PNL 2008 EXPLORADOR ANDRÉS

513 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
513
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
302
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PNL 2008 EXPLORADOR ANDRÉS

 1. 1. PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA CENTRE: CEIP Explorador Andrés CODI: 46017602 LOCALITAT: VALÈNCIA COMARCA: L’HORTA UNITATS DEL CENTRE: Educació Infantil: 3 Educació Primària: 6 ESO: Batxillerat: TOTAL D’UNITATS: 9 PROGRAMES EDUCATIUS BILINGÜES QUE APLICA: PIL: PEV: PIP: x BASIC: Data d’autorització del DPP: 9 de març de 2005 Data d’autorització de la modificació del DPP DATA D’APROVACIÓ EN CONSELL ESCOLAR DEL PNL: 10 de desembre de 2008 /mnt/temp/unoconv/20130920192243/pnlaprovat08-130920142243-phpapp02.doc 1
 2. 2. ANÀLISI DEL CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC DEL CENTRE: SITUACIÓ SOCIOLINGÜÍSTICA DEL ALUMNAT: De la zona o poble on s’ubica el centre. El nostre col·legi es troba situat entre dos barris del districte Algirós: L'illa Perduda i Ciutat Jardí. Amb les dades del Padró Municipal d'habitants de l'any 1996 poden dir que el nivell econòmic i cultural és dels més alts de la ciutat ,i quant al coneixement del valencià reflectix el bilingüisme de la nostra comunitat. Dades referides al coneixement del valencià: Segons l’enquesta realitzada enguany a les familias, que afegim com Anexe 1 en aquest document, les dades més significatives són : L’entenen El saben parlar Saben llegir-lo L’escriuen Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 180 63,11 180 42,88 180 45,26 180 31.02 Per una altra banda a la nostra zona d'influència, s'està notant un increment important de població immigrant de països europeus i sudamericans. SITUACIÓ SOCIOLINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT. /mnt/temp/unoconv/20130920192243/pnlaprovat08-130920142243-phpapp02.doc 2
 3. 3. Com es reflex en el full 4.1 de la PGA d’enguany, que adjuntem, tot el professorat està capacitat per a donar les classes en valencià, siguent Mestres quasi la meitat de la plantilla. /mnt/temp/unoconv/20130920192243/pnlaprovat08-130920142243-phpapp02.doc 3
 4. 4. OBJECTIUS GENERALS 1. Unificar l’acció educativa del centre evitant actituds discriminatòries respecte a la llengua. 2. Ampliar l’ús del valencià en l’activitat oficial i de relació amb l’administració, en els documents oficials, en la documentació econòmica i en les comunicacions orals i escrites. 3. Aconseguir que la retolació interna i externa del centre, així com els cartells, els anuncis, etc, estiguen en valencià. 4. Aconseguir que alguns dels documents que tenen que veure en la planificació educativa, formació del professorat i seguiment i control de la gestió pedagògica s’escriguen en valencià. 5. Utilitzar el valencià com a llengua vehicular en les cartells i algunes activitats relacionades amb el Nadal, el dia de la Pau, el Carnestoltes, les Falles, la Setmana Cultural. 6. Usar el valencià més a sovint com a llengua d’interrelació amb els alumnes fora de l’aula. 7. Adquirir material per a la biblioteca i audiovisuals en valencià. 8. Familiaritzar la comunitat educativa amb l’ús del valencià , mitjançant circulars i fulls informatius, comunicació dels menús del menjador escolar,etc. /mnt/temp/unoconv/20130920192243/pnlaprovat08-130920142243-phpapp02.doc 4
 5. 5. 1- ÀMBIT ADMINISTRATIU I SOCIAL (Comprén totes les relacions del centre amb l’administració educativa i els aspectes burocràtics del centre) OBJECTIU Ampliar l’ús del valencià en l’activitat oficial i de relació amb l’administració, en els documents oficials i en la documentació econòmica. ACTUACIONS Responsable Temporització 08/09 09/10 10/11 11/12 Documentació interna. Equip directiu X Arxivos i fitxers de l’alumnat. Equip directiu X Comunicacions i convocatòries internas. Equip directiu/Claustre X Certificats Secretari/Claustre X Circulars d’àmbit intern. Equip Directiu/Claustre X Ordres del dia. Equip directiu X Rebuts. Equip directiu X Inventaris. Equip directiu X /mnt/temp/unoconv/20130920192243/pnlaprovat08-130920142243-phpapp02.doc 5
 6. 6. ACTUACIONS Responsable Temporització 08/09 09/10 10/11 11/12 Balanços. Equip directiu X Horaris. Equip directiu X Taulers d’anuncis a la Sala de Professors i als corredors. Equip Directiu/Claustre X Cartells d’activitats complementàries. Claustre X Calendaris. Equip directiu X Catalogació del material audiovisual. Equip directiu X CRITERIS D’AVALUACIÓ Ampliar l’ús del valencià en els documents oficials. Usar el valencià en la documentació econòmica. Ampliar l’ús del valencià en alguns símbols. /mnt/temp/unoconv/20130920192243/pnlaprovat08-130920142243-phpapp02.doc 6
