Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manual quintura

246 views

Published on

quintura

Published in: Education
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1url.pw/k6nfj ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Manual quintura

 1. 1. Object 1Quintura :El noubuscadorweb Pàgina principal : http://www.quintura.com/
 2. 2. Que es ?Quintura és un motor de cerca visual, impulsat per Yahoo.Una recerca tor na una llista de resultats de cerca amb unnúvol de ta gs.El núvol de ta gs conté els ter mes de cercaoriginals envoltats amb paraules relacionades. Les paraulesmés relacionades amb els ter mes de cerca són de caràcter sg r uixudes. La possessió del ratolí sobre un ter me mostrarà unanova llista de resultats en el baix de la finestra i tambémostrarà una altra núvol de paraules claus sobre el núvolinicial.Es pot excloure les paraules de la seva pre gunta actual fentclic a la icona apropiat, i altres paraules associades amb elter me exclòs desapareixen al mateix temps. Es pot afe gir unesparaules noves a la seva recerca actual fent clic en una àreaen blanc a la finestra i escrivint-les a la caixa de cerca queapareix, les paraules poden ser excloses en una manerahabitual amb el signe menys al front. És possible guar dar lacerca com a favorit o enviar els seus amics o els companys percor reu electrònic. A mes conté “quintura for kids” . Quintura Kids, un cercador especialitzat en la localització decontinguts per a nens. És una ver sió adaptada per a nens deQuintura, el cercador basat en núvols de ta gs.Quintura Kids,posseeix una ele gant interfície, especialment dissenyada per anens, facilitant a aquests els seus primer s passos a Inter net .No cal dir que els continguts que apareixen en el cercador hanestat de gudament super visats i filtrats.Pàgina Web: kids.quintura.com
 3. 3. Com funciona?Utilitzar Quintura és més aviat fàcil. Com podem veure, tenimuna caixa de text on posem el ter me a buscar, i ens donarà atriar si volem que sigui webs o imatges.Escrivim el ter me o la paraula que volem cercar i triem quintipus ha de ser (web o ima ges). A continuació, quan la seleccióestà feta, clickem sobre el botó "Find It".
 4. 4. A continuació comença la recerca i ens mostra letiqueta oter me que hem buscat, envoltat daltres etiquetes englobadesen un núvol de ta gs. Tot això sur t a la par t superior de lapantalla.A la par t inferior de la pantalla ens sor tirà el resultat nor mal,com el de qualsevol altre cercador. Evidentment ens sor tirà elnombre de resultats relacionats amb la paraula, ter me o ta gque ha guem triat.
 5. 5. El núvol de ta gs que ens apareix a dalt, aquesta treta deTa gzania. Com més g ran sigui letiqueta, més valor o mésrelació té amb la paraula buscada. Si clickem sobre qualsevolde les etiquetes que ens apareix en aquesta núvol, la recercasanirà tancant i sanirà predefinit molt més, és a dir saniràfent cada ve gada més exacta.A la par t inferior havíem comentat com es mostraven elsresultats de la recerca, en rànquing .Si ens fixem, en mirar ennombre darxius trobats, ens adonarem que en ele gir novesetiquetes, el cercle sanirà tancant i anirem pre definit i fentmés exacta i eficient la recerca.Això és tot sobre Quintura, un nou projecte web que podeuinvestigar .Gracies !!!

×