Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Saavutettavuus osana Eläkeliiton verkkosivu-uudistusta

38 views

Published on

Saavutettavuus osana Eläkeliiton verkkosivu-uudistusta, Kirsi Maunula, Eläkeliitto

Kirsi Maunulan puheenvuoro Exoven seminaarissa "Saavutettavuus ja käytettävyys verkkopalveluissa" 15.2.2019

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Saavutettavuus osana Eläkeliiton verkkosivu-uudistusta

 1. 1. Saavutettavuus osana Eläkeliiton verkkosivu- uudistusta Kirsi Maunula, viestintäasiantuntija, Eläkeliitto ry
 2. 2. Ikäihmiset kohderyhmänä
 3. 3. Ikääntyvät merkittävä kohderyhmä verkkopalveluille • 65 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2017 lopussa 1 179 3181 • 15–64-vuotiaita 3 443 388 henkilöä • 81 prosenttia nettiä käyttävistä ikäihmisistä etsii tietoa netistä ja 73 hoitaa siellä pankkiasiansa (kaikista 75-89-vuotiaista 24 % käyttää internetiä tiedonhakuun, 22 % pankkiasiointiin) 2 • Ikääntyneiden tapa käyttää verkkosivuja voi olla hyvinkin erilainen kuin työikäisen väestön • Osaavatko ikäihmiset toimia organisaatiosi verkkosivuilla? • Miten etsivät tietoa? • Miten navigoivat? • Miten tulkitsevat symboleita, kuvia ja jopa sanoja? • Laitteet: tietokone vs. mobiililaite – yllättäviä havaintoja • ”Tarvitaan valmiutta kehittää helppokäyttöisiä laitteita ja ohjelmia, mutta myös muunlaisia tapoja tarjota palveluja kansalaisille” 2 Lähteet: 1: Tilastokeskus, findikaattori.fi, Väestön ikärakenteen kehitys, päivitetty 29.3.2018 2: Nordlund, Stenberg, Lempola 2014. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75-89-vuotiailla. Ikäteknologiakeskus.
 4. 4. Ikäystävällinen sivusto?
 5. 5. Tavoitteena ikäystävällinen sivusto • Saavutettavuus – esimerkkinä toimiminen ja ideologia • Käytettävyys – iäkkäät käyttäjät ja heidän käyttötapansa • Runsas tarjonta – oikean tiedon löytyminen • Kuvallisuus ja käyttöä helpottavat ”kikat” • Ylläpito – oma lisämausteensa
 6. 6. Saavutettavuus
 7. 7. Saavutettavuus • Esimerkin näyttäminen • Ideologia • Ikääntynyt käyttäjäkohderyhmä: näkökyky, hiirikäsi, hahmottaminen • AA-taso • Olennaista Eläkeliitolle erityisesti: kontrastit ja luettava fontti • Selkeä navigoitavuus ja rakenne
 8. 8. Käytettävyys
 9. 9. Käytettävyys • Iäkkäät käyttäjät ja heidän toimintatapansa verkossa • Googlen käyttö vs. suora osoite • Ylänavigaation käyttö • Miten tietoa etsitään • ”vanhat tavat” vs. uuden oppiminen • Laitteet ja teknologia: vanhoja selaimia, vanhoja käyttöjärjestelmiä…
 10. 10. Runsas tarjonta • Paljon tapahtumatarjontaa • Oikean tiedon löytyminen • Tiedon luokittelu ja suodatus • Eksyminen?
 11. 11. Ylläpito
 12. 12. Ylläpito • Isossa roolissa Eläkeliiton sivustouudistuksessa • Yli 500 ylläpitäjää, joista suurin osa yli 70-vuotiaita • Heikot perustaidot tietokoneen käytössä ylipäänsä • Vapaaehtoistoimintaa • Sivuston rakenteen ja ylläpidon logiikan hahmottaminen • Asioiden yksinkertaistaminen – toisille liikaa, toisille silti liian vähän • Aidosti suomenkielinen käyttöliittymä (?) – vanhempi ikäpolvi ei osaa englantia kuten työikäiset
 13. 13. Monenlaisia käyttäjiä palveleva verkkosivusto?
 14. 14. Miten palvella kaikkia? • Saavutettavuus – mitattavia standardeja • Ikäystävällisyys ja käytettävyys – kriteereitä näille? • Miten päästä esimerkiksi 70-vuotiaan käyttäjän pään sisään, katsomaan verkkosivuja hänen silmillään, teknisellä viitekehyksellään, merkitysmaailmallaan? • Miten palvella koko kansaa sujuvasti ja ymmärrettävästi verkossa?
 15. 15. Kiitos! Kirsi Maunula Viestintäasiantuntija Eläkeliitto ry kirsi.maunula@elakeliitto.fi Twitter: @KMaunula LinkedIn: kirsimaunula

×