Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
""'*“'"Bly 4 xu - Slovenija 2,15 e
CLAUDIO NlZZl - AURELIO GALLEPPINI

CLAUDlO NlZZl ~ JOSE ORTIZ

- 01/481 2806 - WWW. MORECOMlCS. HR

  

240 str. - c/ ...
Iiv Ä I Ä*ë! „ %

. n. .
MUMIJA EGIPATSKOG SVEĆENIKA AKHRANA PRONADENA JE U MEKSIKU. PREMA DURANGU, 
TRAGOVIMA KOMANČERA JUANA RAZE KOJI JE OTEO D...
OVA su DVOJICA PRAVI LUDACIL. SLAVNI
UČENJAK POPUT MORISCA TRČI ZA
DJEVOJKOM KOJU JE UGLEDAO u
MNOŠTVU. .. I

BAH, UČENJ...
UMA. .. ILI MO

ë TO JE BILA HALUGINACIJA
O MOGA PREOPTEREĆENOG
a ŽDA. ..? 

4  GAZDAK. . 

 V BOLJE SAM. DOBRI MOJ
EUS...
USKORO EMO 5E
Bgzogm g_ OPET VIDJETI, DRAGI
PROFESOR 5, »Z _› . - .  I MORISCO! ... TVOJA ĆE g, 
MOGAO Br” u „J . A '-...
ISTOG POSLIJEPODNEVA. .. KAO ŠTO VKDWË

NA PROZORIMA MO-
GA MALOGA PRIVATNOG
MUZEJA POSTAVLJENE

A ZA Ovu SAM PRILIKLJ
. ...
"KAD MI JLJ JE POKAZAO, U JEDNOJ SOBICI
NJEGOVE STARETINARSKE RADNJE, OSTAO
SAM BEZ DAHAI. .."

   
  

 

 

NE ZN...
TKO EI TO ZNAO. .. A Tu JE I AKHRA- „
NOVO PROKLETSTVO! ... ONDA SU KOŽU APËŽŽAËËKËŠJYËEE
I ľ

OSTAVILA SAMO DVOJICA NAŠI...
NE MOGU VJEROVATI! ... OVAJ
B! ANKH MOGAO BITI. .. OD

 
 
 
 
 
 

NEKI UČENJACI
TVRDE KAKO DRE-
VNI EGIPĆANI I
NJDH...
U PTAHOVOJ KNJIZI
POSTOJE STRAŠNE
MAGIČNE FORMULE ZA
VRAĆANJE ŽIVOTA
MRTVACIMA. ..

TO JE VRLO
VJEROJATNA PRET-
POSTAVKA, ...
DA ODVEDEM DJE-
CU SVE DO PICO
DEL DIABLA. ' TO JE
TRAŽENO OD

OBAVIO SI ODLIČAN POSAO I DALI SMO TI
VIŠE NEGO STO JE DOGO...
g. INAs JE

MNOGO, RAZA! ... 

I MOŽEMO sE sAMI
BRINuTI zA SEBE! ... SAD
PODI u MIRu, u IME
HORLISA! TVOJA JE
ZADAĆA ...
J
. O
m
E
N
E
N
A
U
J

NAS OSTAVITI I. ..

G.  . 

› . .r , ima z

OVI ME ČIJDNI LJUDI
PLASE, RAZA! UBIT ĆE
NAS'
~ D...
ODLIČNO sTE UČINILI' sLIJEOIO sAM vąg 5 v ONAJ NOVAC
ŠTO STE 6A ? Os-MU TVOJ SAVJET! ... sLuŽIŠËOIIoŽË LIAI/ MJA '(03' 5“...
JEDAN DIO VAS ĆE OSTATI SA MNOM! ... SAZNAO SAM
DA SU NEKI NAŠI LJUDI POGINULI NA SJEVERU! ... ZA
~ PETAMA IMAMO TAJANST...
TE NOĆI, ISPRED KU E-MUZEJA PROFESORA GUILLERMA

. z5
*tvt-uđu „
"". a. 

J sIGuRNO JE BILA
MACKAI. - ALI sVE-
JEDNO VRI...
m. 

MAO! ... ŠTO DA I
MALO

' sIGuRNO JE zADRIJE- '
A
uBI
UČINILO MI sE DA
ČUJE/ VIC) NEŠTO! ... 
ALI MOŽDA MI sE
sAMo PRIČINILO! ... _
OVO JE MJEsTO
PREPuNO PRE-
META KOJI IzA- ....
ONAJ SAN. ..

_ ~” EPHRET!  
 i* NEPHRET! ... „

_ .  -. :_„›
` ' x ' A ` x: 
*a

 v MJE NIŠTA, 
'N, I« „. PROFES...
[vinu

` MJESTU! ... ALI SU OSTALA OTVO-
' VIŠE NEMA NI- RENA! UGLEDALI
KOGA! ... BILA JE 5TE SEBE

unmmnnullllluw"

OV...
SMIRITE sE, 
 PROFESORE _

VIDITEZ. . MUMIJ . 

MOGA IJČITELJA

AKHRANA NE HODA „okt/ saw 

SVOJOM VO-
LJOM! ... NE

HA...
EVO JEDNOG OVI TRAGOVI NA

oD STRAŽARA! ... VRATUL PA ON
ZASPAO JE . JE ZAWV-

A ZADAVIO GA
JE NETKO TKO
POSJ EDUJ E
NEI...
UČINILO MI sE DA 

ČUJE/ VI EUSEBIJEV  “

 NIJ A '
MOGUĆE! 
Bas/ MIA

VIDIM DA. IAKO SI

NAPUSTIO EGIPAT, 
JOŠ ZNAŠ PRE...
NEPHRET! ... TI. .. MLADA I LIJEPA  , A zA MRTVE SE VRI-   
KAO PRIJE TOLIKO GODINA! NE  1% . - JEME ZAUSTAVLJAIA ...
u . . OvO sE zov
KOPP. .. POMOĆ

E. ..

NEBA, GAZDA. 

MUP/ SCG

IMA ANKH! 
MORAŠ uzETI

a
s
B
m
n
m
u

SANGRE DEL i „
O...
NE ZN
~ IZGUBIO SAM I
GDJE JE „ JE ZA VRIJEME
BORBE s ONI/ VIE
EUSEBIO? ČUDOVIŠNIM
PATULJKOM! 

. ?jm N

: ž: 2'
E, ×, ...
%“/ ONO JE BOG I BIO ON BOG ILI

/ /_ BEŠ, EUSEBIOI. .. DEMON, NEMAM 
ž ŠLuGA BOGA MR- ŽELJU ZAVRŠITI u
/ TVIH, PR...
l, o' ALI PRVO NAM m0-  ~
RAŠ PREDATI m5- = 

: :mere KOJE 5| ; 
LJKRAO u AKHRANO- „ %
VOJ canoamncn. .. ›
ANKH r HATH...
' NEMOJ PU-
CATI! moe/ ao
BI POGOD1TI
SVEĆENICU! 

 , A 5.752!, w  
; r &uses/ oz , 

ZA NJIMA! 
(IBIJTE
. UISTINU
_ SANJA/ VL' 'A _ _

m
T
E
J
u
„„„. 
K
m

RUŽNIH NJUŠKI a. .
" &JEŽ/ znai IMAJU "

PREVIŠE OPA5NE
PRIJATELJ E l. ..

 POEJEELI su! .„ 
I ALI s NJIMA JE BILA 

I JEDNA ŽENA! 
RISKIRALI...
UČINILO i NE ZNAM O KOME PRI-

MI sE DA JE ' ĆAŠ. JEssE, ALI sueuRNo
POZNAJEM, ALI. .. su POGRIJEŠIO! ... NE ŽELIM
TO ...
I A KAKO STE USPJELI STIĆI ' ' j'

 NOĆAS, AKO sLJEDEćI VLAK
- -: DOLAZI OVDJE u DuRA-
NGO TEK SUTRA u

 I '  A › i" v...
ONO ŠTO NAM JE IsPRIöAo ONAJ LA-
DAR, POTvRDuJE TVOJA RAZMIŠLJANJA
O NAMJERAMA ONIH GADOVA, MOJ PRI-

JATELJLI! ... cuo...
SVE ŠTO JE POTREBNO
ZA OBRED! 

NOĆAS SAM BIO 5KORO
UVJEREN. „ ALI TO NE može 6m
ONA! KAO PRVO, NEMA MKAKVOG
OŽILJKA NA...
JMTËRA 'W- 55555- Y BAH BILA JE DALEKO
”oćeš L' NAM' 90V*** ~ I ISTINA JE DA MOJE

6A, REĆI TKO JE TA
ŽENA zA KoJu mnsuš ...
DOTLE. U JEDNOM SELU NEKOLIKO MILJA OD DURANGA. ..

A TKO JE ONAJ POLLIINDI-
JANACK. . NIKAD NISAM VI-
DIO DA SE NETKO TA...
.. .NIJE sE
PONAŠAO
KAO OBI-

MOŽEŠ ME STAVITI NA a NEGO KAKO! ... ODLICNO
KUŠNJIJ, AIVIIGO! vEć sAM SAM TO VIDIO. ' ...
KAMO ĆETE IMA JOŠ
U GVC 905% DUG PUT PRED

IZVOLITE
TEQUILU, SE-

ADIOË AMIGO! ...  . _ I FIJUUU! ... IMAO SI SREĆU! ...
L


7! _I , .l I'
I í i l . ' ' ' g] l' ` J i 13x
. _ _ „ ~ i _ a _v , 
. og, mg] l; y -5 I . u . _f
b! - I II I...
_. ____~

_ „ {a PRO- . . í
*X NAšAO sAM _ _ * sETAK KO- _ „
~ A TRAGOVEL.  NJANIKA I PAR 
I I » _ KOČIJA! ... -

 ~= ×...
.. .I vO0E. BEz I NAJMANJEE 
TRAEA suMNJE. PREMA PICO
 DEL C7IABLU! ... 

SHVATIO, ŽELIŠ OD-
MAH NASTAVITI

upRAqO fAKo...
PESIMISTU! ... NOĆAS JE MJESEC I A NI TRAGOVI NISU sTARIJI OD NEKOLIKO 
SKORO PUN! BIT ĆE DOVOLJNO

5ATII. „ AKO BuDEMO...
ALI sTO JE s DRUGIM Ć* 

 
 
 

  
 

 
 

„_- - A › cIJELO VRI-
TRAGOVIMA KOJE sMO -- . .h s "'= :=
vIDJELI u RAvNIcI...
., . Ž ___. 

A MOŽDA IH JOŠ ČEKA "__'" . _ '
NA Pvco vet ometa»- í ' eèľžëžšš ŽËËËFËŠACËËV. 
ZNATE L' V'v PROFEæ' LJATI ...
MJESEČWE, Au ONA
SLUŽI SAMO KAKO BI
POVEĆALA 5JENE! .„
KAKAVA ODVRATNA

SIGURNO JE zA TEBE JE *ro LAKO REĆI, 
SKLIZNIJO ...
V . ..ALI, KAO 0O0E VRIJEME zA svo- › . _ " SIGURAN SAM 0A ĆEŠ
ĐENJE RAČUNA. JE0NAKo sE NADAM ' u usPJETI u TOME, AMIGO...
- V| ŠE 5vJETLA
NECE NAM
BITI NAO0-

 KAO 0A sE = , '
ERUCILO POLA .  g PROKLET-
PLANINE!  STVO! ... I NE 
.  J , ...
.J DA JE DAN, 
OVO BI BILA
TEK OBIČNA

OaRATITE PAŽNJU! ... IMA JEDAN DIO _ ` . I „ - - ` , Mo . A
GDJE JE 5TIJENA GOL...
ISPOD NAS JE
NEKA RI'

NE IGRAJ SE, SOTONO, 
I XBRO GLEOAJ GDJE
STAVLJAŠ STO*

OVO JE
DJEČJA

    
 

DOBRO JE ZNATI! ...
NAJGORE JE PROSLO! ... 
ALI STETA ŠTO MORA/ VIC
NASTAVITI PJE-

V SVEJEDNO '

, CEMO POKu-
I SATI NE zA-
OSTATI. '

H/ VI...
,Š
E
C
w
s

JESI LI ČIJO
SAKľ. .. PAO
VODU, A NE

PLJU
JE U

' i VIDJETI! .
JESI LI DOBRO VEZAO
DRUGI KRAJ KO-

JA„. 
IzABRAO
SAM NAJ-

CVRŠCu STI-
JENu KoJu
SAM MOGAO r

A KAMO BISMO
OTIŠLI BEZ

OŠ...
MOGU KORISTITI
KONOPAC KA KO

 M GA „ ` *
I TI. '  . x
. ~  I* , x A' _, JOŠ VIŠE u
_ . "` „ ~ " ' STRANI). .. ...
m. 
m
 c
-  CEKAJ CARŠONE! s! -
NIJE MOGuCE! I - I _
TE× JE PAO u ONU „ k _ LAzAK u TAM! BI MO

. . , . . . GAO PREVARITI I ...
- OBOJIGA SU NESTALA, `
AMIGO! ... ZNAO SAM DA
HORUSOVI SINOVI DO-

  

 

TEx JE DOBAR PLIVAC. ALI NIGMO TREBALI VODI...
.-TE× JE PRE-
VIŠE 5PO5OBAN
DA su se UTOPIO

u NEKAKVOM

POTOKU! 

V
i* 12735: me 5AZNANJE

DA RAZMIŠLJAŠ KAO u
JA, momsc...
K060! NA VIŠE/ H
su PoLožAJu 00 NASL_
TO IM PREDSTAVLJA
PREDNOST! 

