Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentare A.O Parlamentul European al Tinerilor.

689 views

Published on

Parlamentul European al Tinerilor reprezintă un proiect educațional independent care se pliază nevoilor specifice a tinerilor cetățeni europeni.
EYP (European Youth Parliament) încurajează gândirea independentă și inițiativa socio-politică în rândul tinerilor precum și facilitează practicarea și dezvoltarea abilităților profesionale și sociale de bază. De la inaugurarea programului în 1987, mai multe zeci de mii de tineri au participat în cadrul sesiunilor regionale, naţionale şi internaţionale, au format prietenii şi au extins rețeau de contacte atât la nivel național cât și dincolo de granițele țărilor de origine.
Astăzi, Parlamentul European al Tinerilor este una dintre cele mai mari platforme europene pentru dezbatere politică care presupune întâlniri interculturale, activitate politică educaţională şi schimb de idei în rândul tinerilor din Europa. EYP este o reţea formată din 36 de asociaţii şi organizaţii europene, în care mii de tineri sunt voluntari activi.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentare A.O Parlamentul European al Tinerilor.

 1. 1. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.md Prezentarea Asociației Obștești “Parlamentul European al Tinerilor” sub patronajul onorific al Șefului Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Dirk SchuebelAcest fişier este proprietate intelectuală a A.O “Parlamentul European al Tinerilor” şi are un caracter purinformativ. Modificarea lui fără acordul prealabil al A.O “Parlamentul European al TInerilor” este strictinterzisă.
 2. 2. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.mdCUPRINS SUMAR EXECUTIV OBIECTIVE ACTIVITĂŢI: Ce reprezintă o sesiune EYP? TESTIMONIALE PARTENERI ECHIPA DEDICATĂ ANEXE: 1. Scrisoarea Președintele Parlamentului European prin care confirmă invitația de a deveni membru al Comitetului de Onoare a Parlamentului European al Tinerilor. 2. Certificat din partea Parlamentului European al Tinerilor internațional care confirmă statul de Comitet Național cu drepturi depline al A.O “Parlamentul European al Tinerilor” din R.Moldova
 3. 3. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.md I. SUMAR EXECUTIV Stimați Domni/ Doamne, Asociația Obștească “Parlamentul European al Tinerilor” v ămulțumește pentru oportunitatea de a vă prezenta organizația noastră șisperăm să stabilim un parteneriat strategic, benefic pentru ambele părți. A.O “Parlamentul European al Tinerilor” este o organizație non-guvernamentală de tip republican, care a fost înființată în data de 20 aprilie2011 de un grup de tineri entuziasmați și motivați să creeze și dezvolte uncomitet național al organizației internaționale “European YouthParliament” în Republica Moldova. Înițial am început activitatea în calitate de inițiativă în cadrulParlamentului European al Tinerilor, iar ulterior cu suportul Slovak AIDam organizat cu succes 2 sesiuni locale la care au participat 75 și respectiv100 de tineri din Republica Moldova, inclusiv Transnistria. În urma unordiscuții de grup , tinerii au reușit să identifice multiple soluții pentruproblemele cu care se confruntă R.Moldova și Uniunea Europeană. Dupăce au găsit un numitor comun, acestea au fost compilate în niște rezoluțiicare vor fi prezentate în booklet-uri făcute de aceștia. Succesul activităților organizate ne -au recomandat ca partenericredibili nu doar în interiorul țării dar și în fața partenerilor noștriEuropeni, astfel în mai 2012, comitetul nostru național a fost recunoscut lanivel european prin votul unanim de către Board-ul Comitetelor Naționale. Aceasta deschide noi oportunități nu doar pentru dezvoltareaorganizației noastre dar și pentru toți tinerii din Republica Moldova: vomputea delega în cadrul fiecărei sesiuni internaționale un grup format din 5tineri care vor deveni adevărați tineri ambasadori ai țării alături de alți 250elevi și studenți din cele 37 țări. Mai mult decât atât vom putea organizasesiuni internaționale în R.Moldova și simula activitățile ParlamentuluiEuropean.
 4. 4. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.md Pe lângă toate cele expuse anterior, ținem să menționăm că în iulie2012, a fost negociat parteneriatul cu Delegația U.E. în RepublicaMoldova și suntem mândri să vă anunțăm că de -acum încolo activitateanoastră va fi derulată sub patronajul onorific al Șefului Delegației UniuniiEuropene în Republica Moldova, Domnul Dirk Schuebel. Parlamentul European al Tinerilor reprezintă un proiect educaționalindependent care se pliază nevoilor specifice ale tinerilor cetățenieuropeni. EYP (European Youth Parliament) încurajează gândirea independentăși inițiativa socio -politică în rândul tinerilor precum și faciliteazăpracticarea și dezvoltarea abilităților profesionale și sociale de bază. De lainaugurarea programului în 1987, mai multe zeci de mii de tineri auparticipat în cadrul sesiunilor regionale, naţionale şi internaţionale, auformat prietenii și au extins rețeaua de contacte atât la nivel național cât șidincolo de granițele țărilor de origine. Astăzi, Parlamentul European al Tinerilor este una dintre cele maimari platforme europene pentru dezbatere politică care presupune întâlniriinterculturale, activitate politică educaţională şi schimb de idei în rândultinerilor din Europa. EYP este o reţea formată din 37 de asociaţii şiorganizaţii europene, în care mii de tineri sunt voluntari activi.
