(Group 15) penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran

2,171 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,171
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
139
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

(Group 15) penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran

 1. 1. ISU PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN NO. NAMA NO. MATRIK 1. ZURINA BINTI MOHD NOR D20101038065 2. RAZANA BINTI YUSOP D20101038083 3. AISHAH BINTI HADIS D20101038052
 2. 2. MAKSUD TEKNOLOGI • Teknologi boleh diterangkan sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat- alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia • Teknologi daripada perkataan latin: * “Teknos” – Teknik/cara/kaedah * “Logos” – Kaji/belajar/ ‘study’ • Bahasa Yunani “techne” – kemahiran
 3. 3. MAKSUD PENGAJARAN Pengajaran adalah pemilihan kaedah atau strategi untuk menyusun maklumat, aktiviti, pendekatan dan media untuk membantu pelajar mencapai objektif yang telah ditetapkan. MAKSUDPEMBELAJARAN Pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang berlaku pada pelajar akibat daripada berinteraksi dengan persekitaran.
 4. 4. MAKSUD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN • Pengajaran dan pembelajaran ditakrifkan sebagai suatu proses yang saling berkaitan serta berpautan antara satu dengan yang lain. • Dalam konteks ini, penyediaan pengajaran yang bersistematik memungkinkan untuk wujudnya ruang pembelajaran yang benar- benar berjaya dan memberi kesan yang positif
 5. 5. PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PdP Mengaplikasi kemahiran dan teknik moden dalam keperluan pendidikan ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan
 6. 6. Pelajar belajar matematik dengan bantuan teknologi lebih bersemangat dan lebih menikmati pelajaran mereka berbanding pelajar yang menggunakan kaedah lama. Abu Bakar dan rakan-rakan (2008) Pelajar yang mengikuti kursus matematik statistik dengan menggunakan komputer mempunyai pencapaian lebih baik dalam keputusan peperiksaan disebabkan kefahaman mereka terhadap konsep dan praktis. Bastruk, 2005
 7. 7. Teknologi elektronik dalam PdP. Microsoft Office World Wide Web (www) Calculator Graphic Geometer’s Sketchpad LCD
 8. 8. ISU-ISU PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PdP Kurang Peintegrasian ICT dalam PdP Kurang Guru Mahir atau Terlatih dalam Bidang ICT di Sekolah. Penggunaan Perisian Kursus
 9. 9. Isu 1 Kurang Peintegrasian ICT dalam PdP
 10. 10. PENGINTEGRASIAN ICT DALAM PdP Integrasi ICT dalam PdP bermaksud penggunaan teknologi pembelajaran untuk memperkenal, mengukuh dan menambah kemahiran. Penggunaan teknologi mesti digabungkan bersama kaedah pengajaran. Guru perlu mengintegrasi ICT untuk memberi nilai tambah kepada aktiviti PdP
 11. 11. Perkembangan terkini menyaksikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) menjadi alat pemangkin utama untuk menyebar dan menyimpan maklumat dan seterusnya membantu pelajar membina pengetahuan baru Lechner & Boli (2000)
 12. 12. Sebanyak 81% guru mengaku tidak memanfaatkan kelebihan ICT dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahkan di kalangan guru-guru yang telah mendapat Kursus Sekolah Bestari juga kurang daripada 50% yang melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. Imran Ismet (2000)
 13. 13. 70% responden menggunakan perisian Microsoft Word, 52% menggunakan perisian Microsoft Excel, 56% menggunakan perisian Power Point dan 12% menggunakan perisian-perisian lain. Hal ini menunjukkan bahawa purata responden yang menggunakan perisisan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran adalah rendah iaitu 32.5%. Ekhwan (2004)
 14. 14. Mengurangkan motivasi dan minat untuk belajar Kurang kefahaman dalam mata pelajaran Matematik Kurang menglibatkan diri dalam proses PdP Kemahiran asas ICT sukar dikuasai oleh murid
 15. 15. Memberi pendedahan kepada guru dan pelajar tentang pentingnya penggunaan ICT dalam PdP Menyediakan makmal Matematik di sekolah Menambah bilangan komputer sesuai dengan bilangan pelajar di sesebuah sekolah
 16. 16. ISU 2 KURANG GURU YANG MAHIR ATAU TERLATIH DALAM BIDANG ICT DI SEKOLAH
 17. 17. DEFINISI ICT ICT adalah singkatan daripada Information and Communication Technology (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) yang bermaksud teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data yang berkaitan dengan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Secara tepat dan mudah: penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu.