OBIČNA 

OGREBOTINA. A rmo curu NEMOJTE
MI5TER CAR- ...
SKUPINA I<OJA J E SKRENULA U
PUSTINJU, SAD SE VRATILA KAKO
BI NAS NAPALA S LEDA! ... ETO
ŠTO SE DOBIJE KAD BUDEŠ

OPTIMI...
DA, SEKHMET, SESTRO MOJA! ... 
OVAJ JE DREVNI PUEBLO 00s-
TOJAN usosrm HORUSOVE
SINOVE I SVJEDOĆITI 0ANu
NJIHOVOGA NOVOG...
NA ATLANTIDI, NESTALOM "

 
 
  
 

OVAJ ANK/ I, ŽEZLO ŽIVOTA, 

 
  
  
 

  

KoNTweNTu„I„_ u Tog ZEMLJI 5VO...
/

AMERIČKE PRIJATELJ E OPKOLILA

 

HA! HA! ... SIGURNO će
BITI ŽAO, ALI SAMO
PREMA NAŠIM
NEPRIJATELJIMA! 

. ..BEZ
DA...
TI | TVOJI PRIJATELJI ŠTE _. ` BRATEL. EL ” EŠTRO MOJA, PO-
OBAVILI IzvRsTAN POŠAO! ... MORISCO JE NEKA0 MIŠLIM 0...
MIGUELE! ... MWUJ»

JUANITA! ... 
ŽËËOAËËUËĆ_ NEMOJ IM 0ATI

ZADOVOLJSTVO . ”
0A vI0e TVOJ . - / 

HA! HA. ' HA! ... I...
| NEMAM NIŠTA s RUŽ-
NOM OŠUŠENOM NJUŠ-
KOM POPUT. .. AH! 

I ZAŠTO, ZAR TI se Ne
SVIĐA TVOJA GROBNI-
05,0509, GAP. .. AL...
VJERUJ MI, , -. .. .ALI ŠAMO KAKO
IzVA0IT ću TE 1;« BIH Te PREOAO
, ~  u. O0AV0e! ... KAO * I'
7 "Et. - , IZAĐE MJE...
U ISTOM TREN UTKU. ..

 @E

PLIVATI PROTIV ŠTRUJE U
OVOJ VRTLOŽNOJ cIJevI, 
EILO EI PREVELIKO IZA-
zIVANJE SUDBINE! ... 
...
USPON NE IZGLEDA
NEMOGua. POSTOJE

ODREDENA UPORIŠTA. .. A I
 PRIRODNE IZBOČINE NA ”z
 KOJIMA BIH SE MOGAO _-
 ODMORITI...
KLETNICIMA
NE NEDOSTAJE
STRELJ IVA! ... CIJELI
DAN ČUJE/ VI SA-
MO ZIJJANJE
IVIETAKA! 

CARSON IMA PRAVO! ... NJIHOV
GLA...
MORAM
NEŠTO UČINITI! I
TO PRIJE NEGO

ŠTO PADNE MRAK. 
ILI CE BITI PREKA-

I 5NO DA ŠPAŠIMO A. 

A TO JEŽ. .

ŠAD J VEC '...
, Uz MALO ŠRECE, ŠTRUJA
cE NAS ODVUCI VAN DOMETA / 
PRIJE NEGO ŠTO SE NAŠI Ž
PROTIVNICI OPORAVE OD /1
IZNENAĐENJA! ... »...
,r
7'
PRIMI SE
ZA MENE, MO-

í

g. - ___

`
_. .
r , __/
OVDJE U MEKSIKU. .. ZNAČI, DOBRO SAM
PROCIJENIO DA SU UPORIŠTA
ISKLESANA U STIJENI. ..

æ
R
A
N
m
. w
a
H
E
N
m
m
P
R
U
»...
KAŠNIJE, U KANJONU RIO ORA. .. m POTRAŽITE BOLJE! MORAMO BITI f; ;›~. 
„ ŠIGURNI! ... UŠKORO CE SE SPU- z 'z
NEVJERNIC...
BEZ GLAVE. NAŠI NEPRIJATELJI NECE
IMATI MIRA | ZAUVIJEK CE LUTATI KAO
NEMIRNE DUŠE SVIJETOM
ŠJENA! ...
› OPKOLILI SU MEI. - I Uz OVO ONI SU zA MENE SAMO

SLABO SVJETLO NE MOGU IH NI , ' _z ŠJENE! ... ALI, Uz MALO

VIDJETI...
HEJ! ... GLEDA
KAMO PUCA
MALO POŠLIJE. .. V,  ` A TROJICU ŠI ŠREDIO TI, I
I" ~~ = JEŠŠE HAwKŠEI. .. DRAGO MI

 UBILI ŠMO IH - “ O I JE OPET TE...
MOJI! ... VIDITE? ... 
" V MJESEC UPRAVO

 
 

 

ZATO ŠE EGICANI NIŠU HTJELI
OTVORENO ŠUKOBITI Š NAMA! ... ŠAD JE
PR...
SEDAM PAKLENSKIH VRATA

U ISTOM TRENUTKU, NA PIGO DEL DlA8LU„. 

  

 THOTH NAS Je
? oo/ amo svom/ vw
BLJEŠTAVIM

 . .....
7;! MJESEČINA! ... 

Kom JE Ovo suzu 5AM
vrt/ aaa ZVUČI
KAO VOJSKA
POLUDJELIH
ĆEGRTUŠA! 

u «mmm sE DA ove ćeemuse MOĆNI ...
GOSPODARE VJEĆNOSTI,  ~ 
VLADARE moze/ moe A;  

- NEKA su HVALJEN, OZIRISE.  “A
 „ " _
  SVIJETA! ...  - A 

 RA...
ČIČIN GLAS! ... ~ -. .
MORAM
POŽURFF! !

a
L

PIŠTOLJ I 
PROKLETSTVO! 
- 5U SE DJENU
KAO ŠTO JE ZAPISANO U PTAHOVOJ KNJIZI, KRV-

Nl ĆE OBRED IZ PODZEMLJA PR| ZVATI BESMRTNU

AKHRANOVU DUŠU, KAKO BI SE PON...
" Kueo! ... ovo ćuoovu» J
; v STE IMA RUKE POPUT 
 KLIJEŠTA! ... osTAJem 

 BEZ DAHA! ľ 

'r [MOGU GUBITI 
VRIJEME 5
TO...
AKHRANE! MOJ
PRćTČE I UČITELJU! ... 
POSLUŠAJ ME . '.. .
EOEPODAR MRTV| H Je
O5LOBODIO TVOJU
pušu. .. KAKO Ne a: 
. MORAL...
` DOĐI, AKHRANE! ... HORUSOVA TE MO
OD DEMONA NA TREĆIM VRATIMA. KOJ l
IMAJU KLJOVE I PANDŽE NAMOČENE U

. ..SAD TE ĆEK...
PETA su
VRATA VRATA ZABO-
RAVA. .. moon IH u PO-
VRATI SVOJA ZEMALJ-
› 5KA SJEĆANJA, 
AKHRANE! ... 

45m

ŽAO„. M5 JE. .....
TVOJE JE ouEO PUTOVANJE PRI
KRAJU, VELIKI UČITELJU AKHRANE. ..
PROŠAO 5| PRIJETNJU ŠESTIH VRATA, 
KOJA ČUVAJU | ZOBLIČENI...
.. .KRVI SVOJU! 
P07ĐMAKA: 
AKHRANE! 

' DVOJ 0.7666
- POTE PREMA ~
AKHRANU / VRA 7/


~* "II,
ANUBI5E! 
TI UBU SVOJU

u
m
W
„G
u

BE! ... 

_ _f
. BRZO! ... PRIJE NE»
GO sE OPORAVE
/ . OD IZNENAĐE-
NJA!
-ZNAO I<AI<O sa TO „w“ ; - ' . ..I JOŠ UVIJEK
ŽAË/ ,VI DA MOGAO ZNATI. “ . NIJE REČENO OA
E ? A5 BIJELO ŠTENE, P' . ...
JNUT» -P '

/ 
A? ć 4/

z x / x/r' _`
› I I
 . 
`  I
è
U ZAKLON, DJ ECO! 
STANITE UZA ZID! 

 
 
   
   
  
  
  

 
  
 

TO JE PREELAE IzRAzI. .. "

DJEVOJGCA R...
KAO SAM IH OTEO, 
NISAM ZNAO KAKVA IM
SE SUDBINA SPREMA. .. S
VREMENOM SAM IH

 OG/ Ëlhško 5| . .., ~

  

E zNAM -
KAKO...
ZGRABITE IH u HURIISOVO IME! ... AKO NE 

ZAKLJUČIMO ŽRTVOVANJE ĆIM PRIJE, DUŠA VELIKOG 

UĆITELJA AKHRANA ĆE VJEĆNO LUT...
I NEKA ANKH ISKOVAN OD

METALA 5A IZEUBLJENOG

KONTINENTA ATLANTIDE U
TEBI UPALI ISKRU

' PUCAJU! ... 
KLADIM SE DA JE

TO...
„EV . 

E

. æ , ..: II

E„„„. „„aw„„. š . 

__ I L
. _ : U

_ VRATIO s/ ŠE
- _„ MEĐUNAS! ... 
; NEKA JE HVA- A
HOR...
HATHORINO
UGËČDALO! ... U IME
NEIZMJERNE IZIDE, 

BOGINJE NEBA I
ZEMLJE. VRATI KLETVU
ONOME TKO JU JE

BACIO! _

HATHOR...
BAH. .. NIŠAM MOGAO I '
DOPUŠTITI DA TE UsIJu, 

MOJ PRIJATELJ U. '

PREŽIVJELI i; 
HORUSOVI SINOVI f

I PUSTIMO IH DA ODU...
TI SI
TATA! ... žIV

" MIGL/ ćlč! 

 DJECO MOJ  `„` ŠTO SAM IA/ VI  NARAVNO! I TO 
ŽIV ŠAM! ... I NIKAD ;  '  TE×...
HORUSOVI SINOVI SU ME OTELI I SI-
MLILIRALI MOJU SMRT. .. SVE DO PRIJE
NEKOLIKO MINUTA BIO SAM POD
UTJECAJEM JAKE RANA
NA...
"HOFKUSOVI SLI SINOVI UKRALI AKHRANOVU

MUIVIIJU. .. JEDAN ČUDOVIŠNI PATLILJAK, FLJAČKAŠ
GROBNIGA KOJI SE NAZIVAO PO DEMO...
DAKLE, MOJA MAJKA 7 ŽIVA JE I I TI NAs NISI „ I NE. .. NIKA0 TO NE BIH
JE ŽIVA? ... REKLI su MI _„- VIDJ ET ĆE HTJELA U...
ETAN SAM
ŠTO VAS OPET

   
 
 
 
 
 
    

  
 
 
 

PATILA! ... KLADIM SE

0A TE NA RANČU
ŠTO SE OSTALOG ČE...
PAR DANA POSLIJE. U NEW MEXICU. ..

SEKHMETI-. OPROSTI MI. ' BI-
LA SI MALENA KAD SAM PO-
EJEGLA IZ EGIPTA. .. I TVOJ
TE...
NEPHRET. .. ILI BIH AHMEDE! ... 
TE TREBAO NAZVATI DRAGI AHMEDE
DONA MIRAN- JAMALE! 

 
   
 

ČEKAJ, KITE! ... BOLJE...
I TI, JUANE! MORAMO OPET-T»- ZA LJU"
NASTAVITI ONAJ __ EAV NE5E5KU: 
RAZGOVOR. '

 

 
 
  
   
 
   

POKUSAVAM...
0A
Sve sto ste zeijeh znati o Zagoru procItajte u jedínstvenonw izdanju Ludensa. Prva knjiga 0 Zagoru
na hrvatskonI jewzIkII...
Bu mu - TW - LUD 86
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bu mu - TW - LUD 86

