Successfully reported this slideshow.

100 Propostes Socialistes per Mollet

1,327 views

Published on

Resum de les 300 propostes socialistes per Mollet de les eleccions del 2007.

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

100 Propostes Socialistes per Mollet

 1. 1. Nous projectes, noves il·lusions 100 PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC Josep Monràs i Galindo
 2. 2. Resum de les propostes del Partit dels Socialistes de Mollet <ul><li>LA SALUT PÚBLICA </li></ul><ul><li>LA GENT GRAN </li></ul><ul><li>ELS SERVEIS SOCIALS </li></ul><ul><li>EL TREBALL I L’HABITATGE </li></ul><ul><li>LA SEGURETAT, LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME </li></ul><ul><li>L’EDUCACIÓ </li></ul><ul><li>LA CULTURA </li></ul><ul><li>L’ESPORT </li></ul><ul><li>LA JOVENTUT </li></ul><ul><li>LA IGUALTAT, LES DONES I LA NOVA CIUTADANIA </li></ul><ul><li>LA SOLIDARITAT I LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL </li></ul><ul><li>LA MOBILITAT I ELS TRANSPORTS </li></ul><ul><li>L’URBANISME </li></ul><ul><li>EL MEDI AMBIENT </li></ul><ul><li>L’ECONOMIA, LA INDÚSTRIA, EL COMERÇ I EL TURISME </li></ul><ul><li>LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA </li></ul><ul><li>L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL I L’ATENCIÓ CIUTADANA </li></ul><ul><li>LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ </li></ul><ul><li>LA CIUTAT I L’AJUNTAMENT </li></ul>Coneixem Mollet, Estimem Mollet
 3. 3. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC
 4. 4. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC LA SALUT PÚBLICA <ul><li>Crear el programa Benvingut a casa : visita a domicili dels nadons i a les seves famílies per informar-los i orientar-los i, en cas de detecció de necessitats, derivar-los als diferents serveis a la infància </li></ul><ul><li>Crear un programa coordinat amb els ambulatoris per a la prevenció de malalties cardio-vasculars, nutrició, activitat física, tallers de cuina i teràpia de grup </li></ul><ul><li>Crear programes de prevenció i detecció de trastorns de la conducta alimentària: anorèxia i bulímia, i programes formatius i d’educació per a la salut </li></ul><ul><li>Vetllar perquè es compleixi el compromís del Departament de Salut de la Generalitat de construcció del tercer ambulatori a l’avinguda Jaume I </li></ul><ul><li>Fer el seguiment de la construcció i posada en marca del nou Hospital </li></ul>
 5. 5. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Garantir el dret a rebre atenció a domicili a totes les persones de més de 70 anys </li></ul><ul><li>Posar en marxa el Centre de Serveis El Lledoner a la Plana Lledó, per a la gent gran, amb serveis comuns, menjador, bugaderia, informàtica, sales polivalents per activitats, esports, formació, etc. </li></ul><ul><li>Establir un nou centre de dia per a la gent gran al barri de Can Borrell </li></ul><ul><li>Col·laborar amb la Generalitat en la construcció i gestió d’apartaments de lloguer per a gent gran </li></ul><ul><li>Sol·licitar a la Generalitat que quan estigui en funcionament el nou hospital públic de Mollet, l’actual es transformi en un centre sòcio-sanitari, sobretot per a la gent gran </li></ul>LA GENT GRAN
 6. 6. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Ampliar els serveis d’atenció domiciliaria, ajuts personals, ajuts a la llar i teleassistència amb nombre d’hores d’atenció i professionals. Cap persona que ho necessiti, sense teleassistència </li></ul><ul><li>Redactar un pla per a incloure a parcs i places, mobiliari de jocs per tal d’afavorir l’exercici i millorar el nivell físic, seguretat i confiança en les seves pròpies capacitats de la gent gran </li></ul><ul><li>Establir nous programes de formació permanent per als avis, entre d’altres crear l’escola de formació permanent de la gent gran (UNI-GRAN) </li></ul>LA GENT GRAN
 7. 7. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Ampliar el servei de Punt de trobada , amb espais i continguts per tal atendre i de donar resposta als pares en situacions crítiques de separacions, divorcis, desavinences... </li></ul><ul><li>Crear un centre obert per a infants i joves i les seves famílies, com a espai socioeducatiu, de suport a la família i de creació de bons hàbits, als baixos dels habitatges per a joves, al barri de Can Borrell </li></ul><ul><li>Desenvolupar un pla d’aparcaments per a discapacitats a prop dels llocs de residència i dels serveis públics </li></ul>ELS SERVEIS SOCIALS
