маркетингийн стратеги

18,793 views

Published on

4 Comments
28 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
18,793
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
165
Comments
4
Likes
28
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

маркетингийн стратеги

 1. 1. МАРКЕТИНГИЙН СТРЕТЕГИ 1
 2. 2.  Маркетер гэж юу вэ?Маркетер – Хэрэглэгчтэйгээ оновчтой харилцаабий болгох, компанийхаа өрсөлдөөний давуубайдлыг урт хугацаанд хангах замаар компанийхөгжлийг хангагч хариуцлагатай ажилтан.Маркетинг гэж юу вэ?Маркетинг – байгууллагын хэрэглэгчидтэйгээхарилцах харилцааг сайжруулахад чиглэсэнсистем дэх субъектүүдийн практик үйлажиллагааны хэсэг.Маркетинг – хамтын ажиллагаа 2
 3. 3. Маркетерийн хамгийн чухал чанар: Системтэй сэтгэдэг Нөхцөл байдлыг бүхэлд нь харж чаддаг Мэргэжлийн шаардлагатай мэдлэг чадварыг эзэмшсэн Тодорхой бус үнэлгээнээс татгалзах чадвар Зөрчилдөөнийг удирдах чадвар 3
 4. 4. МАРКЕТИНГ – УРЛАГМаркетерийн зайлшгүй зүйлүүд:  Маркетингийн иж бүрдэл  Маркетингийн матрицууд  SWOT-анализ  Төлөвлөлт/тайлан  PRМаркетерийн өнөөгийн минимум зорилго:Үйл ажиллагааны маркетингаас стратегийнмаркетингид шилжих.Маркетерийн өчигдөрийн минимум зорилго:Маркетингийн чиг хандлагат компани байгуулах. 4
 5. 5. Маркетингийн төлөвлөлтийн түвшин Эрхэм зорилго – Нийгэм-эдийн засгийн бусад субъектүүдтэй харилцан уялдаа бүхий нийгэм дэх үйлдвэрийн газрын үүрэг роль, ач холбогдолыг тодорхойлох нийтлэг ерөнхий зарчим Стратеги – Эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэх үйлдвэрийн газрын хүчин чадал, нөөцийн урьдчилсан хандлагыг тодорхойлох нийт харилцан хамаарал бүхий шийдвэрүүдийн нийлбэр Зорилго – Стратегийг хэрэгжүүлэх явц дахь үйлдвэрийн газрын уцсийн ба завсрын байдлыг тодорхойлон бичих. Зорилт – байгууллагын янз бүрийн чиглэл дэх үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж буй зорилгуудыг тодорхой болгох Үйлдэл – Тавигдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд туслах арга хэмжээ. 5
 6. 6. ӨНӨӨГИЙН БИДНИЙ МАРКЕТИНГBench-marking ба төлөвлөлтДотоод хэрэглэгчтэй эргэн холбогдсоны үр дүн дэх эдийн засаг, экологиСуралцагч байгууллагаОюун ухааны хөгжил – өмнөх хуучнийг халах, гэтлэх арга. 6
 7. 7. Бизнесийн байгууллагын төлөвлөлтийн түвшинСтратеги төлөвлөгөөШинэ бүтээгдэхүүн гаргахтөлөвлөгөөБизнес төлөвлөлтМөнгөн хөрөнгийнурсгалын төлөвлөгөө 7
 8. 8. МАРКЕТИНГИЙН СТРАТЕГИ Зорилго: Компаний үйл ажиллагааны хөгжлийн стратегийг тодорхойлоход чиглэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл, Бүтээгдэхүүн-зах зээлийн стратеги: 1. Бүтээгдэхүүний стратеги: Үйл ажиллагааны чиглэлийн сагсын шинжилгээ - «өсөлт-зах зээлийн хувь хэмжээ» матриц – Бостоны матриц (БКГ) + «сайн сайхан байдал-өрсөлдөх чөдвар» матриц - «олон шалгуурт матриц» 8