1,359 views

Published on

strip

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bu mu - TW - LUD 86

 1. 1. ""'*“'"Bly 4 xu - Slovenija 2,15 e
 2. 2. CLAUDIO NlZZl - AURELIO GALLEPPINI CLAUDlO NlZZl ~ JOSE ORTIZ - 01/481 2806 - WWW. MORECOMlCS. HR 240 str. - c/ b CLAUDIO NIZZI - GlOVANNl TICCI CLAUDIO NlZZl - IVO MILAZZO STFllP KNJIZAFH "MORE COMICS" KRV NA CDLORADU 240 str. - c/ b 240 SVA IZDANJA MOZETE NABAVlTl U TEK WILLER i &mi originala: 454 ' Naslov or „ CANZlO ° Dvrgmjesečno izdanje - SUĐENJE MUMIJE ' 'lèkstz BOSELLI ' Crtež; LETTERl - Korica: CLAUDIO VILLA - Prijevod igmala: IL RISVEGLIO DELLA MUMMIA ' Aixtor lika: GlANLUlGl BONELLI ' U izvedbi. DEClO i redaktgrą: ANDREJ 'CVlTAS `- izdavač: LUDENS d. o.0., Brune Bušića 14, Zagreb, e-maíl: ludens@hi. hinet. hr `- Urednik izdanja: BERNARD RADOVCIC Tisak: AKD Zagreb - Tex Wiiier - izdanje prema ugovoru sa SAF B. V. ii Sergio Benelli Editors, - 2008. * Copyright © 2008 by Bonelli/ SAEwwwbonelliediwrejt 'iëx Willer published under Agreement with SAP 83V. - wwymsafcomicsæom ' Godina izdanja: 2008. ' Naklada( 6000 * Uvoznik i distributer za tržište BiH: i ` inter Press dan. . Fra Dominika Mandića bb, Siroki Brijeg - Uvcaznik i distributer za Sloveniju: Đelo Predaja, Dunajska S, Ljubljana HH'S0lW005HOW'MMM ' 9083 L8l7 / LO ' . .S0lW00 380W. . lUVZlľNN dlüls n UJAVHVN 313ZOW VPNVGZI VAS
 3. 3. Iiv Ä I Ä*ë! „ % . n. .
 4. 4. MUMIJA EGIPATSKOG SVEĆENIKA AKHRANA PRONADENA JE U MEKSIKU. PREMA DURANGU, TRAGOVIMA KOMANČERA JUANA RAZE KOJI JE OTEO DVOJE DON OCTAVIJEVE DJECE, PUT ! JJ IJ TEX, GARSON I NJIHOV PRIJATELJ JESSE. U MEKSIČKOM GRADIĆU, MORISGO SE SASTAJE 5 PROFESOROM GUILLERMOM, KOJI JE PRONAŠAO MUMIJU. I. KROZ PROZOR JEDNE GOSTIONIGE. VJERUJE DA JE NA ULICI UGLEDAO NEPHRET. ŽENU KOJU JE VOLIO PRIJE MNOGO GODINA IJ EGIPT U. .. POLIJDIOK. . JE°N^ ŽENA I „. J JE Z- nu 'it's ? ODNOSI KOJU JE EAZDA »I ' KgAA RTV/ æ? VOLIO PRIJE PR, KAJTE . _ OVDJE!
 5. 5. OVA su DVOJICA PRAVI LUDACIL. SLAVNI UČENJAK POPUT MORISCA TRČI ZA DJEVOJKOM KOJU JE UGLEDAO u MNOŠTVU. .. I BAH, UČENJACIMA UVIJEK FALI NEKA DA5KA u GLAVI. .. ąf . ~ UKLJUČUJUĆI u MOJU KOJA JE _- f“ u . L ' MALENKOST! NAZ- DFIAVIMO TOME 5
 6. 6. UMA. .. ILI MO ë TO JE BILA HALUGINACIJA O MOGA PREOPTEREĆENOG a ŽDA. ..? 4 GAZDAK. . V BOLJE SAM. DOBRI MOJ EUSEBIO. VJEROVAO SAM DA SAM UGLEDAO NEP- HRET. .. ALI, NARAVNO, TO NIJE BILA ONA! ... KAKO STE. OSTA LA OSTA LA 3;; 5 ; ąrgygyg/ n JE U GOSTIONICI, KNJIGU/ n I DRU- 5 FROFE5OROM 57,91 pggp. GUILLERMOM! v. *A
 7. 7. USKORO EMO 5E Bgzogm g_ OPET VIDJETI, DRAGI PROFESOR 5, »Z _› . - . I MORISCO! ... TVOJA ĆE g, MOGAO Br” u „J . A '- . ' „ ~. _,_T TE LJUBAV DOĆI OPA5NO51-„M z y i , _ POTRAžm. .. , A , - ~ NOCAS' PROFESDRE ôulučpma! , OTIŠLI STE TR- ČEĆI I VRATILI STE SE NA ISTI NAČIN! ... KAKVE SU SVE TO TAJNE, SENOR? VJERUJEM VAM. I ZATO UVIJEK 5A SO- 5AM V NEŠTO OVA JE Mu/ VHJA BOM NOSI/ VI OVO! ... VAŠA JE TORBA, 5 u 5VOŽË Bgzo_ u mom 905350“ DRAGOCJENIM PREMETIMA VELIKOGA JAvu. .. DAVIDSO- _ DAKLE. NALAZIM SVEĆENIKA AKHRANA. NA 546W- vu SMRT I. .. SE u OPASNO- _. NON. , MORISCOF- _ q „JQ T . a7".
 8. 8. ISTOG POSLIJEPODNEVA. .. KAO ŠTO VKDWË NA PROZORIMA MO- GA MALOGA PRIVATNOG MUZEJA POSTAVLJENE A ZA Ovu SAM PRILIKLJ . POSEBNO uNAJMIO PAR „LL suvšląRuRALEsA DA „ NOCAS Buou NA STRAŽI! nnnnnn -r-u liminigüiiiiiííiííšílšš' ONDA, UVAŽENI KOLEGA, KOJA JE VAŠA PREE-u- HM/ VI! ... ONI TIPOVI VANI NE IZGLEDAJU MI NIMA- LO auoNo. A NOĆAS ĆE am JOŠ u MANJE! ... | JA ću I/ VIATI ŠIROM OTVORENE OČI. MISLIŠ DA JE POTREB- NO, EUSE- MUMIJAI. .. I GODINA! ... ALI KAKO JE STIGLA SVE DO NAPOKON JE PREDA ' I MNOM, POSLIJE TOLIKO MEI<5IKA? ... EGIFATSKIH STVARI. .. _“ Rx NEMA 5UMNJ E! OVO JE UPRAVO AKHRANOVA REĆI. .. TIP KOJI / VII Ju JE PRODAO u CIUDAD DE MEXICIJ zNAO JE DA SAM KOLEKCIONAR
 9. 9. "KAD MI JLJ JE POKAZAO, U JEDNOJ SOBICI NJEGOVE STARETINARSKE RADNJE, OSTAO SAM BEZ DAHAI. .." NE ZNA SE! ... KAD SAM SE VRATIO KAKO BIH GA TO PITAO, RADNJA JE BILA ZATVORENA. .. A STARETINAR ODLIČNO JE sAćuvANA! OD KOGA Ju JE NABAVIO TAJ GTARETINARP. .. KAO I MOJI EGIPATGKI RADNICI, PRIJE TOLIKO GODINA! ... SARKOF u POGREBNOJ ODAJI JE EIO PRAzAN. .. MuMIJA JE VJERO- , ~ JATNO EILA SKRIVENA u ~ AKHRANOVU KIPU NA uLAzu. KOJEG SMO PRO- NAŠLI RAzBIJENOG PORED LEŠEVA DVO~ I "ODMAH SAM SHVATIO KAKO SE NALAZIM PRED VAŽNOM MUMIJOM IZ OSAMNAESTE DINASTIJE. .. VRLO SKUPO SAM JE PLATIO! ... NAKON TOGA, ČITAJLIĆI HIJEROGLIFE NA ZAVOJ IMA, SHVATIO SAM O KOME SE KAO DA JE POBJEGLA NA VLASTITIM NOGAMA! ...
 10. 10. TKO EI TO ZNAO. .. A Tu JE I AKHRA- „ NOVO PROKLETSTVO! ... ONDA SU KOŽU APËŽŽAËËKËŠJYËEE I ľ OSTAVILA SAMO DVOJICA NAŠIH PROMUEMO 'ME u DON 5mATEzAT| EELLAHAW OcTAVIO DE LA GERNA, NESRECOM-'m NESTAO JE LI RIJECI. .. . ..DOK u SLUČAJU PROFE- HORU5OV1 5|NOV| ?`. .. GORA DAVIDGA, PAK, IMAMO NARAVNO. SIGURAN ë POGLA G PRAVIM uBOJIcA- EAM U TO. ' UZELI SU MA! ... JE LI MOGUĆE DA TA NEKE AKHRANOVE GEKTA FANATIKA, O KOJOJ OBREDNE PREDME- ~ GTE MI PRIČALI, POG- TOJI I OVDJE u AMERIOIP. .. V "vmvwvævä in . o-. uoeląšguçqgP šum l-pąhąxą ' ALI NIJE OEOJEN! ... I NE LIGPJEVAM SHVATITI OD ČEGA JE NAČINJEN! DOK SU OVI OSTALI U VASEM POSJEDU. .. HATHORINO ZRCALO I ANKH, STAP ŽIVOTA. .. OVA ČUDNA CRVENO-ZLATNA NIT' JE BRONCA 'NIT' JE , / BOJA BILA JE EOJA ŽELJEZO- EOGA PTAHA. .. . RADI GE I O NEKOME 4 NEPOZNATOM META LU I. .. p / w
 11. 11. NE MOGU VJEROVATI! ... OVAJ B! ANKH MOGAO BITI. .. OD NEKI UČENJACI TVRDE KAKO DRE- VNI EGIPĆANI I NJDHOVA ZNANJA POTJEČU 5 ATLANT| DE„. ORIHAI-KA. ' AKO JE OVAJ ANKH STVARNO NAČINJEN OD ORI- HALKA, NJEGOVA MAG1ČNA sVOJsTvA MORAJU EITI × IZVANREDNA. ' . ..I ZBOG TOGA JE VEĆ SAM ČUO ZA NJ L. . TO JE LEGENDARNA TVAR, KOJA VIŠE NE POSTOJ| U PRIRODI š. .. ZNAM DA STE VI JEDAN HRL/ JD” DA SE BAVITE MA- GDJOM, MOFZISCO. ' STVARNO VJE- RUJETE U KORISTIO OVAJ ANKHI ~ ~ j FORMULE IZ PTAHOVE NJIGE, ČIJI JE IZVORNI ' „ „ _ SWTAK UKREDEN Iz - ČIKAŠKOG muzEJA ZAJEDNO s OSTALIM Au PR| ČA SE KAKO JE KORIŠTEN NA ! ZGUBLJENOM KONTINENTu ATLANTIDI! ... VIŠE NE ZNAM u ŠTO VJEROVATL. AKHRAN JE BIO NEKROMANT. STRUČNJAK u MAGI- ČNOM urvIIJEću VRAĆANJA ŽIVOTA MRTVACIMA. .. BACIO SAM POGLED NA OVAJ VAŠ PRIJEVOD, MORISCO. ..
 12. 12. U PTAHOVOJ KNJIZI POSTOJE STRAŠNE MAGIČNE FORMULE ZA VRAĆANJE ŽIVOTA MRTVACIMA. .. TO JE VRLO VJEROJATNA PRET- POSTAVKA, DRAGI MOJ EUSEBIO! ... NA- POKON, AKHRANA SMATRAJU zA Os» NIVAČA SVOJE sEKTEI. .. NE ŽELE LI TI LJUDI SLUČAJNO PROBUDITI Ovu. .. užAsNu ETVARH. .. v PREMA KNJIZI, NEKE VEĆ IMA' JU. .. KAO ŠTO SU KNNOPE' I SVETI PREDMETI. .. NEMOJ BRINUTI, EUSEBIO! ... VRLO JE TEŠKO PROBUDITI MIJMIJU! POTREBNI SU POSEBNI SASTOJ CI I. .. u r SANGR _PA DEL OIA» r ČAK I zna- MIJA/ MA. ' I NEMOJTE GOVORITI TAKO, GAZDA! OD TO- TREBA SE 6A SE 5AV ČUDITI AKO IM JE ON POSEB- NO DRAGI „m a. m GLI NABAVITI "KRV I SRCE OVOJE SRODNIKA PREMINIJLOG KOJI su JOŠ u MLAOOJ DOBI"? AKHRAN JE umno PRIJE TRI TIsucE cu BITI NA STRAŽI. .. IONA- KO NEĆU MOĆ! SKLOPI TI
 13. 13. DA ODVEDEM DJE- CU SVE DO PICO DEL DIABLA. ' TO JE TRAŽENO OD OBAVIO SI ODLIČAN POSAO I DALI SMO TI VIŠE NEGO STO JE DOGOVORENO. .. A OSIM VIJEDI SU PRO- TOGA, MOŽEŠ UZETI IJ OBZIR I DA TVOJ I MIËŽËŽËNË. PRIJATELJI NEĆE MOĆI POKUPITI sVOJ III! ' w * zAR VIŠE NIJE POTREBNO DJECU EVE DO ? '00 ` DA IH JA ŠTITIMa. . MNOGI DEL DIABLA! ... TI SE su Mg 'H LJUD' PUK“- MOŽEŠ VRATI“ ŠALI ODUZETI! MI ĆEMO OOVEsTI . ,l 'l
