Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vizualizace výuky

1,872 views

Published on

Vzualizace výuky

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vizualizace výuky

 1. 1. Vizualizace výuky Jiří Husa ČZU v Praze Institut vzdělávání a poradenství
 2. 2. Vizualizace … <ul><li>Co je cílem vizualizace výuky? </li></ul><ul><li>Proč se zabývat vizualizací? </li></ul><ul><li>Víte, jakou výuku vaši žáci chtějí? </li></ul><ul><li>Je vaše výuka dost vizuální? </li></ul><ul><li>Jaké jsou zdroje pro vizualizaci? </li></ul><ul><li>Návrhy možných technických řešení … </li></ul>
 3. 3. Vizualizace … <ul><li>Vizualizace nových staveb </li></ul><ul><li>Vizualizace návrhu interiéru </li></ul><ul><li>Vizualizace návrhu zahrady </li></ul>… zviditelnění … zvýšení zrakového vjemu
 4. 4. Text .. Jednopodlažní dům na samostatném stavebním pozemku o ploše 890 m 2. V přízemí jsou tři obytné místnosti, kuchyň, koupelna a garáž. V prvním nadzemním podlaží se nachází … Obrázek !
 5. 5. Obrázek 2
 6. 6. Obrázek 3
 7. 7. Vizualizace v komerční oblasti … <ul><li>Proč firmy tento postup volí? </li></ul><ul><ul><li>Srozumitelnost pro uživatele </li></ul></ul><ul><ul><li>Lepší pochopení složité situace </li></ul></ul><ul><ul><li>Vysvětlení odborné skutečnosti neodborníkovi </li></ul></ul><ul><ul><li>Lepší vytváření představy zákazníka </li></ul></ul><ul><li>ZÍSKÁNÍ ZÁKAZNÍKA! </li></ul><ul><li>… a jaké jsou cíle učitele??? </li></ul>
 8. 8. Cíle učitele … <ul><li>Získat (pozornost) žáka </li></ul><ul><li>Zaujmout a udržet zájem žáka </li></ul><ul><li>Sdělit, předat informaci </li></ul><ul><li>Forma sdělení co nejlepší pro zapamatování </li></ul><ul><li>Jak toho dosáhnout??? </li></ul>pozorného a motivovaného ZÍSKÁNÍ ŽÁKA
 9. 9. <ul><li>Kdo není vidět, jako by nebyl … </li></ul><ul><li>Působení okolí na zrakové vjemy </li></ul><ul><ul><li>reklama </li></ul></ul><ul><ul><li>noviny a časopisy </li></ul></ul><ul><ul><li>billboardy </li></ul></ul><ul><ul><li>internet, hry, mobily … </li></ul></ul><ul><li>Svět kolem je barevný a pestrý </li></ul>Proč se zabývat vizualizací výuky?
 10. 10. Známe jejich „virtuální“ prostor?
 11. 11. <ul><li>„ MAPA ŠKOLY“ </li></ul><ul><ul><li>195 škol, 49 tis. žáků, 38 tis. rodičů </li></ul></ul><ul><ul><li>3,3 tis. učitelů </li></ul></ul><ul><ul><li>158 otázek </li></ul></ul><ul><li>Otázka pro učitele: </li></ul><ul><li>Máte od svých žáků dostatek informací o tom, jak jim vyhovuje váš způsob výuky? </li></ul><ul><li>Otázka pro žáky: </li></ul><ul><li>Ptají se učitelé na tvůj názor na výuku? </li></ul>Zdroj: projekt „Mapa školy“, SCIO, s.r.o.
 12. 12. Výsledky šetření „Mapa školy“ Zdroj: http://www.ceskaskola.cz/
 13. 13. Výsledky šetření „Mapa školy“ Zdroj: http://www.ceskaskola.cz/
 14. 14. <ul><li>Otázka pro učitele: </li></ul><ul><li>Máte od svých žáků dostatek informací o tom, jak komu vyhovuje váš způsob výuky? </li></ul><ul><li>Otázka pro žáky: </li></ul><ul><li>Ptají se tě učitelé na tvůj názor na výuku? </li></ul>Zdroj: http://www.ceskaskola.cz/ <ul><ul><ul><li>74 % ANO + SPÍŠE ANO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>81 % NE + SPÍŠE NE </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Další otázky… <ul><li>Proč si učitelé myslí, že dobře vědí o potřebách svých žáků??? </li></ul><ul><li>Proč žáci tvrdí, že se učitelé nezajímají o jejich názor na způsob výuky??? </li></ul>
