Successfully reported this slideshow.

Jg wie zijn zij

2,522 views

Published on

Zijn Jehovah's Getuigen WERKELIJK een sekte? Beschouw de feiten en trek zelf de conclusie!

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jg wie zijn zij

 1. 1. Jehovah‟s Getuigen Het concept Wie zijn zij? Wat geloven ze? Hoe gaan ze te werk?
 2. 2. JG – Wie zijn zij?Het kan bijna eender wie zijn:Een buurEen collegaEen voorbijgangerEen postbode, ruitenwasser, timmerman, … Vaak: handelsvertegenwoordiger, zakenman, leidinggevende in een bedrijf Inmindere mate: dokter, chirurg, vastgoedmakelaar, advocaat … Nooit: een politieker, een burgemeester, politie in gewapende dienst, …
 3. 3. “Cocoon” – the moviehttp://www.youtube.com/watch?v=iU5MHGtgA38 “We‟ll never be sick, we won‟t get any older and we won‟t ever die.”De boodschap van Jehovah‟s Getuigen?
 4. 4. JG – Wat geloven ze? “…En (God) zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn.” – Opb. 21:3,4 Zou JIJ niet graag in zo‟n wereld leven?Dit bijzonder aantrekkelijke vooruitzicht beweegt heel wat mensen ertoe om een Bijbelstudie met Jehovahs Getuigen te beginnen!
 5. 5. Wat is “een Bijbelstudie” bij JG? Dit is altijd de studie van “een publicatie van JG”! Vaak heeft zo‟n publicatie een ronkende naam, zoals: Wat leert de Bijbel echt? Kennis die tot eeuwig leven leidt. De waarheid dit tot eeuwig leven leidt. U kunt voor eeuwig in een paradijs op aarde leven.Hierin worden heel wat Bijbelteksten verwerkt, zodat iemand die quasi niks van de Bijbel kent het warme gevoel krijgt dat hij nu “de Bijbel” bestudeert.
 6. 6. Zijn JG “een sekte”? Het hangt er vanaf aan wie je de vraag stelt!De parlementaire onderzoekscommissie „sekten‟, opgericht naar aanleiding van de gebeurtenissen betreffende de „Orde van de Zonnetempel‟, hanteert een lijst van 189 “sekten”! Even “Googelen” leert algauw dat niemand van deze 189 “sekten” van zichzelf erkent “een sekte” te zijn. Ook JG zullen ten stelligste ontkennen “een sekte” te zijn. Ze erkennen wél dat “sekten” bestaan!
 7. 7. Wat is dan “een sekte” volgens JG?De Wachttoren van 15 maart 1998, zegt op blz. 10-11, onder het artikel “Slaven van mensen of dienaren van God?” “Een „sekte” is wel gedefinieerd als een „groep die vasthoudt aan een onderscheidende leerstelling of leider”. En sekteleden bezitten „grotetoewijding voor een persoon, idee, of ding”. In feite bestaat voor leden van elke religieuze groep die sterk hechten aan menselijke leiders enhun ideeën het gevaar dat zij slaven van mensen worden. Een sterk op een leider gerichte verhouding kan leiden tot een ongezondeemotionele en geestelijke afhankelijkheid. Het gevaar kan nog worden vergroot wanneer een persoon vanaf zijn kinderjaren in een sektarische atmosfeer wordt opgevoed. Degenen bij wie ten aanzien van een religie een dergelijke bezorgdheid bestaat, hebben betrouwbare inlichtingen nodig.”
 8. 8. Hebben JG “een onderscheidende leerstelling of leider? Ja! Het hele concept is gebouwd rond de uitleg van Jezus‟ woorden in Mattheüs 24:45-47: “Wie is werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf, die doorzijn meester over diens huisknechten is aangesteld om hun te rechter tijd hun voedsel te geven? Gelukkig is die slaaf wanneer zijn meester hem bij zijn aankomst daarmee bezig vindt! Voorwaar, ik zeg U: Hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen.” … (Lees Mattheüs 24:45-47.)” Wat is hier “de uitleg van JG”?