 5. 5. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.mdII. OBIECTIVE: Obiectivele Parlamentului European al Tinerilor sunt:  Creşterea gradului de conştientizare a tinerilor referitor la probleme atât naţionale cât şi Europene, încurajarea cetăţeniei active pe lângă motivarea elevilor şi studenţilor să se se implice în politică atât la nivel naţional cât şi European.  Promovarea cooperării internaţionale, a dialogului intercultural şi a diversităţii de idei şi practici.  Crearea unei platforme de educaţie non-formală pentru contribuirea la dezvoltarea personală a tinerilor Europeni.  Dezvoltarea unui forum în care tinerii îşi pot exprima propriile opinii, fără sa apeleze la jocul de rol.  Promovarea intereselor şi drepturilor tinerilor, elevilor, studenţilor prin politici de tineret, prezentarea rezoluţiilor scrise de tineri instituţiilor abilitate.  Crearea unei comunități de viitori lideri.  Conştientizarea tinerilor referitor la istoria Europei, Uniunii Europene, instituţiilor Europene prin organizarea unor sesiuni de informare, vizite de documentare, etc.  Armonizarea societăţii cu valorile Europene în vederea integrării în Uniunea Europeană.
 6. 6. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.mdIII. ACTIVITĂŢI Parlamentul European al Tinerilor implică anual mai mult de 20,000 tineri înmai mult de 100 de activităţi regionale, naţionale şi internaţionale prin intermediulcelor 37 de organizaţii naţionale. Evenimentele emblematice ale EYP sunt cele trei sesiuni anualeinternaţionale. Fiecare dintre aceste sesiuni reuneşte aproximativ 270 de tineri din37 de ţări, timp de 10 zile în diferite ţări europene. Toate sesiunile EYP urmează aceeaşi structură şi sunt bazate pe aceeaşi metodologie:  La început, participanţii sunt divizaţi în comitete internaţionale şi participă la team building-uri.  În cadrul comitetelor respective, tinerii delegaţi lucrează la o problemă actuală a politicii Europene şi crează o rezoluţie comună.  În final, rezoluţiile sunt dezbătute în Adunarea Generală urmând modelul Parlamentului European. Limbile de lucru sunt engleza şi franceza.  Printr-un program cultural deosebit de bogat cu activităţi ca Euroconcert, Eurovillage (Satul European) sau Prezentarea ţărilor, participanţii devin activi, creativi şi îşi exprimă ideile prin muzică, dans şi actorie.
 7. 7. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.md
 8. 8. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.md Ce reprezintă o sesiune EYP? Ideea principală a unei sesiuni este că delegaţii se vor întruni încomitete multi-naţionale, fiecare comitet abordând tematici diferite. Dupăparticiparea în cadrul exerciţiilor de team-building, participanţii se vorîmplica în Committee work ( lucrul pe comitete ), urmând să lucrezeasupra unei rezoluţii pe o tema prestabilită, care mai apoi este dezbătută înplen, Adunarea Generală. Fiecare sesiune, deşi are un caracter unic, este bazată pe câtevaelemente de bază comune, care sunt descrise în detaliu mai jos. Toateacestea contribuie la atingerea scopului – de a oferi participanţiloroportunitatea de a medita, gândi asupra provocărilor cu care se confruntăEuropa precum şi şansa de a interacţiona cu ceilalţi participanţi astfelcunoscând mai bine alte culturi. TEAMBUILDING În primul weekend al sesiunii EYP, între doisprezece şi douăzecistudenţi sau elevi din toată Europa se reunesc într-o comisie. Acestepersoane care provin din medii foartediferite şi care nu s-au cunoscut anterior,trebuie până la sfârşitul săptămânii săfuncţioneaze ca o echipă unită lucrândîmpreună şi respectându-se unul pe celălalt. Această sarcină îi revine Teambuilding- ului. Sub tutela unor formatori experimentaţi, în colaborare cu preşedintele comisiei, delegaţii, în cadrul comisiilor, se angajează într-o varietate de activităţi atât în interior cât şi în aer liber, unele fizice, altele creative, altele mai mult de rezolvare a diferitorprobleme, dar toate acestea implică distracţie, şi toate sunt proiectatepentru a crea spiritul de echipă în cadrul grupului de tineri.
