamy.cz Marke&ngové  přednášky  a  workshopy  v  Olomouci  JsmeMarke&ng.cz
 • 35. (  MARKETING  ELEKTRONICKÝCH  OBCHODŮ  NA  SOCIÁLNÍCH  SÍTÍCH  V  ROCE  2013. Zůstaňme  v  kontaktu Facebook  naší  agentury:  hRp://www.facebook.com/igloonet Mé  stránky  a  kompletní  por~olio:  hRp://www.faborsky.cz Máte  dotazy?  Napište,  budeme  rádi:  marke&ng@igloonet.cz