Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Axillary burden of disease following
false-negative preoperative axillary
evaluation
University of South Florida Morsani C...
Özet
Pre op Aksiller USG ve İİAB yeri
Meme kanseri metastazının değerlendirmesi
Yanlış negatif sonuç 2 veya daha az sayıda...
• Sentinel lenf nodu örneklemesinin yaygınlaşmasıyla meme
kanserinde cerrahi ve medikal tedavi seçeneklerinin, pre op
değe...
• Metastazların pre op ortaya konması SLNB yerine doğrudan aksiller
diseksiyona geçilmesine olanak verir
• Z0011 çalışması...
Metod
• 2004-2013 arası USG yapılan fizik muayenede nod negatif T1/T2 tümörler
• Pre op kemoterapi,rekürren hastalık, yete...
Sonuçlar
• 384 kadın
• 94 üne (%24.5 ) MKC
• 213 ü (%55,5) negatif Aksiller USG
• Aksiller USG ve İİAB duyarlılığı %55
özg...
Sonuçlar
• 115 olguda pre op Aks USG negatif fakat
SLNB +
• 42 olgu SLNB + ancak aksiller diseksiyon
reddedilmiş
• Kalan 7...
Sonuçlar
• Ortalama lenf nodu çapı 8.5 mm
• İnvaziv ve non-invaziv kanser arasında USG duyarlılık aynı
• Negatif prediktif...
Yorumlar
• Aksiller metastaz tedavisi yıllardır tartışılmakta
• The National Breast Project B-04 çalışması
radikal mastekt...
Yorumlar
• Aksiller diseksiyon aksiller metastazı olanlarda standart
prosedür olmaya devam etmekte
• Aksilla tedavisinde R...
Yorumlar
• Bu çalışma göstermiştir ki yanlış negatif pre op aksiller
değerlendirme sonrası bile invaziv duktal ca da
patol...
Sonuç Olarak
• Meme kanserinde klinik olarak nod ( - )
aksillanın yönetimi halen önemini
korumakta
• Aksiller diseksiyon h...
Aksiller değerlendirme
Aksiller değerlendirme
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aksiller değerlendirme