 9. 9. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.md LUCRUL PE COMITETE Aceasta este, probabil, partea centrală a oricărei sesiuni. Delegaţii fiecărui Comitet vin împreună după weekend-ul de teambuilding, acum lucrând foarte bine ca o echipă şi se aşează pentru a discuta subiectul lor.Scopul lor este de a scrie o rezoluţie pe această temă, cu conţinutul căreiatrebuie să fie de-acord toţi. Aceasta nu este o sarcină uşoară. Ei vin dinmedii și pregătiri foarte diferite, şi cu siguranţă vor fi nevoiţi să ajungă laun compromis, pentru a se încadra în timpul oferit. Pentru a facilita acest proces, fiecare comisie are un preşedinte cuexperienţă, un EYP Alumnus sau expert din rândul partenerilor noștri, carese asigură că ideile fiecărui participant sunt auzite şi că rezoluţia reflectăideile de grup – astfel încât fiecare membru al comisiei să se poată simţimândru de aceasta în final. Discuţie este întotdeaunafoarte încălzită, dar rezultatulfinal este că fiecare dintredelegaţi a învăţat o cantitateincredibilă de informaţiidespre problema vizată, şiîntr-adevăr a reflectat referitorla implicaţiile acesteia, şi-adezvoltat şi reproiectatopiniile sale proprii, desigurcu o abordare flexibilă.Abilităţile pe care le-auînvăţat aici, prin discutare, dezbatere, convingere şi negociere, cu siguranţăle vor fi utile în viitor.
 10. 10. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.mdACTIVITĂŢI DE SEARĂ De altfel ca toţi tinerii, participanţii unei sesiuni EYP au şansa de a serelaxa de ritmul foarte agitat a programului sesiunii, iar activităţile deseară, sunt concepute cu acest prilej. Fără să menţionăm, că nu se maicontinuă cu accentul celorlalteelemente ale sesiunii, oferinddelegaţilor o oportunitate unicăde a învăţa despre fiecare înparte şi despre diversitateacontinentului nostru, în general.Dincolo de timpul oferit pentrusocializare, o serie deevenimente formale vor avealoc: Eurovillage Fiecare dintre ţările reprezentate va organiza câte un stand cu obiecte din ţara lor, un flag în fundal, suveniruri şi broşuri de informare în prim-plan, şi o mulţime şi o mulţime de gustări cu specific naţional.Cină pe comitete La jumătatea săptămânii, aceasta este o şansă deosebită pentrumembrii comitetului să se cunoască mai bine reciproc în timpul unei serirelaxante într-unul din restaurantele oraşului gazdă.
 11. 11. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.mdEuroconcert Talentele participanţilorsunt diverse, şi în semn derecunoaştere a talentului muzicalal delegaţilor, acest evenimenteste o şansă pentru aceştimuzicieni de a demonstraabilităţile lor, jucând o varietatede instrumente, cântând şidansând.Expert Debate Acest eveniment de seară este o oportunitate pentru delegaţi de a intraîn spiritul de dezbateri înainte de Adunarea Generală, datorită speaker-ilor,experţilor invitaţi care vor ţine discursuri pe un subiect de actualitateînainte de a se angaja în dezbateri aprinse alături de delegaţi.Farewell Party Aceasta este petrecerea care va marca un sfârşit de săptămânăincredibil, ultimul act al sesiunii. Inevitabil, este atât un prilej fericit cât şitrist, fericit pentru că delegaţii se vor distra de minune, dar trist pentru căîn dimineaţa următoare se vor întoarce în ţările lor de origine, şi totul vareveni la normalitate.
