Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
REUNIÓ DE FAMÍLIES <ul><ul><li>2n d'EP
CURS 2009-10 </li></ul></ul>
MESTRES QUE ENTREN A L’AULA <ul><ul><li>Tutora : Bego Gornés
Mestra d’educació física : Núria Bosch
Mestra d’anglès : Cristina Carretero
Mestra de música : Marga Mesquida
Mestre de religió : Nito Martí
Equip de suport : Anna Pons </li></ul></ul>
ORGANITZACIÓ DEL CENTRE <ul><ul><li>Entren per la porta d’educació primària i fan una fila baix al pati, quan sona la mús...
La mestra els recull del pati a les 9h..
Es demana puntualitat a les entrades i les sortides.
Abans de venir haurien d’haver berenat. Recordam que els dimecres es dia de fruita.
Si duen jocs, llibres de lectura o altres materials personals s’han de compartir i l’escola no es responsabilitza de la se...
El pati s’organitza de manera que cada grup pugui fer un joc diferent cada dia. </li></ul></ul>
SORTIDES <ul><ul><li>A final del primer cicle hi ha programada una sortida de dos dies.
A partir de dita sortida es treballaran continguts diversos. </li></ul></ul>
ORGANITZACIÓ D’AULA <ul><ul><li>- Cada alumne/a té una agenda escolar. Aquesta és emprada com a medi de comunicació entre ...
- Pel que fa als deures sempre es donarà els dimarts i divendres i els han de retornar també aquests dies
- S' ha d' emprar la carpeta de deures per fomentar l' hàbit de cura i bona presentació de les feines. </li></ul></ul>
HORARI DE TUTORIA <ul><ul><li>El dia i l’hora assignada perquè pugueu xerrar amb la tutora és els dimarts de 17:30 a 18:3...
Si teniu colque comentari a fer sobre alguna especialitat, primer vos heu de dirigir a la mestra tutora . </li></ul></ul>
QUÈ APENDREM A 2n?
Què són les competències bàsiques? Són una sèria de capacitats que l’alumne ha d’aconseguir al finalitzar l’ensenyament ob...
CONTINGUTS A TREBALLAR
Competència en comunicació lingüística <ul><ul><li>-dialogar, escoltar,conversar...respectant les normes de comunicació. (...
-expressar de manera escrita opinions, emocions, vivències amb coherència i cohesió. (expressió escrita) </li></ul></ul>
Competència matemàtica <ul><li>Habilitat per utilitzar i relacionar els símbols, els nombres, les seves operacions bàsique...
• per produir i per interpretar diferents tipus d’informació
• per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat </li></ul>
<ul><li>• P er resoldre problemes
relacionats amb la vida
quotidiana i amb el món
laboral. </li></ul>
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic <ul><ul><li>La comprensió de successos </li></ul></ul><ul><...
dels altres i de la resta
d’éssers vius. </li></ul></ul>
Tractament de la informació i competència digital <ul><ul><li>Dominar diferents programes informàtics.
Emprar les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.
Fer ús habitual de les TIC. </li></ul></ul>
Competència social i ciutadana <ul><ul><li>Cooperar i conviure. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar habilitats socials i ...
Competència cultural i artística <ul><ul><li>Apreciar i gaudir amb l'art i altres manifestacions culturals i artístiques....
Competència per aprendre a aprendre <ul><ul><li>Iniciar-se en l’aprenentatge i ser conscients de les pròpies capacitats. ...
Autonomia i iniciativa personal <ul><ul><li>Afrontar els problemes i apendre dels errors. Cercar solucions. </li></ul></u...
Criteris de promoció
Comunicació oral <ul><ul><li>- Expressar de manera oral alguna experiència personal, idea, sentiment,... de manera cohere...
