SlideShare a Scribd company logo

Refleksyjny nauczyciel

E
ewakom60

Prezentacja podkreśla oczekiwania systemu oświaty wobec współczesnego nauczyciela. Wskazuje na rolę i znaczenie okrelenia misji szkoły.

1 of 44
Download to read offline
Refleksyjny nauczyciel w działaniu,
czyli jak uczyć
lepiej,
ciekawiej,
efektywniej.
Oprac. Ewa Komorowska
1
• Poznajmy się….
2
Problematyka pedagogiczna
a rzeczywistość
• procesy globalne
• ewaluowanie człowieka od świata rzeczy do
świata procesów
• kryzys systemowy
• nowe rozwiązania techniczne
• systemy polityczne, rządy, poglądy, wymagania
• systemy wartości
3
Praca nauczyciela zależy od:
• założeń reformy szkolnictwa,
• odgórnie narzuconych wymagań
4
Czy można
stworzyć taki idealny
wzorzec nauczyciela……..????????
5
Zadanie 1
Nasze pomysły….
6
Prof. Maria Szyszkowska
Człowiek
• rozwija się na własny sposób
• zgodnie z własnymi możliwościami,
właściwościami
• własnymi przekonaniami
7
Trzy rodzaje kwalifikacji:
• merytoryczne
• działaniowo-sprawnościowe
• etyczne
8
A. Kotusiewicz
„ w żadnej z tych sfer edukacja nie odnosi
zadawalających rezultatów”
9
Sfera merytoryczna
• trudno nadążyć, ogarnąć myślami za
narastającymi ilościami informacji
• trudno zrozumieć otaczającą
rzeczywistości
10
Zadanie 2
• Wymień metody nauczenia- uczenia się
jakie stosujesz w swojej praktyce?
• Jakie nowe metody nauczania-uczenia sie
wprowadziłeś ostatnio do swojej praktyki?
5 minut
11
12
DYSKUSJA
Cele:
Kształcenie umiejętności
wzajemnego słuchania,
formułowania
argumentów, stawiania tezy,
prezentowania swojego
stanowiska, wyciągania
wniosków
Debata „za i przeciw”
Debata panelowa
Debata oksfordzka
Dyskusja punktowa
Metaplan
Poker kryterialny
„Sześć kapeluszy” wg
de Bono
Akwarium
13
WCHODZENIE W ROLĘ
Cele:
Uczenie się empatii – rozumienia
motywów różnych zachowań,
wyrażania myśli i uczuć,
rozumienia różnych postaw i
zachowań; doskonalenie
umiejętności komunikacyjnych i
umiejętności prezentacji swojego
stanowiska
Gry i zabawy
dydaktyczne
Odgrywanie scenek
Przeprowadzanie
wywiadów, ankiet
i sondaży
Symulacja
Techniki dramy
14
ANALIZOWANIE
I ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
Cele:
Kształcenie umiejętności
wnikliwej analizy sytuacji
problemowej;
ustalania priorytetów,
poszukiwania rozwiązań,
wyszukiwania i formułowania
argumentów
Burza mózgów
Drzewo decyzyjne
Procedura „U”
Ranking
diamentowy
Studium przypadku
Analiza SWOT
Technika grupy
nominalnej
Zalety, wady i to,
co interesujące
15
UCZENIE SIĘ W MAŁYCH ZESPOŁACH
Cele:
Uczenie się współpracy, odpowiedzialności; doskonalenie
umiejętności komunikacyjnych
Puzzle (układanka ekspercka)
Sztafeta
Kula śnieŜna
Plakat podsumowujący treść zajęć
PROJEKT
Cele:
Integracja wiedzy szkolnej z pozaszkolną, praktyczne
wykorzystanie wiedzy i umiejętności; twórcze myślenie,
integracja treści różnych przedmiotów nauczania;
umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
planowania, samodzielnej i grupowej pracy, rozwiązywania
problemów, selekcji informacji, analizowania treści;
rozwijanie samorządności, zmniejszanie dystansu pomiędzy
szkołą a środowiskiem lokalnym; kształtowanie
odpowiedzialności i współodpowiedzialności, rozwijanie
osobistych zainteresowań, kształcenie umiejętności
samooceny oraz prezentacji wyników pracy
Łączy wiele metod i technik
16
STACJE ZADANIOWE
Cele:
W zależności od przygotowanych
dla uczestników zadań:
kształcenie umiejętności czytania
ze zrozumieniem, wyszukiwania
informacji, analizowania podanych
informacji;
kształcenie umiejętności
planowania pracy – czasu,
kolejności
czynności.
Łączy różne