 16. 17. ... a jak vypadá vaše hodina???
 17. 18. <ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Digitální fotoaparát </li></ul><ul><li>Skener </li></ul><ul><li>Videokamera </li></ul><ul><li>… digitální TV </li></ul>Elektronické zdroje použitelné pro vizualizaci
 18. 19. Internet ve třídě (kabinetu) <ul><li>(+) </li></ul><ul><li>Obrázky </li></ul><ul><li>Videozáznamy </li></ul><ul><li>Interaktivní aplikace </li></ul><ul><li>On/Off line </li></ul>(-) Vyhledávání Jazyk Spolehlivost připojení ICT dovednosti Ukázky …
 19. 20. Internet 1 - zeměpis Zdroj: http://www.e-learn.cz/demonstrace/multimedia/earth.htm
 20. 21. Internet 2 – biologie Zdroj:http://www.cellsalive.com/mitosis.htm
 21. 22. Internet 3 – český jazyk Zdroj: http://diktaty.ewa.cz/diktold/index.php
 22. 23. Internet 4 – ochrana rostlin Zdroj: http://www.syngenta.de/de/prax/diagnose/diagnose.shtm
 23. 24. Digitální fotoaparát a skener <ul><li>Cenová dostupnost a levný provoz </li></ul><ul><li>Široké možnosti použití </li></ul><ul><li>Nechte pracovat žáky … </li></ul><ul><li>Co s digitálními fotografiemi? </li></ul><ul><li>Prezentace nebo web … </li></ul>
 24. 26. Technické vybavení pro vizualizaci <ul><li>Datový projektor ve specializované učebně </li></ul><ul><ul><li>Kolik specializovaných učeben na školu? </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizování provozu </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Já to tam neumím pouštět (ovládat)“ </li></ul></ul><ul><ul><li>Výhody x nevýhody </li></ul></ul>
 25. 27. Mobilní datový projektor <ul><ul><li>Technické důvody </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Odolnost </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Světelný výkon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Přenositelnost </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Personální důvody </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rutinní používání více lidí </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zapojení žáků </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ekonomické důvody </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vyšší využití </li></ul></ul></ul>
 26. 28. Multimediální vozík <ul><li>Datový projektor </li></ul><ul><li>Notebook </li></ul><ul><li>Video </li></ul><ul><li>Reproduktory </li></ul>
 27. 29. Kde na to mám brát čas??? <ul><li>Velmi oprávněná otázka … </li></ul><ul><li>Můj šuplík aneb proč bych to někomu dával(a)? </li></ul><ul><li>Sdílení výsledků práce učitelů??? </li></ul><ul><ul><li>(Ne)Obvyklá situace … </li></ul></ul><ul><ul><li>Pravidla ??? </li></ul></ul>http://www.moodle.org http://www.moodle.cz
 28. 30. Digitální videokamera, TV <ul><li>Vlastní tvorba videozáznamu </li></ul><ul><li>Složitější příprava a realizace </li></ul><ul><li>Náročnější úprava výsledku </li></ul><ul><li>Snadné šíření </li></ul><ul><li>Hotové videoprogramy </li></ul><ul><li>Např. Popularis (http://www.czech-tv.cz/) </li></ul><ul><li>Digitální TV </li></ul>
 29. 31. <ul><li>Je vaše výuka dost vizuální? </li></ul><ul><li>Jiří Husa </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×