Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verbs irregulars

1,439 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Verbs irregulars

  1. 1. EXERCICIS1. Completa les formes verbals següents:jo venc tu venies nosaltres venguem vosaltres venguéssiujo conec tu nosaltres vosaltresjo tu seies nosaltres vosaltresjo tu nosaltres tinguem vosaltresjo tu nosaltres vosaltres poguéssiu2. Completa les formes d’imperatiu d’aquests verbs segons la persona que t’indico enl’encapçalament:vinedigues3. Completa la sèrie següent de l’imperfet de subjuntiu:jo sabéstu estiguessisell escrivísnosaltres correguéssimvosaltres caiguéssiuells visquessin4. Completa les sèries següents:a) Present d’indicatiu:pujaramenaçarestossegartrencarb) Present de subjuntiu:actuarcanviarcrearinsinuar
  2. 2. 5. Completa aquestes sèries amb les formes adequades del verb anar-se’n:Tu No te’n vagis Vés-te’nvosaltres NoVostè NoNosaltres NoVostès No6. Digues quins temps del verb estar es formen a partir de l’arrel velaritzada (estigu-).7. Completa les formes verbals del pretèrit indefina) D’indicatiu:He (caure) Hem (resoldre)Has (néixer) Heu (omplir)Ha (respondre) Han (admetre)b) De subjuntiu:Hagi (empènyer) Hàgim (moldre)Hagis(atendre) Hàgiu (obrir)Hagi (aparèixer) Hagin (confondre)8. Substitueix d’infinitiu entre parèntesis per una forma d’imperatiu osubjuntiu:─No et (creure) res del que et ─(creure)-te tot el que et diguin .diguin.─No (tu, venir) gaire tard. ─(tu, venir) de seguida.─No (vosaltres, beure) aigua del ─(vosaltres, beure) aigua del riu.riu.─No (tu, seure) a terra. ─(tu, seure) aquí davant.9. Completa les sèries següents:caure naixent
  3. 3. respostveure atenent obertadmetre resolent admèsdebatre incloent descobertcompondre desprenent romàsreconèixer complint difósEXERCICIS AMPLIACIÓ10. Completa les oracions següents amb la forma adequada del verb que lesencapçala: a) pondreAquesta setmana el sol es ... (present) al voltant de dos quarts de set. Fa un parell de mesos, es ...(imperfet) molt més aviat; en canvi, d’aquí un mes es (futur) molt més tard. b) entendreQuan ell ens explicava el problema, jo no l’... (imperfet); ara que me l’expliques tu, ja l’... (present).En Joaquim, creus que l’... (condicional).? c) encendreLa setmana passada ... (3a pl perfet simple) foc, però avui no crec pas que n’ ... (present subjuntiu).Si n’... (imperfet subjuntiu), hauríem d’avisar el guarda forestal. d) prendreNo vull que ... (2a pl present subjuntiu) res fred. Tu ...-te (imperatiu) un cafè i vostè ...’s (imperatiu)un te. Jo em ... (futur) una til·la. e) estendreEscolteu: si plou, no ... (present de subjuntiu) la roba; però, si no plou, ...-la (imperatiu).11. Omple els buits amb la forma verbal que t’indico:
  4. 4. a) … (vendre, 3a pl indefinit) el blat a molt bon preu. b) La carretera va evitar que el foc s’... (estendre, imperfet de subjuntiu) cap al poble. c) Vés-te’n abans que es ... (difondre, present de subjuntiu) la notícia. d) No ... (confondre, 2a pl pres subjuntiu) les coses! e) Avui el sol s’ ... (pondre, indefinit) a les nou. f) M’... (sorprendre, indefinit) molt que no ho ... (entendre, 3a pl imperfet de subjuntiu). g) La neu es ... (fondre, imperfet d’indicatiu) de seguida.12. Completa les oracions següents amb la forma indicada: a) poderAquesta setmana no t’ho ... (1a pl futur) acabar. Tenim molta feina. T’ho acabarem de seguidaque ... (present de subj). Tant de bo t’ho ... (imperfet de subj.) acabar demà. b) volerNo crec pas que ho ... (3a pl present de subj), perquè, si realment ho ... (imperfet de subj), de bensegur que ja ens ho haurien dit. c) serM’agradaria que ... (2a pl imperfet de subj) més amables amb la gent. M’agrada que la gent ...(present de subj) amable. Crec que temps enrere ho ... (imperfet d’ind) més que no pas ara. No sécom ... (futur) d’aquí uns anys. d) veureVigila que no et (3a sing present de subj). Si et ... (3a sing imperfet de subj) vestit d’aquestamanera, s’emportaria un bon disgust. Des que el van operar, s’hi ... (present d’ind) força bé, peròabans no s’hi ... (imperfet d’ind) gens. e) treureNo en ... (1a pl present d’ind) res, de queixar-nos tant. Tant de bo en ... (imperfet de subj) algunacosa. f) valdre (o valer)L’any passat aquest ordinador ... (imperfet) mil dos-cents euros; ara ja només en ... (present) mil ide ben segur que d’aquí a un any no en ... (futur) ni set-cents cinquanta. g) ferDemà jo ... (present) quinze anys. Quan en ... (pres. subj) disset, hauré acabat la Secundària i no sési ... (futur) formació professional. Els pares voldrien que ... (imp subj) batxillerat.13. Consulta models de conjugació verbal i analitza les formes verbals seguintaquest exemple:Venguéssiu: 2a persona del plural de l’imperfet de subjuntiu del verb vendre.Caic, sàpiga, apareguin, rèiem, vegi, facin, bevies, vaig, devem, seguis, vulgueu, creia, vine, visqui.

×