 9. 9. JG – de “onderscheidende leerstelling en leider”“GODS WOORD noemt de gezalfde christenen die zorgdragen voor Christus‟ belangen op aarde „de getrouwe en beleidvolle slaaf”. … (Lees Mattheüs 24:45-47.)” *** w08 15/1 blz. 24 par. 1 *** *** pe blz. 195 par. 13 Gods zichtbare organisatie ***“Dit besturende lichaam is samengesteld uit leden van „degetrouwe en beleidvolle slaaf”. Het dient als woordvoerder voor die getrouwe „slaaf”.” *** w89 15/12 blz. 21 par. 5 *** “Plaatselijke ouderlingen en leden van het Besturende Lichaam nemen de leiding onder ons.”
 10. 10. Hier toch al even de “techniek” doorprikken.Laat ons in de *** w08 15/1 blz. 24 par. 1 *** even een paar woorden weghalen om ze straks te vervangen: “GODS WOORD noemt ………………………… die zorgdragen voor Christus‟ belangen op aarde „de getrouwe en beleidvolle slaaf”. … (Lees Mattheüs 24:45-47.)” Weet jij nog wat er stond? Juist, “de gezalfde christenen”. Een term die in de hele Bijbel NIET voorkomt!
 11. 11. Laat ons even héél erg pretentieusdoen, zodat je ZIET wat de “techniek” is. In de *** w08 15/1 blz. 24 par. 1 *** vervangen we de uitdrukking “de gezalfde christenen”  “GODS WOORD noemt Kamiel en Gérard die zorg dragenvoor Christus‟ belangen op aarde „de getrouwe en beleidvolle slaaf”. … (Lees Mattheüs 24:45-47.)” Neem aub de Bijbel en lees wat er écht staat!
 12. 12. De “techniek” doorprikt. Wat zegt Jezus ECHT in Mat. 24:45-47? “Wie is werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf, die doorzijn meester over diens huisknechten is aangesteld om hun te rechter tijd hun voedsel te geven?” In het Nederlands noemt men dit “een vraag” …. Hier wordt NIEMAND “genoemd”! Wat blijft er nu nog over van deze bewering: “GODS WOORD noemt Kamiel en Gérard die zorg dragen voor Christus‟ belangen op aarde „de getrouwe en beleidvolle slaaf”?NIKS! “Gods Woord” noemt Kamiel en Gérard helemaal niet!
 13. 13. De “techniek” doorprikt.Wat zegt Jezus ECHT in Mat. 24:45-47? Wat blijft er nu nog over van DEZE bewering:“GODS WOORD noemt de gezalfde christenen die zorgdragen voor Christus‟ belangen op aarde „de getrouwe en beleidvolle slaaf”? NIKS! Gods Woord noemt “de gezalfde christenen”helemaal niet! Niet in Matth. 24:45-47 en ook niet op een andere plaats in de Bijbel.
 14. 14. Is dit “hersenspoeling”? Neen! Dit is „mind control‟! Geen „brainwashing‟.Er bestaat een fundamenteel verschil tussen Hersenspoeling en Gedachtenbeheersing!
 15. 15. Wat zijn de verschillen tussen Hersenspoeling GedachtenbeheersingDwang Subtiel en verfijnd Slachtoffer weet dat hij in  Daders worden beschouwd als handen is van „vijanden‟ vrienden, als gelijken Start met een duidelijke  Men ontvangt er „bescherming‟ tegen „de afbakening van wie „de vijandige buitenwereld‟ gevangene‟ en wie „de  Onbewust werkt het slachtoffer mee door cipier‟ is privé-informatie te verschaffen die nadien Geen keuze tegen hem gebruikt wordt Mishandeling, misbruik  Er wordt een nieuwe, „betere‟ Foltering identiteitsstructuur aangereikt Doel: Valse  Hypnotische processen gecombineerd verklaring, regering met groepsdynamiek zorgen voor een verloochenen krachtige indoctrinatie
 16. 16. JG – de gedachtenbeheersing De „vijandige buitenwereld‟ en de Duivel! *** pe hfst. 2 blz. 23 par. 21 Een vijand van eeuwig leven *** “Bedenk dat Satan zich als een vriend aan Eva voordeed. Toen wist hij haar te verlokken tot iets waarvan zij dacht dat het in haar belang was (Genesis 3:4-6). Het is nu precies zo, …Het kan zijn dat zelfs intieme vrienden of familieleden u zullen zeggen dat zij het niet prettig vinden dat u de Schrift onderzoekt. Jezus Christuswaarschuwde zelfs: „Ja, ‟s mensen vijanden zullen zijn eigen huisgenotenzijn. Wie grotere genegenheid voor vader of moeder heeft dan voor mij, is mij niet waardig; en wie grotere genegenheid voor zoon of dochter heeft dan voor mij, is mij niet waardig” (Matthéüs 10:36, 37).