-Ser capaç de dur a terme ordres senzilles i comprendre diferents textos orals senzills </li></ul></ul>
Comunicació escrita <ul><ul><li>- Expressar de manera escrita un text simple amb coherència
- Ser capaç d'aplicar les normes bàsiques d'ortografia
- Ser capaç d'escriure en lletra minúscula de manera llegible
- Ser alfabètic </li></ul></ul>
Lectura <ul><ul><li>- Ser capaç de comprendre un text simple
- Ser capaç de llegir en veu alta emprant la pronunciació adequada </li></ul></ul>
<ul><ul><li>Nombres i operacions:
Conèixer els nombres naturals fins a 3 xifres
Ser capaç de resoldre sumes i restes sense dur </li></ul></ul><ul><ul><li>Resolució de problemes:
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reunió2n

1,642 views

Published on

Published in: Art & Photos, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió2n

 1. 1. REUNIÓ DE FAMÍLIES <ul><ul><li>2n d'EP
 2. 2. CURS 2009-10 </li></ul></ul>
 3. 3. MESTRES QUE ENTREN A L’AULA <ul><ul><li>Tutora : Bego Gornés
 4. 4. Mestra d’educació física : Núria Bosch
 5. 5. Mestra d’anglès : Cristina Carretero
 6. 6. Mestra de música : Marga Mesquida
 7. 7. Mestre de religió : Nito Martí
 8. 8. Equip de suport : Anna Pons </li></ul></ul>
 9. 9. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE <ul><ul><li>Entren per la porta d’educació primària i fan una fila baix al pati, quan sona la música.
 10. 10. La mestra els recull del pati a les 9h..
 11. 11. Es demana puntualitat a les entrades i les sortides.
 12. 12. Abans de venir haurien d’haver berenat. Recordam que els dimecres es dia de fruita.
 13. 13. Si duen jocs, llibres de lectura o altres materials personals s’han de compartir i l’escola no es responsabilitza de la seva pèrdua o desperfecte.
 14. 14. El pati s’organitza de manera que cada grup pugui fer un joc diferent cada dia. </li></ul></ul>
 15. 15. SORTIDES <ul><ul><li>A final del primer cicle hi ha programada una sortida de dos dies.
 16. 16. A partir de dita sortida es treballaran continguts diversos. </li></ul></ul>
 17. 17. ORGANITZACIÓ D’AULA <ul><ul><li>- Cada alumne/a té una agenda escolar. Aquesta és emprada com a medi de comunicació entre família i mestra. És important revisar les agendes i retornar les notes signades.
 18. 18. - Pel que fa als deures sempre es donarà els dimarts i divendres i els han de retornar també aquests dies
 19. 19. - S' ha d' emprar la carpeta de deures per fomentar l' hàbit de cura i bona presentació de les feines. </li></ul></ul>
 20. 20. HORARI DE TUTORIA <ul><ul><li>El dia i l’hora assignada perquè pugueu xerrar amb la tutora és els dimarts de 17:30 a 18:30h. Es pot demanar cita a través de l’ agenda.
 21. 21. Si teniu colque comentari a fer sobre alguna especialitat, primer vos heu de dirigir a la mestra tutora . </li></ul></ul>
 22. 22. QUÈ APENDREM A 2n?
 23. 23. Què són les competències bàsiques? Són una sèria de capacitats que l’alumne ha d’aconseguir al finalitzar l’ensenyament obligatori, per així aconseguir : - una realització personal - exercir la ciutadania activa - incorporar-se dins la vida adulta de manera satisfactòria - Ser capaç d’emprar tot allò que ha après en el seu dia a dia
 24. 24. CONTINGUTS A TREBALLAR
 25. 25. Competència en comunicació lingüística <ul><ul><li>-dialogar, escoltar,conversar...respectant les normes de comunicació. (expressió oral)
 26. 26. -expressar de manera escrita opinions, emocions, vivències amb coherència i cohesió. (expressió escrita) </li></ul></ul>
 27. 27. Competència matemàtica <ul><li>Habilitat per utilitzar i relacionar els símbols, els nombres, les seves operacions bàsiques, i les formes d’expressió i raonament matemàtic:
 28. 28. • per produir i per interpretar diferents tipus d’informació
 29. 29. • per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat </li></ul>
 30. 30. <ul><li>• P er resoldre problemes
 31. 31. relacionats amb la vida
 32. 32. quotidiana i amb el món
 33. 33. laboral. </li></ul>
 34. 34. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic <ul><ul><li>La comprensió de successos </li></ul></ul><ul><ul><li>La predicció de conseqüències </li></ul></ul><ul><ul><li>L’activitat dirigida a la millora i preservació de les condicions de vida pròpies,
 35. 35. dels altres i de la resta
 36. 36. d’éssers vius. </li></ul></ul>
 37. 37. Tractament de la informació i competència digital <ul><ul><li>Dominar diferents programes informàtics.