techniki;
powinny być tak
przygotowane,
by rozwijały
różne
umiejętności
17
PORTFOLIO
(TECZKA)
Kształtowanie umiejętności
wyszukiwania i gromadzenia
odpowiednich informacji
oraz selekcji materiałów,
kształtowanie
systematyczności oraz
umiejętności samooceny
Portfolio
tematyczne lub
służące
obserwacji
rozwoju osób
uczących się
(praca
indywidualna
albo grupowa)
18
WIZUALIZACJA
Kształtowanie umiejętności
wydobywania kwintesencji z
tekstu; wzbogacanie
słownictwa, doskonalenie
umiejętności
zapamiętywania kojarzenia;
uczenie właściwego rozumienia
i umiejętności interpretacji
terminów i symboli
Mapy myśli
Mapy skojarzeń
Rysowanie ilustracji
i komiksów
Sporządzanie
plakatów
Układanie rebusów
Wystawa
interaktywna
19
Sfera działaniowa
• Antynomia między bieżącymi potrzebami
zadań zawodowych a ich zmiennością
• Domaganie się elastyczności
• Szybkiej adaptacji ukształtowanych
struktur
20
Sfera etyczna
• bardzo dużo kontrowersji
21
Jaki powinien być współczesny nauczyciel?
22
Nauczyciel powinien być:
• wyjątkowy
• specyficzny
• rozwijający się wewnętrznie
• dynamiczny jak otaczający świat
23
Celem edukacji
jest umożliwienie każdej jednostce
objęcie w posiadanie
jej indywidualnego potencjału.
John Dewey
24
Jak stworzyć w klasie motywację?
25
Uczniowie wykazują inicjatywę
i odpowiedzialność
wówczas,
gdy podsuwane
im zadania
są otwarte
i stymulujące.
26
Podejmujemy decyzje
27
Cechy klasy nakierowanej na
ucznia:
• Autentyczne projekty
• Zestaw pomocy naukowych,
• Elastyczne grupy i partnerzy,
• Konsultacje nauczyciel – uczeń,
• Pomocne materiały i technologie,
• Opiekuńcza atmosfera,
• Wystawy prac uczniowskich,
• Partnerskie dyskusje i indywidualna opieka nad
uczniem
28
Ważne jest aby uczniowie
stali się aktywnymi
współuczestnikami
procesu oceniania
własnej pracy,
a nie ograniczali się
do biernego udziału
w kolejnych testach
29
Tworzymy siebie
30
Wszystkie zadania,
jakie
wykonują uczniowie,
dają okazję
do oceny wiedzy
oraz
procesu uczenia
się każdego dziecka.
31
Pracujemy nad sobą
32
Cechy rzeczywistej oceny
Wspiera naukę
w klasie
Odzwierciedla lokalne
wartości, warunki
i reguły postępowania
Zawiera w sobie
świadectwa różnych
działań
Rzeczywista
ocena
Pobudza uczniów
i nauczyciela
do dalszej aktywności
33
Ocena tylko wówczas pozwala
na
„wysoko wartościowany sukces”,
gdy buduje
podstawy przyszłej aktywności
34
„Nauczyciel, który usiłuje nauczać,
jednocześnie nie rozbudzając
w uczniu pragnienia wiedzy,
kuje zimne żelazo”
Horace Mann
35
Społeczne warunki skutecznego
uczenia się
-etos dobrej nauki
• lojalność
• poparcie
• dynamizm
• wysokie oczekiwania
• porozumiewanie się
36
Jak formować środowiska
dydaktyczne
• uważne słuchanie
• szacunek
• prawo do wycofania się
• poufność
37
Jak mówić „nie"?
38
Aktywne (uważne) słuchanie
• Uważanie (słuchamy w ciszy i skupieniu)
• Zachęcanie (sygnały niewerbalne lub
werbalne)
• Parafrazowanie („Powiedziałeś, że …)
• Reagowanie ( na słowa i emocje:
Zabrzmiało to smutno…..)
39
Formowanie środowiska
dydaktycznego szkoły
40
Najważniejsze dla sukcesu
szkół:
• Planowe doskonalenie
• Etos
• Jakość kształcenia
41
Czynniki efektywności szkół:
• Jakość kierowania szkołą,
• Klimat szkoły,
• Stosunki nauczyciel – uczeń,
• Jakość nauczania,
• Status społeczno-ekonomiczny rodziny uczniów,
• Proces kontroli i oceny,
• Sytuacja finansowa szkoły,
• Warunki fizyczne (budynki, stołówki itp.)
42
„Szkoła nie staje się nagle dobra
niczym mrożone danie,
włożone na parę minut do mikrofalówki;
gotować trzeba długo,
a ingrediencje wymieszać starannie.”
Ted Sizer
43
Dziękuję za uwagę
44