 9. 9. 2. Зах зээлийн стратеги:Бүс нутгийн ба стратегийнзах зээлийн ирээдийншинжилгээ + тодорхоймаркетингийн аргаар захзээлийг судлах 9
 10. 10. Өнөөдөр дараах асуудлыг ихээхэн ярих болжээ: Зах зээлийн Бүтээгдэхүүний сагсан шинжилгээ дахь байр суурь (БКГ) Хэрэглэгчийн хэрэгцээ Ашигт байдал Маркетингийн иж Бизнесийн хүчин зүйлүүд, бүрдэлийн шинжилгээ индикаторууд) SWOT анализ Олон шалгуурт систем ТАКТИКА СТРАТЕГИЯ 10
 11. 11. Хөгжлийн стратегийн чиглэлүүд: – Бизнесийн удирдагчид ба маркетеруудын стратеги сэтгэлгээний үр дүнгүүдийг ерөнхийлөн дүгнэх - Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг тодорхойлох - Сагс дахь бүтээгдэхүүний тэнцвэрийг тодорхойлох - Санхүү, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд ба стратегийн байдлын хоорондын холбоог тодорхойлох - Нөөцийн хуваарилалтыг урьдчилан тодорхойлох 11
 12. 12. Хөгжлийн стратеги бүтээгдэхүүний сагсандахь байр суурьд хандахад чиглэгдэнэ. «Од» - тэргүүлэгч байдлыг хадгалах «Нохой» - Зах зээлээс гарах буюу идэвхигүй үйл ажиллагаа «Асуултын тэмдэг» - хөрөнгө оруулах ба хөгжлийг сайжруулах «саалийн үнээ» - максимум ашиг олох Портерийнхоор хөгжлийн суурь стратеги нь хэрэгжүүлж буй өрсөлдөөний давуу байдлын хэлбэр рүү чиглэгдэнэ «ялгарах» - бүтээгдэхүүний чанараар тэргүүлэх «зардал бууруулах» -үнээр тэргүүлэх «төвлөрөх» - зах зээлийн цүнхээл эзлэх 12
 13. 13. Өсөлтийн стратеги (худалдаа, ашиг гэх мэт) «эрчимтэй өсөлт» - нэвтрэх стратеги, зах зээлийн хөгжлийн стратеги, бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх стратеги «аж үйлдвэрийн гинжний хязгаар дэхь өсөлтийн стратеги» «нэр төрлийг олшруулах өсөлтийн стратеги » Өрсөлдөөний стратегии «лидерийн стратеги» - анхдагч эрэлтийг өргөжүүлэх буюу хамгаалах стратеги ба эхлэлийн стратеги буюу демаркетингийн стратеги «Хаягдалыг гаргах стратеги» - хажуугийн буюу халз дайран орох «дараагийн лидерийн төлөө стратеги» - зах зээлийг бүтээлчээр сегментлэх, ШУТД, «бага зэрэг үлдээх» 13 буюу «хүчтэй удирдагч»
 14. 14. БОСТОНЫ МАТРИЦ Зах Асуултын тэмдэг зээлийн Одөсөлтийн хурд өндөр Саалийн үнээ Нохой Зах зээлийнөсөлтийнхурд бага Зах зээлийн эзлэх Зах зээлийн эзлэх хувь өндөр хувь бага 14
 15. 15. олон шалгуурт матриц Зах зээлийн Сайжруулалт Түрэмгий сайн сайхан ын өсөлт өсөлтбайдал өндөр Зах зээлийн сайн сайхан байдал дунд Зах зээлийн Дахин Идэвхигүй сайн сайхан хөрөнгө байдал бага оруулах Өрсөлдөх Өрсөлдөх Өрсөлдөх чадвар өндөр чадвар дунд чадвар бага 15