 12. 12. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.md Ce oferim noi?Participanţilor (tineri cu vârste cuprinse între Partenerilor instituţionali:16-22 ani)  Stabilirea unei colaborări strategice, benefice Educaţie non-formală care presupune ambelor părţi pentru organizarea unor evenimente învăţarea abilităţilor profesionale şi comune. socializare de bază ceea ce va contribui la  Promovarea reciprocă a activităţilor, valorilor, ideilor comune. formarea lor ca indivizi.  Punerea la dispoziţie a resurselor umane, logistice Mediu de dezbateri pe tematici de actualitate şi financiare comune pentru atingerea reciprocă de ordin economic şi socio-politic cu care se obiectivelor stature. confruntă R. Moldova precum şi Europa.  Stabilirea şi extinderea reţelei de parteneri pentru Oportunitatea de a participa în cadrul a a presta servicii sociale de înaltă calitate sesiunilor internaţionale şi a reprenta R.  Contribuirea la integrarea societăţii R. Moldova în Moldova – experienţe multiculturale, tineri Uniunea Europeană.  Promovarea cetăţeniei active. ambasodori ai ţării. Posibilitatea de a înţelege modalităţile de lucru a Parlamentului European prin Companiilor private: simularea activităţilor Europarlamentarilor. Networking la nivel regional, naţional,  Contribuirea la eliminarea golurilor dintre european. abilităţile necesare angajatorilor şi cele livrate de Cunoaşterea valorilor şi practicilor Instituţiile de învăţământ din R. Moldova prin europene. contribuirea la dezvoltarea personală şi Participarea în cadrul vizitelor de studii, profesională a tinerilor, potenţiali angajaţi.  Organizarea team-building-urilor pentru documentare în cadrul Instituţiilor Uniunii dezvoltarea spiritului de echipă în cadrul Europe precum şi sesiunilor de informare, companiei Dvs. training-uri specializate.  Promovarea brand-ului Dvs. în calitatea de Posibilitatea de a acumula o experienţă partener implicat în soluţionarea problemelor extracurriculară care s-ar putea să facă societăţii. (principiul responsabilităţii sociale diferenţa la angajare. corporative).  Promovarea produselor şi serviciilor oferite de Implicarea în soluţionarea problemelor de către compania Dvs. prin prezentarea acestora ordin economic, socio-politic pentru tinerilor participanţi. integrarea R. Moldova în cadrul Uniunii  Organizarea unor sesiuni pe tematice discutate Europene şi creşterea nivelului de trai. împreună. Experienţe de leadership, voluntariat.  Promovarea spiritului de iniţiativă şi antreprenoriat în societatea civilă.Societăţii Republicii Moldova: Contribuirea la integrarea R. Moldova în Uniunea Europeană prin promovarea unei societăţi bazate pe principii şi valori democratice, europene. Oferirea oportunităţilor de dezvoltare personală prin crearea unei platforme complexe de educaţie non- formală şi realizarea schimburilor de tinerilor, dezbaterilor, promovarea cetăţeniei active. Formarea unor tineri cu spirit antreprenorial şi de iniţiativă, lideri care să contribuie la fortificarea intereselor ţării şi prosperarea acesteia.
 13. 13. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.md IV. TESTIMONIALE“În cadrul sesiunii locale din Chișinău am avut parte de mai multe lucruri minunate. Unul din ele afost experienţa de elaborare a rezoluţiilor și apărare a acestora în fața altor colegi. Iar al doilealucru la fel de semnificativ sunt de fapt persoanele care le-am întîlnit și care mi-au devenit prieteni,mă implic în viitorul apropiat și la alteîn special pentru faptul că eu făceam parte dintr-un grup în care eram unicul băiat. Sunt hotărît săsesiuni, inclusiv la cele internaționale ”Gabriel DiaciucParticipant, a-II-a Sesiune Locală a EYPMoldova„La sesiunea EYP am rămas cu impresiiminunate, toţi au fost activi prin ideiinteresante. De asemenea mi-au placut sitematicile rezoluţiilor.”Irina TrancalanParticipant, a-II-a Sesiune Locală a EYP Moldova“ În calitate de delegat în cadrul sesiunii EYP am avut parte de o experienţă care consider că îmi vafi de mult folos. Am rămas încântată de modul de desfăşurare a sesiunii şi de modul în care au decurslucrurile timp de trei zile. Este o activitate interesantă şi de mare utilitate. Consider ca pe viitor artrebui să se mai desfaşoare sesiuni de acest gen.”Cristina NovacParticipant, a-II-a Sesiune Locală a EYP Moldova„Sunt bucurosă că am reuşit să descoper oameni motivaţi în cadrul proiectului, să lucrez în echipă,să mă simt un delegat cu responsablităţi depline şi să-mi lărgesc punctul de vedere asupraproblemelor cu care se confruntă societatea noastra. Mi-a făcut plăcere să lucrez cu diferiţi tinericare văd diferit lucrurile ce se petrec la noi în ţară. Asta ne-a unit şi ne-a ajutat să creăm rezoluţiicomplexe. Dacă s-ar implica mai mulţi tineri în găsirea soluţiilor pentru aceste probleme şi dacăacestea ar fi luate în calcul şi implementate, atunci, sunt sigură, că societatea în care trăim ar deveniun loc mai bun şi mai frumos.”Victoria RaţăParticipant, a-II-a Sesiune Locală a EYP Moldova
 14. 14. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.mdV. PARTENERI La nivel internaţional: La nivel local:
 15. 15. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.md VI. ECHIPA DEDICATĂ Preşedinte: Prim-vice-Preşedinte: Butmalai Ion Taran Alexandr E-mail: ionbutmalai@eyp.md E-mail: taranalexandr@eyp.md Vice-Preşedinte: Şef managementul proiectelor Butnaru Constantin Valentina AndronicE-mail: butnaruconstantin@eyp.md E-mail: andronicvalentina@eyp.md

×