Recommended

Навчальна програма з «Основ медіаграмотності»
Навчальна програма з «Основ медіаграмотності» Навчальна програма з «Основ медіаграмотності»
Навчальна програма з «Основ медіаграмотності» Academy of Ukrainian Press
 
Проект "Моя сім'я"
Проект "Моя сім'я"Проект "Моя сім'я"
Проект "Моя сім'я"John_Fikus
 
Творчий учитель
Творчий учительТворчий учитель
Творчий учительNataliaGrychko
 
Досвід роботи вихователя дошкільної групи
Досвід роботи вихователя дошкільної групиДосвід роботи вихователя дошкільної групи
Досвід роботи вихователя дошкільної групиОксана Томчишин
 
Супервізія (професійна підтримка) в соціальних службах
Супервізія (професійна підтримка) в соціальних службахСупервізія (професійна підтримка) в соціальних службах
Супервізія (професійна підтримка) в соціальних службахUNDP Ukraine
 
Національно патріотичне виховання у дошкільному навчальному закладі №392 №392
Національно патріотичне виховання у дошкільному навчальному закладі №392 №392Національно патріотичне виховання у дошкільному навчальному закладі №392 №392
Національно патріотичне виховання у дошкільному навчальному закладі №392 №392КЗО ДНЗ(центр розвитку дитини) №392 ДМР
 

More Related Content

What's hot

план+самоосвіти+вчителя
план+самоосвіти+вчителяплан+самоосвіти+вчителя
план+самоосвіти+вчителяStefanidanko
 
Dojrzewanie Do Miłości
Dojrzewanie Do MiłościDojrzewanie Do Miłości
Dojrzewanie Do Miłościparakletpl
 
ляльки -маронетки
ляльки -маронеткиляльки -маронетки
ляльки -маронеткиnatali2009
 
професіограма викладача психології павлишинець є.
професіограма викладача психології павлишинець є.професіограма викладача психології павлишинець є.
професіограма викладача психології павлишинець є.ssuser7b12c2
 
Дитячі страхи. Діагностика та корекція
Дитячі страхи. Діагностика та корекціяДитячі страхи. Діагностика та корекція
Дитячі страхи. Діагностика та корекціяPsyholog Kiev
 
виховний захід про хустку
виховний захід про хусткувиховний захід про хустку
виховний захід про хусткуCshkilniy
 
презент програми зерно любові
презент програми зерно любовіпрезент програми зерно любові
презент програми зерно любовіMARO51
 
презентация 6гр.
презентация 6гр.презентация 6гр.
презентация 6гр.dnz150
 
Портфоліо вихователя КДНЗ №28 Бондар Л.В.
Портфоліо вихователя КДНЗ №28 Бондар Л.В.Портфоліо вихователя КДНЗ №28 Бондар Л.В.
Портфоліо вихователя КДНЗ №28 Бондар Л.В.kdnz28
 