 16. 16. Яах гэж хөрөнгө оруулдаг вэ?- Зах зээлд эзэлсэн байр сууриа хадгалахын тулд хөрөнгө оруулна- Зах зээлд эзэлсэн байр сууриа сайжруулах зорилгоор хөрөнгө оруулна- Зах зээл дэх алдаж буй байр сууриа сэргээхийн тулд хөрөнгө оруулна“Ургац хураах” зорилгоор хөрөнгө оруулалтын түвшинг бууруулна (Деинвестировать) 16
 17. 17. Хөгжлийн суурь стратеги Портерийнхоор Өрсөлдөөний давуу байдал Чанараар тэргүүлэх Үнээр тэргүүлэх бүх Ялгарах Зардал сектор бууруулах Нэгсегмент Төвлөрөх Стратегийн зорилго 17
 18. 18. АНТИМАРКЕТИНГИЙН ХАНДЛАГАМаркетинг дахь азгүйтэлийн гол шалтгаан – зорилгыг зөвшөлцөхгүй байх явдал!Иймээс стратеги нь та юунд хүрэхийг хүсэж байгаагаа тодорхойлохоос эхлэнэ!Стратегийн үр дүнгийн үзүүлэлт нь зах зээлээс гарах ёстой!Антимаркетингийн хандлага – төлөвлөлтийн дээд процесс! 18
 19. 19. СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХСтратеги маркетингийн хүрээнд төлөвлөгөөгдараах байдлаар шинжилдэг. Үүнд: Компаний стратеги зорилго Зах зээлийн хэрэгцээ Өрсөлдөөний илт давуу байдлыг бий болгох аргууд Барааг бүтээх, шинэчлэх буюу боловсронгуй болгох төлөвлөгөө Барааны гол шинж чанар Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (тодорхой гүйцэтгэгчид өгөх төлөвлөгөө) Маркетинг төлөвлөгөө Эрсдэлийн үнэлгээ 19
 20. 20. МАРКЕТИНГИЙН СТРАТЕГИЙН СОНГОЛТӨСӨЛТИЙН СТРАТЕГИ (Худалдаа, ашиг гэх мэт)«Эрчимтэй өсөлт» - стратегийг ойлгуулах, зах зээлийг хөгжүүлэх стратеги, барааг хөгжүүлэх стратеги«Аж үйлдвэрийн гинжний хязгаар дахь өсөлт»«Нэр төрлийг олшруулах өсөлийн стратеги»ӨРСӨЛДӨӨНИЙ СТРАТЕГИ«Лидэр буюу тэргүүлэх стратеги» - Анхдагч эрэлтийг өргөжүүлэх буюу хамгаалах болон эхлэлийн стратеги буюу демаркетингийн стратеги«Хаягдалыг гаргах стратеги» - хажуугийн буюу халз дайран орох«дараагийн лидерийн төлөө стратеги» - зах зээлийг бүтээлчээр сегментлэх, ШУТД, «бага зэрэг үлдээх» буюу «хүчтэй удирдагч» 20
 21. 21. СТРАТЕГИЙН БА ТАКТИКИЙН МАРКЕТИНГ МАРКЕТИНГ Promotion СТРАТЕГИ ТАКТИКА Price Product Place 21
 22. 22. Маркетингийн төлөвлөлтийн үеийн голзорилго – арилжааны үр дүнгийн амжилт. Төлөвлөлтийн үед үүсэх аюул: Хуучирч хоцрогдсон зорилго болон стандарт Эрхэм, илүү сайн – сайн дайсан Шугаман сэтгэлгээ – Шалтгаанд биш, харин үр дүнд үйл ажиллагааг чиглүүлэхийг эрмэлзэх Бодит байдлыг цогцоор хүлээн авах дутагдал Цэцэрхэх. 22
 23. 23. МАРКЕТИНГ – 10Р, 7С, 4А, 4S Маркетингийн иж бүрдлийг боловсруулах нь маш нарийн, үнэ цэнэтэй ажил. Энэ нь хагас жилд 1 удаа шинэчлэгдэж байдаг 23
