Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sm Jo - ZG - Kol

4,116 views

Published on

strip

Published in: Entertainment & Humor
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Sm Jo - ZG - Kol

 1. 1. .4 z* *% . j r, r _ . g? ,z , _-. E r. '-v . I . .--' r' . I é? .;'iŠ-_, l"'(7 _- j" '_. ":-'{-' " 'A . _« , 'çwíé-qígfžf: . A - "- "PH- "~ . M5 v G? . l ~. . ' / V rv 5?**
 2. 2. ?OQLEDAJ _ CARAMBA I ` ' P CARAMBITA! HEJ a f, PRIJATELJU, - '3 - DOBAR DAN! cnIcoI Nexi , LOVAC! ~ razuma 'V ouea "PozonAvLaAM vAs` srszmcn mere DA! I uro s: ŠETNW! TREBALO DA í POJEDEMO mz-sroj OSIM semen: : I I KORENJM ' A D O G O N N. J " HM. PRIJATELJU! oo = ŠUME DARKWOOD! . s j, g LI oo som ąmaoxsonazí. .- umošxo sve zame. " sre svoae APETITE sAáxvAn. OSIM AKD. .. DA LI posroax u V; :u s; amm, KAKVA "Moa-NA znas: «_ Mowfg BOSTIONICA enaa se . á “KV” “~7557 Maze nesto POJESTI? _- A °VWE "m"
 3. 3. OSIM AKO. .. nmmosm AKO SMILLINB Joe? " 10V" GA NASTAVITEJPRIJA- Na ~4955 .4 . sľMpAnáqo nxo ase ae TELJILNE OSTA- nesto u xoua: . NH: . . UVIJEK MIRAN 1 _ VLJAJ TE ME LI * _ sMILLINe JOE ' " " I SRETAN! _ AyEmJESNOsrI, .~ - , , _. --' 'smrmue aoe zmxćr , NASMJEŠENI aoe. -' ~ s NAćI ćETE GA NA M' ZAGOR I curco s NOVOM MII-JU-DVIJE 0D ONOG "V^'-^v eć SNAGOM NASTAVLJAJU PUT vzsoxoe DRVEČA! NE f TRAPERU! 4. _ gís gfhMOZETE GA MIMOIČJE! r `- _ _ uvaľprggąpľ/ s . s r~~ . . -- - . m-r' . ~ '.3 ` ENO BA! NEKI A amm čovaex! _: -
 4. 4. HVALA, PRIJATELJU AJZDRAVQSTRANCI; ._ ' pogumu” v ' . ..LauBAzNI sre! HA HA HA! oNDA BISTE _ s, . OSTALI eLADNr. NIxADA ' ' ą . _>_NIsAM NI aeDNu uLovxD; g' _. 1_ ggČŽQEŽQfHł ' . . - ~ ~ c “čľšľľ-»üł . « -- v. . : a l A i` . eoDINu DANAl? -. .. ' -- _ - NEVJEROVATNOI ro zNAćtą x IL DA OVDJE NEMA RIGA. sun: Moa", NIŠTA uLovIo JOŠ s - z uvxaex NE DOKAZUJE_ ~ DA ru NEMA. .. 'ro sro JA NISAM 'a . f Sto NAM DAJE "a HRABROSTI DA vAs '~_ UPITAMO DA LI Bl NAM PONUDILI xoaI --. _ZALO6AJ. ..MOŽDA tune; _ KOJU LOVITE. REKAO sm NIxADA1.. .već eoDINu DANA PROVODIM a ' sArA DNEVNO NA OBALI. ALI_ NISAM VIDIO NI SIJENIJ . oD nam: : -' I' g UOSTALOM, IMAM DovoLaNo VREMENA j PRED soDoM. ..Mo2DA, JEDNOM. .. . '
 5. 5. f i' . ,»" NAćI ćere KORJENJE - g: sJeMeNxe xoJe sAM , . James POKUPIOI . -. - 7 v_ u rAxo se -. eovonn Axo ' uoćere JESTLMOJA - l_ KUHINJA vAM Je NA . ~ RASPOLOAGANJU! w . : f ~' UH. ..SJEMENKE. .. ' 'f `“-. _ -, KORJENJE? SAMO 7° NEMATE NEŠTO SOLIDNIJE? x JEDEM POSI-JEDNJIH . ' KAKVOB zećIćA. ..JeLeNsxI - DMW _ . - VEBETERIJANSKA “- . Dur. eAzANčIćAmovDJe IMA_- a DIJETA JE DOBRA '. - DIvLJAčr u IzoaILJu! '. __1A TVOJ STOMAK! -' . t' IMA. ..svAxe večeru DoLAze ovAMo PO voDu, ALI ZASTO BIH uaIJAo rAxo MILA I sIMPATIGNA STVORENJA. ..
