Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Форми гірського рельєфу, утворення та розвиток

 1. Гірський клуб “ЕКСТРЕМ”, м. Львів Курс лекцій “Школа альпінізму” (Початкова підготовка - 1) (Підготовлено на основі книжки “Школа альпінізму” під редакцією П. П. Захарова) Лекція №3
 2. • Сферичні оболонки, що утворюють земну кулю : – Атмосфера – Гідросфера – Літосфера і барісфера
 3. Плити, що утворюють земну кору.
 4. Гори тектонічні - найбільш поширені, що виникли в результаті підняття окремих ділянок земної кори. Характеризуються складчастою або бриловою будовою. Повторне стиснення, ламає і зрушує складки, ускладнюючи їхню будову розривами; утворюються складчасто-брилові гори. • Гори вулканічні - виникають в результаті вивержень і утворюються із застиглої магми, попелу і шлаків. мають форму конусів із кратергими зниженнями. Вулканічні гори утворюються тільки там, де діючі вулкани. Перебування на території вулканічних гір може нести певну небезпеку, оскільки виверження вулканів у вулканічних горах часто трапляються. • Гори ерозійні - сильно розчленовані постійними і періодичними річками високі плато, які складені потужними товщами не дислокованих осадових порід, які представляли спочатку абсолютно рівні простори столового типу.
 5. Тектонічне утворення гір
 6. Скелі • Сніг • Лід • Осипи • Трав’яні схили
 7. Гірська область, або нагір'я, - високо піднята велика ділянка земної поверхні з значними коливаннями висот; Гірська група – відокремлена ділянка гірської області, обмежена глибокими долинами; Масив – ділянка земної кори, яка характеризується єдиними умовами утворення та подібними властивостями компонентів, що її складають. (Гірський масив Шхельди.) Гірський хребет — серія лінійно витягнутих гірських вершин, з'єднаних пониженнями (перемичками, сідловинами), обмежена глибокими долинами; Гірський ланцюг - ряд гірських хребтів значної довжини і висоти; Відроги - хребти другого порядку; Вододіл - лінія, що розділяє атмосферні опади за двома протилежно спрямованими схилами. Гора — ізольована, різко виражена височина;
 8. Долина — видовжене зниження між хребтами; Тераси — сходинки з більшою чи меншою горизонтальною поверхнею, на схилах гір, пагорбів чи долин; Висячі долини — дно яких не зливається з дном головної долини на одному рівні і знаходяться вище дна основної долини, круто обриваються і утворюють гирловий щабель; Ущелина - глибока вузька долина; Тіснина - ущелина зі стрімкими стінами, дно якого зайнято потоком; Схил - бічна широка частина гори. Залежно від крутизни вони бувають пологі (до 35 гр.), Круті (до 80 гр.), Стрімкі (до 90 гр.). Скельні схили можуть бути нависаючі (більше 90 гр.). За характером і покриттям розрізняють льодові, снігові, трав'яні, скельні, осипні. За формою профілю схили - прямі, увігнуті, опуклі, складні, ступінчасті. Сідловина - пониження гребеня між двома вершинами. Часто таке пониження використовується як найбільш зручний шлях для подолання хребта.
 9. Скупчення несортованого уламкового матеріалу, який переноситься і відкладається льодовиками називається моренами. За складом морени дуже різноманітні, містять гальку і валуни з льодовиковими шрамами та поліровкою. Розрізнюють рухомі і відкладені морени.
 10. Вершина - найвища точка; Пік, купол, вежа, ріг - назва, що визначає форму вершини; Гребінь - лінія стику схилів вершин або хребта; Частина гребеня, що з'єднує вершини або круті виступи на ньому, називається перемичкою. Вона може бути скельною, льодовою або сніжною. Характеризуючи перехід від крутого гребеня до пологої його частини і знову до крутої, називають плечем; різке збільшення крутизни називають зльотом. Контрфорс - короткий і зазвичай крутий бічний відріг гребеня; Кар — льодовиковий напівцирк - місце скупчення фірну у верхів'ях льодовиків; може бути сухим або зайнятим озером; Кулуар - широкий і зазвичай крутий коритоподібний жолоб, що спускається по схилу; Стіни - особливо круті і гладкі схили;
 11. Плити - похилі гладкі скелі; Ущелини - тріщини в скелях, досить широкі, щоб вмістити руку або ногу людини; Каміни - широкі (що уміщають тіло людини), зазвичай вертикальні щілини; Тріщини - вузькі щілини; можуть бути придатні для забивання в них гаків; Баранячі лоби - скельна поверхня, згладжена течією стародавніх льодовиків; Уступи - короткі горизонтальні або похилі площадки; Виступи - опуклості, різко видатні на поверхні схилу. Жандарм - окремий в гребені або на схилі скельний зуб, останець. Останець - відноситься до ізольованих піднесених елементів рельєфу, що збереглися від руйнування у вигляді окремих масивів. Нунатаки - ізольована скеля або гірський останець, який виступає над поверхнею льодовика.
 12. Льодовик - потік льоду атмосферного походження, що виник в результаті акумуляції і перетворення твердих атмосферних опадів. • Льодовики виникають не за рахунок замерзання води, а за рахунок ущільнення снігу, який випав на схили і рівні поверхні у верхів'ях гірських долин. Обов'язковою умовою для існування льодовиків є випадання атмосферних опадів у твердому вигляді (сніжна крупа, сніг). • Рух льодовика по долині, яку він заповнює відбувається під дією сили тяжіння. Швидкість пересування льоду порівняно невелика, всього 0,6- 0,7 м на добу. Наприклад льодовик Федченко на Памірі за рік сповзає на 350 м і так вже 1000 років, довжина його 77 км, потужність (товщина льоду) - 800-900 м.
 13. Колодязь
 14. • Вічні сніги, що покривають гори вище снігової лінії, під дією власної ваги, вітру і сонця утворюють своєрідні форми рельєфу.
Advertisement