 17. 17. JG – de gedachtenbeheersing De „vijandige buitenwereld‟ (Openbaring 12:7-9)“En er brak oorlog uit in de hemel: Mi̱chaël en zijn engelen streden tegen de draak, en de draak en zijn engelen streden, maar hij zegevierde niet, en ook werd er voor hen geen plaats meer gevonden in de hemel.Neergeslingerd werd daarom de grote draak, de oorspronkelijke slang, dieDuivel en Satan wordt genoemd, die de gehele bewoonde aarde misleidt;neergeslingerd werd hij naar de aarde, en zijn engelen werden met hem neergeslingerd.” Let dus op als je iemand probeert te ontraden met JG te „studeren‟!! Je positioneert jezelf onmiddellijk als staande aan „de zijde van Satan‟! Je drijft „de student‟ hierdoor regelrecht in de armen van JG… Het is als het verwijderen van een bijenprik! Als je niet oplet duw je „het gif‟ in het slachtoffer!
 18. 18. JG – de gedachtenbeheersing De „veilige thuishaven‟ *** w98 1/6 blz. 23 *** “Jehovah blijft een getrouwe hemelse Vader. … Jehovah‟s met een moeder te vergelijken organisatie kwijt zich ijverig van haar verantwoordelijkheid om heerlijke geestelijke maaltijden te bereiden, die in haar publikaties en op de vergaderingen van de meer dan 85.000 christelijke gemeentenover de hele wereld worden opgediend. Met de geestelijke hulp van onze Vader, Jehovah, en zijn met een moeder te vergelijken organisatie zal dus zelfs de „vaderloze” zich in enige bijbelstudie kunnen verheugen.”
 19. 19. JG – de gedachtenbeheersing De isolatie *** w98 1/6 blz. 23 *** “Jehovah blijft een getrouwe hemelse Vader. … Jehovah‟s met een moeder te vergelijken organisatie kwijt zich ijverig van haar verantwoordelijkheid om heerlijke geestelijke maaltijden te bereiden, die in haar publikaties en op de vergaderingen van de meer dan 85.000 christelijke gemeentenover de hele wereld worden opgediend. Met de geestelijke hulp van onze Vader, Jehovah, en zijn met een moeder te vergelijken organisatie zal dus zelfs de „vaderloze” zich in enige bijbelstudie kunnen verheugen.”
 20. 20. De organisatiestructuur van JG Besturend Lichaam Dit zijn de sekteleiders (7)!Zij bepalen de interpretatie van de Bijbel van de sekte. Zij geven leiding aan de wereldwijde organisatie. De meeste JG‟s weten niet wie dit precies zijn. Wettelijke corporatie met aandeelhouders: Watch Tower Bible and Tract Society
 21. 21. Macht en geld www.hedgefundintelligence.com/Product/13793/ Forthcoming-Events/InvestHedge-Forum- 2011.html?ElementId=9679Below is a selection of the companies that have so farregistered to attend this year: INVESTORS ABN AMRO PRIVATE BANKING BARCLAYS WEALTH POSEIDON SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING WATCH TOWER SOCIETY YALE UNIVERSITY …
 22. 22. De organisatiestructuur van JG Besturend Lichaam Watch Tower Bible and Tract Society Het wettelijke orgaan om legaal al hunpublicaties te drukken en hun doctrine te verspreiden Nationale Bijkantoren Met Bijkantooropziener
 23. 23. De organisatiestructuur van JG Nationale Bijkantoren Districten Met Districtsopziener KringenMet Kringopziener, bijgestaan door Stadsopziener Plaatselijke Gemeente van JG
 24. 24. 1. Verjaardagen In hun startfase vierden JG verjaardagen. Let op de titel van hun toenmalige „dagtekstboekje‟. *** jv pag. 200,201 *** Verjaardagen vieren is nu verboden voor JG!