 38. 38. Emprar les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.
 39. 39. Fer ús habitual de les TIC. </li></ul></ul>
 40. 40. Competència social i ciutadana <ul><ul><li>Cooperar i conviure. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar habilitats socials i saber resoldre conflictes de forma constructiva. </li></ul></ul><ul><ul><li>Participar plenament en la vida cívica a través del diàleg. </li></ul></ul>
 41. 41. Competència cultural i artística <ul><ul><li>Apreciar i gaudir amb l'art i altres manifestacions culturals i artístiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciar la iniciativa, la imaginació i la creativitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Emprar recursos i tècniques per creacions pròpies. </li></ul></ul>
 42. 42. Competència per aprendre a aprendre <ul><ul><li>Iniciar-se en l’aprenentatge i ser conscients de les pròpies capacitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballar la concentració, atenció, memòria, motivació,responsabilitat, etc </li></ul></ul><ul><ul><li>Acceptar els errors i aprendre dels demés. </li></ul></ul>
 43. 43. Autonomia i iniciativa personal <ul><ul><li>Afrontar els problemes i apendre dels errors. Cercar solucions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Organitzar les seves feines i el seu temps. Reforçant la responsabilitat i l'autonomia personal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballar cooperativament valorant i respectant les idees dels altres. </li></ul></ul>
 44. 44. Criteris de promoció
 45. 45. Comunicació oral <ul><ul><li>- Expressar de manera oral alguna experiència personal, idea, sentiment,... de manera coherent i organitzada
 46. 46. -Ser capaç de dur a terme ordres senzilles i comprendre diferents textos orals senzills </li></ul></ul>
 47. 47. Comunicació escrita <ul><ul><li>- Expressar de manera escrita un text simple amb coherència
 48. 48. - Ser capaç d'aplicar les normes bàsiques d'ortografia
 49. 49. - Ser capaç d'escriure en lletra minúscula de manera llegible
 50. 50. - Ser alfabètic </li></ul></ul>
 51. 51. Lectura <ul><ul><li>- Ser capaç de comprendre un text simple
 52. 52. - Ser capaç de llegir en veu alta emprant la pronunciació adequada </li></ul></ul>
 53. 53. <ul><ul><li>Nombres i operacions:
 54. 54. Conèixer els nombres naturals fins a 3 xifres
 55. 55. Ser capaç de resoldre sumes i restes sense dur </li></ul></ul><ul><ul><li>Resolució de problemes:
 56. 56. Ser capaç de resoldre problemes de la vida quotidiana que impliquin la realització de càlcul, explicant oralment el significat de les dades, la situació plantejada, el procés seguit i les solucions obtingudes </li></ul></ul>
 57. 57. <ul><ul><li>Mesura :
 58. 58. - Conèixer i utilitzar convenientment instruments de mesura triant el més apropiat a cada situació. </li></ul></ul>
 59. 59. Medi: - Ser capaç d'explicar el projecte que es treballa a l'aula - Participar de forma activa en les activitats del projecte (converses, treballs en grup,...)
 60. 60. Participació: - Ser capaç de mantenir una actitud activa davant el que es fa a l'aula - Ser capaç de col·laborar a les feines en petit i en gran grup - Ser capaç d'estar atent i participar en les tasques en gran grup
 61. 61. COM ENS ORGANITZAM A L'AULA
 62. 62. <ul><ul><li>Com en el curs anterior, l’horari del grup no es fragmenta en les diferents àrees, sinó que es van fent diferents activitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació física : 1'5 hores
 63. 63. Psicomotricita t: 1h i la novetat d’ aquest any són els desdoblaments.
 64. 64. Anglès : dues sessions. (1'5h)
 65. 65. Música : 1h setmanal.
