Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L\ Hort Escolar Compost

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

L\ Hort Escolar Compost

 1. 1. EL COMPOSTATGE A L’ESCOLA <ul><li>QUE SABEM DEL COMPOSTATGE ? </li></ul><ul><ul><li>Que és ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Com funciona el procés? </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenim dubtes o reticències ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Quina importància té en la gestió ambiental de l’escola ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Quina infraestructura es requereix ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Com ho podem organitzar ? </li></ul></ul>
 2. 2. El cicle de la matèria orgànica a la natura
 3. 3. H 2 O O 2
 4. 5. El cicle de la matèria orgànica a l’escola
 5. 6. Fertilitzants químics COMPOST AGRICULTURA RAMADERIA Pinsos COLLITA ESCORXADOR COMERÇ - PROVEÏDOR Cuina i menjador Separem les restes de menjar Les posem al cubell marró PLANTA DE COMPOSTATGE Nutrients SOL AIGUA HORT I JARDÍ Nutrients COMPOST RESTES VEGETALS Nutrients RECOLLIDA SELECTIVA ESCOLA COMPOSTADOR DEL PATI
 6. 7. Com ha de ser un compostador ?
 7. 11. Funcionament i organització
 8. 13. Material sec groller (8 cm de gruix) Branquillons Restes de poda triturada Encenalls Trossets de fusta no tractada Closques de fruita seca Taps de suro a trossos Inoculació de compost o terra de bosc TAPA Terra del jardí o hort O 2 Aigua Material sec groller (3 cm de gruix) COMPOSTADOR SOBRE TERRA Material sec fi i altres (1/4 part) Herba seca Palla Restes d’infusions Flors seques Marro de cafè Closques d’ou esclafades Cendres de fusta no tractada Serradures Paper i cartró (sense tintes) Material fresc esmicolat (3/4 parts) Restes crues de verdura Restes de fruita Gespa o herba fresca Flors Barreja de material fi (10 cm de gruix)
 9. 14. Material de drenatge (grava o boletes d’argila cuita) Material sec groller (3 cm de gruix) Branquillons Restes de poda triturada Encenalls Trossets de fusta no tractada Closques de fruita seca Taps de suro a trossos Inoculació de compost o terra de bosc TAPA O 2 Paviment terrassa o pati O 2 Aigua COMPOSTADOR SOBRE PAVIMENT Material sec fi i altres (1/4 part) Herba seca Palla Restes d’infusions Flors seques Marro de cafè Closques d’ou esclafades Cendres de fusta no tractada Serradures Paper i cartró (sense tintes) Material fresc esmicolat (3/4 parts) Restes crues de verdura Restes de fruita Gespa o herba fresca Flors Barreja de material fi (10 cm de gruix)
 10. 25. <ul><li>Durada de procés: </li></ul><ul><ul><li>Compost semimadur o fresc: 2-3 mesos . </li></ul></ul><ul><ul><li>Compost madur: 6 - 8 mesos . </li></ul></ul><ul><ul><li>Compost vell: 1any. </li></ul></ul>
 11. 26. <ul><li>Organització de la zona de compostatge </li></ul><ul><li>Ubicació del compostador </li></ul><ul><li>Preparació del material i emmagatzematge: </li></ul><ul><li>Ompliment </li></ul><ul><li>Seguiment i control </li></ul><ul><ul><ul><li>Controlar la proliferació de petites mosques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Controlar les males olors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Controlar el nivell d’humitat i la temperatura </li></ul></ul></ul>
 12. 27. EL VERMICOMPOSTATGE

×