 6. 6. _ ALI ODAKLE HA HA! IPA): * DOLAZITE. v sre u PRAVI! ! 0D ČESA _«. . Zrvne TAKO _ USAMLJENH_ ' r. "M" -' DOLAZIM ľg_ IZDALEKA. . . _. ut AIrL' ' ! 'II NE VREDI ODUSTATI ' _ _, - . OD VJERNIH ? í _ 'x , PRIJATELJA SAMO _. -_, .. ,p- ují, DA BI SE NAPUNIO I ` o- - < S* PRIHVATAMO , aka '. ` VAŠ POZIV! . _ mag”- _ A . _ : vrni a __ . á me . ç 1 ' " T " a M s J' Avent. ~ 'Tu-hm v* < 'PRIJATELJ w I* s g, .: m:. -uw- . . 'ql l _V~. :,? j_. . '- - " I ETOmŽIVIM! MALo MI TREBA u 'g 5. ovoJ OAZI MInA. ..1'ISINA. DIvNA . PRIRODA MI NeDAJu VREMENA DA _ r " MISLIM NA usAMLJeNosr. .. _, . k V. ._ -_ >. íí 'hh . AL 5' "a 'z z _ ' #luki 'Tko 4* - . :<5:. ' / z/fè* F fi “i J , gmusízo CHICO . "v -- DOBAR APETIT? v? I” °"'°~75ľ" ' m' PIn. ..I: Ao DA NAM f" m5 '-5"I"°5-' 0° Tour" LJUDI . “r A , AS . z» se PODSMIJAVAI N syman' a I rľgs. _ -mç-IL; z; L: .- SMO MORALI NAIćI . J . . . ' I* y, «- Away«
 7. 7. A čuDAN Je TAU sMILLINe 30m 5%* -'| - '<1 ae 5 , šsrsázáságra : si: DA e . - m -ł DmLJIvA, ALI IMA u NJeMu _ IMA NEKI _ g NEŠTO NeuvJenLJIvoI I sššážígtžzášžľ : - NEPLAČENI Due - a SKRIVA! HAHAHMSIGURNI SMO DA NIJe ž' usoJIcAmNIxADA NIsAM VIDIO NIxoeA TAKO sLAeoe I _ osJećAJNoa xoJI oDaIJA DA , « usIJe I zecA. .. '“
 8. 8. ., __. _ , 'AHMNOVAJ NAS. i ' ľcARAMBAI °°3"°ć“°"ľ ass: u . 32533222:: I, ~ “Jáyroxoe NexoeA usne. , - _it i- _ i `- _7. ` . 'i-V- ' - _"7'7' "__`45^D^ PUCAOí- . - . ~ . ' _ . .^ - ~. Š: '~ MAJKO '. g *ívábq r. l * MILMTO ' 1 - -s I , . Je oAzA r/ . . Š L, n . ,;; I MIRA? ' ' | '-' BAS ME INT RESIRA STA SE VANI DOGADA. .. PUŠKA SMILLING JOEA JE ' 'SPRINGFIELD' S JEDNIM ' METKOM, A ČJLE SU SE DVIJE . 'WINCHESTERKEŽ '
 9. 9. NE ~. < -' KAKO sre Me . M se. sneaMANe: : _, uspJeLI PRONAČI _ »SLJEDEČI HITAC će re' “ ` OVDJE? s p L_ nam, A Ne sAMo - . _e Š RAZORUZATI! - r '- - V. "= .;, -'>I -' - NIJe NAM se svIDIo '<3'<-"; s BILI sMo SPREMNI I DESET NACIN NA xoJI sI ' a 7” m" 'I "še "E55 " eoDINA DA re TRAZIMO } xpnošLe soDINe NesrAo; "57357" 5^°^ "W Do: 're Ne PRONADEMOI *- . _Iz xeNTucxvIA. s g, "EMWES “Nič u 4 _ _ k* (A DAJ MAPU! PREVALIVŠI ČZASTO ME NE" 'A REKAO SAM VAM DA SAM _ TOLXI PUT, MISLIM DA . OSTAVITE NA] JE UNISTIO I SADA MOGU '_ SMO JE ZASLUŽILII " b_ SAMO DA VAM PONOVIM:
 10. 10. xoeA n “Š” "Z7 M ZNAM oA VAMA "š »asus "E"^""cr. “aAŽŠŠ`üNČŠŠAŠErŠLxoŠ4 »oamnwxuuewa SHERMWE? - NEVJEROVATNO. ALI * ' - vosuae NJE OSJEČAM se a_ zLAmIxA KAO sro ae , ; __ xAo NOVI čovxaex. .2 y* ' 4 x____rvoa auonrx. .. t na RUDNIK. orxAoA smo eA BRAćAj*: , l I aA omzm. smo MI ae nono, « x zrvor, IzAzIvAaućI neznan _: - . _ I ZAVIST! ~: ~' . , la_ . u . ". 'k . - mo ae sreve usraen xAoA se '~. .4 VRAČAO IZ BANKE. Jen ae ne: : RUDAR VJEROVAO oA ae MAPA : oo NaeeA. .. u . o v ETO ZASTO MRZIM na : worm: I ZAŠTO NE zeuu a vISe oA vzoru NI aoau , ZLATA po KRAJA zxvorA. . ..ZATIM STE VAS DVOJICA DO SMRTI MUČLI BENJAMINA DA BISTE OD NJEGA SAZNALI BDJE JE NAŠ RUDNIK. ..