 18. 18. Dasar pendidikan Malaysia, sememangnya mementingkan inovasi, ia merangkumi inovasi dalam pembangunan pelbagai potensi manusia seperti pengetahuan, budaya saintifik, penguasaan teknologi baru, penggunaan ICT, pengurusan, pemikiran yang strategik dan sebagainya. (Abdul Rahim Abd Rashid, 2001)
 19. 19. Pusat Perkembangan Kurikulum (2003) Mempelajari sains dan matematik dalam medium bahasa inggeris yang dibantu oleh ICT, menyediakan peluang yang lebih besar untuk pelajar meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka.
 20. 20. Menyatakan Bahawa Dengan Perkembangan Teknologi Terkini Dan Aplikasi Teknologi Komunikasi Maklumat (ICT) Dalam Pengajaran, Golongan Guru Dikehendaki Menguasai Kemahiran ICT Dalam Pengajaran. (Esah Sulaiman, 2003)
 21. 21. Utusan Malaysia, Selasa, 29 Ogos 2006 Menerusi RMK-9, kerajaan memperuntukkan sejumlah RM 2.3 billion bagi meningkatkan kemudahan serta kelengkapan ICT di semua sekolah seluruh negara. Setakat ini kira-kira 97 peratus sekolah sudah mempunyai kelengkapan berkenaan
 22. 22. Dasar Pendidikan Kebangsaan,KPM (2012) Membudayakan penggunaan TMK secara kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran bagi semua mata pelajaran.
 23. 23. Melalui kajian yang dijalankan oleh Norida Suhadi (2001) ke atas 100 orang guru siswazah dan bukan siswazah mendapati bahawa hanya 10% daripada guru-guru yang menghasilkan bahan pengajaran dalam bentuk multimedia. Kurang mahir merupakan masalah utama yang dihadapi oleh guru dalam menghasilkan bahan pengajaran berbentuk multimedia.
 24. 24. Kesan • i) Proses PdP membosankan • ii) Prestasi pencapaian pelajar menurun • iii) Masalah disiplin dalam kalangan pelajar meningkat • iv) Profesional guru dipandang rendah
 25. 25. Cara mengatasi • Melahirkan graduan yang berkualiti • Menghantar guru mengikuti kursus pendedahan penggunaan ICT dalam PdP • Memupuk nilai-nilai murni • Menyediakan kemudahan ICT dengan secukupnya.
 26. 26. ISU 3 PENGGUNAAN PERISIAN KURSUS
 27. 27. • Set arahan yang mengawal aktiviti mesin komputer. • Juga dikenali sebagai software. DEFINISI PERISIAN • Satu set arahan dalam tatacara, rutin dan aturcara yang perlu dimuatkan ke dalam perisian komputer sebelum dilaksanakan. DEFINISI PERISIAN KURSUS
 28. 28. Mohd. Nazaruddin (2002) • Tajuk kajiannya ialah : Pembangunan Perisian Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Pecahan. • Tujuan kajiannya adalah menilai keberkesanan perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer yang dibangunkan. • Hasil penilaian menunjukkan bahawa perisian PPBK itu adalah sesuai digunakan bagi pengajaran dan pembelajaran matematik dalam tajuk pecahan untuk tingkatan satu.
 29. 29. Nor Hayati (2001), • Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Berbantukan Komputer: Keberkesanan Perisian “The Geometer’s Sketchpad” untuk Tajuk Penjelmaan mendapati bahawa penggunaan bahan bantu mengajar berbantukan komputer melalui perisian GSP, ternyata memberi kesan ke atas kemajuan pengajaran dan pembelajaran matematik untuk tajuk penjelmaan.
 30. 30. Contoh GSP dalam Topik Penjelmaan (Pembesaran)
 31. 31. Khairul Anuar & Norazrena (2011) • Mengkaji keberkesanan perisian matematik bagi tajuk Pecahan terhadap pencapaian dan keberkesanannya dalam mengatasi kesilapan pelajar bekeperluan khas. • Hasil penggunaan perisian ini, didapati pencapaian pelajar meningkat dan seterusnya kesilapan pelajar dalam tajuk Pecahan dapat diatasi.
 32. 32. Dalam pendidikan matematik, teknologi boleh berperanan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti berikut : Penghasilan bahan kurikulum Latih tubi Pengiraan Simulasi Alat bantu mengajar
 33. 33. Sejauh manakah tahap penggunaan perisian kursus dalam Pendidikan Matematik?
 34. 34. Norhana Aini, Noorashikin, Sarah Farhana dan Nahid (2010)
 35. 35. Jika dilihat pada penggunaan perisian kursus, lebih ramai guru-guru sains yang menggunakannya berbanding dengan guru-guru Matematik. (Norhana Aini, 2010) Mengapa??
 36. 36. MENGAPA? Kesukaran membawa alatan Ketiadaan pembantu makmal seperti makmal sains Kesukaran menempah bilik media/bilik tayangan
 37. 37. CARA MENGATASI Menyediakan bilik atau makmal khas Menyediakan pembantu makmal yang berpengalaman Memastikan prasarana yang disediakan boleh digunakan

×