досвід роботи практики с.в.
досвід роботи практики с.в.досвід роботи практики с.в.
досвід роботи практики с.в.ufkbyf2205
 
Prześladowania chrześcijan
Prześladowania chrześcijanPrześladowania chrześcijan
Prześladowania chrześcijanbambusmagister
 
портфоліо мордовець в.м.
портфоліо мордовець в.м.портфоліо мордовець в.м.
портфоліо мордовець в.м.Nataliya2013
 
презентация національно патріотичне виховання
презентация національно патріотичне вихованняпрезентация національно патріотичне виховання
презентация національно патріотичне вихованняВалентина Макогон
 

What's hot (20)

план+самоосвіти+вчителя
план+самоосвіти+вчителяплан+самоосвіти+вчителя
план+самоосвіти+вчителя
 
інноваційні технології на уроках інформатики
інноваційні технології на уроках інформатикиінноваційні технології на уроках інформатики
інноваційні технології на уроках інформатики
 
Dojrzewanie Do Miłości
Dojrzewanie Do MiłościDojrzewanie Do Miłości
Dojrzewanie Do Miłości
 
ляльки -маронетки
ляльки -маронеткиляльки -маронетки
ляльки -маронетки
 
волох г.й.
волох г.й.волох г.й.
волох г.й.
 
професіограма викладача психології павлишинець є.
професіограма викладача психології павлишинець є.професіограма викладача психології павлишинець є.
професіограма викладача психології павлишинець є.
 
Сценарій гри - квесту (1).doc
Сценарій гри - квесту (1).docСценарій гри - квесту (1).doc
Сценарій гри - квесту (1).doc
 
Дитячі страхи. Діагностика та корекція
Дитячі страхи. Діагностика та корекціяДитячі страхи. Діагностика та корекція
Дитячі страхи. Діагностика та корекція
 
виховний захід про хустку
виховний захід про хусткувиховний захід про хустку
виховний захід про хустку
 
Wielki Tydzień.
Wielki Tydzień.Wielki Tydzień.
Wielki Tydzień.
 
презент програми зерно любові
презент програми зерно любовіпрезент програми зерно любові
презент програми зерно любові
 
О.П.Брезицька. Використання ідей Софії Русової в системі національного вихова...
О.П.Брезицька. Використання ідей Софії Русової в системі національного вихова...О.П.Брезицька. Використання ідей Софії Русової в системі національного вихова...
О.П.Брезицька. Використання ідей Софії Русової в системі національного вихова...
 
презентация 6гр.
презентация 6гр.презентация 6гр.
презентация 6гр.
 
Портфоліо вихователя КДНЗ №28 Бондар Л.В.
Портфоліо вихователя КДНЗ №28 Бондар Л.В.Портфоліо вихователя КДНЗ №28 Бондар Л.В.
Портфоліо вихователя КДНЗ №28 Бондар Л.В.
 
Стежками дружби
Стежками дружбиСтежками дружби
Стежками дружби
 
досвід роботи практики с.в.
досвід роботи практики с.в.досвід роботи практики с.в.
досвід роботи практики с.в.
 
123
123123
123
 
Prześladowania chrześcijan
Prześladowania chrześcijanPrześladowania chrześcijan
Prześladowania chrześcijan
 
портфоліо мордовець в.м.
портфоліо мордовець в.м.портфоліо мордовець в.м.
портфоліо мордовець в.м.
 