 25. 25. 2. Kerstmis In de startfase van JG vierde zelfs het bestuur Kerstmis. *** jv blz. 199 ***Een JG die dit nu zou vieren wordt uitgesloten!
 26. 26. 3. Het Kruis Meer dan 50 jaar stond er een kruis op de voorpagina van de Watch Tower.Nu zal een JG het kruis als afgoderij beschouwen.
 27. 27. 4. “Miljoenen thans levenden zullen nimmer sterven!” In 1918 startte Rutherford deze toespraak.In 1920 verscheen de toespraak in boekvorm. 1925 werd hierin aangekondigd als het jaar waarin Abraham, Isaäk en Jakob een opstanding zouden krijgen! De voorspelling kwam niet uit!
 28. 28. 5. Uitsluiting Onze Koninkrijksdienst - km 8/02 blz. 3 par. 2-5 „Mijd uitgeslotenen als paria‟s.‟ “We vermijden dus ook sociale omgang met eenuitgesloten persoon. Dat zou betekenen dat we niet samen met hem naar een picknick, een feest, een sportwedstrijd of het theater gaan, en niet samen gaan winkelen of thuis of in een restaurant een maaltijd gebruiken.” „Zelfs geen eenvoudig ‟Hallo‟ !‟
 29. 29. Even een vergelijk! - Matth. 7:15-20Het concept dat ongeveer honderd leden van de BranchDavidians in gevangenschap hield, was hun overtuigingdat David Koresh de door God gekozen persoon was om hen te leren wat Hij wilde dat ze zouden geloven.
 30. 30. Even een vergelijk! - Matth. 7:15-20Het concept dat ongeveer duizend leden van de People‟s Temple ingevangenschap hield, was hun overtuiging dat Jim Jones de doorGod gekozen persoon was om hen te leren wat Hij wilde dat zezouden geloven.
 31. 31. De harde realiteit! - Matth. 7:15-20 Het concept dat nog steeds miljoenen Getuigen vanJehovah in gevangenschap houdt, is hun overtuiging dat het Wachttorengenootschap de door God gekozenorganisatie is om hen te leren wat Hij wilde dat ze zouden geloven; dat al Gods richtlijnen aan de mensheid via dit ene communicatiekanaal komen. Enkele van hun claims …
 32. 32. De claims van het Besturende Lichaam! “Het Besturende Lichaam publiceert geestelijkopbouwende lectuur in vele talen. Dit geestelijke voedsel is gebaseerd op Gods Woord. Wat er wordt onderwezen, is dus van Jehovah afkomstig en niet van mensen.” ***w10 15/9 blz. 13 §8 ***
 33. 33. Een gelijkluidende claim van het Besturende Lichaam! *** w00 1/5 blz. 15, illustratie***“Jehovah spreekt tot ons via de bijbel en doormiddel van „de getrouwe en beleidvolle slaaf”.”
 34. 34. Nog zo’n claim van het Besturende Lichaam! *** w98 15/7 blz. 12 par. 15 ***“Thans hebben wij Gods volledige geïnspireerde Woord, de Heilige Schrift. Wij hebben ook „degetrouwe en beleidvolle slaaf”, die door Jezus isaangesteld om geestelijk ‟voedsel te rechter tijd‟ te verschaffen (Mattheüs 24:45-47). Op deze wijze spreekt God nog steeds.”
 35. 35. Men herhaalt het net zolang tót je het vanzelfsprekend vindt. *** w97 1/6 blz. 10 par. 13 *** “Als wij een groot respect hebben voor Godsgeïnspireerde profeten van vroeger, en vooral voor Gods Zoon, zouden wij dan niet ook respect moeten hebbenvoor het menselijke instrument waarvan Jehovah zich nu bedient om bijbelse informatie te onthullen die voor zijn volk in deze kritieke tijd zo noodzakelijk is? — 2 Timotheüs 3:1-5, 13.”
 36. 36. Uitspraak van Raymond Franz,9 jaar lid van het Besturende Lichaam:“Het concept dat Jehovahs Getuigen in gevangenschap houdt is hun overtuiging dat het Wachttorengenootschap „Gods organisatie‟ is.” Zie pag. 296 van “Gewetensconflict - Mensen gehoorzamen of God trouw blijven” Zie http://xjg.be/Het%20gewetensconflict/cc_rft_1998_dutch.pdf
 37. 37. Ontwaakt!Enkel gevangenissen hebben Wachttorens.

×