Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Hort 3

794 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Hort 3

 1. 1. L’HORT I EL JARDÍ ESCOLAR un espai per gestionar, treballar, observar i experimentar
 2. 2. INTRODUCCIÓ A L’HORTICULTURA ECOLÒGICA Què és l’horticultura ecològica És una pràctica agrícola que no preveu l’ús de productes químics de síntesi, com per exemple els fertilitzants químics, els pesticides i les fitohormones.
 3. 3. <ul><li>L’HORTICULTURA ECOLÒGICA ES BASA A... </li></ul><ul><li>Aportar adob orgànic a la terra </li></ul><ul><li>Respectar els cicles naturals i els ritmes de creixement de les plantes </li></ul><ul><li>Aplicar sistemes de cultiu que afavoreixin la diversitat vegetal i un òptim aprofitament dels recursos nutritius i de l’espai </li></ul><ul><li>Crear un entorn verd formant tanques vegetals i bardisses </li></ul><ul><li>Afavorir les interrelacions entre els diferents elements –vius i no vius- que configuren l’ecosistema de l’hort </li></ul>
 4. 4. PER ACONSEGUIR <ul><ul><li>mantenir una productivitat continuada del sòl (la terra no s’esgota) </li></ul></ul><ul><ul><li>nodrir de manera constant i equilibrada les plantes </li></ul></ul><ul><ul><li>no deteriorar l’entorn ni introduir substàncies nocives per als vegetals, que podrien passar a les persones </li></ul></ul><ul><ul><li>afavorir la diversitat d’espècies (biodiversitat) en els cultius, en les plantes acompanyants (protectores i útils) i en la fauna </li></ul></ul>
 5. 5. TIPUS DE DISTINTIUS DE QUALITAT ECOLÒGICA PER A PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ Distintiu de l’Associació Vida Sana Distintius dels Consells, Comités i Direccions d’Agricultura Ecològica d’Altres Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol Distintiu del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica Distintiu europeu que identifica els productes agrícoles i ramaders que utilitzen un mode de producció ecològic ICONOGRAFIA TIPUS DE DISTINTIU
 6. 6. LA PRODUCCIÓ INTEGRADA La finalitat de la producció integrada s’orienta cap a l’obtenció de productes d’alta qualitat, minimitzar l’ús de productes agroquímics, disminuir els residus i optimitzar els mètodes de producció, mitjançant una integració total de tots els recursos disponibles. Es dirigeix a garantir la salut del productor i el consumidor i, al mateix temps, respectar el medi ambient. Per a la consecució d’aquestes finalitats, la producció integrada prioritza la utilització selectiva de les tècniques menys agressives i dels productes menys perjudicials, tant per als humans com per a la flora i la fauna silvestres.
 7. 7. LA TERRA <ul><li>És un medi amb organismes i microorganismes </li></ul><ul><li>Respectar la seva estructura en capes (horitzons) </li></ul><ul><li>Treballar-la amb eines que l’airegin (forquilla o escarificador) sense voltejar-la ni trepitjar-la </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Necessita aigua, aire i aportacions orgàniques per poder realitzar els processos vitals de transformació de la matèria orgànica. </li></ul><ul><li>Mantenir i potenciar la vida a la terra amb els organismes i microorganismes propis del sòl </li></ul><ul><li>Fer una fertilització orgànica, afavorir-ne l’aireig (terra flonja) i cobrir les necessitats d’aigua amb reg manual o localitzat </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Necessita protecció a causa dels canvis de </li></ul><ul><li>temperatura, de la radiació solar intensa, </li></ul><ul><li>de l’acció del vent i de l’aigua (per evitar-ne </li></ul><ul><li>l’erosió) </li></ul><ul><li>Mantenir la terra coberta, sobretot quan no hi ha cultiu </li></ul><ul><li>Cobrir-la amb restes orgàniques seques o fresques segons els casos </li></ul>
 10. 10. LES PLANTES <ul><li>Les plantes han de </li></ul><ul><li>créixer seguint els ritmes </li></ul><ul><li>naturals </li></ul><ul><li>Respectar el ritme natural de les plantes utilitzant les que s’adapten al clima de la zona i microclima de l’espai (atenent la llum i la temperatura) </li></ul><ul><li>Seguir un calendari de cultiu adaptat a les condicions climàtiques de la zona i microclimàtiques de l’espai </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Les plantes destinades a la </li></ul><ul><li>producció es combinen amb </li></ul><ul><li>d’altres d’acompanyants, </li></ul><ul><li>protectores i útils, per </li></ul><ul><li>elaborar tractaments </li></ul><ul><li>fitosanitaris o com a adob </li></ul><ul><li>verd –plantes que serviran </li></ul><ul><li>per fertilitzar la terra </li></ul><ul><li>Afavorir un funcionament més ecològic de l’hort i assegurar una major diversitat vegetal </li></ul><ul><li>Practicar l’associació de cultius. Fer tanques i barreres verdes per crear un entorn verd i natural al nostre hort </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Les plantes destinades a la </li></ul><ul><li>producció es combinen amb </li></ul><ul><li>d’altres d’acompanyants, </li></ul><ul><li>protectores i útils, per </li></ul><ul><li>elaborar tractaments </li></ul><ul><li>fitosanitaris o com a adob </li></ul><ul><li>verd –plantes que serviran </li></ul><ul><li>per fertilitzar la terra </li></ul><ul><li>Afavorir un funcionament més ecològic de l’hort i assegurar una major diversitat vegetal </li></ul><ul><li>Practicar l’associació de cultius. Fer tanques i barreres verdes per crear un entorn verd i natural al nostre hort </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Les plantes de l’hort tenen </li></ul><ul><li>diferents ritmes i </li></ul><ul><li>necessitats </li></ul><ul><li>- Afavorir una successió d’espècies </li></ul><ul><li>adient que permeti un millor </li></ul><ul><li>aprofitament de l’espai i distribuir </li></ul><ul><li>els recursos nutritius de la terra </li></ul><ul><li>- Aplicar un sistema d’associació i </li></ul><ul><li>rotació de cultius </li></ul>
 14. 15. Dissenyem l’espai
 15. 20. PREPAREM LA TERRA
 16. 22. CULTIVEM PLANTES AROMÀTIQUES I MEDICINALS espígol
 17. 23. camamilla romaní sajolida espernellac

×