 7. 7. 2.- ÀMBIT ACADÈMIC O DE GESTIÓ PEDAGÒGICA (Comprén tots els usos orals i escrits de la llengua produïts amb la finalitat d’ordenar la planificació i la gestió pedagògica) OBJECTIU Aconseguir que alguns dels documents que tenen que veure amb la planificació educativa, formació del professorat i seguiment i control de la gestió pedagògica s’escriguen en valencià. ACTUACIONS Responsable Temporització 08/09 09/10 10/11 11/12 Programacions d’aula de les àrees en valencià. Claustre X Disseny Particular del Programa d’Incorporació Progressiva. Equip directiu X Pla i Plans Anuals de Normalització Lingüística. Equip directiu X Adaptacions curriculars. En valencià les àrees que s’impartisquen en valencià al PIP. Claustre X Documents del centre: PEC, PCC, RRI, PAT (*) Equip directiu Claustre X Projectes i relacions amb l’ Assessoria de valencià i Inspecció. Equip directiu X /mnt/temp/unoconv/20130920192243/pnlaprovat08-130920142243-phpapp02.doc 7
 8. 8. CRITERIS D’AVALUACIÓ: Escriure en valencià les programacions d’aula de les àrees en valencià. Escriure en valencià el Disseny Particular del Programa i el Plà de Normalització Lingüística. Escriure en valencià les Adaptacions curriculars en les àrees de valencià. Escriure en valencià els documents del centre: PEC,PCC, RRI, PAT (*) Utilitzar el valencià en els Proyectes i relacions amb l’Assessoria de valencià i Inspecció (*) Aquests documents s’escriuran en les dues llengües. /mnt/temp/unoconv/20130920192243/pnlaprovat08-130920142243-phpapp02.doc 8
 9. 9. 3.- ÀMBIT D’INTERACCIÓ DIDÀCTICA (Comprén les relacions interpersonals que s’establixen en la comunicació educativa) OBJECTIUS Aconseguir que alguns símbols, retolacions i adornaments de l’escola estiguen en valencià. Escriure en valencià els cartells de les activitats generals programades per a tot el centre: Nadal, Día de la Pau, Carnestoltes, Falles, Setmana Cultural. Utilitzar el valencià com a llengua vehicular en algunes activitats relacionades amb el Nadal, el dia de la Pau, el Carnestoltes, les Falles, la Setmana Cultural. ACTUACIONS Responsable Temporització 08/09 09/10 10/11 11/12 Taulers d’anuncis als espais comuns. Equip Directiu Claustre X Murals als espais comuns. Equip Directiu Claustre X Horaris. Equip Directiu Claustre X Cartells de les activitats generals programades per a tot el centre: Nadal, dia de la Pau, Carnestoltes, Falles, Setmana Cultural. Equip Directiu Claustre X /mnt/temp/unoconv/20130920192243/pnlaprovat08-130920142243-phpapp02.doc 9
 10. 10. Algunes activitats relacionades amb el Nadal,el dia de la Pau, el Carnestoltes, les Falles, la Setmana Cultural. Equip Directiu Claustre X CRITERIS D’AVALUACIÓ: Aconseguir que els taulers d’anuncis als espacis comuns estiguen en valencià. Aconseguir que els murals als espais comuns estiguen en valencià. Escriure els horaris en valencià. Dissenyar els cartells de les activitats generals programades per al centre en valencià. Planificar en valencià algunes activitats relacionades amb el Nadal, el dia de la Pau, el Carnestoltes, les Falles, la Setmana Cultural. /mnt/temp/unoconv/20130920192243/pnlaprovat08-130920142243-phpapp02.doc 10
 11. 11. 4.- ÀMBIT D’INTERRELACIÓ AMB L’ENTORN SOCIOFAMILIAR (Comprén tot el conjunt de situacions de relació entre la societat i el centre escolar). OBJECTIU Aconseguir que s’utilitze el valencià en algunes festes en les que participen les families. Planificar alguna activitat extraescolar en la que s’utilitze com a llengua vehicular el valencià. Comunicar els menús del menjador escolar a les families en valencià (*) Utilitzar el valencià en alguna de les activitats programades per al centre en les que participen les families: Nadal, Falles, etc. ACTUACIONS Responsable Temporalització 08-09 09-10 10-11 11-12 Circulars (*) L’Equip Directiu Claustre X Fulls informatius a les famílies de l’escola (*) L’Equip Directiu Claustre X Menús del menjador escolar (*) L’Equip Directiu Claustre X Alguna de les activitats programades per al centre en les que participen les families: Nadal, Falles, etc L’Equip Directiu Claustre X /mnt/temp/unoconv/20130920192243/pnlaprovat08-130920142243-phpapp02.doc 11
 12. 12. CRITERIS D’AVALUACIÓ Escriure les circulars en valencià (*) Dirigir fulls informatius a les famílies en valencià. (*) Escriure els menús del menjador en valencià (*) Utilitzar el valencià en alguna de les activitats programades en el centre amb participació de les families: Nadal, falles, etc. (*) Aquests documents s’escriuran en les dues llengües. /mnt/temp/unoconv/20130920192243/pnlaprovat08-130920142243-phpapp02.doc 12

×