презентация національно патріотичне виховання
презентация національно патріотичне вихованняпрезентация національно патріотичне виховання
презентация національно патріотичне виховання
 

Similar to Refleksyjny nauczyciel

Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)szczypek96
 
Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5  collaborative learning in virtual environments final plModule 5  collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5 collaborative learning in virtual environments final plcaniceconsulting
 
Metoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referatMetoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referatJSz
 
Metoda projektów w szkole podstawowej
Metoda projektów w szkole podstawowejMetoda projektów w szkole podstawowej
Metoda projektów w szkole podstawowejgabiociepka
 
Akademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-book
Akademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-bookAkademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-book
Akademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-bookFundacja IBRAS
 
Akademia TIK - prezentacja CEO
Akademia TIK - prezentacja CEOAkademia TIK - prezentacja CEO
Akademia TIK - prezentacja CEOteacher, trainer
 
WebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległościWebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległościIwona Moczydłowska
 
Quo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy Rosiak
Quo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy RosiakQuo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy Rosiak
Quo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy RosiakEduscience
 
WebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wosWebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wosIwona Moczydłowska
 
Prezentacja na Kongres Obywatelski
Prezentacja na Kongres ObywatelskiPrezentacja na Kongres Obywatelski
Prezentacja na Kongres ObywatelskiFundacjaCEO
 
Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki
Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematykiZaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki
Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematykiKatarzyna Wilk
 
Mentoring – naturalna droga dla rozwoju zawodowego zbigniew brzeziński
Mentoring – naturalna droga dla rozwoju zawodowego zbigniew brzezińskiMentoring – naturalna droga dla rozwoju zawodowego zbigniew brzeziński
Mentoring – naturalna droga dla rozwoju zawodowego zbigniew brzezińskiZbigniew Brzeziński
 

Similar to Refleksyjny nauczyciel (20)

Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)
 
Dlaczego projekty
Dlaczego projektyDlaczego projekty
Dlaczego projekty
 
Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5  collaborative learning in virtual environments final plModule 5  collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl
 
Jak efektywnie uczą w Finlandii? Adam Kalbarczyk
Jak efektywnie uczą w Finlandii? Adam KalbarczykJak efektywnie uczą w Finlandii? Adam Kalbarczyk
Jak efektywnie uczą w Finlandii? Adam Kalbarczyk
 
Innowacja pedagogiczna
Innowacja pedagogicznaInnowacja pedagogiczna
Innowacja pedagogiczna
 
Metoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referatMetoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referat
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
 
Metoda projektów w szkole podstawowej
Metoda projektów w szkole podstawowejMetoda projektów w szkole podstawowej
Metoda projektów w szkole podstawowej
 
Akademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-book
Akademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-bookAkademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-book
Akademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-book
 
Akademia TIK - prezentacja CEO
Akademia TIK - prezentacja CEOAkademia TIK - prezentacja CEO
Akademia TIK - prezentacja CEO
 
Metoda projektu
Metoda projektuMetoda projektu
Metoda projektu
 
Podst.prog
Podst.progPodst.prog
Podst.prog
 
WebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległościWebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległości
 
Quo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy Rosiak
Quo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy RosiakQuo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy Rosiak
Quo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy Rosiak
 
WebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wosWebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wos
 
Prezentacja na Kongres Obywatelski
Prezentacja na Kongres ObywatelskiPrezentacja na Kongres Obywatelski
Prezentacja na Kongres Obywatelski
 
Nowa metoda LdL
Nowa metoda LdLNowa metoda LdL
Nowa metoda LdL
 
Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki
Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematykiZaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki
Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki
 
Andragogika
AndragogikaAndragogika
Andragogika
 
Mentoring – naturalna droga dla rozwoju zawodowego zbigniew brzeziński
Mentoring – naturalna droga dla rozwoju zawodowego zbigniew brzezińskiMentoring – naturalna droga dla rozwoju zawodowego zbigniew brzeziński
Mentoring – naturalna droga dla rozwoju zawodowego zbigniew brzeziński
 