 14. 14. g. INAs JE MNOGO, RAZA! ... I MOŽEMO sE sAMI BRINuTI zA SEBE! ... SAD PODI u MIRu, u IME HORLISA! TVOJA JE ZADAĆA IzVR- 7 , M NEŠTO REcI. I VIDJET ŠTO/ VAS ŽELIM 4 ĆEMO MOŽEMO LI ZADOVOLJITI TVOJU ZNATI- ŠTO ĆE VAM OVO DVOJE OJEOEŽ. . ŠTO ŽELITE UCINITI s NJIMAa. . l NE MOGU OD- ~ ` - DOBIO SI NOVAC. OVO JE GOVORITI NA OVO ` `-_ ' PRAVI TRENUTAK DA PO- PITANJE, RAZA! ... I , „ __ › DES! ... SPUŠTA SE TAMA. .. „ A POSLIJE BI M0- 6`L0 3/7' I PRE- nas/ va!
 15. 15. J . O m E N E N A U J NAS OSTAVITI I. .. G. . › . .r , ima z OVI ME ČIJDNI LJUDI PLASE, RAZA! UBIT ĆE NAS' ~ DOGOVORENO. NAPOKON, OVO NIJE . MOJA STVAR! ...
 16. 16. ODLIČNO sTE UČINILI' sLIJEOIO sAM vąg 5 v ONAJ NOVAC ŠTO STE 6A ? Os-MU TVOJ SAVJET! ... sLuŽIŠËOIIoŽË LIAI/ MJA '(03' 5“ °^° DA OOE! ... PREVIŠE sE BIO sI NAM . 905m DODATNU RAZI BIO JE JE VEZAO ZA OVU KORISTAN. ' „Aeggpuym &k 'f1' O? nm "l. " _ L ` r. ' . "~" I' 'I š L O / a u r _ l . x (_ 'a ` v - „u . _ ›- d V . t. v , › . .mi v i j' I I 4 d› 'f V a . I I . . . A. . - 'O EVO TI TVO' MCJËL. . A? ŠTO l, r 3 í JE NAGRADE' ”w . _ NEVJERNIČKI 'r a r _„ , J . l. __ , . . u , IM 1 N. ` _ _ / -_ j v! H 7 ' . ` I h "T ' ' ' I ~v r , I U A I , ' r' ( I I v" z' t 79:. . ` ` I ZAŠTO NE ' JER BI PRIJE 5MRT| 0A' UBIJE/ VIO I RA- UBIO MNOGE OD NAS! ... VELIK. 5VE- zu, VELIKI svE- ALI NETKO POPUT NJE- OWEWTE ĆENIČE! ĆENIČE 7.. . 6A ĆE ORŽATI usTA DJECU ” "RAM"- - zATvORENIMA! ... makľľčmč' r A
 17. 17. JEDAN DIO VAS ĆE OSTATI SA MNOM! ... SAZNAO SAM DA SU NEKI NAŠI LJUDI POGINULI NA SJEVERU! ... ZA ~ PETAMA IMAMO TAJANSTVENE PROTIVNIKE! ... g RAČUNATI NA NAS. _VELIIV<I sVE~ CENICE! SVEJEDNO, NE VJERUJEM DA ĆEMO VEČERAS IMATI PROBLEMA! ... OSVETIT CEMO SE JEDNOM OD NEPRIJATELJA "HORUSOVIH SINOVA". .. RADI sE O NE- . T ôovoRlš o UPRAVO_O NJEMU. J KAzNIT CEMO GA. .. I UZETI OD NJEGA ONO sTO NAM TRE- 8A zA sVETI NQćAs JE VELIKA V . - „ l ČIM PADNE MRAK, KREĆEMO NOC! ... AKHRAN C6 ' ' zA DuRANGO, GDJE NAs sEI/ RAT/ r/ m5- " ; ČEKAJU BOGINJA SEK- ĐU NAs! , . V í_ . HMET I 806 BES!
 18. 18. TE NOĆI, ISPRED KU E-MUZEJA PROFESORA GUILLERMA . z5 *tvt-uđu „ "". a. J sIGuRNO JE BILA MACKAI. - ALI sVE- JEDNO VRIJEDI PO- GLEDATI! ... IPAK
 19. 19. m. MAO! ... ŠTO DA I MALO ' sIGuRNO JE zADRIJE- ' A uBI
 20. 20. UČINILO MI sE DA ČUJE/ VIC) NEŠTO! ... ALI MOŽDA MI sE sAMo PRIČINILO! ... _ OVO JE MJEsTO PREPuNO PRE- META KOJI IzA- . zIVAJu ŽMAR- „ KAD sE TEK sJETIM DA sAM JA IPAK _ RADUE „E60 NAVIKNUO NA RAzNA ČUDESA uz svOGA _ OgTAT, OVDJE uz GAzDuI. .. ALI NE IzNENADuJE ME ŠTO su a! AKHRANOVQ ONA DRuGA DVOJIcA IzABRALI ` mwvmm , sTRAŽARITI VANI! ... V , „ MOGLO BITI? `.. . BOLJE DA PROV- JERIM. PRIJE NEGO DIGNEM r J ` ` . o , . UZBUNU! „ › L . T . ~': :?›>ž: -:. ~;--«. - : -- . - - z . .: '_ o ' u 'n nio. : . __ ' TO JE TO š T BILO? ... IZLEDA- H' LO MI JE KAO I MUMLJANJE! ... ILI . JE MOŽDA JEDAN OD ONE DVOJ ICE NA STRAŽI ZAS- _ O PAO PA HRČE! NE ä . ` ĆU-
 21. 21. ONAJ SAN. .. _ ~” EPHRET! i* NEPHRET! ... „ _ . -. :_„› ` ' x ' A ` x: *a v MJE NIŠTA, 'N, I« „. PROFESORE! ... 4 VJEROVAO SAM › KAKO worm NE- 4 . ;ą ~ „. a: KU osoau u X. „ SVOJOJ „ *
 22. 22. [vinu ` MJESTU! ... ALI SU OSTALA OTVO- ' VIŠE NEMA NI- RENA! UGLEDALI KOGA! ... BILA JE 5TE SEBE unmmnnullllluw" OVDJE JE SAMO z C og” ZRCALO! ... VRATAŠCA A: : @Ako/ Lun I __ r . æ _____ ' __ _r x` u . i / ,„ _. J_ í. A ' | I' Z, i ~ _ . -3 A ~< `v mmlmruh, ur; z '/ „ n z' _ f3 OTVOREN! ... ŽENA SE NALA- ~ zrLA TAMO, A JA 5AM UGLEDAO NJEZ| N oo- % RAZ u ZRCALU! ... _ľ f Š „ . ` 1 I z w. „I [n z ' . I/ z / / Ž Ëšľx A KAKO JE MOGLA MISLIM DA VRIJEDI 7 JA ću ONAMO 'ZMAKNUT' BACITI POGLED, Przo- l' PREMA 5VOJOJ _ 5R^Ž^RVV`M FESORE! JA ! DEM ' RADNOJ 5GB” O O ' t' NA ovu STRANU! ... ' A Y( b. 3%» '3 V A I» í ›*í= -á VO; vr A "/ - . _ . s. 'r r . x f' lu p .
 23. 23. SMIRITE sE, PROFESORE _ VIDITEZ. . MUMIJ . MOGA IJČITELJA AKHRANA NE HODA „okt/ saw SVOJOM VO- LJOM! ... NE HATHORINO ZRGALO NISU OVDJE! VI. .. VI STE ` sfNoy/ _r I: ^'~I= ..»5 SIGURNO SLI KOD MORI - SOA! ... SEKHMET I I I”, ĆE sE ? osm- NUTI ZA NJE-
 24. 24. EVO JEDNOG OVI TRAGOVI NA oD STRAŽARA! ... VRATUL PA ON ZASPAO JE . JE ZAWV- A ZADAVIO GA JE NETKO TKO POSJ EDUJ E NEIZMJERNU ČUDOVIŠTE! ... I RUKE SU MU POPUT KLIJEŠTA! ... NE. .. NE MOGU MU SE ODUPRIJETI! ...
 25. 25. UČINILO MI sE DA ČUJE/ VI EUSEBIJEV “ NIJ A ' MOGUĆE! Bas/ MIA VIDIM DA. IAKO SI NAPUSTIO EGIPAT, JOŠ ZNAŠ PREPOZ- NATI BOGOVE 5vOJE ILI BIH TE ' " žDA TREBA- LA NAZVATI. .. ZEMLJE, MORIS- ` . ..ŽELIŠ ME UBIT JOŠ JEDNOM, ' AHmEDEa. .
 26. 26. NEPHRET! ... TI. .. MLADA I LIJEPA , A zA MRTVE SE VRI- KAO PRIJE TOLIKO GODINA! NE 1% . - JEME ZAUSTAVLJAIA JA? ... TO I MOGU VJEROVATI! ... TI SI ME UBIO, I NIJE ISTINA! „ IZDAJNIČE! JA TE NISAM ta@ . „i . ' _ f : í V ': - t` á ° . 7 I g). :: ga . I I] I y _, A l, ` i ` / ' / r 1/
 27. 27. u . . OvO sE zov KOPP. .. POMOĆ E. .. NEBA, GAZDA. MUP/ SCG IMA ANKH! MORAŠ uzETI a s B m n m u SANGRE DEL i „ O % DIABLO!
 28. 28. NE ZN ~ IZGUBIO SAM I GDJE JE „ JE ZA VRIJEME BORBE s ONI/ VIE EUSEBIO? ČUDOVIŠNIM PATULJKOM! . ?jm N : ž: 2' E, ×, . ` / í . P- '`Ë; . TO JE sAMo OGREBOTINA, EUSEBIO! ... A JA sAM VOËËŽGËQËÄEËFËTVŽËÄQT' JEDNA JE DRUGA RANA PROKRVARILA, Du- IZGUBIO PI- BOKO u MENI! ŽENA KOJA ME POKUŠALA ŠTOLJ! I<AI<vA UBITI JE BILA NEPHRET. .. ILI NJENA DVOJNICA! NEMOJTE SE ZAUSTAV- GUILLEQ Oą_ LJÄTI. GAZDA. ZA LJUBAV NE BOŽJUI. .. NE VJERUJEM POMOĆ GA NAFU_ DA SE ZA ŠIROTOG PRO' POLJCLIË" FESORA VIŠE IŠT v'
 29. 29. %“/ ONO JE BOG I BIO ON BOG ILI / /_ BEŠ, EUSEBIOI. .. DEMON, NEMAM ž ŠLuGA BOGA MR- ŽELJU ZAVRŠITI u / TVIH, PREDVODNIK NJEGOvIM KAN- 4 . „× / /í g; DŽAMA! ... OvA- g; . . MO, GAzDA! _ - NETKO JE ç. . = š' ISPRED NAS! z ' KAKvu POMOĆ " . ' oc ĆEMO " REBAŠIAHMEW _ «I í' TIOIŠA Š1!O BRŽE , 7~ JA/ VIALEČ. . A v " KUZNEŠ u MRT- »rane/ saw ' VAČKI ŠAN. .s/ Naw! ... , ' . f IZDAJNIČE! I _ . r O l I . u V. . . a. : . l: . __ q: ' . a a . ' . ;a " z. ;I 'I . A . i . . I J
 30. 30. l, o' ALI PRVO NAM m0- ~ RAŠ PREDATI m5- = : :mere KOJE 5| ; LJKRAO u AKHRANO- „ % VOJ canoamncn. .. › ANKH r HATHO- RINO zn- -' "š DAJ m: ANKH. AHMEDE! ... u : me ONE LJUBAV! KOJU u. OSJEĆAŠ PRE- M mA MENI! š ZNAŠ DA PRIPADA EGI- DAJ MI 6A! GDJE 6A KR/ JEŠZ. .
 31. 31. ' NEMOJ PU- CATI! moe/ ao BI POGOD1TI SVEĆENICU! , A 5.752!, w ; r &uses/ oz , ZA NJIMA! (IBIJTE
 32. 32. . UISTINU _ SANJA/ VL' 'A _ _ m T E J u „„„. K m RUŽNIH NJUŠKI a. .
 33. 33. " &JEŽ/ znai IMAJU " PREVIŠE OPA5NE PRIJATELJ E l. .. POEJEELI su! .„ I ALI s NJIMA JE BILA I JEDNA ŽENA! RISKIRALI smo _ POGODITI JE! PISTOLEROSI KOJI su POBILI NAŠE, GORE NA SJEVERU! ... PRATE TRAGOVE ONE DJE- cE. .. I s-rIGLI su V_ SVE DOVDE! ONA ŽENA. .. TO JE __ NEvJErzoJATNo! MO VELIKO@ svE- ĆENIKA! ... ANKH JE u NAŠIM Ru- KAMA. .. I TO JE
 34. 34. UČINILO i NE ZNAM O KOME PRI- MI sE DA JE ' ĆAŠ. JEssE, ALI sueuRNo POZNAJEM, ALI. .. su POGRIJEŠIO! ... NE ŽELIM TO NE MOŽE TE RAsTužITI, PRIJATELJU, BITI ONA! ALI TVOJ VID BAŠ I NIJE I<AO u SOKOLA! ... DRAGI MORISCO, PRAVA JE SLU- ČAJNOST ŠTO SMO TE IZVUKLI IZ NEVOLJE! ... ČIJLI SMO PUCNJEVE I, KAD SMO MALO BOLJE POGLE- DALI, VIDJELI SMO DA STE LJ PROBLEMIMA UPRAVO TI I ELISEBIO! , KITE, TIPOVI KOJI LEŽE NA ZEMLJI PRIPADA“ í JU ISTOJ ONOJ SKUPINI S KOJOM SMO SE JESSE DA SU TO. .. HORLJSOVI RUJE/ VI U SLU' ČAJNOSTI, DRAGI PRIJATELJI. .. KAKO KAKAV TO DA STE STIGLI sRzoJAvfm ovAMO TAKO BRZO? NI5TE ČAK NI OD- GOVORILI NA MOJ ERzOJAv! OVAJ SAM PuT 5I<LON DATI zA PRAVO NAŠE» Mu NAOERAZENOM PRIJATELJu! ... NI U PODUDAR: ZNAMO DA SU GADOVI! ... PRETPO- STAVLJAM DA ĆE- MO OSTALO ČUTI OD TEBE, MORI' ZA LJUBAV NEBESKU! ... NIKAD ME NE PRESTA- J ETE IZNENAĐIVATI, SOTONE. .. VI ZNATČ TK D SU HORUSDVI SINDVI? I. ..
