Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Model LEVER - narzędzie do potwierdzania kompetencji wolontariuszy

4,560 views

Published on

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie!

Model LEVER został stworzony po to, aby pomóc wolontariuszom w walidacji (potwierdzeniu) kompetencji miękkich zdobytych przez nich w trakcie wykonywania działań społecznych.

Model składa się z pięciu etapów, po przejściu których wolontariusz otrzymuje międzynarodowy certyfikat w języku polskim i angielskim opisujący poziom posiadanych kompetencji miękkich.

Udział w procesie certyfikacji jest bezpłatny.

Więcej informacji o Modelu LEVER na stronie: http://kompetencjewolontariuszy.pl/

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Model LEVER - narzędzie do potwierdzania kompetencji wolontariuszy

 1. 1. Model LEVER narzędzie do badania kompetencji wolontariuszy This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 2. 2. Model LEVER został stworzony po to, aby pomóc wolontariuszom w walidacji (potwierdzeniu) kompetencji miękkich zdobytych przez nich w trakcie wykonywania działań społecznych. Model składa się z pięciu etapów, po przejściu których wolontariusz otrzymuje międzynarodowy certyfikat w języku polskim i angielskim opisujący poziom posiadanych kompetencji miękkich. Udział w procesie certyfikacji jest bezpłatny. Więcej informacji o Modelu LEVER na stronie: http://kompetencjewolontariuszy.pl/ Model LEVER
 3. 3. Model LEVER został opracowany na podstawie doświadczeń płynących z wykorzystania procesu VPL (Validation of Prior Learning – walidacji wcześniej nabytej wiedzy) w krajach biorących udział w projekcie: Włoch, Holandii, Danii i Hiszpanii. Kompetencje modelu LEVER bazują na Europejskich Kluczowych Kompetencjach dla uczenia się przez całe życie oraz wskaźnikach opisowych określających poziomy kompetencji używanych w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Model LEVER a VPL Model LEVER a ERK
 4. 4. Model LEVER umożliwia poświadczenie następujących kompetencji miękkich: 1. Zaangażowanie 2. Komunikacja 3. Zarządzanie różnorodnością oraz interkulturowością 4. Zdolność do samodzielnego uczenia się 5. Inicjatywa 6. Zorientowanie na wyniki 7. Rozwiązywanie problemów 8. Praca zespołowa 9. Przywództwo (leadership) 10. Odpowiedzialność 11. Organizacja i planowanie 12. Innowacja i kreatywność 13. Empatia Kompetencje Modelu LEVER
 5. 5. Model może być wykorzystywany przez wolontariuszy, organizacje pozarządowe, koordynatorów wolontariatu, doradców zawodowych, pracowników działów HR w firmach i wszystkie inne osoby, które poszukują narzędzia do potwierdzania kompetencji miękkich. Model LEVER – dla kogo?
 6. 6. Jeśli reprezentujesz organizację lub firmę, która chce zacząć używać Modelu: Skontaktuj się z nami i weź udział w szkoleniu, które przygotuje cię do pełnienia roli profesjonalnego Tutora – przewodnika po Modelu lub Asesora – osoby dokonującej oceny kompetencji. Po zakończeniu szkolenia otrzymasz międzynarodowy certyfikat. Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Jak zacząć korzystać z Modelu? Jeśli jesteś wolontariuszem: Skontaktuj się z nami! Wyznaczymy dla ciebie Tutora – osobę, która pomoże ci przejść przez proces oceny kompetencji oraz Asesora – osobę, która oceni twoje kompetencje. Udział w procesie oceny kompetencji i otrzymanie certyfikatu są bezpłatne!
 7. 7. 5 ETAPÓW MODELU LEVER
 8. 8. Model LEVER Etap 1: Podnoszenie świadomości Etap 2: Identyfikacja Etap 3: Dokumen- towanie Etap 4: Ocena Etap 5: Spojrzenie w przyszłość