Refleksyjny nauczyciel

 • 1. Refleksyjny nauczyciel w działaniu, czyli jak uczyć lepiej, ciekawiej, efektywniej. Oprac. Ewa Komorowska 1
 • 3. Problematyka pedagogiczna a rzeczywistość • procesy globalne • ewaluowanie człowieka od świata rzeczy do świata procesów • kryzys systemowy • nowe rozwiązania techniczne • systemy polityczne, rządy, poglądy, wymagania • systemy wartości 3
 • 4. Praca nauczyciela zależy od: • założeń reformy szkolnictwa, • odgórnie narzuconych wymagań 4
 • 5. Czy można stworzyć taki idealny wzorzec nauczyciela……..???????? 5
 • 7. Prof. Maria Szyszkowska Człowiek • rozwija się na własny sposób • zgodnie z własnymi możliwościami, właściwościami • własnymi przekonaniami 7
 • 8. Trzy rodzaje kwalifikacji: • merytoryczne • działaniowo-sprawnościowe • etyczne 8
 • 9. A. Kotusiewicz „ w żadnej z tych sfer edukacja nie odnosi zadawalających rezultatów” 9
 • 10. Sfera merytoryczna • trudno nadążyć, ogarnąć myślami za narastającymi ilościami informacji • trudno zrozumieć otaczającą rzeczywistości 10
 • 11. Zadanie 2 • Wymień metody nauczenia- uczenia się jakie stosujesz w swojej praktyce? • Jakie nowe metody nauczania-uczenia sie wprowadziłeś ostatnio do swojej praktyki? 5 minut 11
 • 12. 12 DYSKUSJA Cele: Kształcenie umiejętności wzajemnego słuchania, formułowania argumentów, stawiania tezy, prezentowania swojego stanowiska, wyciągania wniosków Debata „za i przeciw” Debata panelowa Debata oksfordzka Dyskusja punktowa Metaplan Poker kryterialny „Sześć kapeluszy” wg de Bono Akwarium
 • 13. 13 WCHODZENIE W ROLĘ Cele: Uczenie się empatii – rozumienia motywów różnych zachowań, wyrażania myśli i uczuć, rozumienia różnych postaw i zachowań; doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i umiejętności prezentacji swojego stanowiska Gry i zabawy dydaktyczne Odgrywanie scenek Przeprowadzanie wywiadów, ankiet i sondaży Symulacja Techniki dramy
 • 14. 14 ANALIZOWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Cele: Kształcenie umiejętności wnikliwej analizy sytuacji problemowej; ustalania priorytetów, poszukiwania rozwiązań, wyszukiwania i formułowania argumentów Burza mózgów Drzewo decyzyjne Procedura „U” Ranking diamentowy Studium przypadku Analiza SWOT Technika grupy nominalnej Zalety, wady i to, co interesujące
 • 15. 15 UCZENIE SIĘ W MAŁYCH ZESPOŁACH Cele: Uczenie się współpracy, odpowiedzialności; doskonalenie umiejętności komunikacyjnych Puzzle (układanka ekspercka) Sztafeta Kula śnieŜna Plakat podsumowujący treść zajęć PROJEKT Cele: Integracja wiedzy szkolnej z pozaszkolną, praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności; twórcze myślenie, integracja treści różnych przedmiotów nauczania; umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, planowania, samodzielnej i grupowej pracy, rozwiązywania problemów, selekcji informacji, analizowania treści; rozwijanie samorządności, zmniejszanie dystansu pomiędzy szkołą a środowiskiem lokalnym; kształtowanie odpowiedzialności i współodpowiedzialności, rozwijanie osobistych zainteresowań, kształcenie umiejętności samooceny oraz prezentacji wyników pracy Łączy wiele metod i technik
 • 16. 16 STACJE ZADANIOWE Cele: W zależności od przygotowanych dla uczestników zadań: kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji, analizowania podanych informacji; kształcenie umiejętności planowania pracy – czasu, kolejności czynności. Łączy różne techniki; powinny być tak przygotowane, by rozwijały różne umiejętności