 35. 35. I A KAKO STE USPJELI STIĆI ' ' j' NOĆAS, AKO sLJEDEćI VLAK - -: DOLAZI OVDJE u DuRA- NGO TEK SUTRA u I ' A › i" v A DANA SJEDENJA . s MORISCO! ... SVAKOG v A : NA PODu, ZAJEDNO s DANA sAMo JEDAN sMO sE uKR- KONJIMAI NEĆU TI NI . : PUTNIČKI vLAK a L cALI NA TE POLAzI zA , , RETNI! i OCTAVEOVA su DJECA OTETA! ... TREBAO I BOLJË JE TAKO. SAM SHVATITI TKO JE ONAJ DJEČAK! ON MORISGOL» DA 5| BILO ME JE PREPozNAO I GLEDAO ME JE ŠTO POKUŠAO, RAZA BI MOLEćIvIM OČI/ VIA! ... TE NAMIËBEIŽTIÄA LIGu
 36. 36. ONO ŠTO NAM JE IsPRIöAo ONAJ LA- DAR, POTvRDuJE TVOJA RAZMIŠLJANJA O NAMJERAMA ONIH GADOVA, MOJ PRI- JATELJLI! ... cuo JE RAzu I LAŽNOG OCA DVOJE DJECE KAKO PRIČAJU O HRAMU U PLANINAMA. .. u PTAHOVOJ sE . KNJIzI SPOMINJE FORMULA zA BuDENJE MuMIJA! ... POTREBNI su svJEŽA KRV I sRcE DVOJE ALI NE sLAŽE sE . SVE u POTPUNOSTI. .. MAGIČNA FORMuLA KAŽE DA DJECA _ . , smlRl MISLIM DA IH 55_ 355559 TAMO VODE KAKO spAsu-I' ce- Bl IH UBILI! mo m! TO SU FANATICI, UBIT! NEVINE U IME NEKE JEZIVE % GENDE! SIGURNO NE MOGU BITI U SRODSTVU S EGIPAT- SKIM SVEĆENIKOM UM' RLIM PRIJE TRI TISU- OBJASNITI! TI LUDACI SU PRAVI FANATICI! ... I ŽELE SE OSVETITI VAMA OSKVRNITE- LJIMA GROB-
 37. 37. SVE ŠTO JE POTREBNO ZA OBRED! NOĆAS SAM BIO 5KORO UVJEREN. „ ALI TO NE može 6m ONA! KAO PRVO, NEMA MKAKVOG OŽILJKA NA GRUCHMA, uspomenu: NA BODEŽ KOJI JE PRIMILA umJEsTo MENE! ... TVOJA KĆER. .. DRA- GI AHMEDE! ZAR NIS! POMISLDO NA TO? ... NEBESKU! ... NE MISLIŠ VALJUA. .. ? A ŽENAË. . TA NEPHRET uu KAKO se vec, DOVFIAGA. zove a. JE u TO ONA ISTA KOJU n TI POZNAVAO u MEK5IKU. MORISCO? A, ZATIM rvwoeo JE MLAóAz_ IMA ”DŽDA JE NAJVIŠE osAm- NAE5T n. : OVADE- JESTE LI 5|6URN| DA IMA SAMO DVA- DESET öODlNAí. . ONDA 5AM ŠTVAR- NO POGRIJE-
 38. 38. JMTËRA 'W- 55555- Y BAH BILA JE DALEKO ”oćeš L' NAM' 90V*** ~ I ISTINA JE DA MOJE 6A, REĆI TKO JE TA ŽENA zA KoJu mnsuš OČ' "'55 "“5” DO' DA su JE mono u ONOJ uu nem. . GAZDARICU. .. MAJ KU OVOJ E A . ..ALI NEKA SAM PROKLET AKO NISAM BIO UVJEREN DA VIDIM SVOJU 067' VIJEVU IVU! ~ Kucao! TI JE m/ RNAD“ DaN l NIKADA NISI suo VRLO LJU- DINOST NA K0- SIGURAN U TO DA JE PRE- BOMORAN! ... Ju sAm sAs- I ` KW`SNA NEL. JA. .. NIKAD A 5A: ) m: PADA JEDNOM SU MI REKLI DA JE DON NI5AM BIO KOD NA PAMET JED- - OCTAVIJEVA ŽENA EGIPATSKOG NJIH! OCTAVE JE NA DRUGA POJE- PODRIJETLA! ... JA SAM JEDINO
 39. 39. DOTLE. U JEDNOM SELU NEKOLIKO MILJA OD DURANGA. .. A TKO JE ONAJ POLLIINDI- JANACK. . NIKAD NISAM VI- DIO DA SE NETKO TAKO UNEREOI s NEKOLIKO _ ČAŠA TEQUILE! NE ZNAŠ KOLIKO RISKIRAŠ! TO JE BIH SE OCA, KOMAČE- RA PEDRA RAZE, PLASIO! ...
 40. 40. .. .NIJE sE PONAŠAO KAO OBI- MOŽEŠ ME STAVITI NA a NEGO KAKO! ... ODLICNO KUŠNJIJ, AIVIIGO! vEć sAM SAM TO VIDIO. ' SKORO 5| TI POKAZAO DA JE ME POŠTEDIO ODLASKA MOJA RUKA MIRNA I BRIJAćuI „ PRECIZNA! z I a -I NE. .. NEĆU TE ` ISKUŠAVATI, AMIGO! ... / 34.63@ ` ` SAMO SAM sE ŠA- I 5RE°”" _ LIO! NEMOJ SE LJLITITI!
 41. 41. KAMO ĆETE IMA JOŠ U GVC 905% DUG PUT PRED IZVOLITE TEQUILU, SE- ADIOË AMIGO! ... . _ I FIJUUU! ... IMAO SI SREĆU! Y SREĆA NEMA ZASLU IO SI LEK- . v V' TO JE BIO JUAN RAZA! VEZE SA MOGAO SI NASTRA' JA TVRDIM DA NIJE VISE TAKO ČVRST! ... SIGURNO SAM GA UPLAŠIOI
 42. 42. L 7! _I , .l I' I í i l . ' ' ' g] l' ` J i 13x . _ _ „ ~ i _ a _v , . og, mg] l; y -5 I . u . _f b! - I II I / V ` j l' "III N' ' i 'I 'fr' f' I] V' IA. V« 'A . . Il- 'I IPAK SAM IMAO VRE-
 43. 43. _. ____~ _ „ {a PRO- . . í *X NAšAO sAM _ _ * sETAK KO- _ „ ~ A TRAGOVEL. NJANIKA I PAR I I » _ KOČIJA! ... - ~= × I/ I; "" H', 'I ~ I - , I . ' - I „II I / i A „ ' . U. - w . I UPRAVO TAKO, STARI MOJ! ... TLO JE PUTOM PREMA u STJENOVITO. ALI TRAGOVI SU VISE NEGO SIERRlľ. ..
 44. 44. .. .I vO0E. BEz I NAJMANJEE TRAEA suMNJE. PREMA PICO DEL C7IABLU! ... SHVATIO, ŽELIŠ OD- MAH NASTAVITI upRAqO fAKogm ' * f" ` ` DR KRENË/ VIO NA I zAmaemsxI su A a. .. O OVAJ PUT PO MRAKURL KONJI SVJEŽI! ... . _ NAJMANJE ŠTO NA . .. v sE MOŽE DOEODITI _ JE DA SLETIMO U KAKVU PROVALIJU I POLOMIMO SVE
 45. 45. PESIMISTU! ... NOĆAS JE MJESEC I A NI TRAGOVI NISU sTARIJI OD NEKOLIKO SKORO PUN! BIT ĆE DOVOLJNO 5ATII. „ AKO BuDEMO JAHALI cIJELE NOĆI, vIDLJIvO DA NE ZAVRSIMO u MOŽEMO IM BITI zA PETAMA TIJEKOM SUTRAŠNJEG DANA. .. . ..I TAKO OSLOBODITI DJECU PRIJE NEGO IH . ODVEDU U TAJANSTVENI v HRAM NA PICO DEI. . suTRA NAVEĆER ĆE BITI PuN MJESEC! ... I sIeuRAN sAM DA ĆE TA NOĆ BITI = ODABRANA zA ŽRTVOVANJE! ... _ _á KRENUTI PUTOM PREMA SIERRI
 46. 46. ALI sTO JE s DRUGIM Ć* „_- - A › cIJELO VRI- TRAGOVIMA KOJE sMO -- . .h s "'= := vIDJELI u RAvNIcI I KOJI r-- . E › - ~ JEME 'msum su vODILI PREMA Jueur. .. “ KAKO MOŽEŠ BITI SIGURAN DA DJECA NISU SA TOM sKuPINoma. . I u v u , " _j zATO su sE RAZDVOJILI. .. „gcgggąsgggąsg„g„ A s mmm JE SKUPINA mm. .- DA m, ZNAMO NJMO_ PT--a LA PREMA PusTINJI, sAMo vo ODREDISTE! ... MOŽE Bl-nm DA IMAMO . UA, PROKLETSTVOI. .. SAMO NAS JE 5A 505044 KITA I TIGERA' PETORICÄ; A 5UTRA ĆEMO SE MCRÄTI pogLAu 5I5mo IH ZA „ 5UF`ROTST ITI DVADESETORICI MANJOM sKuPINOM. .. AKO NIŠTA DRUGO, BAREM DA IH DRŽE NA OKu I sAču- vAJu NAs OD IzNE- NAĐENJA. .. ALI PRE- MALO NAs JE!
 47. 47. ., . Ž ___. A MOŽDA IH JOŠ ČEKA "__'" . _ ' NA Pvco vet ometa»- í ' eèľžëžšš ŽËËËFËŠACËËV. ZNATE L' V'v PROFEæ' LJATI OZBILJAN PROBLEM “eóääägäfxg ž ü ISKUSNIM RENDŽERIMA HA! HA! HA. ' A ON VRIJED! zA GA moc: IsTucI PO DESETORIGU! " t- STRAŽNJKZI! ” '-""-Ä: “v- 2:: : E , ._ ' › TAJ momćncr. „ vezAT cu TI RAZA JE 5A NJi/ MAL. 6A LASOM. AMIGO, PA će 17 . `Ë Š „4 TAKAV m; . 051m KATKAD_ 1' . ..I ZBOG TOGA SAM . , VÄMĆS! NA PUT se VIŠE svu- spAsAvAmííu K025!. .. ALI SPREMAN SUOČIT' KROZ PLANWE ĆE' oAs, STARA u nem su žwon 're 55 5 VO~T5KOM MO "OVE-“m 5^M° DEVOL“ 4 ' _ ' KONJE, A MlZAM NE Ä _ i i_ V TALE ĆEMO
 48. 48. MJESEČWE, Au ONA SLUŽI SAMO KAKO BI POVEĆALA 5JENE! .„ KAKAVA ODVRATNA SIGURNO JE zA TEBE JE *ro LAKO REĆI, SKLIZNIJO NA * 'NSTWKTU SVOG JESSEL SLIJEP s: KAO 0NE JEDNE ~ KONJA. KITE. t KRTICA I NE SHVAĆAŠ u OD OVIH PRO- ' v POKUŠAJ NE KAKVOJ SMO OPA5NOSTH VAUJAL„ J é z _ RAZMIŠLJATIL PROKLETA Bil-A ' O NE BRINI. ZNAM 0A MOJ vno MOJA GUBICA! ... O VIŠE NtJE DOBAR. .. UZALUD TO OPRO5TI MI. PRI- ` POKUŠAVA/ Vi PRIKRIT! ... JATELJULHTIO › A .
 49. 49. V . ..ALI, KAO 0O0E VRIJEME zA svo- › . _ " SIGURAN SAM 0A ĆEŠ ĐENJE RAČUNA. JE0NAKo sE NADAM ' u usPJETI u TOME, AMIGO! 0A cu STVORITELJU PosLATI NEKOG JA cu TI RECI u KOM 00 ONIH PROKLETIH OTMIČARA › SMJERU TREBAŠ PU CAT! !. .. NE BRINII NE NAMJE- RAvAM 5E PRETvORITI u ANĐELČIĆA! ...
 50. 50. - V| ŠE 5vJETLA NECE NAM BITI NAO0- KAO 0A sE = , ' ERUCILO POLA . g PROKLET- PLANINE! STVO! ... I NE . J , vJERuJEM 0A JE BILO 5Lu- _. Zíššííí“ ~ v' HAJDE! ... JA I0EM NAPRIJE0 - MOŽEMO moc" "“" IvEzAO KONOPAc „ fuägžš ' . ËQKIËEIËILHĆŽËSTU STIJENU! ... TI osT/ wľr, ov_ I UČINI lsäcèlí| $èlllš sTRA-
 51. 51. .J DA JE DAN, OVO BI BILA TEK OBIČNA OaRATITE PAŽNJU! ... IMA JEDAN DIO _ ` . I „ - - ` , Mo . A GDJE JE 5TIJENA GOLA! ... MALO JE ~ v @Ëäđéës-IP-, ËTJJE/ nímí OSLGNACA ZA ŠTĆPALA. ' ALI MOĆ! A' USKORO ĆU IZAĆ' CETE sE OSLONITI NA IZ OPASNE MUY BIEN! PRE- ŠAO GAM ODRONI. .. 5AD Cu uCvRsTITI KONOPAc PA STE VI NA REDU. '