Axillary burden

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aksiller değerlendirme

 1. 1. Axillary burden of disease following false-negative preoperative axillary evaluation University of South Florida Morsani College of Medicine, Tampa, FL, USA Arş. Gör. Dr. Evren Peker AÜTF Genel Cerrahi ABD
 2. 2. Özet Pre op Aksiller USG ve İİAB yeri Meme kanseri metastazının değerlendirmesi Yanlış negatif sonuç 2 veya daha az sayıda lenf nodu metastazını - minimal aksiller hastalığı - öngörebilir gösterebilir Retrospektif olarak Aksiller USG ile T1 ve T2 tümörler incelenmiş 903 USG yapılan hastanın 384 ünde T1/T2 tümör Yanlış negatiflik %48 ve FNA eklenince % 45 İnvaziv Duktal Ca lıların %29 unda ve Non İnvaziv Duktal ca lıların % 55 inde 3 veya daha fazla metastaz +
 3. 3. • Sentinel lenf nodu örneklemesinin yaygınlaşmasıyla meme kanserinde cerrahi ve medikal tedavi seçeneklerinin, pre op değerlendirmesinin önemi ortaya cıkmıstır • Fizik muayenenin duyarlılığı % 35-41 yanlış negatiflik oranı % 53 • Görüntüleme yöntemlerinin önemi • Meme kanserinde pre op Aksiller USG oranında artış • Duyarlılığı % 50-70 özgüllüğü % 87-95 • Bircok calısma göstermiştir ki USG ve İİAB kombinasyonu ile duyarlılık, özgüllük,pozitif prediktif değer,negatif prediktif değerde artış • USG sadece tm çapı değil lenf nodu metastazı sayı ve byüklüğünde • USG ve İİAB birlikte yanlış negatiflik oranı % 25, mikrometastatik hastalıkta ( 2 mm ve altı) duyarlılık düşük ve bu grupta yanlış negatiflik daha yüksek (USG ve İİAB gros metastazlarda etkin ) •
 4. 4. • Metastazların pre op ortaya konması SLNB yerine doğrudan aksiller diseksiyona geçilmesine olanak verir • Z0011 çalışması sentinel lenf nodu + hastalarda aksiller diseksiyondan vazgecilmesi fikrini ortaya koymuştur • Ancak bu çalışma pre op USG kullanımını yeterince irdelememiştir • Aksiller USG ve perkütan bx (İİAB ve kor bx) birlikte kullanımı hala değerlendirilme aşamasındadır • İbrahim-Zada ve ark. çalışması pre op Aksiller USG kullanımıyla makrometastazların saptanmasının intraop SLNB gereksinimini azalttığı yönünde • Palpabl LAP olmayanlarda Aks USG negatifliği ( İİAB ile veya değil) minimal aksiller hastalıkta ( 2 veya daha az LAP) cerrahi sonrası nod + hastalarda bile •
 5. 5. Metod • 2004-2013 arası USG yapılan fizik muayenede nod negatif T1/T2 tümörler • Pre op kemoterapi,rekürren hastalık, yetersiz İİAB ( 2 hasta) çalışma dışı • USG de anormal lenf nodları - 3 mm den fazla kortikal kalınlaşma,yuvarlak şekil veya yağlı hilus tanımlanmış • Anormal görülen lenf nodlarına İİAB • Fizik muayene veya görüntülemelerde 2 cm üstü invaziv tümörlerde veya klinik şüphe uyandıranlarda Aksiller USG • İİAB de dahil olmak üzere USG negatif hastalar özellikle incelenmiş - bunlardan SLNB + ve aksiller diseksiyona gidenler incelenmiş • MKC ve mastektomi yapılan hastalar dahil • Klinik,radyolojik ve patolojik veriler (Aksiller USG,İİAB sonuçları,Tm histoloji ve grade i,hormon reseptör durumu ve total metastatik lenf nodu sayıları) • Minimal aksiller hastalık : SLNB ve aksiller diseksiyon sonrası 2 veya daha az lenf nodu +
 6. 6. Sonuçlar • 384 kadın • 94 üne (%24.5 ) MKC • 213 ü (%55,5) negatif Aksiller USG • Aksiller USG ve İİAB duyarlılığı %55 özgüllüğü % 93 • Negatif prediktif değer % 78 • Yanlış negatiflik %48
 7. 7. Sonuçlar • 115 olguda pre op Aks USG negatif fakat SLNB + • 42 olgu SLNB + ancak aksiller diseksiyon reddedilmiş • Kalan 73 hastaya aksiller diseksiyon + • Yaş ortalaması 57 (34-80) • 73 hastanın 15 i (%20.5) MKC • Ortalama tümör çapı 29 mm • MKC lerde 27.8 mm • Mastektomilerde 29.3 mm
 8. 8. Sonuçlar • Ortalama lenf nodu çapı 8.5 mm • İnvaziv ve non-invaziv kanser arasında USG duyarlılık aynı • Negatif prediktif değer invaziv ve non invaziv kanserde sırasıyla %71 ve %44 • İnvaziv duktal grupta ortalama tm çapı 28.7 mm non invaziv grupta %29.8 • Aksiller diseksiyon sonrası non sentinel nod + liği inv duktal ca lı 55 hastanın 19 unda (%34.5) non invaziv duktal ca 18 hastanın 10 unda (55.5) • Duktal karsinomlu sadece 16 hastada (%29) non duktal karsinomlu 10 hastada (%55.5) 3 veya daha fazla lenf nodu + • Non duktal karsinomlu sadece 2 hastaya MKC (ort tm çapı 18.5 mm) ve 16 hastaya mastektomi (ort tm çapı 31.3 mm ) • Ortalama lenf nodu metastaz çapı duktal grupta 8.3 mm non duktal grupta 8.8 mm
 9. 9. Yorumlar • Aksiller metastaz tedavisi yıllardır tartışılmakta • The National Breast Project B-04 çalışması radikal mastektomi,total metastazektomi veya total mastektomi yapılan 1700 hasta • Radikal mastektomi yapılanların %40 ında nod + • Beklenen aksiller relaps oranı % 40 • 25 yıllık izlemde bile aksiller hata oranı % 18
 10. 10. Yorumlar • Aksiller diseksiyon aksiller metastazı olanlarda standart prosedür olmaya devam etmekte • Aksilla tedavisinde RT önemini korumakta • Bu çalışmada amaç yanlış negatif değerlendirme sonrası aksillayı daha iyi değerlendirme ihtiyacı • Sonuçlar gösterdi ki Aksiller USG nin İİAB li veya İİAB siz negatif prediktif değeri oldukça yüksek – özellikle invaziv duktal ca için • Az sayıda Aksiller USG çalışmasında invaziv lobüler karsinomların farklı klinik özelliklerini ortaya koymuş ve bunların aksiller metastazlarının da yakalanmasının güç olduğunu ortaya koymuştur
 11. 11. Yorumlar • Bu çalışma göstermiştir ki yanlış negatif pre op aksiller değerlendirme sonrası bile invaziv duktal ca da patolojik aksiller yük düşük ( 2 den daha az lenf nodu) • Bu da bu grupta nod + hastaların aksiller diseksiyon yapılmadan takibini öngörmekte • Ancak bu oran non duktal ca larda yüksek • Çalışmanın yapıldığı kurumda 2007 den beri USG T2 ve daha ileri tümörlerde rutin olarak kullanılmakta T1 tümörlerde cerrahın tercihiyle veya klinik şüphe halinde yapılmakta • Sonuçta USG kişiye bağlı olarak varyasyon göstermekte bu da yüksek yanlış negatifliği beraberinde getirmekte
 12. 12. Sonuç Olarak • Meme kanserinde klinik olarak nod ( - ) aksillanın yönetimi halen önemini korumakta • Aksiller diseksiyon hala nod (+) hastalarda standart prosedür olarak yerini korumakta • Pre op USG SLNB nin yerini alabilir • Pre op USG ile değerlendirmede tümör tipinin önemi vurgulanmakta

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Axillary burden

Views

Total views

955

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×