 9. 9. Model LEVER Etap 1: Podnoszenie świadomości Etap 2: Identyfikacja Etap 3: Dokumen- towanie Etap 4: Ocena Etap 5: Spojrzenie w przyszłość Dlaczego warto sprawdzić i potwierdzić swoje kompetencje? Jakie kompetencje mogę potwierdzić dzięki LEVER? Jak mogę udowodnić posiadanie tych kompetencji? Jak moje portfolio zostanie ocenione? Co dalej?
 10. 10. Etap 1: Podnoszenie świadomości Etap 1: Podnoszenie świadomości Etap 2: Identyfikacja Etap 3: Dokumen- towanie Etap 4: Ocena Etap 5: Spojrzenie w przyszłość
 11. 11. Etap 1: Podnoszenie świadomości Podnoszenie świadomości na temat potrzeby i okazji do uczenia się przez całe życie w każdym dowolnym kontekście jest podstawą procesu walidacji wcześniej nabytej wiedzy. Na tym etapie tutor podczas rozmowy z wolontariuszem opowiada, czym jest edukacja poza-formalna i nieformalna oraz uświadamia wolontariusza, że wiedzę i umiejętności nabywamy nie tylko w drodze edukacji formalnej, ale w trakcie całego życia, w różnych okolicznościach i podczas wykonywania różnorodnych czynności.
 12. 12. Etap 2: Identyfikacja Etap 1: Podnoszenie świadomości Etap 2: Identyfikacja Etap 3: Dokumen- towanie Etap 4: Ocena Etap 5: Spojrzenie w przyszłość Jakie kompetencje mogę potwierdzić dzięki LEVER?
 13. 13. Etap 2: Identyfikacja Na tym etapie wolontariusz dokonuje samodzielniej oceny własnych kompetencji: zastanawia się, co wie i potrafi, jakie ma doświadczenie i gdzie je zdobywał. Swoje doświadczenia porównuje z listą 13 kompetencji miękkich LEVER i zastanawia się, które z nich chciałby ocenić przy wsparciu asesora – te kompetencje zostaną uwzględnione w certyfikacie końcowym.
 14. 14. Etap 3: Dokumentowanie Etap 1: Podnoszenie świadomości Etap 2: Identyfikacja Etap 3: Dokumen- towanie Etap 4: Ocena Etap 5: Spojrzenie w przyszłość Jak mogę udowodnić posiadanie tych kompetencji?
 15. 15. Etap 3: Dokumentowanie Na tym etapie wolontariusz wypełnia swoje portfolio, czyli dokument, w którym wolontariusz opisuje swoją wiedzę, posiadane kompetencje i doświadczenie. Dla każdej kompetencji przygotowuje zestaw dokumentów, które będą dowodem na posiadanie danej kompetencji.
 16. 16. Etap 4: Ocena Etap 1: Podnoszenie świadomości Etap 2: Identyfikacja Etap 3: Dokumen- towanie Etap 4: Ocena Etap 5: Spojrzenie w przyszłość Jak moje portfolio zostanie ocenione?
 17. 17. Etap 4: Ocena Przygotowane portfolio wraz z kompletem dokumentów przekazywane jest asesorowi – osobie, która dokona oceny poziomu posiadanych przez wolontariusza kompetencji. W procedurze modelu LEVER każda kompetencja posiada przejrzyste kryteria oceny, dzięki czemu asesorowi łatwiej jest zachować obiektywność w ocenianiu. Asesor przygotowuje raport z oceny i omawia go szczegółowo z wolontariuszem. Wolontariusz otrzymuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający posiadane przez niego kompetencje.
 18. 18. Etap 4: Ocena Prośba o ocenę Przekazanie portfolio Lista kandydatów Przydzielenie asesora Ostateczny wynik Certyfikat LEVER Plan rozwoju osobistego Ocena Przekazanie wyników wolontariusz owi Wolontariusz Tutor Asesor
 19. 19. Etap 5: Spojrzenie w przyszłość Etap 1: Podnoszenie świadomości Etap 2: Identyfikacja Etap 3: Dokumen- towanie Etap 4: Ocena Etap 5: Spojrzenie w przyszłość Co dalej?
 20. 20. Etap 5: Spojrzenie w przyszłość Na tym etapie wolontariusz, przy wsparciu tutora i asesora, na podstawie analizy posiadanych przez niego kompetencji, mocnych stron i obszarów wymagających dalszego rozwoju zastanawia się, jakie kompetencje chce rozwijać i w jaki sposób może to robić. Powstaje plan rozwoju osobistego.
 21. 21. Dołącz do nas! http://kompetencjewolontariuszy.pl/ Małgorzata Bajena m.bajena@dobrasiec.org Marzena Kacprowicz m.kacprowicz@dobrasiec.org Tel. 22 825 70 22 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

×