 8. 8. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Construir, com a mínim, 400 habitatges nous de protecció oficial promoguts per l’Ajuntament, per a ciutadans de Mollet, tan de compra com de lloguer, amb la corresponent reserva del 3% per a persones amb discapacitats </li></ul><ul><li>Crear una societat mixta de lloguer, per tal que l’Ajuntament disposi d’un parc propi i permanent d’habitatges de lloguer, tot potenciant la borsa d’habitatges de lloguer </li></ul><ul><li>Donar suport a la creació d’empreses de caràcter social, amb la creació d’un fons econòmic per a la concessió de bestretes sense interès reintegrable </li></ul><ul><li>Urbanitzar i posar en marxa el polígon industrial de La Farinera </li></ul>EL TREBALL I ‘HABITATGE
 9. 9. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Ampliar la figura de la Policia Comunitària, com a policia directament vinculada als barris de la ciutat </li></ul><ul><li>Edificar la nova comissaria de la Policia Municipal </li></ul><ul><li>Promoure els agents de la Policia Municipal com a principals impulsors i defensors de l’ordenança de Convivència Ciutadana, fent-la complir estrictament d’acord amb els seus objectius </li></ul><ul><li>Donar a conèixer i posar en pràctica l’Ordenança de Convivència, com a eina per a afavorir el civisme i la millor qualitat de vida </li></ul><ul><li>Crear la figura de l’Agent o Vigilant Cívic </li></ul><ul><li>Crear un servei de neteja permanent de pintades al carrer </li></ul>LA SEGURETAT, LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME
 10. 10. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Crear 100 noves places públiques d’escola bressol, necessàries per arribar al nombre que determina el Mapa de Llars d’infants de Catalunya </li></ul><ul><li>Establir un pla de cobriment de les pistes esportives als centres escolars, amb la col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat </li></ul><ul><li>Promoure l’educació per a la sostenibilitat i potenciar escoles verdes com a model d’escola que vetlla per l’ús d’energies renovables, pel reciclatge i pel bon ús de l’aigua i de les energies </li></ul><ul><li>Garantir que totes les famílies que ho necessitin puguin adquirir els llibres escolars </li></ul><ul><li>Potenciar l’obertura al barri dels centres educatius </li></ul>L’EDUCACIÓ
 11. 11. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Reclamar a la Generalitat perquè acabi de construir l’escola Cal Músic, en els plaços previstos en aquesta legislatura </li></ul><ul><li>Reclamar a la Generalitat que construeixi el quart institut (IES), amb els Serveis Educatius, en els plaços previstos en aquesta legislatura </li></ul><ul><li>Reclamar a la Generalitat que construeixi l’edifici de l’Escola Oficial d’Idiomes, en els plaços previstos </li></ul>L’EDUCACIÓ
 12. 12. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Redactar el projecte de remodelació de l’edifici del Tabaran, com espai cultural, amb teatre/sala de concerts i amb una part de la programació dedicada especialment a joves </li></ul><ul><li>Impulsar el projecte de construcció de la biblioteca central al parc de Miquel Martí i Pol, amb la col·laboració de la Generalitat i de la Diputació </li></ul><ul><li>Construir un centre per a entitats de cultura popular i tradicional </li></ul><ul><li>Col·locar un envelat permanent a la Pedra Salvadora, al costat del camp de Futbol Germans Gonzalvo, per a activitats socials, culturals i festives </li></ul><ul><li>Redactar el projecte de teatre-auditori al Pla de les Pruneres amb la col·laboració de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona </li></ul>LA CULTURA
 13. 13. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Iniciar el projecte de nou centre esportiu i cívic del Calderí, d’acord amb el desenvolupament urbanístic d’aquell barri </li></ul><ul><li>Remodelar la pista esportiva del parc de Lluís Companys, a Can Pantiquet, com a espai esportiu de lleure </li></ul><ul><li>Cobrir la pista esportiva del barri de Lourdes </li></ul><ul><li>Traslladar les pistes d’ skate de Riera Seca, a la Pedra Salvadora </li></ul><ul><li>Construir un gimnàs a les pistes d’atletisme </li></ul><ul><li>Cobrir la pista exterior del pavelló de la Riera Seca </li></ul>L’ESPORT