 66. 66. Religió/ ens. Complementari (1h)
 67. 67. Projecte d’aula
 68. 68. Lectura
 69. 69. Jocs matemàtics/Botiga
 70. 70. Assemblea
 71. 71. Encarregats
 72. 72. Tallers : es farà una sessió de dues hores setmanals.
 73. 73. Racons </li></ul></ul>
 74. 74. Càrrecs <ul><li>Els encarregats, a mesura que passen els cursos van sent més complicats, demanant més esforç i més responsabilitat per part dels alumnes. </li></ul>
 75. 75. Càrrec de la biblioteca
 76. 76. Càrrec de la notícia
 77. 77. Càrrec dels deures
 78. 78. Càrrec d'ordre i neteja
 79. 79. Càrrec de passar llista
 80. 80. Càrrec del carter/a
 81. 81. Càrrec de menjador
 82. 82. Càrrec del temps
 83. 83. Càrrec de data
 84. 84. Càrrec de mediambient
 85. 85. Càrrec de secretari/a
 86. 86. Càrrec del bloc
 87. 87. Lectura <ul><li>Cada dia trobam un temps per fer activitats que ens ajuden a fomentar el plaer per la lectura
 88. 88. Llegim en silenci
 89. 89. Il·lustram contes
 90. 90. La mestra ens conta...
 91. 91. L'encarregat de llegir
 92. 92. Amic de llegir </li></ul>
 93. 94. Projecte: els robots <ul><li>Per a treballar el projecte, ens organitzam de diferents maneres: </li><ul><li>- En gran grup: converses
 94. 95. - En petit grup: grups cooperatius
 95. 96. - Individualment: feines que necessiten de la reflexió individual de cadascú </li></ul></ul>
 96. 97. Jocs matemàtics/Botiga
 97. 99. Religió/ Ens. complementari <ul><li>Es fa 1h setmanal, els fillets i filletes que fan Ens. Complementari treballen el programa:
 98. 100. “ Els meus amics, el meu jardí” </li></ul>
 99. 101. Sala d'ordinadors <ul><li>S'aprofita el desdoblament per anar a la sala d'ordinadors, aprenem a emprar diferents programes depenent de la necessitat que sorgeix dins l'aula: recerca d'informació, processadors de textos, calculadora... </li></ul>
 100. 102. Racons <ul><li>Es dedica un temps per a treballar per racons
 101. 103. Els fillets/es s'han de saber organitzar
 102. 104. És per fer feines de manera individual, s'aprofita el temps que a l'aula hi ha un suport per poder donar una atenció més individualitzada </li></ul>
 103. 105. Assamblea <ul><li>Dedicam aquest temps per tractar els problemes que hi ha dins del grup.
 104. 106. Hi ha una bústia per deixar suggerències del tema que es vol tractar </li></ul>
 105. 107. Tallers <ul><li>Es mesclen els infants de 2n i 3r i fan diferents tallers: </li><ul><li>- Itineraris per Ciutadella (Bego)
 106. 108. - Art pintor (Joana N, 3r)
 107. 109. - Cuina en anglès (Júlia, 3r)
 108. 110. - Mediambient (Jes)
 109. 111. - Teatre (Ro ser)
 110. 112. - Música (Marga M.) </li></ul></ul>
 111. 113. COM PODEM AJUDAR ALS NOSTRES FILLS I FILLES? <ul><ul><li>Revisar amb ells/es l’agenda i la carpeta per si tenen deures, fulls informatius… </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·laborar amb ells a les feines, però no fer-les. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajudar-los a assolir un hàbit de lectura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajudar-los a preparar la motxilla la nit abans. </li></ul></ul>
 112. 114. Ajudar-los a organitzar el seu temps (estudi, activitats, esbarjo…) i respectar-los aquesta organització. Procurar que el temps de feina sigui diari i, si és possible, a les mateixes hores i en un lloc adequat ( sense la televisió i altres possibles distraccions). Mantenir contacte amb la tutora i informar-li de qualsevol canvi que observin i que pugui tenir una repercussió en el rendiment acadèmic i/o afecti emocionalment a l' alumne/a.
 113. 115. <ul><ul><li>Gràcies per venir!!!
 114. 116. www.laclassedelsexperiments. blogspot.com </li></ul></ul>

×