 11. 11. suxšAžüv ' zAro n A se MI. Nm! . ETUJEM o ~ r- . _ : t mwa D, mwa . á sáánm Otman”, PRISILJAVAJ NAs oA , »__, - - ki" wgľáeľo 5799 scena r KAŽEŠ sve . A "Č TŽŽŽMsPrŽŠI-Jągmfíľľñsrmè “Š” gyggww-vm. _ . uąvząąèersfč» gąwłąąsm 'pèxui-»Aą« z' 3-10 '* . :.--. .
 12. 12. AKOZEIJŠ . NevoLau. ; ZAR Ne ZNAŠ oA se g _ ' ovrae STVARI Ne RADE s_ A . ..se UDARA! ` ž_ ODJEDNOM? n. : se ' s, . OVAKO! - _ eovoszx. . ' '. _ _ - "bueuaeu VAM `». ,/" DO~ESI xo~op ZIVOT. ..NE ZNAM SE zAQoQ. pA svgzm s 'm0 °^ VM* ALI NIŠTA MI Ne . M DUGUJETEI 7,'- , __ . q mTAľŠ-“ikr 'AC/ ff 3" 'r Ltífľ/
 13. 13. _: _'_“łrl": h.>«ł ' '~. 'v1_': '<= .~A--- - - s: : Axc; _ , _. A ' “' Š" , . "-" . `A A. . .N : Aąłh _. A, _'. *rr zA M Ne ae uzzvANae ` 'v A 'a DAmR JETKO _ 1 . " : sr TAKAV OLOS! ° á se sa LJUDI 3331553333" ' oošAo ae KRAJ . ,A A _ - ' . VAŠEG KOVA! Mo, " sm, a, VAŠEM STRAHOVANJU, _ MIRNO- amm. : *A _ SHERMANE. ..__ -' , uoyou Lupo" . » - ' . A 7 x MJESTIJ. __/ PRIJATELJLOVO ae zA MENE vem: : DAN. ..SREČA MI se OSMJEHNULAI Ne pneraenuare; ) ' ž PRIJATELJU. .. . .___ g ' " Sl'
 14. 14. . m: - " PRETJERUJEM. i “OŽŽZŠOŽLŽŠŽMO - 4 ŽN^TE 57” _ s nosa M aeLoM. .. - - ' _, " r. "M, - * IZABRA UNAJBOLJE _' g", “mg l - ~ _Ažj ' digg MOJE xuumaeľ, KUHINJE? z. . rr Hvar; ž , aw ; _tr- . - - - _ . ~ L; , r : __ ~ľ I' ni' v' l : I - í_ . ` - , . - v _ V . .. ` L -*. . ? nam TOM SLIJČAJILBEZ g . _: - g' 4 CARAMBA I t: . uvneoeuąu NE uuu, _. a c ; . ~ CAR^M5ľT^'°°-5T^ ' -- « -; . . ą T`. tu" ", 1,? "- - . ~ sMxLuNe JOE! ,N ' I. z” o "n, . MI JE KORJENJA y “ff 'Hj . ~ _`; . `. "f-: l/ , h I SJEMENKI ' g: : I« -; .-. ~_I , .<, ,-v~_ . .xx . á/g' N -. za DANAS! n. .. » Vi« g. .~, './ í t; -yf . - ' z . - : .__- . ~ . __ . -,. ,>irí: í:-. - 'V ' Š: ; i' ” ~. .` _ x SVIH MI BRKOVE MOJE ` NRABRO ZAGORE! ygzAy ČEMO GNU FAMIIJJESIGURNO ČE NAS mmm, I opygsn _ , 4 ' _ šennązA NASU HRABROST. m NAJBLIZEM _ - ' 2:. _ PONUDITI s BIFTEKOM
 15. 15. l” IDRAVO, `~. '5 Š' ZDRAVO. l < Mama; v # aoe: NEČEMO vAs _- "g . .a ZABORAVITI! .' -- YŠ f , Ž ' _*H'.4'_', "`" _wľ 4," 'Ž ' ° 1515 . .: | ' Š' '_ “' Q sMILLma-U . __'_. .. lr ' r' s J MALO KASNIJE. ZAGOR I CHICO xeeću NA PUT. POVELI su I ONU ovoaIcu oA IH PREDAJU NAJBLIŽEM šeszxeu. .. f. “.1 f F . __. ___ K HAnAHAmexAo SAM ° ZABOREI nea. mi 5:1,, _- , .r C-. ~._' . _ vAM oA ae DANAS ZAGORE! _' 35_ 5:- I' v. ,si ' SREČA sA MNOM! . POGLEDAJTE! ,s a »a - - 1:'- - UHVATIO sAM ae. NAPOKONmULOVIO SAM . svoau pravu nIsumAuAnAI 1 , . ' . vem: : om zA sMxLLrNe = ~- aoeA! v '

×