 52. 52. ISPOD NAS JE NEKA RI' NE IGRAJ SE, SOTONO, I XBRO GLEOAJ GDJE STAVLJAŠ STO* OVO JE DJEČJA DOBRO JE ZNATI! ... AKO PADNEMO. MO- ŽEMO SE NADATI KAKO CEMO sE | Z- vuCI 5 DOBRIM . KuPANJEM! PROBAVAŠ, BRATE! 0O- LJE JE svE PREPuNO __ OšTRIH STIJENA! % _ i 'VI IDITE SLJEDE- CI. PROFESO- RE! ... JA Cu NA vIDIM IH, PRO- _, KLET BIO! ... TREBAO _ 5| ME PUSTITI DA UŽWAM U SVOJOJ BLAŽENOJ ILUZIJ I! _
 53. 53. NAJGORE JE PROSLO! ... ALI STETA ŠTO MORA/ VIC NASTAVITI PJE- V SVEJEDNO ' , CEMO POKu- I SATI NE zA- OSTATI. ' H/ VIM! ... SAD JE MOJ RED! HEJ! ... OVDJE NE VIDIM GDJE STAVITI STO- DRŽI SE ČVRSTO ZA KONOPAC I OSLONI SE SVOJIM ŠAPAMA NA STJENOVITI ZID, J ESSE! ... V, IDEŠ LI, MORISCO K STIŽE/ VI! NISAM MAJMuN POPuT VAS, ALI EUSEBIO MI KATKAD LOŠ VID PREDSTAV- LJA BLAGOSLOV, LJUDI! ... TAKO NE ZNAM ŠTO . ..HAJDEI MORAŠ . _ OBRANITI ČAST NAs STARACA! c-r “I ` ~_ _ . Šąlfäí! ' -ľgľèSŠą I .
 54. 54. ,Š E C w s JESI LI ČIJO SAKľ. .. PAO VODU, A NE PLJU JE U ' i VIDJETI! .
 55. 55. JESI LI DOBRO VEZAO DRUGI KRAJ KO- JA„. IzABRAO SAM NAJ- CVRŠCu STI- JENu KoJu SAM MOGAO r A KAMO BISMO OTIŠLI BEZ OŠTANITE , OVDJE! AKO JE JESSE ŽIV, SIGURNO JE IZGUBIO SVIJEST NAKON ONOGA LETA! ... STRUJA GA JE ODVUKLA DALJ E! ... MUY BIEN! ... JA 5ILAzIM POTRAŽITI JESSEJA! ... SE DA DOSEŽE SVE DO DNA! ` OVAJ JE v KONOPAc DuG TRIDESETAK ME-
 56. 56. MOGU KORISTITI KONOPAC KA KO M GA „ ` * I TI. ' . x . ~ I* , x A' _, JOŠ VIŠE u _ . "` „ ~ " ' STRANI). .. PA ' . r . .I KuGO! uŠPJEvA VIDJE o BIH SE ODBACIO ` _ ALI TEXOV POTEZ NE PROLAZI BEZ POSLJEDICA. .. i POMIČIJĆI KO- . . NOPAC, ODRONIO I : SAM KAME- RŽATI sE NA_ z KONOPCU! ...
 57. 57. m. m c
 58. 58. - CEKAJ CARŠONE! s! - NIJE MOGuCE! I - I _ TE× JE PAO u ONU „ k _ LAzAK u TAM! BI MO . . , . . . GAO PREVARITI I TE- „ËEËKW » , _ „ BE! ... A RIŠKIRAŠ I DA NJEGA' 'I ' N „ _ O, IH NE UGLEDASI. . CE SUN- CI IJBR- _ MOŽE CEKATI. .. A zA NJEGA BIH ŠIŠAO I u PA-
 59. 59. - OBOJIGA SU NESTALA, ` AMIGO! ... ZNAO SAM DA HORUSOVI SINOVI DO- TEx JE DOBAR PLIVAC. ALI NIGMO TREBALI VODITI JEssEJA sA Y Š , ZGUBD JE &Meg , 5,0 _ SOBOM! ... NA zAPADu, TJELESNO N/ QNŽJIËE_ OWUČEN „. z5 u DOLINU-[m V NEGPREMNI LJuDI RIGKIRAJu 0o- 60v sm_ « VEsT! u OPAGNOGT svOJE , PRIJATELJE! ... _ 5' ! "P- ` UPRAVO TAKO! ... SKOM, ALI SADA JE UZALUDNO PLAKAT! NAD PROLIVENIM MLIJEKOM! ... MORAMO NASTAVITI! ... I JA VJE- sIGuRAN GAM DA GE TE× IzvuKAO I . . . _ RuJEM u DA CEMO GA PRONACI NEGDJE -zg. _ - TO! ...
 60. 60. .-TE× JE PRE- VIŠE 5PO5OBAN DA su se UTOPIO u NEKAKVOM POTOKU! V i* 12735: me 5AZNANJE DA RAZMIŠLJAŠ KAO u JA, momsco! ONAJ će se soToNA SVAKAKO USPJEH IZVUĆI uz NEVOLJE, NA OVAJ vu NA ONAJ -. DOVOLJNO JE SAČUVATI oPTt/ mzAm u NA KRAJU ćemo
 61. 61. K060! NA VIŠE/ H su PoLožAJu 00 NASL_ TO IM PREDSTAVLJA PREDNOST! OBIČNA OGREBOTINA. A rmo curu NEMOJTE MI5TER CAR- 5 RASIPATI PREVIŠE SONE! MOGU , METAKA, ALI PRAVITE PUCAT” _, u 'O GALAMU! MORAJU . MISLITI DA SMO SVI OVDJE, DOK {H JA i POKUŠAM zA- oancu ` snecom NE PATIM V »A 00 VRTOGLAVICE, AL o , SIGURNO sm vaše . °' _/ I vouo 0A Ne m0- 2434;, P* RAM uzvoom 4* ovu JUTARNJU
 62. 62. SKUPINA I<OJA J E SKRENULA U PUSTINJU, SAD SE VRATILA KAKO BI NAS NAPALA S LEDA! ... ETO ŠTO SE DOBIJE KAD BUDEŠ OPTIMIST! ) NISMO SE MOGLI NACI U GOROJ NEVOLJI!
 63. 63. DA, SEKHMET, SESTRO MOJA! ... OVAJ JE DREVNI PUEBLO 00s- TOJAN usosrm HORUSOVE SINOVE I SVJEDOĆITI 0ANu NJIHOVOGA NOVOG USTANKA! ... . .LJUDI KOJI su GA IZGRADILI an. : su 00 NAŠEG RODA! ... KAO I ANASAZI IZ ARIZONE, KAO u MAYE s YUGATANA. .. TI LJUDI I MI, EGIPĆANI, IMAMO ZAJEONIČKO _ v( PODRIJETLO u one- . VNOJ' IZGUBLJENOJ oomovwu. .
 64. 64. NA ATLANTIDI, NESTALOM " OVAJ ANK/ I, ŽEZLO ŽIVOTA, KoNTweNTu„I„_ u Tog ZEMLJI 5VOJE . tj ” ISKOVAN JE OD ORIHALKA. NJEGOVA JE KORIJENJE IMAJU EGIPATSKA I ČAROBNOG METALA MAGIJA VRLO AMERIČKA CIVILIZACIJAI OD I- __ ATLANTIDSKIH MAGOVA! ... MOĆNA, TAMO STIŽU BRATEZ_ AKHRAN GA JE UFOTREBLJAVAO zA VRAĆANJE ŽIVOTA MRTVIMA. PRIJE NEKOLIKO TIŠucA GODINAL. A MI ĆEMO GA uPOTIzIJEEITI KAKO aIsMO ŽIVOT VRATILI _ NJEMu. SLIJEDEĆI OBREDE IZ VELIKE *i A~ . . PTAHOVE KNJIGE. ' . ..AKHRAN JE OSNIVAČ NAŠE SEKTE, A NAS DVOJE POTJEČEMO 00 NJEGA. .. u NAŠIM ŽILA- MA TEČE NJEGOVA NE SMIJEŠ SE BOJATI, SEKHMET, SESTRO MOJA! BOGINJA I<OJA T! JE DALA IME NADAHNUT ĆE TE SVOJOM SNAGOM l SVO- JOMŠHRABRO- ” ' ON se NALAzI u SVIJETU MRTVIH VEĆ „ TRI TISIJĆE GODINA! ... KAKO ŠE MOŽE VRATITI ŽIVJETI BEZ„. A
 65. 65. / AMERIČKE PRIJATELJ E OPKOLILA HA! HA! ... SIGURNO će BITI ŽAO, ALI SAMO PREMA NAŠIM NEPRIJATELJIMA! . ..BEZ DA BUDE ZAO KAO DEMON .7 IËNIËCLI 'IIIJIIË I-II ; s GQwáI-sonh« Š KLOPKA JE UPALILA, GOSPO- DARU, KAO STO SLI ONI NEV- JERNIČKI EL MORISCA I NJEGOVE Šu DVADEŠETORIGA NAŠIH! ... NEMAJU IZLAZA! MOŽDA su DOSAD Vec MRTVI! ... PREDVODENI AKHRANOM. KOJI POSJEDIJJ SVE TAJNE DREVNE ZNANOSTI, HORIJSOVI ĆE SINOVI OSLOBODITI EGIPAT OD STRANI DEMONA I VRATITI MU IMPERIJALNI SJAJ IZ FARAONSKOG RAZ- DOBLJA I. .. V Lik, rv/ će! ... A AKO I uŠPIJg PROEITI OBRUC, PREOALEKO su 0A zA PAR SATI će se ŠPusTITI TAMA!
 66. 66. TI | TVOJI PRIJATELJI ŠTE _. ` BRATEL. EL ” EŠTRO MOJA, PO- OBAVILI IzvRsTAN POŠAO! ... MORISCO JE NEKA0 MIŠLIM 0A U ZASLLIŽIO SMRT. .. 555! NEMAŠ NIŠTA SAD IDI! I 0Ove0I ONO _ _ 0VOJe 0JEce! . O' ALI DJECAL. IMAJU 00 SEKHMETINE A ' NAŠU KRV! I LIKIDAŠVVEEČE _ V NEUUŽNI 5U. ' ISTINA JE DA SU DJECA OD NAŠEG RODA, SJETI SE T NE 5m JEŠ " I' " AKHRANOVOG RODA! ... ALI NJIHOVA JE KRV . poć N”, GRËŠKU KA0 › _ NEČISTA! SAMO su NAPOLA 2 . ŠTO JE Uči/ VILA NAŠ s v _ E61? ĆAML_ | ZATO NJ IHOVA KRV MORA BITI A PROLIVENA KAKO BISMO PROBUDI- `_ ' LI AKHRANA, NAŠEG PRETKA | lJČ-I- TELJA, I KAKO BISMO OSIGURALI POBJEDU NAD STRANCIMA! i › ' . ' _ r ___ „ L . u . .
 67. 67. MIGUELE! ... MWUJ» JUANITA! ... ŽËËOAËËUËĆ_ NEMOJ IM 0ATI ZADOVOLJSTVO . ” 0A vI0e TVOJ . - / HA! HA. ' HA! ... IMAŠ PET- LJE. MOMČIĆU! ... u TEBI ŠTVARNO TEČE AKHRA- NOVA KRVI AKHRANA, NAŠEG UČITELJ/ l, VELIKO- * TI 5| Lug! 6A PTAHOVOG JA sAM MEKSI- l_ l SVEĆENIKA. .. KANAC, sw Dom OCTAVIJA I DO- ! ' ' ` ; ` II u E u ` N . . 'EE-a I ! II NE MIRAN- š" 3 l} (s . - géáIIc`°r7vul ! IK
 68. 68. | NEMAM NIŠTA s RUŽ- NOM OŠUŠENOM NJUŠ- KOM POPUT. .. AH! I ZAŠTO, ZAR TI se Ne SVIĐA TVOJA GROBNI- 05,0509, GAP. .. ALI ONA Je 00s- TOJ NA TVOGA TISU- MOJU sesnzu" ĆLJETNOG RODA
 69. 69. VJERUJ MI, , -. .. .ALI ŠAMO KAKO IzVA0IT ću TE 1;« BIH Te PREOAO , ~ u. O0AV0e! ... KAO * I' 7 "Et. - , IZAĐE MJE- POŠLIJE ĆEŠ ' _í MOĆ! POČIVATI U J VJEČNOSTI! PONO-
 70. 70. U ISTOM TREN UTKU. .. @E PLIVATI PROTIV ŠTRUJE U OVOJ VRTLOŽNOJ cIJevI, EILO EI PREVELIKO IZA- zIVANJE SUDBINE! ... MOŽDA POŠTOJI DRUGI IzLAz! ... sve su MI KOŠTI NATUCENELTO Je DOBAR zNAK. JER ONAJ TKO Je MRTAV Ne OSJEĆA VIŠE BOL. .. KO- LII<O MI SE ČINI, I OVAJ PUT SAM se IzvuKAO! ... MORAM VIDJETI GDJE SAM TO ZAVRSIO. .. VRTLOG KOJI ME POVUKAO U DUBINU, SIGURNO ME JE ODVUKAO U NEKU VR- STU PODZEMNOG KANALA„. OVO JE NEKA SPILJA, U TO NEMA SUMNJE! ... SPILJA NIJE U POTPUNOM MRAKU! ... ODOZGO PADA SVJETLO! ...
 71. 71. USPON NE IZGLEDA NEMOGua. POSTOJE ODREDENA UPORIŠTA. .. A I PRIRODNE IZBOČINE NA ”z KOJIMA BIH SE MOGAO _- ODMORITI. . ' I~ NEMA SUMNJE DA sE ONO VIDI SUNČEVA 5VJETLO5T! ... OVAJ OTvOR MOŽDA VODI NA RUB PLANINE. .. I AI<O auDEM IMAO SREĆE, PRONACI ću _ cARsONA I OGTALEI. . DA. USPON JE RELATIvNO _ LAGAN! ... t o N: „o. ' '1 l! -_ BIO SAM PUŠKU, ALI OSTALI SU MI PIŠTOLJ I! ... IJ SLU- ČAJU NEUGO- DNIH SUSRETA, IZVUČl ću _ ČINI SE KAO DA su NEKA OD OVIH IJPORIŠTA |5KLE5ANA u sTIJENII. ..
