Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prvá hodina zoznámenie s kurzom

796 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prvá hodina zoznámenie s kurzom

  1. 1. Nanosoft NGO http://www.nanosoft.sk
  2. 2. „Učenie nie je komodita! Učenie je hodnota!“Nanosoft NGO http://www.nanosoft.sk
  3. 3. Dĺžka dobrovoľného a bezplatného kurzu ITC: 3 roky Počet účastníkov kurzu: 5 detí/kurz Vek: 10 – 15 rokov Minimálne získané vzdelanie účastníkov: nelimitované Dátum spustenia kurzu: 1.2.2012 Plánované ukončenie: 1.2.2015 Ciele: 1 – Nadobudnúť základné znalosti pri používaní PC 2 – Správanie sa za PC, na internete 3 – Detekcia a odstránenie jednoduchých chýb v OS 4 – Programátorské myslenie 5 – Kancelárske aplikácie MS Office 6 – Základy hardwareNanosoft NGO http://www.nanosoft.sk
  4. 4. 3 Roky 1. ROK 2. ROK 3.ROK BASIC ADVENCE EXPERT - Časti PC { - Hardware -On-Line { - Inštalácia Hardware -Programovanie WEB{ - Internet a jeho súčasti - Zložitejšia detekcia a - Pokročilé - Protokoly náprava chýb} programovanie v jazyku - Emailové Služby - Software { HTML - Základy FTP} - Znalosť pracovného - Jazyk CSS -Programovanie WEB{ prostredia Windows - Jazyk PHP - Základy HTML - Adresáre - Databaza MySQL} - Štandard W3C - Inštalácie -Visual Studio { - Vlastná doména} - Základná detekcia - Prvý program Visual Studio - Programovanie SW{ - BIOS} C# -Začiatky do - Etika { -Zložitejšie programovanie programovania Imagine - Správanie sa pri PC C#} - Prvý projekt v programe - Vystupovanie na - { Záverečné skúšky } Imagine } Internete}Nanosoft NGO http://www.nanosoft.sk
  5. 5. [Meno Priezvisko] Kontakty Telefónne číslo [090X XXX XXX] Mail [xx@xxxxxx.xx] Facebook [xxxx@xxxx.xx]Nanosoft NGO http://www.nanosoft.sk

×