 • 17. 17 PORTFOLIO (TECZKA) Kształtowanie umiejętności wyszukiwania i gromadzenia odpowiednich informacji oraz selekcji materiałów, kształtowanie systematyczności oraz umiejętności samooceny Portfolio tematyczne lub służące obserwacji rozwoju osób uczących się (praca indywidualna albo grupowa)
 • 18. 18 WIZUALIZACJA Kształtowanie umiejętności wydobywania kwintesencji z tekstu; wzbogacanie słownictwa, doskonalenie umiejętności zapamiętywania kojarzenia; uczenie właściwego rozumienia i umiejętności interpretacji terminów i symboli Mapy myśli Mapy skojarzeń Rysowanie ilustracji i komiksów Sporządzanie plakatów Układanie rebusów Wystawa interaktywna
 • 19. 19
 • 20. Sfera działaniowa • Antynomia między bieżącymi potrzebami zadań zawodowych a ich zmiennością • Domaganie się elastyczności • Szybkiej adaptacji ukształtowanych struktur 20
 • 21. Sfera etyczna • bardzo dużo kontrowersji 21
 • 22. Jaki powinien być współczesny nauczyciel? 22
 • 23. Nauczyciel powinien być: • wyjątkowy • specyficzny • rozwijający się wewnętrznie • dynamiczny jak otaczający świat 23
 • 24. Celem edukacji jest umożliwienie każdej jednostce objęcie w posiadanie jej indywidualnego potencjału. John Dewey 24
 • 25. Jak stworzyć w klasie motywację? 25
 • 26. Uczniowie wykazują inicjatywę i odpowiedzialność wówczas, gdy podsuwane im zadania są otwarte i stymulujące. 26
 • 28. Cechy klasy nakierowanej na ucznia: • Autentyczne projekty • Zestaw pomocy naukowych, • Elastyczne grupy i partnerzy, • Konsultacje nauczyciel – uczeń, • Pomocne materiały i technologie, • Opiekuńcza atmosfera, • Wystawy prac uczniowskich, • Partnerskie dyskusje i indywidualna opieka nad uczniem 28
 • 29. Ważne jest aby uczniowie stali się aktywnymi współuczestnikami procesu oceniania własnej pracy, a nie ograniczali się do biernego udziału w kolejnych testach 29
 • 31. Wszystkie zadania, jakie wykonują uczniowie, dają okazję do oceny wiedzy oraz procesu uczenia się każdego dziecka. 31
 • 33. Cechy rzeczywistej oceny Wspiera naukę w klasie Odzwierciedla lokalne wartości, warunki i reguły postępowania Zawiera w sobie świadectwa różnych działań Rzeczywista ocena Pobudza uczniów i nauczyciela do dalszej aktywności 33
 • 34. Ocena tylko wówczas pozwala na „wysoko wartościowany sukces”, gdy buduje podstawy przyszłej aktywności 34
 • 35. „Nauczyciel, który usiłuje nauczać, jednocześnie nie rozbudzając w uczniu pragnienia wiedzy, kuje zimne żelazo” Horace Mann 35
 • 36. Społeczne warunki skutecznego uczenia się -etos dobrej nauki • lojalność • poparcie • dynamizm • wysokie oczekiwania • porozumiewanie się 36
 • 37. Jak formować środowiska dydaktyczne • uważne słuchanie • szacunek • prawo do wycofania się • poufność 37
 • 39. Aktywne (uważne) słuchanie • Uważanie (słuchamy w ciszy i skupieniu) • Zachęcanie (sygnały niewerbalne lub werbalne) • Parafrazowanie („Powiedziałeś, że …) • Reagowanie ( na słowa i emocje: Zabrzmiało to smutno…..) 39
 • 41. Najważniejsze dla sukcesu szkół: • Planowe doskonalenie • Etos • Jakość kształcenia 41
 • 42. Czynniki efektywności szkół: • Jakość kierowania szkołą, • Klimat szkoły, • Stosunki nauczyciel – uczeń, • Jakość nauczania, • Status społeczno-ekonomiczny rodziny uczniów, • Proces kontroli i oceny, • Sytuacja finansowa szkoły, • Warunki fizyczne (budynki, stołówki itp.) 42
 • 43. „Szkoła nie staje się nagle dobra niczym mrożone danie, włożone na parę minut do mikrofalówki; gotować trzeba długo, a ingrediencje wymieszać starannie.” Ted Sizer 43