Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph pj t3 khemah

3,456 views

Published on

rph pj tahun 3 ~kbsr khemah

  • Be the first to comment

Rph pj t3 khemah

  1. 1. IPG KAMPUS ILMU KHAS. CHERAS, Kuala Lumpur Nurfaten Bt Ismail RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANIMata Pelajaran: Pendidikan Jasmani Tarikh:31 Julai 2012Tunjang : 2 –Kemahiran Hari :SelasaTajuk : Rekreasi Masa : 8.40 – 9.10 pagiSub Tajuk : Pengenalan Asas Perkhemahan Kelas : 3 SunnyHasil Pembelajaran : Bil Murid :20 (L :11 / P : 9)Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : Psikomotor : 1) Memasang khemah dengan cara yang betul. Kognitif : 1) Mengenal pasti jenis-jenis khemah. 2) Menjelaskan cara-cara memasang khemah Afektif :1) Menunjukkan semangat kerjasama untuk memasang khemah.Pengalaman sedia ada : Murid pernah melihat aktiviti perkhemahan di kaca televisyen.Strategi utama : Teori kecerdasan Pelbagai, Belajar cara belajarKBKK :Meneliti bahagian dan keseluruhan.Nilai Murni : Kerjasama.Bahan bantu mengajar : Perkara Perincian Kuantiti 1. Carta Alir 1 2. Khemah 3 3. Kad imbasan 2
  2. 2. IPG KAMPUS ILMU KHAS. CHERAS, Kuala Lumpur Nurfaten Bt IsmailPelaksanaan : Fasa Strategi / Aktiviti Fokus Pembelajaran Organisasi CatatanPermula KKE : Kemahiranan sosial – komunikasi.(3 minit) Strategi Utama : Kecergasan Kinestatik  Kehadiran  Kesihatan Pengenalan kepada Pengenalan kepada jenis-jenis Alatan : jenis-jenis khemah. khemah.  Kad imbasan Dengan menggunakan kad -2 imbasan, guru menerangkan jenis-jenis khemah. Jenis-jenis khemah :- Khemah bentuk “A” Khemah bentuk dome Khemah bentuk “A”
  3. 3. IPG KAMPUS ILMU KHAS. CHERAS, Kuala Lumpur Nurfaten Bt Ismail Khemah bentuk domePerkem Strategi utamabangan :Belajar Cara belajarLangkah1 Cara memasang Cara memasang khemah Alatan :(5 minit) khemah  Carta Alir - Penggunaan Guru menunjukkan papan carta alir carta alir mengenai cara Catatan :- pemasangan khemah  Melalui aktiviti ini, Guru menerangkan langkah- murid dapat langkah untuk memasang mengaplika khemah jenis dome sikan cara memasang
  4. 4. IPG KAMPUS ILMU KHAS. CHERAS, Kuala Lumpur Nurfaten Bt Ismail khemah Murid mendengar pada penerangan guru langkah seterusnya. Langkah-langkah memasang Langkah-langkah :- khemah :- 1. Menghamparkan khemah 2. Memasang dan menyambungkan tiang dan palang dengan betul 3. Dirikan khemah 4. Bentangkan pelindung khemah 5. Guru menerangkan langkah keselamatan semasa memasang khemah seperti :- Tidak bermain-main semasa memasang khemah
  5. 5. IPG KAMPUS ILMU KHAS. CHERAS, Kuala Lumpur Nurfaten Bt Ismail Berhati-hati menggunakan batang khemah Menjaga khemah dengan cara yang betul Tidak merosakkan khemah Bekerja dalam kumpulan dan tidak mengganggu kumpulan lain Sentiasa mendengar arahan guru.Langkah Strategi Utama :2 Kecergasan(15 kinestatik,minit) Belajar cara belajar Mendirikan khemah Mendirikan khemah dan Alatan dan mengemas mengemas semula.  Khemah semula. Murid dibahagikan kepada 3 -3
  6. 6. IPG KAMPUS ILMU KHAS. CHERAS, Kuala Lumpur Nurfaten Bt Ismail kumpulan Setiap kumpulan diberikan khemah dome Berdasarkan carta alir, setiap kumpulan dikehendaki mendirikan khemah yang diberikan. Selepas siap, guru meminta murid untuk mengemas semula khemah sama seperti keadaan sebelum khemah dipasangkan.Penutup Strategi Utama :(3-5 Teori Kecergasanminit) Pelbagai – Kinestatik Rumusan Rumusan Alatan :  Guru  Guru membuat rumusan menerangkan secara keseluruhan apa yang bahagian otot diajar pada hari ini. yang terlibat.
  7. 7. IPG KAMPUS ILMU KHAS. CHERAS, Kuala Lumpur Nurfaten Bt IsmailUlasan Pensyarah / Guru Pembimbing :-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

×