 72. 72. KLETNICIMA NE NEDOSTAJE STRELJ IVA! ... CIJELI DAN ČUJE/ VI SA- MO ZIJJANJE IVIETAKA! CARSON IMA PRAVO! ... NJIHOV GLAVNI CILJ NIJE DA NAS UBIJU, VEĆ DA NAS ZABLOKIRAJ U OVDJE NE PODuzIMAJuCI PREVIŠE VEČERAS, KAO SVE su TO LIZALUD POTROŠENI MEcI, BIJ- DuCI DA sMO DOBRO ZAKLONJENI! ... PITAM SE ZAŠTO NAS Nisu FRON- TALNO NAPALI, s DRu-_ CE NA PICO DEL DIABLU sm IJBIJENO ONO DVOJE DJE- JER BI SE u TOM SLUČAJU I ONI IZLOŽILI HICIMA NAŠIH PUŠAKA, EIJSEBIO! PROKLETGTVO! GI- JELI sAM SE DAN NA- DAO DA ĆE NAM TE× PRISKOČITI u POMOC, ALI 5AD JE OČIGLE- DNO DA SENIKAKVO CuDO NECE DO»
 73. 73. MORAM NEŠTO UČINITI! I TO PRIJE NEGO ŠTO PADNE MRAK. ILI CE BITI PREKA- I 5NO DA ŠPAŠIMO A. A TO JEŽ. . ŠAD J VEC ' PREKAŠNOI VIŠE NE ŠTIGNEMO DO PICO DEL DIABLA NA VRIJEME DA ŠPRI- JEČIMO ŽRTVO- VANJE! SLIJEDITI PUT KOJIM SU POŠLI TE× I JE55E! ŠPOD NAS JE DOVOLJNO DUBOKO I NEMA OŠTRIH STI- JENA, NARAVNO. AKO UŠPIJEMO 5KOČITI DOVOLJNO DALEKO OD ŠTJENOVI- TOG ZIDA! ... NIŠTA NE MOŽEŠ UČINITI, CARŠONE, O5I/ VI DA SE I „Ep sAM ŽRTVUJEŠI IPAK POŠTOJI JEDAN NAČIN DA sE IzADE Iz OVE KLOPKE, ALI JE ~ VRLO RISKANTAN! ... _ UPRAVO TAKO! MOŽEMO uzETI KRATAK ZALET, PO OVOJ KAMENITOJ IZBOČINI, | BACITI
 74. 74. , Uz MALO ŠRECE, ŠTRUJA cE NAS ODVUCI VAN DOMETA / PRIJE NEGO ŠTO SE NAŠI Ž PROTIVNICI OPORAVE OD /1 IZNENAĐENJA! ... » A ZATIM, DRAGI MO- RISCO, VISE VOLIM PODIJELITI SUDBINU SVOGA PRIJATELJA, NEGO DA OVDJE MIRUJEM | TAKO RISKIRAM DA ME POGODI ODBIJENI NISAM ATLETSKI TIP POPUT TEXA I CARSONA, A NI- SAM NI JUNAK, ` I I V TI ZNAŠ, ZAR NE, DA v POŠTOJI VELIKA VJERO- JATNOŠT DA TAMO DO- LJE IzGUBIMO ŽIVOTEP. .. TE× I JESSE SU NEŠTALI U TOJ RIJECI! ... ZNAM, ALI ONI SU U NJU UFALI U TAMI. .. MI MOŽEMO VIDJETI KAMO STUPIM U AKCIJU, PRIJE NEGO RAZMISLIM I PROMJENIM . ..I zATO JE BOLJE DA ODMAH MIŠLJENJE! ` DRAGI EUSE-
 75. 75. ,r 7'
 76. 76. PRIMI SE ZA MENE, MO- í g. - ___ ` _. . r , __/
 77. 77. OVDJE U MEKSIKU. .. ZNAČI, DOBRO SAM PROCIJENIO DA SU UPORIŠTA ISKLESANA U STIJENI. .. æ R A N m . w a H E N m m P R U »w s U IVIEDUVREMENU. „ DA ŠE NALAZIM U ARIzONI, REKAO BIH DA JE OVO JEDNA "KIwA" PLE- MENA HOPIJA. „ *PODzEMNA SVETA PROŠTORIJA OVO JE NEKA VRŠTA HRAMA. .. I KAKO BIH ŠAzNAO ŠTO CU PRONA- CI GORE, NE PREOŠTA- JE MI NEGO DA NA- ŠTAVIM UŠPON! ...
 78. 78. KAŠNIJE, U KANJONU RIO ORA. .. m POTRAŽITE BOLJE! MORAMO BITI f; ;›~. „ ŠIGURNI! ... UŠKORO CE SE SPU- z 'z NEVJERNICKI su SE {I PŠI VJEROJATNO 1/ æ». UTOPILII 4 ` ' -í- . _i ' A T Ć › „A ` / ' I: ' ` ' i l MOCI PRONACII. .. 4 IV' 1/ ŠTITI TAMA I VIŠE IH NECEMO 4: . ..ŽELIM PONIJETI NJIHOVE GLAVE VELIKOM SVECENIKU KAO DOKAZ USPJEHA NAŠE MISIJEI PRIPREMITE VRE» CU U KOJU CEMO ŠTAVITI NJEGOVU GLAVUI. .. I POTRA- . ŽITE OŠTALE! _ :
 79. 79. BEZ GLAVE. NAŠI NEPRIJATELJI NECE IMATI MIRA | ZAUVIJEK CE LUTATI KAO NEMIRNE DUŠE SVIJETOM ŠJENA! ...
 80. 80. › OPKOLILI SU MEI. - I Uz OVO ONI SU zA MENE SAMO SLABO SVJETLO NE MOGU IH NI , ' _z ŠJENE! ... ALI, Uz MALO VIDJETI! ... SAD SI GOTOV, ŠRECE, MOŽDA CU JOŠ ŠTARI JEŠŠE! I _ KOJEGA POŠLATI U u _HPOGODIO sAM DVOJICU„. SAMO JEDNIM METKOMH. .. ~ --
 81. 81. HEJ! ... GLEDA KAMO PUCA
 82. 82. MALO POŠLIJE. .. V, ` A TROJICU ŠI ŠREDIO TI, I I" ~~ = JEŠŠE HAwKŠEI. .. DRAGO MI UBILI ŠMO IH - “ O I JE OPET TE VIDJETI ŽIVA I ` / OŠMORICU. .. OŠTALI - zDRAVA, ŠTARI MOJ! ŠU ŠE RAZBJE- O „ I. „ . ČUO ŠAM NJIHOVE GLAŠOVE. .. MORAO ~ , 'O "j ' ŠAM RIŠKIRATI DA MI ŠE PRIBLIŽE ~› ' 'uNášlètgsDrOIí/ ąä PRAVECI ŠE MRTAV! ... IZBLIZA OVAJ . _ JE TRAŽD, ŠTARI RENDŽER JOŠ zNA BITI PRECIzAN, UNATOC ŠVOJIM ŠLABIM OCIMA! ... NE! OGVIJESTIO SAM SE ALI AKO ŠAM ŠE JA IZVUKAO NETAKNUTE TI Ne : NAŠ TEK OVOG POSLIJEPODNEVA! KOŽE, TO ZNAČI DA RIO ORO I NIJE NIŠTA o N55 ZNAŠ. PIJENJE VODE MI „. TOLIKO OPAŠAN! ... KLADIM ŠE DA JE TE× NIKAD NIJE ČINILO DOBRO I DA ŠE VEC NALAzI NA TRAGU ONIMA OTMIČARIMA DJECE! ... ~~ / /If "`„ /5/'„, ~
 83. 83. MOJI! ... VIDITE? ... " V MJESEC UPRAVO ZATO ŠE EGICANI NIŠU HTJELI OTVORENO ŠUKOBITI Š NAMA! ... ŠAD JE PREKAŠNO JER MI DO GORE NE MOŽEMO ŠTICI NA VRIJEME! PREMA PTAHOVOJ KNJIzI, PUN MJEŠEC POMAŽE UŠKRŠAVANJU MRTVIHI. .. OCTA- VEOVA CE DJECA BITI ŽRTVOVANA, U HRAMU NA PICO DEI. DIABLU! ... O " | NADAJMO ŠE DA JUANITAI / VĆŽEMO SAMO POČETI ĆE TO NEŠTO Br” MIGUEL! ... HODAT“ MOŽOA NEŠTO , ~- INTERVENCIJA MO- ŠTO ĆE 5.7' _ ODGODI OBRED. ' y 6A PRKIATE_
 84. 84. SEDAM PAKLENSKIH VRATA U ISTOM TRENUTKU, NA PIGO DEL DlA8LU„. THOTH NAS Je ? oo/ amo svom/ vw BLJEŠTAVIM . ..K031 ĆE VELIKOM UČITELJU nppusay/ s/ Nay/ _rm AKHRANU OSVIJETLITI PUT POVRATKA A Vmggmg guogmgyą JE Iz ZEMLJE MRTVIHL STIGLO! PRtZOvI/ WO R „ › PAŽNJ U BOGOVA SVETIM SI5TRU' ŠTENE U EGIPATSI-GM OBREDMAA
 85. 85. 7;! MJESEČINA! ... Kom JE Ovo suzu 5AM vrt/ aaa ZVUČI KAO VOJSKA POLUDJELIH ĆEGRTUŠA! u «mmm sE DA ove ćeemuse MOĆNI GZIP/ SE, KOJE me GORE ČEKAJIJ. HODAJU GOSPODARE MEN/ IH. NA DVIJE moses. .. PRIZ/ VAM TE! ... OKLADA DOBIVENA! ... NISAM RAZUMIO Ni GORE a' TREBALO u u u owo DVOJE RUEČ« AL' ËGWMN DŠETCE! ... I u VELIKOJ SAM DA JE TO 55' su OPASNOST! ! DAN oo ONIH LUDIH EGIPĆANA! ...
 86. 86. GOSPODARE VJEĆNOSTI, ~ VLADARE moze/ moe A; - NEKA su HVALJEN, OZIRISE. “A „ " _ SVIJETA! ... - A RAZRIJEŠI az WJUGA zmIJe MEHEN A r `A DJECA! ... V_ AKHRANOVU vašu c POŠALJ| JE K NAMA g r 07709175 ~ . . KROZ SEDAM VRATA. .. ~ v '~ SARKGFAGE! q _ r
 87. 87. ČIČIN GLAS! ... ~ -. . MORAM POŽURFF! ! a L PIŠTOLJ I PROKLETSTVO! - 5U SE DJENU
 88. 88. KAO ŠTO JE ZAPISANO U PTAHOVOJ KNJIZI, KRV- Nl ĆE OBRED IZ PODZEMLJA PR| ZVATI BESMRTNU AKHRANOVU DUŠU, KAKO BI SE PONOVNO UJEDS- MLA 5A SVOJ FM TIJELOŽ/ M I USWÄHNULA MU „ „„ „ IVOT. ... . ..I ZATO PUSTI AKHRANOVU OUŠU PREPLOVITI VELIKI OCEAN NUŠTA- . ..l DTI/ DRI ISPRED NJEGA SEDAM PR"
 89. 89. " Kueo! ... ovo ćuoovu» J ; v STE IMA RUKE POPUT KLIJEŠTA! ... osTAJem BEZ DAHA! ľ 'r [MOGU GUBITI VRIJEME 5 TOBOM, RUŽ- „ NA NJ UŠ- _ KO. '
 90. 90. AKHRANE! MOJ PRćTČE I UČITELJU! ... POSLUŠAJ ME . '.. . EOEPODAR MRTV| H Je O5LOBODIO TVOJU pušu. .. KAKO Ne a: . MORALA VJEČNO LUTATI KAO ZAVIJAJUĆI DEMON u OCEANU NIŠTAVILA. MORAŠ SLIJEDITI MOJ GLAS n PROĆI SEDAM PAKLENSKIH VRA- TA | NJIHOVE 4 ' ĆUVARE! ^ n' ' ' I . - ` 'Vi' N 'A . , - &und J l r “yu PRVA VRATA ČUVA ONAJ KOJI BLJ LJJ E „DRUGA VRATA ČUVA DEMON 5 VATRU PAKLENSKOG KRALJEVSTVALPRODI PSEĆ-OM GLAVOM KOJI ZAVOD! 6A, AKHRANE! ... HORUEOVO TE DUŠE. ' PRODI GA BEZ STRAH/ Ä. OKO ŠTITI! MOJ UČITELJUJ. ..
 91. 91. ` DOĐI, AKHRANE! ... HORUSOVA TE MO OD DEMONA NA TREĆIM VRATIMA. KOJ l IMAJU KLJOVE I PANDŽE NAMOČENE U . ..SAD TE ĆEKAJ U ČETVRTA VRATA, VRATA PAKLENSKIH SUDACA! ... ' O” TO 552W“ ›' PRIČA. MIeu- Ëv* - I ~ A _ . A _ I ALI Ne ŽELIM POMISLITI Ne zNAM, o I A A I A _. - NA TRENUTAK u KOJEM ć JUANITAL. OVA A _ . '_, 1 PRE5TAT| PRIČATI! ... __ ME LITANIJA PAKLA! ... ZAR JE OVAJ NAČINJEN OD ETIJENEH. .. KAO DA Ne OSJE- ĆA MOJE uo-
 92. 92. PETA su VRATA VRATA ZABO- RAVA. .. moon IH u PO- VRATI SVOJA ZEMALJ- › 5KA SJEĆANJA, AKHRANE! ... 45m ŽAO„. M5 JE. .. ZNAŠ. .. TEK SAM u“ NAMJERAVAŠ. RUŽNA NJušKoa. . POLETJETI DOLJE ZAJEDNO 5A á/
 93. 93. TVOJE JE ouEO PUTOVANJE PRI KRAJU, VELIKI UČITELJU AKHRANE. .. PROŠAO 5| PRIJETNJU ŠESTIH VRATA, KOJA ČUVAJU | ZOBLIČENI DEMONI IZMEĐU TEBE I ŽIVOTA SAD PROĐI IH, STOJI SAMO vEO. .. Pos- I AKHRANE! VRATI _ LJ EDNJA VRATA. .. SE MEĐU NAS. ' , ' VRATA SNA / ' , „,6„5,5,___ u . ..PAZI, AKHRANE! ... NE SMIJEŠ sE „„5„5æ_›_„ IZGUBIT! u acEA/ vz/ NIŠTAWLA! ... Mu/ VHJAU_ i« / NDËÄŠ ŠL/ JČD/ T/ PUT POKUŠAVA OTVORITI OČI! ... „
 94. 94. .. .KRVI SVOJU! P07ĐMAKA: AKHRANE! ' DVOJ 0.7666 - POTE PREMA ~ AKHRANU / VRA 7/ ~* "II,
 95. 95. ANUBI5E! TI UBU SVOJU u m W „G u BE! ... _ _f