 14. 14. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Crear l’Agència Jove de Mollet, com a centre gestor de serveis per a joves </li></ul><ul><li>Ampliar i millorar el programa d’oci nocturn per a joves </li></ul><ul><li>Ampliar les aules d’estudi en èpoques d’examen </li></ul><ul><li>Crear un espai per a activitats socioculturals, cogestionat per joves, fora del nucli urbà per garantir la conciliació del lleure i del descans dels veïns </li></ul>LA JOVENTUT
 15. 15. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Potenciar el Servei d’informació i assessorament a les dones (SIAD), amb més hores d’atenció, i un espai de informació i documentació amb temes de gènere i d’igualtat </li></ul><ul><li>Continuar treballant el Pla de Recepció i Acollida Municipal de la Nova Ciutadania (PRAM), conjuntament amb la Generalitat, que afavoreixi el coneixement de drets i deures, llengua, tradicions i costums per a persones immigrades que es vulguin inscriure a Mollet </li></ul><ul><li>LA SOLIDARITAT I LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL </li></ul><ul><li>Mantenir l’import del 1% dels ingressos propis municipals per a destinar-lo a la solidaritat i la cooperació al desenvolupament, promovent amb les entitats de la solidaritat, la seva millor gestió </li></ul>LA IGUALTAT, LES DONES I LA NOVA CIUTADANIA
 16. 16. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Crear la segona línia del bus urbà </li></ul><ul><li>Posar en funcionament el tercer bus durant tot el dia </li></ul><ul><li>Augmentar el nombre de places d’aparcament a la ciutat (av. de Burgos, Pla de les Pruneres, Berenguer III, etc.) </li></ul><ul><li>Treballar per aconseguir que el Ministeri de Foment soterri la via de la línia Barcelona-Puigcerdà </li></ul><ul><li>Demanar al Ministeri de Foment la posta en marxa immediata de la línia fèrria Mollet-El Papiol per a viatgers, la qual cosa crearia un enllaç directe entre Mollet i la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra), facilitant el transport públic per als nostres estudiants </li></ul>LA MOBILITAT I ELS TRANSPORTS
 17. 17. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Continuar eliminat les barreres arquitectòniques. Cap pas de vianants amb barreres arquitectòniques </li></ul><ul><li>Millorar els espais per als horts familiars del barri de Lourdes i fer un parc infantil al solar del carrer de Pio Baroja </li></ul><ul><li>Redactar un pla de supressió de voreres inferiors a un metre </li></ul><ul><li>Redactar el projecte de reurbanització de l’avinguda de Burgos, que inclouria un aparcament subterrani </li></ul><ul><li>Exigir al Ministeri de Foment la remodelació del pont actual de la B-500 (carretera de Badalona) i del pont de vianants de Mollet a Sant Fost </li></ul><ul><li>Exigir a la Generalitat de Catalunya la connexió entre la C-33 i la C-17 </li></ul>L’URBANISME
 18. 18. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Crear un programa per a la participació dels infants en el disseny dels parcs infantils, d’acord amb el compromís adquirit en el Consell del Infants, començant per la urbanització de la plaça de Josep Tarradellas </li></ul><ul><li>Obrir un nou espai públic a l’Estació de França amb un nou aparcament públic i un nou equipament municipal </li></ul><ul><li>Posar en funcionament l’aparcament de la plaça de Joan Miró, a la Plana Lledó </li></ul><ul><li>Transformar el Pla de les Pruneres en el gran parc del centre de la Ciutat, amb la inclusió d’un aparcament i reserva d’espai per al Teatre Auditori </li></ul><ul><li>Reurbanitzar per a vianants els carrers de Francesc Macià i de Jacint Verdaguer </li></ul>L’URBANISME
 19. 19. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Crear el departament d’educació ambiental i d’estalvi energètic, per afavorir la millor gestió de l’energia tant al conjunt de la ciutat com als espais municipals </li></ul><ul><li>Treballar amb el nou Consorci de Gallecs, i amb els altres ajuntaments i la Generalitat, per tal que l’espai de Gallecs —ara ja plenament protegit— sigui gestionat de la forma més adequada a les característiques històriques, agrícoles, naturals i paisatgístiques d’aquell territori </li></ul><ul><li>Iniciar un procés de transformació del parc mòbil municipal cap a la utilització d’energies menys contaminants </li></ul><ul><li>Continuar millorant la neteja de la ciutat, amb sistemes més eficients </li></ul><ul><li>Posar en marxa un programa de substitució gradual d’aquell arbrat que pugui provocar al·lèrgies notables </li></ul><ul><li>Planificar l’establiment progressiu de contenidors soterrats </li></ul>EL MEDI AMBIENT
