Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skogsbruk och miljöinnovationer

765 views

Published on

miljöinnovation, skogsbruk, eco innovation

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Skogsbruk och miljöinnovationer

  1. 1. Tio år för skogen i Tävlingen Miljöinnovation Erik Sandström, evolveu@gmail.com Eco Innovation AB, bloggen MILJÖINNOVATION, http://evolveu.bloggsida.se/ Eco Innovation AB, KSLA 20081106
  2. 2. För tidiga start-ups med miljöinnovationer En miljöinnovation är en ny vara tjänst eller system som ger ekonomiska och miljömässiga fördelar. Arrangör: Region Halland med stöd av NUTEK m.fl.; Prisutdelare, bla. Konungen, Håkan Lans.
  3. 3. Sammanfattning 10 år med Tävlingen Miljöinovation 214 finalister 8 st. skogliga Hydraulslangarna byts mot rostfria stålrör. 16 st. rör den vidare Smörjningen är bearbetningen av trä automatisk och fri från läckage. Oljan kan till massa, papper, ersättas av vanligt vatten konstruktionsmate- rial och energi 4 st. rör teknologier som kanske kan bli spännande för skogen
  4. 4. Fyra skogliga finalister EL-Forest Polyamidbelagd plasthylsa mot Snytis Stubbfräs à la Nyman Gärdstafräsen – Olle Hemmingsson Eco Innovation AB, KSLA 20081106
  5. 5. Fyra ädre skogliga finalister Arginin fäster kvävet i skogsplantor Wood Pac komprimerar hyggesrester till paket Träspik, Erland Lundgren Bärbart sågverk Eco Innovation AB, KSLA 20081106
  6. 6. Skapa ett stödjande Några avslutande ramverk för externa tankar innovationer. Arbeta särskilt med de praktiskt verksamma, entreprenörer, skogsbönder och skogsarbetare. Informera och stimulera uppfinnare. Använd tävlingar Använd Landsbygdsut- vecklingsprogrammet Eco Innovation AB, KSLA 20081106

×