 96. 96. . BRZO! ... PRIJE NE» GO sE OPORAVE / . OD IZNENAĐE- NJA!
 97. 97. -ZNAO I<AI<O sa TO „w“ ; - ' . ..I JOŠ UVIJEK ŽAË/ ,VI DA MOGAO ZNATI. “ . NIJE REČENO OA E ? A5 BIJELO ŠTENE, P' . ' A . . ĆU VAS UsPJETI DO I KAD NI JA SAM . :. - T sPAEITII TRENUTNO SPASITI! NISAM zNAOa. A/ i ' “ ~ - OVA/ HO, 592.0!. .. JA VAS POKE/ VAM . ' z ' . "a/ s < i ľ `L .
 98. 98. JNUT» -P ' / A? ć 4/ z x / x/r' _` › I I . ` I è
 99. 99. U ZAKLON, DJ ECO! STANITE UZA ZID! TO JE PREELAE IzRAzI. .. " DJEVOJGCA RusKvRAš SVOJU KOžU TE JE NAZVALA 'A l ERAOOMI. .. KAKO a: sPA5|O OVOJE -. JUA-ËŽTËUŽKAČ" IZGLEDAŠ ZA- »I DJECE KOJE 5| çąAzAfgm ČUĐEN, ERIN- 5AM OTEO I 60! . PREOAO OVIM LUOAGIMA VANI!
 100. 100. KAO SAM IH OTEO, NISAM ZNAO KAKVA IM SE SUDBINA SPREMA. .. S VREMENOM SAM IH OG/ Ëlhško 5| . .., ~ E zNAM - KAKO su zAVR- A ŠILI MOJI PRIJATE» LJII. .. EOJIM sE OA MORAMO RAČUNATI sAmO NA NAS DVOJIGU, Ju~ T520.. . OLË OIABLOI. - SAD MI JE JAsNo ZAŠTO TE MOJI HOMEREŠ NISU ZAUSTAVILI! ... JEsI LI IH SVE sAm POS- ~~ z: i Líx/ POZNAVAO SI MOGA . ž / / ' U ŽIVOTU sE KATKAD ČINE GREŠKE, GRINGO! PRIzNATI! ... TI SI MNOGO DRIJKČIJI OD svOGA OOA. LAO U PAKAO? . / _ DVOJICA POPUT NAs, RENDŽERU, VIŠE su NEGO DOVOLJNA PROTIV OVAKVOG ČOPORA BIJESMH LUDAKA! , NE SVE. I NISAM BIO
 101. 101. ZGRABITE IH u HURIISOVO IME! ... AKO NE ZAKLJUČIMO ŽRTVOVANJE ĆIM PRIJE, DUŠA VELIKOG UĆITELJA AKHRANA ĆE VJEĆNO LUTATI OOEANOM -' NIŠTAVILAI I / PREREŽI ŽILU NA RUCI I PROLIJ U OVE KANALE „ MALO ŠVOJE KRVI, . , ŠEKHMET! ... JA ĆU ' UĆINITI ISTO! ... OSIM AKO. .. I MI SMO NJEGOVI POTOMCI, ŠEŠTROI AKHRANOVA KRV TEČE I NAŠIM ; ! ŽILAMAI „ I / , TO. .. ŠTO ŽELI UČINITI? . ..I MOŽDA ĆE TO BITI DOVOLJNO DA . . AKHRANU POVRATI ŽIVOT PRIJE NEGO sE NJEGOVA DUŠA RAŠPRŠI ZAUVIJEK! zAKLJUĆIT ĆEMO f OBRED KAŠNIJE, ŠA ŠRĆIMA PROBUDI, VELIKI UČITELJ U! ...
 102. 102. I NEKA ANKH ISKOVAN OD METALA 5A IZEUBLJENOG KONTINENTA ATLANTIDE U TEBI UPALI ISKRU ' PUCAJU! ... KLADIM SE DA JE TO TE XOVO JOŠ IMAMO VREMENA ODIORATI SVO- JU ULOGU! ... KOJI HORUSOVIH SINOVA SAVRŠENO POZNAJU PUT I DOVELI SU NAS OVAMO U TRENU. ' , ALI NEKA , '„ - NEBESA DAJ U DA SE NIŠTA NIJE . DOGODILO DJECI
 103. 103. „EV . E . æ , .. : II E„„„. „„aw„„. š . __ I L . _ : U _ VRATIO s/ ŠE - _„ MEĐUNAS! ... ; NEKA JE HVA- A HORIJSOVO OKO! zAsuJEPI MOJE NEPR/ JATELJE!
 104. 104. HATHORINO UGËČDALO! ... U IME NEIZMJERNE IZIDE, BOGINJE NEBA I ZEMLJE. VRATI KLETVU ONOME TKO JU JE BACIO! _ HATHORINO TE OGLEDALO NEĆE OBRANITI OD METAKA! b: 'E Va. . ? ç *III «Iagësg , A
 105. 105. BAH. .. NIŠAM MOGAO I ' DOPUŠTITI DA TE UsIJu, MOJ PRIJATELJ U. ' PREŽIVJELI i; HORUSOVI SINOVI f I PUSTIMO IH DA ODU! I PREOŠTALO IH JE TEK NEKOLIKO! ... A SAD KAD ŠU VIDJELI KAKO NJ IHOVA __ IVIUMIJA ODLAzI U PRAH „ / ` . PEPEO, NJIHOV ĆE '_ .
 106. 106. TI SI TATA! ... žIV " MIGL/ ćlč! DJECO MOJ `„` ŠTO SAM IA/ VI NARAVNO! I TO ŽIV ŠAM! ... I NIKAD ; ' TE×EI ZAHVALJUJUĆI VAs VIŠE Neću A. ». _ JUANU RAZI! JEDNOSTAVNO ~ . . NEUNIŠTIVI I „ ŠMIRI 5E, JESSE! , OVA JE PRIĆA PREPUNA ; . RAzA JE SPASIO g IZNENADENJA I PREOKRE- I, ,_ PRAVO „A DJECU! POŠLIJE ĆU TA! ... I HTIO BIH ZNATI ŠTO „N05“ 0B_ DON OCTAVIO DE LA 5ER- JAŠNJENJA I NA RADI MEDU HORUŠOVIM 005,7000. ' . . v. ŠINOVIMA! ...
 107. 107. HORUSOVI SINOVI SU ME OTELI I SI- MLILIRALI MOJU SMRT. .. SVE DO PRIJE NEKOLIKO MINUTA BIO SAM POD UTJECAJEM JAKE RANA NA GLAVI ME JE ODMAH RAZ- BISTRILAI. .. ALI TO NIJE TVO- JA NEPHRET, MOJ PRIJATELJI". TO JE NJ EZINA KĆERI PRETPOSTAV- LJAO SAM! DA. MORIŠCO! MOJA ŽENA DONA MIRANDA | NEPHRET 5U ISTA OS- OBA! ... PRIJE DVADEŠET GODINA. VRATIO SAM EE u EGIPAT I ONA JE 5A MNOM POŠLA U NEw MEXIQO! NJEZINA KĆERI. .. ' OVA DJEVOJKA. .. SLIČI DONI MIRANDI KAO JAJ E JAJETUI . í NEPHRET! ... A ONA JE I VAŠA POLUŠEŠTRA PO MAJĆI, DJEĆO! IZ EGIPTA, NEPHRET sE VRATILA MEDU HORUŠOVE SINOVE I UDALA zA ONDAŠNJEGA VELIKOG sVE- ĆENIKA. .. 5 NJIM JE IMALA DVO- JE DJECE. .. MLADOG FANATIKA KOJEG ŠAM UBIO I LIJEPU J
 108. 108. "HOFKUSOVI SLI SINOVI UKRALI AKHRANOVU MUIVIIJU. .. JEDAN ČUDOVIŠNI PATLILJAK, FLJAČKAŠ GROBNIGA KOJI SE NAZIVAO PO DEMONU BESIJ. ZADAVIO JE NAŠE FEI-LÄHE. .." V “x 0A JE NEPHRET BILA ä VO SU TVOJA NEPHRETINA DA. .. I BUDIJĆI SIVIATRANA POTOM- KOM VELIKO@ AKHRA- NA, u NJIHOVI/ VI ŽILAMA TEČE I KRV VELIKOGA PTAHOVOG SVE- MI JE DRAGO DA JE ZAVRŠILA U PEPELIJ! KAD 5AMO POMISLIM DA 56 NAKON TOLIKO GODINA AKHRANOVO PROKLET- STVO UMALOOBISTINI- LO. .. I DA SAM, KRIV- NJOM OVIH GADOVA, SKORO POBIO SVOJU DJECU KAD JE NEPHRET OTKRILA DA 5EKTA ŽELI VRATITI AKHRANA u ŽIVOT, uz MOJU JE POMOĆ UKRALA mumIJu u POBJEGLA u AMERIKU KAKO su 5E SAKRILA POD oszucaum IDENTITETOM. .. ONI/ ME MOJE ŽENE! - NISAM SE MOGAO ~ ODLIJČITI NA TAJ POTEZ! ... JA SAM EGIPTOLOG, IZNAD JE, NIKAD NISTE „fääšägľäærfäó SVEGA! 5AKRIO sAM OPASNA? × ALI ONI su JE usPJELu PRONAĆI! _ . TO J E BILA OPTIČKA VARKA. ' n JA sAm SRETAN ŠTO JE OVAJ sms: : KOSTUR OTIŠAO u OIM! ... ČAK MI sE UČINILO DA v10nm KAKO sE POMIČE!
 109. 109. DAKLE, MOJA MAJKA 7 ŽIVA JE I I TI NAs NISI „ I NE. .. NIKA0 TO NE BIH JE ŽIVA? ... REKLI su MI _„- VIDJ ET ĆE HTJELA UBI- A, MOGLA UČINITI! OËŽO5TI~ DA JU JE MORISCO VIDIŠ, JA N|5AM UBIO ZATO mg TVOJU MAJKU, SEKHMET. ' NnąAp N15. JA SAM JE VOLIO! ... PRIJ E popu511o DA UPRAVO MNOGO GODINA. ' ALI upozNAm TVOJU ZATO' MOJ A IZGLEDA 0A JE ONA. NA ŽENU, ccm_ KRAJU. IZABRALA „ ~ mmmąđu' BAH. ČINI MI SE 0A JE SAD DOŠAO TRE- NUTAK 0A TO UČINIŠ! ... VRATIT ĆEMO sE ZAJEDNO NA RANČ KAKO 815m0 TVOJU DJECU VRATILI KućI I KAKO BI ME TI PREDSTAVIO. .. 00/0/ »men/ von il'.
 110. 110. ETAN SAM ŠTO VAS OPET PATILA! ... KLADIM SE 0A TE NA RANČU ŠTO SE OSTALOG ČEKA šARENI PONI, NALIČIO TOLI- TIĆE, ODLIČNO KE sTvARl O l KAKVG s! O0uvIJEK I ŽELJELA! TVOREN U ONIM - SARKOFAZIMA, ALI, JUAN ME JE JUAN RAzA. KOMAN- POZNAJEM ČERO! ... UZMEDU MENE TE, sTARI REN- I TVOGA OCA VLAOALA UŽERU. ' JE SMRTNA MRŽNJA! JA SAM JEssE ZNAŠ. MOJ TE SE j' 5TvAçzNo_7___ OTAC PLAŠIO! ... ZATO sTAm pgpçzo GA NIKADA NISI , a e QAZA 55 PLAŠIO s j U5PIO UHVA' MENEa. . OvA TI SPASIO JLIANI- JE DOBRA. ' TU I MIGUEL/ Ä!. .. '3' V! _ ; . 0AJ RUKU, I 4 MOMČE! __
 111. 111. PAR DANA POSLIJE. U NEW MEXICU. .. SEKHMETI-. OPROSTI MI. ' BI- LA SI MALENA KAD SAM PO- EJEGLA IZ EGIPTA. .. I TVOJ TE JE BRAT SAKRIOI. .. NI- SAM TE MOGLA POVESTI SA SOBOM. ' OPROSTI TI MENI, MAJKO! " OCTAVE, MUŽLI MOJ! ... SVA SREĆA DA SI g MI SVE OBJASNIO U BRZOJAI/ U.. . INAČE ` BIH UMRLA OD SREĆE! NETKO TKO TE VEĆ DUGO VREMENA ŽELI s
 112. 112. NEPHRET. .. ILI BIH AHMEDE! ... TE TREBAO NAZVATI DRAGI AHMEDE DONA MIRAN- JAMALE! ČEKAJ, KITE! ... BOLJE DA IH OSTAVIMO SAME! ... IMAJU SI MNOGO STVARI ZA BAŠ LIJEP DO- ĆEK! NADAO sAm ` sE SVJEŽEM - 5 ` `_ 6A U BuNKHOusEu KOD VAOIJEROSA, BRATE! DODI SA 111
 113. 113. I TI, JUANE! MORAMO OPET-T»- ZA LJU" NASTAVITI ONAJ __ EAV NE5E5KU: RAZGOVOR. ' POKUSAVAM UVJERITI RAZU DA SE SA SVOJIM SFOSOBNOSTIMA SVAKAKO MORA PRIJAVITI U REN- L ODLIČNO! A TE× I JA ĆEMO TI POMOĆI DA GA UVJERIS, ZAR NE, TEXE? KAKO DA NE! ... TI I JA MORAMO MALO POPRIČATI. MOMČE! NEKA SAM PROKLET! ... NALAZIM SE U DRUŠTVU TROJICE RENDŽERA! DA ME SAMO VIDI MOJ SIGURNO BI GA POGODILA 'I PI
 114. 114. 0A
 115. 115. Sve sto ste zeijeh znati o Zagoru procItajte u jedínstvenonw izdanju Ludensa. Prva knjiga 0 Zagoru na hrvatskonI jewzIkII, luksuzno Inoncmjrafsko izdame s: mnostvom kolomIh ptiloga LI prodaji. ISSN 1330-9005 Ne propustite nabaviti ovu vrijednu knjigu! | |II| ||I| ||| ||| ||| |IIII| 9 771330 900001

×