 24. 24. БАЙРШУУЛАХ ГЭЖ ЮУ ВЭ?Хэрэгцээгээр сегментлэхЗорилтот сегментийг хуваахСонгогдсон зорилтот сегментийн маркетингийн иж бүрдлийг бүрдүүлэх«2 дахин дээш, 1 дахин доош» төлөвлөгөөЗорилго SMART шинжилгээнд нийцсэн байх. 24
 25. 25. КОМПАНИЙ УДИРДЛАГЫН ҮҮРЭГ РОЛЬ Удирдлага нь - Зорилгыг тодорхойлох - Нөхцөл бүрдүүлэх - Хяналт тавих - Технологийг хуваарилах - Технологийг өөрчлөх - Технологийн аз туршилт хийх - Эргэх холбоог хянах үүрэгтэй 25
 26. 26. КОМПАНИЙ УДИРДЛАГЫН ҮҮРЭГ РОЛЬ - ЛИДЕР - энэ нь бусадтай хамтран ажилладаг байх чадвар юм. - эрх мэдэл - сэдэлжүүлэх 26
 27. 27. КОМПАНИЙ УДИРДЛАГЫН ҮҮРЭГ РОЛЬ Стратеги боловсруулах Маркетингийн стратегийн зорилго – Компаний тодорхой нэг өрсөлдөөний давуу байдлыг хангах явдал юм. Тухайлбал:  Тодорхой, найдвартай боловсрогдсан стратегийн боломжид өөрийн үйл ажиллагааг тулгуурлах  Өрсөлдөх чадварын шинжилгээ ба маркетингийн орчны хяналтын системийг зохион байгуулах  Хүрээлэн байгаа орчинг өөрчилөхөд компаний үйл ажиллагааг нийцүүлэхэд системтэй анхаарах  бизнес-сагсаа тогтмол хянаж байх 27
 28. 28. Удирдлагын толгойн өвчинг анагаах арга:  Шалтгаан хүмүүст биш, харин системд: «Муу хүмүүс гэж байхгүй, харин сонирхолын зөрчилдөөн байна»  Дадал, зуршил болгох – улиг болсон асуудлын үед – түүнийг, системийн шалтгаанаас хай  Хувийн талбай байгуулах – доод түвшний мэргэжилтнүүдийн хандлага  Зөрчилдөөнийг бүү дэвэргэ, хурцатга  Дотоод PR явуул. 28
 29. 29. Удирдлагын толгойн өвчинг анагаах арга: Удирдагчийн хувийн үлгэр жишээ – хамгийн сайн багш Насанд хүрэгчдийн сургах сургалтын өвөрмөц арга - сурах хүсэл эрмэлзэлээ зайлшгүй шаардлагатай хэмээн гүн ухамсарласан байх Өдөр бүр: Стратегитайгаа ажиллах Сурч боловсроход цаг зав гаргах Дараагийн өдрийн ажлаа төлөвлөх 29
 30. 30. Эмчлэгдэшгүй өвчин Компаний удирдлагын арилжаан дахь хувийн сонирхол давуу байх Удирдлагын хувийн буруу зуршил, чанарууд: Хэрцгий байдалд манлайллаа алдах, эвлэрэмгүй өрсөлдөөний тухай улиг болсон үзэл, удирдлага доорх хүмүүстээ өөрийн алдааны төлөөх хариуцлагыг тохохыг оролдох, системийн шинжилгээ хийх чадваргүй, стратегитай холбоотой зүйл хийх хүсэлгүй Эрүүл бус компаний шинжүүд:  «цэргийн» зохион байгуулалт ба «цэргийн» үнэт зүйл  Хамт олныг сургах хүсэлгүй  Удирдлага дахь бодит байдлын мотиваци дутмаг  Төлөвлөснөө системтэй гүйцэтгэдэггүй. 30
 31. 31. Маркетингийн стратегийн хэлбэрүүд:Ялгаварт стратеги (Хэрэглэгчдийн бүх сегментэд «би хамгийн сайн»Зардлыг бууруулах стратеги (Хэрэглэгчдийн бүх сегментэд «би хямд» )Сегментийн стратеги (цүнхээл) (Хэрэглэгчдийн сонгосон сегментэд «би хамгийн сайн». Яагад гэвэл «ба хямд», миний зардал бага). 31

×