 20. 20. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Crear conjuntament amb el teixit econòmic de la ciutat, una Fundació per a la Promoció de la Ciutat, per a donar a conèixer i afavorir les nostres capacitats econòmiques, i facilitar la col·laboració entre el sector econòmic i els sectors socials, esportius i culturals </li></ul><ul><li>Desenvolupar el polígon industrial de la Farinera, com a nou espai empresarial i de negocis de la ciutat </li></ul><ul><li>Facilitar a les empreses els permisos d’obertura de negocis i incentivar la contractació de gent de Mollet </li></ul><ul><li>Difondre i promocionar l’activitat comercial de Mollet, tot patrocinant i promovent campanyes publicitàries relatives a activitats comercials que es considerin convenients per al conjunt del comerç de la ciutat </li></ul><ul><li>Potenciar els eixos comercials de la ciutat amb la col·laboració de les associacions de comerciants </li></ul>L’ECONOMIA, LA INDÚSTRIA, EL COMERÇ I EL TURISME
 21. 21. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Continuar desenvolupant el Reglament de Participació Ciutadana amb la constitució del Consell de Ciutat i la potenciació del paper dels Consells Municipals de Participació </li></ul><ul><li>Establir un pla progressiu d’informatització de totes les entitats </li></ul><ul><li>Enviar una memòria informativa a tots els veïns afectats per obres municipals, abans de començar-les, i convocar una trobada informativa durant els primers dies de l’obra i/o a l’acabament </li></ul>LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 22. 22. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Crear un Servei d’Estudis Socioeconòmics que es dediqui a documentar i tractar dades objectives i comparables sobre Mollet </li></ul><ul><li>Establir la carta de drets dels ciutadans en relació amb els serveis públics. Els drets de la ciutadania en relació amb els serveis municipals </li></ul><ul><li>Crear un òrgan supervisor de la qualitat de serveis que vetlli per la bona qualitat dels serveis municipals </li></ul><ul><li>Establir un sistema de traducció per a sord-muts en tots els actes i serveis municipals en què sigui possible, eliminant així les barreres en la comunicació </li></ul>L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL I L’ATENCIÓ CIUTADANA
 23. 23. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Augmentar el nombre de tràmits a través d’Internet, amb l’administració electrònica municipal, per facilitar tot el que sigui possible, les gestions dels ciutadans amb l’Ajuntament </li></ul><ul><li>Oferir allotjament gratuït a servidors municipals, de les pàgines web de totes les entitats molletanes </li></ul><ul><li>Dotar la ciutat, de manera progressiva, de connexió WiFi a baix cost </li></ul><ul><li>Dotar la ciutat d’una xarxa de pannells d’informació electrònica al carrer </li></ul>LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
 24. 24. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC <ul><li>Posar en marxa un nou Pla Estratègic de la Ciutat </li></ul><ul><li>Crear de la figura del regidor de barri </li></ul><ul><li>Crear la fundació Mollet Recerca com a òrgan de gestió del Centre de Documentació i de Recerca de Mollet, a les masies Can Pantiquet-Can Flequer, amb seu per a l’Arxiu Històric, el Centre d’Estudis Molletans i el Centre d’Estudis per a la Democràcia </li></ul><ul><li>Fer una edició corregida i augmentada del llibre Moledo-Mollet 993-1993 , com a contribució al coneixement de la història de la Ciutat, i per la pervivència de la memòria històrica </li></ul><ul><li>Dotar totes les escoles de la ciutat d’un fons bibliogràfic relacionat amb la nostra història i amb la història de les nostres entitats (Amical Mauthausen, Associació pro memòria dels immolats per la llibertat a Catalunya, Centre d’Estudis Molletans, Tradicions i Costums, teatre, esport, etc.) </li></ul>LA CIUTAT I L’AJUNTAMENT
 25. 25. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC
 26. 26. Nous projectes, noves il· lusions

×